ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [214] Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu 2- aññatarasmiṃ
āvāse  vassūpagatā  bhikkhū  vāḷehi ubbāḷhā honti . gaṇhiṃsupi
paripātiṃsupi  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . idha pana bhikkhave
vassūpagatā bhikkhū vāḷehi ubbāḷhā honti gaṇhantipi paripātentipi.
Eseva antarāyoti pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.
   {214.1} Idha pana bhikkhave vassūpagatā bhikkhū siriṃsapehi ubbāḷhā
honti . ḍaṃsantipi paripātentipi . eseva antarāyoti pakkamitabbaṃ.
Anāpatti vassacchedassa.
   {214.2} Idha pana bhikkhave vassūpagatā bhikkhū corehi ubbāḷhā
honti . vilumpantipi ākoṭentipi . Eseva antarāyoti pakkamitabbaṃ.
Anāpatti vassacchedassa.
   {214.3} Idha pana bhikkhave vassūpagatā bhikkhū pisācehi ubbāḷhā
honti . āvisantipi harantipi 3- . Eseva antarāyoti pakkamitabbaṃ.
Anāpatti vassacchedassa.
   {214.4} Idha pana bhikkhave vassūpagatānaṃ bhikkhūnaṃ gāmo agginā
daḍḍho hoti . bhikkhū piṇḍakena 4- kilamanti . eseva antarāyoti
pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.
   {214.5} Idha pana bhikkhave vassūpagatānaṃ bhikkhūnaṃ senāsanaṃ agginā
daḍḍhaṃ  hoti  . bhikkhū senāsanena kilamanti . eseva antarāyoti
pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.
   {214.6}  Idha  pana  bhikkhave  vassūpagatānaṃ  bhikkhūnaṃ  gāmo
@Footnote: 1 Po. vassāvāsikabhāṇavāro niṭṭhito . Ma. vassāvāsabhāṇavāro niṭṭhito.
@Yu. vassāvāsabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ. Sī. vassāvāsabhāṇavāraṃ paṭhamaṃ. 2 Ma. sabbattha janapade.
@3 Ma. hanantipi. 4 Po. piṇḍena.
Udakena  vuḷho  hoti  .  bhikkhū  piṇḍakena  kilamanti . eseva
antarāyoti pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.
   {214.7}  Idha  pana  bhikkhave  vassūpagatānaṃ bhikkhūnaṃ senāsanaṃ
udakena  vuḷhaṃ  hoti  .  bhikkhū  senāsanena kilamanti . eseva
antarāyoti pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassāti.
   [215] Tena kho pana samayena aññatarasmiṃ āvāse vassūpagatānaṃ
bhikkhūnaṃ gāmo corehi vuṭṭhāsi 1- . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi  bhikkhave  yena  gāmo  tena  gantunti  .  gāmo
dvedhā  bhijjittha  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave  yena  gāmā bahutarā tena gantunti . bahutarā assaddhā
honti  appasannā  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave yena saddhā pasannā tena gantunti.
   [216] Tena kho pana samayena kosalesu janapadesu aññatarasmiṃ
āvāse  vassūpagatā  bhikkhū  na  labhiṃsu  lūkhassa  vā paṇītassa vā
bhojanassa  yāvadatthaṃ  pāripūriṃ  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Idha  pana  bhikkhave vassūpagatā bhikkhū na labhanti lūkhassa vā paṇītassa
vā bhojanassa yāvadatthaṃ pāripūriṃ . eseva antarāyoti pakkamitabbaṃ.
Anāpatti vassacchedassa.
   {216.1}  Idha  pana bhikkhave vassūpagatā bhikkhū labhanti lūkhassa
vā  paṇītassa  vā  bhojanassa  yāvadatthaṃ  pāripūriṃ  na  labhanti
sappāyāni  bhojanāni  .  eseva  antarāyoti  pakkamitabbaṃ .
@Footnote: 1 Po. vuṭṭhāpito hoti. 2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Anāpatti vassacchedassa.
   {216.2}  Idha  pana bhikkhave vassūpagatā bhikkhū labhanti lūkhassa
vā  paṇītassa  vā  bhojanassa  yāvadatthaṃ pāripūriṃ labhanti sappāyāni
bhojanāni  na  labhanti sappāyāni bhesajjāni . eseva antarāyoti
pakkamitabbaṃ  .  anāpatti  vassacchedassa  .  idha  pana  bhikkhave
vassūpagatā  bhikkhū  labhanti  lūkhassa  vā  paṇītassa  vā  bhojanassa
yāvadatthaṃ  pāripūriṃ  labhanti  sappāyāni  bhojanāni labhanti sappāyāni
bhesajjāni  na  labhanti  paṭirūpaṃ  upaṭṭhākaṃ  . eseva antarāyoti
pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.
   {216.3}  Idha  pana bhikkhave vassūpagataṃ bhikkhuṃ itthī nimanteti
ehi bhante hiraññaṃ vā te demi suvaṇṇaṃ vā te demi khettaṃ vā
te demi vatthuṃ vā te demi gāvuṃ vā te demi gāviṃ vā te demi
dāsaṃ vā te demi dāsiṃ vā te demi dhītaraṃ vā te demi bhariyatthāya
ahaṃ vā te bhariyā homi aññaṃ vā te bhariyaṃ ānemīti. Tatra ce
bhikkhuno evaṃ hoti lahuparivattaṃ kho cittaṃ vuttaṃ bhagavatā siyāpi me
brahmacariyassa antarāyoti pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.
   {216.4} Idha pana bhikkhave vassūpagataṃ bhikkhuṃ vesī nimanteti .pe.
Thullakumārī  nimanteti paṇḍako nimanteti ñātakā nimantenti rājāno
nimantenti  corā nimantenti dhuttā nimantenti ehi bhante hiraññaṃ
vā te dema suvaṇṇaṃ vā te dema khettaṃ vā te dema vatthuṃ vā te
Dema gāvuṃ vā te dema gāviṃ vā te dema dāsaṃ vā te dema
dāsiṃ  vā  te  dema  dhītaraṃ  vā  te  dema bhariyatthāya aññaṃ
vā  te  bhariyaṃ  ānemāti  .  tatra  ce bhikkhuno evaṃ hoti
lahuparivattaṃ  kho  cittaṃ  vuttaṃ  bhagavatā  siyāpi  me brahmacariyassa
antarāyoti pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.
   {216.5}  Idha  pana bhikkhave vassūpagato bhikkhu assāmikaṃ nidhiṃ
passati . tatra ce bhikkhuno evaṃ hoti lahuparivattaṃ kho cittaṃ vuttaṃ
bhagavatā  siyāpi  me  brahmacariyassa  antarāyoti  pakkamitabbaṃ .
Anāpatti vassacchedassa.
   {216.6} Idha pana bhikkhave vassūpagato bhikkhu passati sambahule
bhikkhū  saṅghabhedāya  parakkamante  . tatra ce bhikkhuno evaṃ hoti
garuko  kho  saṅghabhedo  vutto  bhagavatā  mā  mayi  sammukhībhūte
saṅgho bhijjīti pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.
   {216.7} Idha pana bhikkhave vassūpagato bhikkhu suṇāti sambahulā
kira bhikkhū saṅghabhedāya parakkamantīti . tatra ce bhikkhuno evaṃ hoti
garuko  kho  saṅghabhedo vutto bhagavatā mā mayi sammukhībhūte saṅgho
bhijjīti pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.
   {216.8}  Idha pana bhikkhave vassūpagato bhikkhu suṇāti amukasmiṃ
kira āvāse sambahulā bhikkhū saṅghabhedāya parakkamantīti . tatra ce
bhikkhuno evaṃ hoti te kho me bhikkhū mittā tyāhaṃ vakkhāmi garuko kho āvuso
saṅghabhedo  vutto  bhagavatā  mā āyasmantānaṃ saṅghabhedo rucitthāti
Karissanti  me  vacanaṃ sussūsissanti sotaṃ odahissantīti pakkamitabbaṃ .
Anāpatti vassacchedassa.
   {216.9}  Idha pana bhikkhave vassūpagato bhikkhu suṇāti amukasmiṃ
kira  āvāse  sambahulā  bhikkhū  saṅghabhedāya parakkamantīti . tatra
ce bhikkhuno evaṃ hoti te kho me bhikkhū na mittā apica ye tesaṃ
mittā  te  me  mittā tyāhaṃ vakkhāmi te vuttā te vakkhanti
garuko  kho  āvuso  saṅghabhedo vutto bhagavatā mā āyasmantānaṃ
saṅghabhedo  rucitthāti  karissanti  me  1- vacanaṃ sussūsissanti sotaṃ
odahissantīti pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.
   {216.10} Idha pana bhikkhave vassūpagato bhikkhu suṇāti amukasmiṃ
kira āvāse sambahulehi bhikkhūhi saṅgho bhinnoti . tatra ce bhikkhuno
evaṃ hoti te kho me bhikkhū mittā tyāhaṃ vakkhāmi garuko kho āvuso
saṅghabhedo  vutto  bhagavatā  mā āyasmantānaṃ saṅghabhedo rucitthāti
karissanti  me  vacanaṃ sussūsissanti sotaṃ odahissantīti pakkamitabbaṃ .
Anāpatti vassacchedassa.
   {216.11} Idha pana bhikkhave vassūpagato bhikkhu suṇāti amukasmiṃ
kira  āvāse  sambahulehi  bhikkhūhi  saṅgho  bhinnoti . tatra ce
bhikkhuno evaṃ hoti te kho me bhikkhū na mittā apica ye tesaṃ
mittā  te  me  mittā tyāhaṃ vakkhāmi te vuttā te vakkhanti
garuko  kho  āvuso  saṅghabhedo vutto bhagavatā mā āyasmantānaṃ
saṅghabhedo  rucitthāti  karissanti  me  2-  vacanaṃ  sussūsissanti
@Footnote: 1-2 Ma. tesaṃ.
Sotaṃ odahissantīti pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.
   {216.12} Idha pana bhikkhave vassūpagato bhikkhu suṇāti amukasmiṃ
kira  āvāse  sambahulā  bhikkhuniyo  saṅghabhedāya  parakkamantīti .
Tatra ce bhikkhuno evaṃ hoti tā kho me bhikkhuniyo mittā tāhaṃ
vakkhāmi  garuko kho bhaginiyo saṅghabhedo vutto bhagavatā mā bhaginīnaṃ
saṅghabhedo  rucitthāti  karissanti  me  vacanaṃ  sussūsissanti  sotaṃ
odahissantīti pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.
   {216.13} Idha pana bhikkhave vassūpagato bhikkhu suṇāti amukasmiṃ
kira  āvāse  sambahulā  bhikkhuniyo  saṅghabhedāya  parakkamantīti .
Tatra ce bhikkhuno evaṃ hoti tā kho me bhikkhuniyo na mittā apica
yā  tāsaṃ  mittā tā me mittā tāhaṃ vakkhāmi tā vuttā tā
vakkhanti  garuko  kho  bhaginiyo  saṅghabhedo  vutto  bhagavatā  mā
bhaginīnaṃ  saṅghabhedo  rucitthāti  karissanti me 1- vacanaṃ sussūsissanti
sotaṃ odahissantīti pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.
   {216.14}  Idha  pana  bhikkhave  vassūpagato  bhikkhu  suṇāti
amukasmiṃ  kira  āvāse  sambahulāhi  bhikkhunīhi  saṅgho  bhinnoti .
Tatra ce bhikkhuno evaṃ hoti tā kho me bhikkhuniyo mittā tāhaṃ
vakkhāmi  garuko  kho  bhaginiyo  saṅghabhedo  vutto  bhagavatā  mā
bhaginīnaṃ  saṅghabhedo  rucitthāti  karissanti  me  vacanaṃ  sussūsissanti
sotaṃ odahissantīti pakkamitabbaṃ. Anāpatti vassacchedassa.
   {216.15}    Idha    pana   bhikkhave   vassūpagato
@Footnote: 1 Ma. tāsaṃ.
Bhikkhu  suṇāti  amukasmiṃ  kira  āvāse  sambahulāhi bhikkhunīhi saṅgho
bhinnoti  . tatra ce bhikkhuno evaṃ hoti tā kho me bhikkhuniyo
na mittā apica yā tāsaṃ mittā tā me mittā tāhaṃ vakkhāmi tā
vuttā  tā vakkhanti garuko kho bhaginiyo saṅghabhedo vutto bhagavatā
mā  bhaginīnaṃ  saṅghabhedo  rucitthāti  karissanti  me  1-  vacanaṃ
sussūsissanti   sotaṃ  odahissantīti  pakkamitabbaṃ  .  anāpatti
vassacchedassa 2-.
   [217]  Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu vaje vassaṃ
upagantukāmo  hoti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave  vaje  vassaṃ  upagantunti  .  vajo  vuṭṭhāsi . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  yena  vajo tena
gantunti  .  tena  kho  pana  samayena aññataro bhikkhu upakaṭṭhāya
vassūpanāyikāya  satthena  gantukāmo  hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave satthe vassaṃ upagantunti . tena
kho  pana  samayena  aññataro  bhikkhu  upakaṭṭhāya  vassūpanāyikāya
nāvāya  gantukāmo  hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .
Anujānāmi bhikkhave nāvāya vassaṃ upagantunti.
   [218] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu rukkhasusire vassaṃ
upagacchati  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  seyyathāpi
pisācillikāti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  na bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. tāsaṃ .  2 Ma. vassacchedassāti.
Rukkhasusire   vassaṃ   upagantabbaṃ   yo  upagaccheyya  āpatti
dukkaṭassāti  .  tena  kho  pana samayena bhikkhū rukkhaviṭabhiyā vassaṃ
upagacchanti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti seyyathāpi
migaluddakāti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . Na bhikkhave rukkhaviṭabhiyā
vassaṃ upagantabbaṃ yo upagaccheyya āpatti dukkaṭassāti.
   [219]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū ajjhokāse vassaṃ
upagacchanti . deve vassante rukkhamūlaṃpi nimbakosaṃpi 1- upadhāvanti.
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  na  bhikkhave ajjhokāse vassaṃ
upagantabbaṃ  yo  upagaccheyya  āpatti  dukkaṭassāti  .  tena
kho pana samayena bhikkhū asenāsanikā 2- vassaṃ upagacchanti sītenapi [3]-
uṇhenapi  kilamanti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave
asenāsanikena  vassaṃ  upagantabbaṃ  yo  upagaccheyya  āpatti
dukkaṭassāti  .  tena  kho  pana  samayena bhikkhū chavakuṭikāya vassaṃ
upagacchanti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti seyyathāpi
chavadāhakāti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave chavakuṭikāya
vassaṃ  upagantabbaṃ  yo  upagaccheyya  āpatti  dukkaṭassāti .
Tena  kho  pana samayena bhikkhū chatte vassaṃ upagacchanti . manussā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  seyyathāpi  gopālakāti . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  na  bhikkhave  chatte  vassaṃ  upagantabbaṃ
yo  upagaccheyya  āpatti  dukkaṭassāti . tena kho pana samayena
@Footnote: 1 Ma. nibbakosaṃpi . 2 Yu. asenāsanakā . 3 Ma. Yu. kilamanti.
Bhikkhū  cāṭiyā  vassaṃ  upagacchanti  .  manussā  ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  seyyathāpi titthiyāti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Na  bhikkhave  cāṭiyā  vassaṃ  upagantabbaṃ  yo upagaccheyya āpatti
dukkaṭassāti.
   [220] Tena kho pana samayena sāvatthiyā saṅghena [1]- katikā
katā  hoti  antarāvassaṃ  na  pabbājetabbanti  .  visākhāya
migāramātuyā  nattā  bhikkhū  upasaṅkamitvā  pabbajjaṃ  yāci .
Bhikkhū  evamāhaṃsu  saṅghena  kho  āvuso  [2]-  katikā  katā
antarāvassaṃ   na  pabbājetabbanti  āgamehi  āvuso  yāva
bhikkhū  vassaṃ  vasanti  vassaṃ  vutthā  pabbājessantīti  .  athakho
te  bhikkhū  vassaṃ  vutthā  visākhāya  migāramātuyā  nattāraṃ
etadavocuṃ  ehīdāni  āvuso  pabbajāhīti  .  so  evamāha
sacāhaṃ   bhante   pabbajito  assaṃ  abhirameyyāmahaṃ  nadānāhaṃ
bhante   pabbajissāmīti   .  visākhā  migāramātā  ujjhāyati
khīyati  vipāceti  kathaṃ  hi  nāma  ayyā  evarūpaṃ katikaṃ karissanti
antarāvassaṃ  na  pabbājetabbanti kaṃ kālaṃ dhammo na caritabboti .
Assosuṃ   kho  bhikkhū  visākhāya  migāramātuyā  ujjhāyantiyā
khīyantiyā  vipācentiyā  .  athakho  te  bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  na  bhikkhave evarūpā katikā kātabbā antarāvassaṃ
na pabbājetabbanti yo kareyya āpatti dukkaṭassāti.
   [221] Tena kho pana samayena āyasmatā upanandena sakyaputtena
@Footnote: 1-2 Ma. evarūpā.
Rañño   pasenadissa  kosalassa  vassāvāso  paṭissuto  hoti
purimikāya  .  so taṃ āvāsaṃ gacchanto addasa antarāmagge dve
āvāse  bahucīvarake  .  tassa  etadahosi yannūnāhaṃ imesu dvīsu
āvāsesu  vassaṃ  vaseyyaṃ  evaṃ  me bahuṃ cīvaraṃ uppajjissatīti .
So  tesu  dvīsu āvāsesu vassaṃ vasi . rājā pasenadi kosalo
ujjhāyati  khīyati  vipāceti  kathaṃ  hi  nāma  ayyo  upanando
sakyaputto  amhākaṃ  vassāvāsaṃ  paṭissuṇitvā  visaṃvādessati  nanu
bhagavatā  anekapariyāyena  musāvādo  garahito  musāvādā  veramaṇī
pasatthāti.
   {221.1}  Assosuṃ  kho  bhikkhū  rañño pasenadissa kosalassa
ujjhāyantassa  khīyantassa  vipācentassa  . ye te bhikkhū appicchā
te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  āyasmā
upanando  sakyaputto  rañño  pasenadissa  kolasassa  vassāvāsaṃ
paṭissuṇitvā  visaṃvādessati  nanu  bhagavatā anekapariyāyena musāvādo
garahito  musāvādā veramaṇī pasatthāti . athakho te bhikkhū bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {221.2}  Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā   āyasmanataṃ   upanandaṃ   sakyaputtaṃ   paṭipucchi
saccaṃ  kira  tvaṃ  upananda  rañño  pasenadissa kosalassa vassāvāsaṃ
paṭissuṇitvā  visaṃvādesīti  .  saccaṃ  bhagavāti  .  vigarahi  buddho
bhagavā  kathaṃ  hi  nāma  tvaṃ moghapurisa rañño pasenadissa kosalassa
vassāvāsaṃ  paṭissuṇitvā  visaṃvādessasi  nanu  mayā  moghapurisa
Anekapariyāyena  musāvādo  garahito  musāvādā  veramaṇī  pasatthā
netaṃ  moghapurisa  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.  vigarahitvā
dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  idha  pana bhikkhave bhikkhunā
vassāvāso  paṭissuto hoti purimikāya . so taṃ āvāsaṃ gacchanto
passati antarāmagge dve āvāse bahucīvarake . tassa evaṃ hoti
yannūnāhaṃ  imesu  dvīsu  āvāsesu  vassaṃ vaseyyaṃ evaṃ me bahuṃ
cīvaraṃ  uppajjissatīti  . so tesu dvīsu āvāsesu vassaṃ vasati .
Tassa  bhikkhave  bhikkhuno  purimikā  ca  na  paññāyati  paṭissave
ca āpatti dukkaṭassa.
   {221.3}  Idha  pana  bhikkhave bhikkhunā vassāvāso paṭissuto
hoti  purimikāya  .  so  taṃ  āvāsaṃ gacchanto bahiddhā uposathaṃ
karoti  pāṭipade  vihāraṃ  upeti  senāsanaṃ  paññāpeti  pānīyaṃ
paribhojanīyaṃ  upaṭṭhāpeti  pariveṇaṃ  sammajjati  .  so  tadaheva
akaraṇīyo  pakkamati  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno  purimikā  ca na
paññāyati paṭissave ca āpatti dukkaṭassa.
   {221.4}  Idha  pana  bhikkhave bhikkhunā vassāvāso paṭissuto
hoti  purimikāya  .  so  taṃ  āvāsaṃ gacchanto bahiddhā uposathaṃ
karoti  pāṭipade  vihāraṃ  upeti  senāsanaṃ  paññāpeti  pānīyaṃ
paribhojanīyaṃ  upaṭṭhāpeti  pariveṇaṃ  sammajjati  .  so  tadaheva
sakaraṇīyo  pakkamati  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno  purimikā  ca na
paññāyati paṭissave ca āpatti dukkaṭassa.
   {221.5}   Idha  pana  bhikkhave  bhikkhunā  vassāvāso
paṭissuto   hoti   purimikāya   .   so   taṃ   āvāsaṃ
Gacchanto  bahiddhā uposathaṃ karoti pāṭipade vihāraṃ upeti senāsanaṃ
paññāpeti  pānīyaṃ  paribhojanīyaṃ  upaṭṭhāpeti  pariveṇaṃ  sammajjati .
So  dvīhatīhaṃ  vasitvā  akaraṇīyo  pakkamati  .  tassa  bhikkhave
bhikkhuno  purimikā  ca  na  paññāyati  paṭissave  ca  āpatti
dukkaṭassa.
   {221.6}  Idha  pana  bhikkhave bhikkhunā vassāvāso paṭissuto
hoti  purimikāya  .  so  taṃ  āvāsaṃ gacchanto bahiddhā uposathaṃ
karoti  pāṭipade  vihāraṃ  upeti  senāsanaṃ  paññāpeti  pānīyaṃ
paribhojanīyaṃ  upaṭṭhāpeti  pariveṇaṃ  sammajjati  .  so  dvīhatīhaṃ
vasitvā  sakaraṇīyo  pakkamati  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno purimikā
ca na paññāyati paṭissave ca āpatti dukkaṭassa.
   {221.7}  Idha  pana  bhikkhave bhikkhunā vassāvāso paṭissuto
hoti  purimikāya  .  so  taṃ  āvāsaṃ gacchanto bahiddhā uposathaṃ
karoti  pāṭipade  vihāraṃ  upeti  senāsanaṃ  paññāpeti  pānīyaṃ
paribhojanīyaṃ  upaṭṭhāpeti  pariveṇaṃ  sammajjati  .  so  davīhatīhaṃ
vasitvā  sattāhakaraṇīyena  pakkamati  .  so  taṃ  sattāhaṃ bahiddhā
vītināmeti  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno  purimikā ca na paññāyati
paṭissave ca āpatti dukkaṭassa.
   {221.8}  Idha  pana  bhikkhave bhikkhunā vassāvāso paṭissuto
hoti  purimikāya  .pe.  so  dvīhatīhaṃ  vasitvā  sattāhakaraṇīyena
pakkamati  .  so  taṃ  sattāhaṃ  anto sannivaṭṭaṃ karoti . tassa
bhikkhave bhikkhuno purimikā ca paññāyati paṭissave ca anāpatti.
   {221.9} Idha pana bhikkhave bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti
purimikāya . so taṃ āvāsaṃ gacchanto bahiddhā uposathaṃ karoti pāṭipade
vihāraṃ  upeti  senāsanaṃ  paññāpeti pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpeti
pariveṇaṃ  sammajjati  .  so  sattāhaṃ  anāgatāya  pavāraṇāya
sakaraṇīyo  pakkamati  .  āgaccheyya  vā  so  bhikkhave bhikkhu taṃ
āvāsaṃ  na  vā  āgaccheyya  . tassa bhikkhave bhikkhuno purimikā
ca paññāyati paṭissave ca anāpatti.
   {221.10}  Idha  pana bhikkhave bhikkhunā vassāvāso paṭissuto
purimikāya  .  so  taṃ  āvāsaṃ gantvā uposathaṃ karoti pāṭipade
vihāraṃ   upeti   senāsanaṃ   paññāpeti  pānīyaṃ  paribhojanīyaṃ
upaṭṭhāpeti  pariveṇaṃ  sammajjati  .  so  tadaheva  akaraṇīyo
pakkamati  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno  purimikā  ca  na paññāyati
paṭissave ca āpatti dukkaṭassa.
   {221.11}  Idha  pana bhikkhave bhikkhunā vassāvāso paṭissuto
hoti purimikāya . so taṃ āvāsaṃ gantvā uposathaṃ karoti pāṭipade
vihāraṃ   upeti   senāsanaṃ   paññāpeti  pānīyaṃ  paribhojanīyaṃ
upaṭṭhāpeti  pariveṇaṃ  sammajjati  .  so  tadaheva  sakaraṇīyo
pakkamati  .pe.  so  dvīhatīhaṃ  vasitvā  akaraṇīyo  pakkamati
.pe.  so  dvīhatīhaṃ  vasitvā  sakaraṇīyo  pakkamati  .pe.  so
dvīhatīhaṃ   vasitvā  sattāhakaraṇīyena  pakkamati  .  so  taṃ
sattāhaṃ  bahiddhā   vītināmeti  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno
purimikā  ca  na  paññāyati  paṭissave  ca  āpatti  dukkaṭassa .
.pe.  So  dvīhatīhaṃ  vasitvā  sattāhakaraṇīyena  pakkamati  . so
taṃ  sattāhaṃ  anto  sannivaṭṭaṃ  karoti  . tassa bhikkhave bhikkhuno
purimikā ca paññāyati paṭissave ca anāpatti.
   {221.12}  Idha  pana bhikkhave bhikkhunā vassāvāso paṭissuto
hoti purimikāya . so taṃ āvāsaṃ gantvā uposathaṃ karoti pāṭipade
vihāraṃ   upeti   senāsanaṃ   paññāpeti  pānīyaṃ  paribhojanīyaṃ
upaṭṭhāpeti  pariveṇaṃ  sammajjati  .  so  sattāhaṃ  anāgatāya
pavāraṇāya  sakaraṇīyo  pakkamati  .  āgaccheyya  vā so bhikkhave
bhikkhu  taṃ  āvāsaṃ  na vā āgaccheyya . tassa bhikkhave bhikkhuno
purimikā ca paññāyati paṭissave ca anāpatti.
   [222] Idha pana bhikkhave bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti
pacchimikāya  .  so  taṃ āvāsaṃ gacchanto bahiddhā uposathaṃ karoti
pāṭipade  vihāraṃ  upeti  senāsanaṃ  paññāpeti  pānīyaṃ paribhojanīyaṃ
gupaṭṭhāpeti pariveṇaṃ sammajjati . so tadaheva akaraṇīyo pakkamati .
Tassa  bhikkhave  bhikkhuno  pacchimikā  ca  na  paññāyati  paṭissave
ca āpatti dukkaṭassa.
   {222.1}  Idha  pana  bhikkhave bhikkhunā vassāvāso paṭissuto
hoti  pacchimikāya  .  so  taṃ āvāsaṃ gacchanto bahiddhā uposathaṃ
karoti  pāṭipade  vihāraṃ  upeti  senāsanaṃ  paññāpeti  pānīyaṃ
paribhojanīyaṃ  upaṭṭhāpeti  pariveṇaṃ  sammajjati  .  so  tadaheva
sakaraṇīyo  pakkamati  .pe.  so  dvīhatīhaṃ  vasitvā  akaraṇīyo
Pakkamati  .pe.  so  dvīhatīhaṃ  vasitvā  sakaraṇīyo pakkamati .pe.
So  dvīhatīhaṃ  vasitvā  sattāhakaraṇīyena  pakkamati  .  so  taṃ
sattāhaṃ  bahiddhā  vītināmeti  .  tassa bhikkhave bhikkhuno pacchimikā
ca na paññāyati paṭissave ca āpatti dukkaṭassa.
   {222.2}  Idha  pana  bhikkhave bhikkhunā vassāvāso paṭissuto
hoti  pacchimikāya  .  so  taṃ āvāsaṃ gacchanto bahiddhā uposathaṃ
karoti  pāṭipade  vihāraṃ  upeti  senāsanaṃ  paññāpeti  pānīyaṃ
paribhojanīyaṃ  upaṭṭhāpeti  pariveṇaṃ  sammajjati  .  so  dvīhatīhaṃ
vasitvā  sattāhakaraṇīyena  pakkamati  .  so  taṃ  sattāhaṃ  anto
sannivaṭṭaṃ  karoti  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno  pacchimikā  ca
paññāyati paṭissave ca anāpatti.
   {222.3}  Idha  pana  bhikkhave bhikkhunā vassāvāso paṭissuto
hoti  pacchimikāya  .pe.  so  sattāhaṃ  anāgatāya  komudiyā
cātumāsiniyā  sakaraṇīyo  pakkamati  .  āgaccheyya  vā  so
bhikkhave  bhikkhu  taṃ  āvāsaṃ na vā āgaccheyya . tassa bhikkhave
bhikkhuno pacchimikā ca paññāyati paṭissave ca anāpatti.
   {222.4} Idha pana bhikkhave bhikkhunā vassāvāso paṭissuto hoti
pacchimikāya  .  so  taṃ āvāsaṃ gantvā uposathaṃ karoti pāṭipade
vihāraṃ  upeti  senāsanaṃ  paññāpeti pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhāpeti
pariveṇaṃ  sammajjati  .  so  tadaheva  akaraṇīyo  pakkamati  .pe.
So  tadaheva  sakaraṇīyo  pakkamati  .pe.  so  dvīhatīhaṃ  vasitvā
akaraṇīyo  pakkamati  .pe.  so  dvīhatīhaṃ  vasitvā  sakaraṇīyo
Pakkamati  .pe.  so  dvīhatīhaṃ vasitvā sattāhakaraṇīyena pakkamati .
So  taṃ  sattāhaṃ  bahiddhā  vītināmeti  . tassa bhikkhave bhikkhuno
pacchimikā  ca  na  paññāyati paṭissave ca āpatti dukkaṭassa .pe.
So  dvīhatīhaṃ  vasitvā  sattāhakaraṇīyena  pakkamati  .  so  taṃ
sattāhaṃ  anto  sannivaṭṭaṃ  karoti  .  tassa  bhikkhave  bhikkhuno
pacchimikā ca paññāyati paṭissave ca anāpatti.
   {222.5}  Idha  pana  bhikkhave bhikkhunā vassāvāso paṭissuto
hoti  pacchimikāya  .pe.  so  sattāhaṃ  anāgatāya  komudiyā
cātumāsiniyā  sakaraṇīyo  pakkamati  .  āgaccheyya  vā  so
bhikkhave  bhikkhu  taṃ  āvāsaṃ na vā āgaccheyya . tassa bhikkhave
bhikkhuno pacchimikā ca paññāyati paṭissave ca anāpattīti.
             Vassūpanāyikakkhandhakaṃ tatiyaṃ.
                    -------
                  Tassuddānaṃ.
   [223] Upagantuṃ kadā ceva      kati antaravassa 1- ca
         na icchanti ca sañcicca   ukkaḍḍhituṃ upāsako
         gilāno mātā ca pitā   bhātā ca atha ñātako
         bhikkhubhatiko 2- vihāro   vāḷā cāpi siriṃsapā 3-
         corā 4- ceva pisācāpi  daḍḍhā 5- tadubhayena ca
         vuḷhodakena vuṭṭhāsi    bahutarā ca dāyakā
@Footnote: 1 Ma. Yu. antarā vassa ca. 2 Ma. bhikkhugatiko. 3 Ma. sarīsapā. 4 Ma. coro
@ceva pisācā ca. Yu. corā ceva pisācā ca . 5 Yu. daḍḍho.
         Lūkhappaṇītasappāya-     bhesajjupaṭṭhakena ca
         itthī vesī kumārī ca      paṇḍako ñātakena ca
         rājā corā dhuttā nidhi    bhedā 1- aṭṭhavidhena ca
         vajā 2- satthā ca nāvā ca susire viṭabhāya ca
         ajjhokāse vassāvāso   asenāsanakena ca
         chavakuṭikā chatte ca       cāṭiyā ca upenti te
         katikā paṭissuṇitvā     bahiddhā ca uposathā
         purimikā pacchimikā       yathāñāyena yojaye
         akaraṇīyo 3- pakkamati    sakaraṇīyo 4- tatheva ca
         dvīhatīhā ca puna [5]-     sattāhakaraṇīyena ca
         sattāhanāgatā ceva     āgaccheyya eyya 6- vā
         vatthuddāne antarikā    tantimaggaṃ nisāmayeti.
            Imamhi khandhake vatthu 7- dvepaṇṇāsa.
                      -------------
@Footnote: 1 Ma. bhedaaṭṭhavidhena ca. 2 Ma. vajasatthā . 3 Ma. akaraṇiṃ. 4 Ma. sakaraṇiṃ.
@5 Ma. ca. . 6 Ma. Yu. na eyya vā . 7 Ma. vatthūni ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 292-308. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=6021              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=6021              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=214&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=69              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=214              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3348              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3348              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]