ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [233]  Tena  kho  pana  samayena  aññatarasmiṃ  āvāse
tadahupavāraṇāya  sambahulā  āvāsikā  bhikkhū  sannipatiṃsu  pañca
vā  atirekā  vā  . te na jāniṃsu atthaññe āvāsikā bhikkhū
anāgatāti  .  te  dhammasaññino  vinayasaññino vaggā samaggasaññino
pavāresuṃ  . tehi pavāriyamāne athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchiṃsu
bahutarā. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   {233.1} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā .
Te  na  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū anāgatāti . te
dhammasaññino  vinayasaññino  vaggā  samaggasaññino  pavārenti .
Tehi  pavāriyamāne athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti bahutarā .
Tehi bhikkhave bhikkhūhi puna pavāretabbaṃ pavāritānaṃ anāpatti.
   {233.2} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te
na jānanti atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatāti . te dhammasaññino
vinayasaññino  vaggā  samaggasaññino pavārenti . tehi pavāriyamāne
athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti samasamā . pavāritā suppavāritā
avasesehi pavāretabbaṃ pavāritānaṃ anāpatti.
   {233.3} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya
sambahulā   āvāsikā   bhikkhū   sannipatanti   pañca   vā
Atirekā  vā  .  te  na  jānanti  atthaññe āvāsikā bhikkhū
anāgatāti  .  te  dhammasaññino  vinayasaññino vaggā samaggasaññino
pavārenti  .  tehi  pavāriyamāne  athaññe  āvāsikā  bhikkhū
āgacchanti thokatarā . pavāritā suppavāritā avasesehi pavāretabbaṃ
pavāritānaṃ anāpatti.
   {233.4} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te
na jānanti atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatāti . te dhammasaññino
vinayasaññino  vaggā  samaggasaññino pavārenti . tehi pavāritamatte
athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti bahutarā . tehi bhikkhave bhikkhūhi
puna  pavāretabbaṃ  pavāritānaṃ  anāpatti  .pe. athaññe āvāsikā
bhikkhū  āgacchanti  samasamā . pavāritā suppavāritā tesaṃ santike
pavāretabbaṃ  pavāritānaṃ  anāpatti  .pe. athaññe āvāsikā bhikkhū
āgacchanti thokatarā . pavāritā suppavāritā tesaṃ santike pavāretabbaṃ
pavāritānaṃ anāpatti.
   {233.5} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā .
Te  na  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū anāgatāti . te
dhammasaññino  vinayasaññino  vaggā  samaggasaññino  pavārenti .
Tehi  pavāritamatte  avuṭṭhitāya  parisāya  athaññe āvāsikā bhikkhū
āgacchanti  bahutarā  .  tehi  bhikkhave  bhikkhūhi  puna pavāretabbaṃ
Pavāritānaṃ  anāpatti  .pe.  athaññe  āvāsikā bhikkhū āgacchanti
samasamā  .pe.  thokatarā  .  pavāritā  suppavāritā  tesaṃ
santike pavāretabbaṃ pavāritānaṃ anāpatti.
   {233.6} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā .
Te  na  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū anāgatāti . te
dhammasaññino  vinayasaññino  vaggā  samaggasaññino  pavārenti .
Tehi  pavāritamatte ekaccāya vuṭṭhitāya parisāya athaññe āvāsikā
bhikkhū  āgacchanti bahutarā . tehi bhikkhave bhikkhūhi puna pavāretabbaṃ
pavāritānaṃ  anāpatti  .pe.  athaññe  āvāsikā bhikkhū āgacchanti
samasamā  .pe.  thokatarā  . pavāritā suppavāritā tesaṃ santike
pavāretabbaṃ pavāritānaṃ anāpatti.
   {233.7} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā .
Te  na  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū anāgatāti . te
dhammasaññino  vinayasaññino  vaggā  samaggasaññino  pavārenti .
Tehi  pavāritamatte  sabbāya  vuṭṭhitāya parisāya athaññe āvāsikā
bhikkhū  āgacchanti bahutarā . tehi bhikkhave bhikkhūhi puna pavāretabbaṃ
pavāritānaṃ  anāpatti  .pe.  athaññe  āvāsikā bhikkhū āgacchanti
samasamā  .pe.  thokatarā  . pavāritā suppavāritā tesaṃ santike
pavāretabbaṃ pavāritānaṃ anāpatti.
         Anāpattipaṇṇarasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [234]  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā .
Te  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū  anāgatāti  .  te
dhammasaññino  vinayasaññino  vaggā  samaggasaññino  pavārenti .
Tehi  pavāriyamāne athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti bahutarā .
Tehi  bhikkhave  bhikkhūhi  puna  pavāretabbaṃ  pavāritānaṃ  āpatti
dukkaṭassa .pe. athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti samasamā .pe.
Thokatarā  .  pavāritā  suppavāritā  avasesehi  pavāretabbaṃ
pavāritānaṃ āpatti dukkaṭassa.
   {234.1} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya
sambahulā āvāsikā bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā. Te
jānanti  atthaññe  āvāsikā bhikkhū anāgatāti . te dhammasaññino
vinayasaññino  vaggā  samaggasaññino pavārenti . tehi pavāritamatte
.pe.  avuṭṭhitāya  parisāya  ekaccāya  vuṭṭhitāya parisāya sabbāya
vuṭṭhitāya  parisāya  athaññe  āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti bahutarā
.pe. samasamā .pe. thokatarā . pavāritā suppavāritā tesaṃ santike
pavāretabbaṃ pavāritānaṃ āpatti dukkaṭassa.
        Vaggāsamaggasaññipaṇṇarasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [235]  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya
Sambahulā  āvāsikā  bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā .
Te  jānanti  atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatāti . te kappati
nu kho amhākaṃ pavāretuṃ na nu kho kappatīti vematikā pavārenti.
Tehi  pavāriyamāne athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti bahutarā .
Tehi  bhikkhave  bhikkhūhi  puna  pavāretabbaṃ  pavāritānaṃ  āpatti
dukkaṭassa .pe. athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti samasamā .pe.
Thokatarā  .  pavāritā  suppavāritā  avasesehi  pavāretabbaṃ
pavāritānaṃ āpatti dukkaṭassa.
   {235.1} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā .
Te jānanti atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatāti . te kappati nu
kho amhākaṃ pavāretuṃ na nu kho kappatīti vematikā pavārenti. Tehi
pavāritamatte  .pe.  avuṭṭhitāya  parisāya  ekaccāya  vuṭṭhitāya
parisāya  sabbāya  vuṭṭhitāya  parisāya  athaññe  āvāsikā  bhikkhū
āgacchanti  bahutarā  .pe.  samasamā .pe. thokatarā . pavāritā
suppavāritā tesaṃ santike pavāretabbaṃ pavāritānaṃ āpatti dukkaṭassa.
         Vematikapaṇṇarasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [236]  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā .
Te  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū  anāgatāti  .  te
Kappateva  amhākaṃ  pavāretuṃ namhākaṃ 1- na kappatīti kukkuccapakatā
pavārenti . tehi pavāriyamāne athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti
bahutarā  .  tehi  bhikkhave  bhikkhūhi  puna  pavāretabbaṃ pavāritānaṃ
āpatti  dukkaṭassa  .pe.  athaññe  āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti
samasamā  .pe.  thokatarā  .  pavāritā  suppavāritā  avasesehi
pavāretabbaṃ pavāritānaṃ āpatti dukkaṭassa.
   {236.1} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā .
Te jānanti atthaññe āvāsikā bhikkhū anāgatāti . te kappateva
amhākaṃ  pavāretuṃ  namhākaṃ na kappatīti kukkuccapakatā pavārenti .
Tehi  pavāritamatte  .pe. avuṭṭhitāya parisāya ekaccāya vuṭṭhitāya
parisāya  sabbāya  vuṭṭhitāya  parisāya  athaññe  āvāsikā  bhikkhū
āgacchanti  bahutarā  .pe.  samasamā .pe. thokatarā . pavāritā
suppavāritā tesaṃ santike pavāretabbaṃ pavāritānaṃ āpatti dukkaṭassa.
         Kukkuccapakatapaṇṇarasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [237]  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā .
Te  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū  anāgatāti  .  te
nassantete  vinassantete  ko  tehi  atthoti  bhedapurekkhārā
pavārenti . tehi pavāriyamāne athaññe āvāsikā bhikkhū āgacchanti
@Footnote: 1 Po. Ma. nāmhākaṃ. evamupari.
Bahutarā  .  tehi  bhikkhave  bhikkhūhi  puna  pavāretabbaṃ pavāritānaṃ
āpatti  thullaccayassa  .pe.  athaññe  āvāsikā bhikkhū āgacchanti
samasamā  .pe.  thokatarā  .  pavāritā  suppavāritā  avasesehi
pavāretabbaṃ pavāritānaṃ āpatti thullaccayassa.
   {237.1} Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā .
Te  jānanti  atthaññe  āvāsikā  bhikkhū  anāgatāti  .  te
nassantete  vinassantete  ko  tehi  atthoti  bhedapurekkhārā
pavārenti  .  tehi  pavāritamatte  .pe.  avuṭṭhitāya  parisāya
ekaccāya   vuṭṭhitāya  parisāya  sabbāya  vuṭṭhitāya  parisāya
athaññe  āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti  bahutarā  . tehi bhikkhave
bhikkhūhi  puna  pavāretabbaṃ  pavāritānaṃ  āpatti  thullaccayassa .pe.
Athaññe  āvāsikā  bhikkhū  āgacchanti samasamā .pe. thokatarā .
Pavāritā  suppavāritā  tesaṃ  santike  pavāretabbaṃ  pavāritānaṃ
āpatti thullaccayassa.
        Bhedapurekkhārapaṇṇarasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [238]  Idha pana bhikkhave aññatarasmiṃ āvāse tadahupavāraṇāya
sambahulā  āvāsikā  bhikkhū sannipatanti pañca vā atirekā vā .
Te  1- na jānanti aññe āvāsikā bhikkhū antosīmaṃ okkamantīti
.pe.  te  2-  na  jānanti  aññe āvāsikā bhikkhū antosīmaṃ
okkantāti  .pe.  te  3- na passanti aññe āvāsike bhikkhū
@Footnote:1-2-3 Yu. te jānanti.
Antosīmaṃ  okkamante  .pe.  te  na passanti aññe āvāsike
bhikkhū  antosīmaṃ  okkante  .pe.  te  na  suṇanti  aññe
āvāsikā  bhikkhū  antosīmaṃ  okkamantīti  .pe.  te  na suṇanti
aññe  āvāsikā  bhikkhū  antosīmaṃ  okkantāti  .  āvāsikena
āvāsikā   ekasatapañcasattatitikanayato   āvāsikena   āgantukā
āgantukena  āvāsikā  āgantukena  āgantukā 1- peyyālamukhena
satta tikasatāni honti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 328-335. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=6793              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=6793              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=233&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=73              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]