ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)

   [37]  Athakho  bhagavā  anupubbena  cārikaṃ  caramāno  yena
uruvelā  tadavasari  .  tena  kho  pana samayena uruvelāyaṃ tayo
jaṭilā  paṭivasanti  uruvelakassapo  nadīkassapo  gayākassapoti .
Tesu  uruvelakassapo  jaṭilo  pañcannaṃ  jaṭilasatānaṃ  nāyako  hoti
vināyako  aggo  pamukho  pāmokkho  .  nadīkassapo jaṭilo tiṇṇaṃ
jaṭilasatānaṃ nāyako hoti vināyako aggo pamukho pāmokkho.
   {37.1}  Gayākassapo jaṭilo dvinnaṃ jaṭilasatānaṃ nāyako hoti
vināyako  aggo  pamukho  pāmokkho  .  athakho  bhagavā  yena
uruvelakassapassa   jaṭilassa  assamo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
uruvelakassapaṃ  jaṭilaṃ  etadavoca  sace te kassapa agaru vaseyyāma
ekarattiṃ 1- agyāgāreti . na kho me mahāsamaṇa garu apica kho
caṇḍettha  nāgarājā  iddhimā  āsīviso  ghoraviso  so  taṃ mā
viheṭhesīti  .  dutiyampi  kho bhagavā uruvelakassapaṃ jaṭilaṃ etadavoca
sace  te  kassapa  agaru vaseyyāma ekarattiṃ agyāgāreti . na
kho  me  mahāsamaṇa  garu  apica kho caṇḍettha nāgarājā iddhimā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ekarattaṃ. itoparaṃ īdisameva.
Āsīviso  ghoraviso  so  taṃ  mā  viheṭhesīti  .  tatiyampi kho
bhagavā  uruvelakassapaṃ  jaṭilaṃ  etadavoca  sace  te  kassapa agaru
vaseyyāma  ekarattiṃ  agyāgāreti  . na kho me mahāsamaṇa garu
apica  kho  caṇḍettha  nāgarājā  iddhimā  āsīviso  ghoraviso
so  taṃ  mā  viheṭhesīti . appeva maṃ na viheṭheyya iṅgha tvaṃ
kassapa  anujānāhi  agyāgāranti  . vihara mahāsamaṇa yathāsukhanti .
Athakho  bhagavā  agyāgāraṃ  pavisitvā  tiṇasantharakaṃ  paññāpetvā
nisīdi  pallaṅkaṃ  ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  parimukhaṃ  satiṃ
upaṭṭhapetvā.
   [38] Athakho 1- so nāgo addasa bhagavantaṃ paviṭṭhaṃ disvāna
dukkhī 2- dummano padhūpāsi 3- . athakho bhagavato etadahosi yannūnāhaṃ
imassa  nāgassa  anupahacca  chaviñca  cammañca  maṃsañca  nhāruñca
aṭṭhiñca  aṭṭhimiñjañca  tejasā  tejaṃ pariyādeyyanti 4- . athakho
bhagavā  tathārūpaṃ iddhābhisaṅkhāraṃ abhisaṅkharitvā padhūpāsi . athakho so
nāgo  makkhaṃ  asahanto pajjali . bhagavāpi tejodhātuṃ samāpajjitvā
pajjali  .  ubhinnaṃ sañjotibhūtānaṃ 5- agyāgāraṃ ādittaṃ viya hoti
sampajjalitaṃ  sañjotibhūtaṃ  6-  .  athakho  te  jaṭilā  agyāgāraṃ
parivāretvā  evamāhaṃsu  abhirūpo  vata  bho  mahāsamaṇo  nāgena
viheṭhiyatīti  7-  .  athakho bhagavā tassā rattiyā accayena tassa
@Footnote: 1 Ma. addasā kho so bhagavantaṃ paviṭṭhaṃ .  2 Ma. ayaṃ pāṭho na dissati.
@3 Ma. padhūpāyi. ito paraṃ īdisameva .  4 Ma. Yu. pariyādiyeyyanti.
@5-6 sajjotibhūtānaṃ sajjotibhūtantipi pāṭhā .   7 Yu. viheṭhissatīti.
Nāgassa  anupahacca  chaviñca  cammañca  maṃsañca  nhāruñca  aṭṭhiñca
aṭṭhimiñjañca  tejasā  tejaṃ  pariyādayitvā  patte  pakkhipitvā
uruvelakassapassa   jaṭilassa  dassesi  ayante  kassapa  nāgo
pariyādinno  assa  tejasā  tejoti  .  athakho  uruvelakassapassa
jaṭilassa  etadahosi  mahiddhiko  kho  mahāsamaṇo  mahānubhāvo
yatra  hi  nāma  caṇḍassa  nāgarājassa  iddhimato  āsīvisassa
ghoravisassa  tejasā  tejaṃ  pariyādayissati na tveva ca kho arahā
yathā ahanti.
   [39] Nerañjarāya bhagavā uruvelakassapaṃ jaṭilamavoca
    sace te kassapa agaru viharemu ajjuṇho aggisaraṇamhīti.
    Na kho me mahāsamaṇa garu phāsukāmo ca 1- taṃ nivāremi
    caṇḍettha nāgarājā iddhimā āsīviso ghoraviso so
taṃ mā viheṭhesīti.
    Appeva 2- maṃ na viheṭheyya iṅgha tvaṃ kassapa anujānāhi
agyāgāranti.
    Dinnanti naṃ viditvā abhīto 3- pāvisi bhayamatīto.
    Disvā isiṃ paviṭṭhaṃ ahināgo dummano padhūpāsi.
    Sumanamānaso 4- na vimano 5- manussanāgopi tattha padhūpāsi.
@Footnote: 1 Yu. phāsukāmo va .   2 Po. appeva nāma .  3 Yu. asambhīto.
@4 Yu. sumānaso. 5 Sī. Ma. adhimano. Yu. avimano.
    Makkhañca asahamāno ahināgo pāvakova pajjali.
    Tejodhātukusalo manussanāgopi tattha 1- pajjali.
    Ubhinnaṃ sañjotibhūtānaṃ agyāgāraṃ [2]- udiccare.
    Jaṭilā abhirūpo vata bho mahāsamaṇo nāgena viheṭhiyatīti
bhaṇanti 3-.
    Atha 4- rattiyā accayena ahināgassa 5- acciyo na
    honti 6-. Iddhimato pana ṭhitā 7- anekavaṇṇā acciyo
    honti. Nīlā atha lohitakā 8- mañjeṭṭhā pītakā
    phalikavaṇṇāyo aṅgirasassa kāye anekavaṇṇā acciyo honti.
    Pattamhi odahitvā ahināgaṃ brāhmaṇassa dassesi ayaṃ te
    kassapa nāgo pariyādinno assa tejasā tejoti 9-.
   Athakho  uruvelakassapo jaṭilo bhagavato iminā iddhipāṭihāriyena
abhippasanno  bhagavantaṃ  etadavoca  idheva  mahāsamaṇa  viharaṃ  10-
ahante dhuvabhattenāti.
           Paṭhamaṃ pāṭihāriyaṃ
   [40]  Athakho  bhagavā  uruvelakassapassa  jaṭilassa  assamassa
@Footnote: 1 Rā. tattheva .  2 Ma. ādittaṃ hoti sampajjalitaṃ sañjotibhūtaṃ.
@3 Sī. iti bhaṇanti . 4 Ma. atha tassā .  Yu. athakho tassā .  5 Sī. yāva nāgassa.
@Ma. Yu. hatā nāgassa . 6 Sī. Ma. Yu. honti .  7 Sī. patthatā.
@8 Sī. Ma. Yu. salohitikā. 9 nerañjarāya bhagavātiādigāthāyo
@pacchā pakkhittāti tabbaṇṇanāyaṃ vuttaṃ. 10 Po. viharatha.
Avidūre  aññatarasmiṃ vanasaṇḍe vihāsi . athakho cattāro mahārājā
abhikkantāya   rattiyā   abhikkantavaṇṇā   kevalakappaṃ   vanasaṇḍaṃ
obhāsetvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā catuddisā aṭṭhaṃsu seyyathāpi mahantā aggikkhandhā.
   {40.1} Athakho uruvelakassapo jaṭilo tassā rattiyā accayena
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā bhagavantaṃ etadavoca kālo
mahāsamaṇa niṭṭhitaṃ bhattaṃ ke nu kho te mahāsamaṇa abhikkantāya rattiyā
abhikkantavaṇṇā  kevalakappaṃ  vanasaṇḍaṃ  obhāsetvā  yena  tvaṃ
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  taṃ  abhivādetvā  catuddisā  aṭṭhaṃsu
seyyathāpi  mahantā  aggikkhandhāti  . ete kho kassapa cattāro
mahārājā  yenāhaṃ  tenupasaṅkamiṃsu  dhammassavanāyāti  .  athakho
uruvelakassapassa  jaṭilassa  etadahosi  mahiddhiko  kho  mahāsamaṇo
mahānubhāvo  yatra  hi  nāma  cattāropi mahārājā upasaṅkamissanti
dhammassavanāya  na  tveva  ca  kho arahā yathā ahanti . athakho
bhagavā  uruvelakassapassa  jaṭilassa  bhattaṃ  bhuñjitvā  tasmiṃyeva
vanasaṇḍe vihāsi.
           Dutiyaṃ pāṭihāriyaṃ.
   [41]  Athakho  sakko  devānamindo  abhikkantāya  rattiyā
abhikkantavaṇṇo  1-  kevalakappaṃ  vanasaṇḍaṃ obhāsetvā yena bhagavā
@Footnote: 1 sabbattha abhikkantavaṇṇāti dissati. tattha kāraṇaṃ pariyesitabbaṃ.
Tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
aṭṭhāsi   seyyathāpi   mahāaggikkhandho   purimāhi   vaṇṇanibhāhi
abhikkantataro  ca  paṇītataro  ca  .  athakho uruvelakassapo jaṭilo
tassā  rattiyā  accayena  yena  bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  etadavoca  kālo  [1]-  mahāsamaṇa  niṭṭhitaṃ  bhattaṃ
ko  nu  kho  so  mahāsamaṇa  abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇo
kevalakappaṃ   vanasaṇḍaṃ  obhāsetvā  yena  tvaṃ  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  taṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi  seyyathāpi
mahāaggikkhandho  purimāhi  vaṇṇanibhāhi  abhikkantataro  ca  paṇītataro
cāti  .  eso  kho  kassapa  sakko  devānamindo  yenāhaṃ
tenupasaṅkami  dhammassavanāyāti  .  athakho  uruvelakassapassa  jaṭilassa
etadahosi  mahiddhiko  kho  mahāsamaṇo  mahānubhāvo  yatra  hi
nāma sakko 2- devānamindo upasaṅkamissati dhammassavanāya na tveva
ca  kho  arahā  yathā  ahanti  . athakho bhagavā uruvelakassapassa
jaṭilassa bhattaṃ bhuñjitvā tasmiṃyeva vanasaṇḍe vihāsi.
           Tatiyaṃ pāṭihāriyaṃ.
   [42] Athakho brahmā sahampati abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇo
kevalakappaṃ  vanasaṇḍaṃ  obhāsetvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ   abhivādetvā   ekamantaṃ   aṭṭhāsi
seyyathāpi  mahāaggikkhandho  purimāhi  vaṇṇanibhāhi  abhikkantataro
@Footnote: 1 Ma. kho .  2 Ma. Yu. sakkopi.
Ca  paṇītataro  ca  . athakho uruvelakassapo jaṭilo tassā rattiyā
accayena  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
etadavoca  kālo  mahāsamaṇa  niṭṭhitaṃ  bhattaṃ  ko  nu  kho  so
mahāsamaṇa   abhikkantāya   rattiyā   abhikkantavaṇṇo  kevalakappaṃ
vanasaṇḍaṃ  obhāsetvā  yena  tvaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
taṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi  seyyathāpi  mahāaggikkhandho
purimāhi  vaṇṇanibhāhi  abhikkantataro  ca  paṇītataro  cāti . eso
kho kassapa brahmā sahampati yenāhaṃ tenupasaṅkami dhammassavanāyāti .
Athakho  uruvelakassapassa  jaṭilassa  etadahosi  mahiddhiko  kho
mahāsamaṇo  mahānubhāvo  yatra  hi  nāma  brahmā  1-  sahampati
upasaṅkamissati dhammassavanāya na tveva ca kho arahā yathā ahanti.
Athakho  bhagavā  uruvelakassapassa  jaṭilassa  bhattaṃ bhuñjitvā tasmiṃyeva
vanasaṇḍe vihāsi.
          Catutthaṃ pāṭihāriyaṃ.
   [43] Tena kho pana samayena uruvelakassapassa jaṭilassa mahāyañño
paccupaṭṭhito  hoti  .  kevalakappā  ca  aṅgamagadhā pahūtaṃ khādanīyaṃ
bhojanīyaṃ  ādāya  abhikkamitukāmā  honti . athakho uruvelakassapassa
jaṭilassa  etadahosi  etarahi  kho  me  mahāyañño  paccupaṭṭhito
kevalakappā  ca  aṅgamagadhā  pahūtaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  ādāya
abhikkamissanti   sace  mahāsamaṇo  mahājanakāye  iddhipāṭihāriyaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. brahmāpi.
Karissati  mahāsamaṇassa  lābhasakkāro  abhivaḍḍhissati  mama lābhasakkāro
parihāyissati  aho  nūna  mahāsamaṇo  svātanāya  nāgaccheyyāti .
Athakho  bhagavā uruvelakassapassa jaṭilassa cetasā cetoparivitakkamaññāya
uttarakuruṃ  gantvā  tato  piṇḍapātaṃ  āharitvā  anotattadahe
paribhuñjitvā tattheva divāvihāraṃ akāsi.
   {43.1} Athakho uruvelakassapo jaṭilo tassā rattiyā accayena
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā bhagavantaṃ etadavoca kālo
mahāsamaṇa  niṭṭhitaṃ bhattaṃ kiṃ nu kho mahāsamaṇa hiyyo nāgamāsi apica
mayaṃ  taṃ  sarāma  kiṃ  nu  kho  mahāsamaṇo  nāgacchatīti khādanīyassa
ca 1- te paṭiviso 2- ṭhapitoti . Nanu te kassapa etadahosi etarahi
kho  me  mahāyañño  paccupaṭṭhito  kevalakappā  ca  aṅgamagadhā
pahūtaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ  ādāya  abhikkamissanti  sace  mahāsamaṇo
mahājanakāye  iddhipāṭihāriyaṃ  karissati  mahāsamaṇassa  lābhasakkāro
abhivaḍḍhissati   mama   lābhasakkāro   parihāyissati  aho  nūna
mahāsamaṇo  svātanāya  nāgaccheyyāti  so  kho  ahaṃ  kassapa
tava  cetasā  cetoparivitakkamaññāya  uttarakuruṃ  gantvā  tato
piṇḍapātaṃ  āharitvā  anotattadahe  paribhuñjitvā tattheva divāvihāraṃ
akāsinti  .  athakho  uruvelakassapassa jaṭilassa etadahosi mahiddhiko
kho  mahāsamaṇo  mahānubhāvo  yatra  hi  nāma  cetasāpi  cittaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. khādanīyassa ca bhojanīyassa ca .  2 Sī. paṭiviṃso.
Pajānissati  na  tveva  ca  kho  arahā  yathā ahanti . athakho
bhagavā  uruvelakassapassa  jaṭilassa  bhattaṃ  bhuñjitvā  1-  tasmiṃyeva
vanasaṇḍe vihāsi.
          Pañcamaṃ pāṭihāriyaṃ.
   [44] Tena kho pana samayena bhagavato paṃsukūlaṃ uppannaṃ hoti.
Athakho bhagavato etadahosi kattha nu kho ahaṃ paṃsukūlaṃ dhoveyyanti .
Athakho  sakko  devānamindo  bhagavato cetasā cetoparivitakkamaññāya
pāṇinā  pokkharaṇiṃ  khanitvā  bhagavantaṃ  etadavoca  idha  bhante
bhagavā  paṃsukūlaṃ  dhovatūti  .  athakho  bhagavato  etadahosi  kimhi
nu  kho  ahaṃ paṃsukūlaṃ parimaddeyyanti . athakho sakko devānamindo
bhagavato  cetasā  cetoparivitakkamaññāya  mahatiṃ  silaṃ  upanikkhipi
idha bhante bhagavā paṃsukūlaṃ parimaddatūti.
   {44.1} Athakho bhagavato etadahosi kimhi nu kho ahaṃ ālambitvā
uttareyyanti  .  athakho kakudhe adhivatthā devatā bhagavato cetasā
cetoparivitakkamaññāya  sākhaṃ  onāmesi  idha  bhante  bhagavā
ālambitvā  uttaratūti  . athakho bhagavato etadahosi kimhi nu kho
ahaṃ  paṃsukūlaṃ  vissajjeyyanti . athakho sakko devānamindo bhagavato
cetasā  cetoparivitakkamaññāya  mahatiṃ  silaṃ  upanikkhipi  idha  bhante
bhagavā paṃsukūlaṃ vissajjetūti.
   Athakho  uruvelakassapo  jaṭilo  tassā  rattiyā  accayena
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  etadavoca
@Footnote: 1 Ma. Yu. paribhuñjitvā.
Kālo  mahāsamaṇa  niṭṭhitaṃ  bhattaṃ  kiṃ  nu  kho  mahāsamaṇa  nāyaṃ
pubbe  idha  pokkharaṇī  sāyaṃ  idha  pokkharaṇī  nayimā  silā
pubbe   upanikkhittā   kenimā  silā  upanikkhittā  nayimassa
kakudhassa  pubbe  sākhā  onatā  sāyaṃ  sākhā onatāti . idha
me  kassapa  paṃsukūlaṃ  uppannaṃ  ahosi  tassa  mayhaṃ  kassapa
etadahosi  kattha  nu  kho  ahaṃ  paṃsukūlaṃ  dhoveyyanti  athakho
kassapa  sakko  devānamindo  mama  cetasā  cetoparivitakkamaññāya
pāṇinā  pokkharaṇiṃ  khanitvā  maṃ  etadavoca  idha  bhante  bhagavā
paṃsukūlaṃ  dhovatūti  sāyaṃ  amanussena  pāṇinā  khanitā  pokkharaṇī
tassa  mayhaṃ  kassapa  etadahosi  kimhi  nu  kho  ahaṃ  paṃsukūlaṃ
parimaddeyyanti  athakho  kassapa  sakko  devānamindo  mama cetasā
cetoparivitakkamaññāya  mahatiṃ  silaṃ  upanikkhipi  idha  bhante  bhagavā
paṃsukūlaṃ  parimaddatūti  sāyaṃ  amanussena  nikkhittā  silā  tassa
mayhaṃ  kassapa  etadahosi  kimhi  nu  kho  ahaṃ  ālambitvā
uttareyyanti  athakho  kassapa  kakudhe  adhivatthā  devatā  mama
cetasā  cetoparivitakkamaññāya  sākhaṃ  onāmesi  idha  bhante
bhagavā  ālambitvā  uttaratūti  svāyaṃ  āharahattho  kakudho  tassa
mayhaṃ  kassapa  etadahosi  kimhi nu kho ahaṃ paṃsukūlaṃ vissajjeyyanti
athakho kassapa sakko devānamindo mama cetasā cetoparivitakkamaññāya
mahatiṃ   silaṃ   upanikkhipi   idha   bhante   bhagavā   paṃsukūlaṃ
Vissajjetūti  sāyaṃ  amanussena  nikkhittā  silāti  .  athakho
uruvelakassapassa  jaṭilassa  etadahosi  mahiddhiko  kho  mahāsamaṇo
mahānubhāvo  yatra  hi  nāma  sakko  devānamindo  veyyāvaccaṃ
karissati  na  tveva ca kho arahā yathā ahanti . athakho bhagavā
uruvelakassapassa  jaṭilassa  bhattaṃ  bhuñjitvā  tasmiṃyeva  vanasaṇḍe
vihāsi.
   [45]  Athakho uruvelakassapo jaṭilo tassā rattiyā accayena
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavato kālaṃ ārocesi
kālo  mahāsamaṇa  niṭṭhitaṃ  bhattanti  .  gaccha  tvaṃ  kassapa
āyāmahanti  . uruvelakassapaṃ jaṭilaṃ uyyojetvā yāya jambuyā 1-
jambudīpo  paññāyati  tato  phalaṃ  gahetvā  paṭhamataraṃ  āgantvā
agyāgāre  nisīdi  .  addasā kho uruvelakassapo jaṭilo bhagavantaṃ
agyāgāre  nisinnaṃ  disvāna  bhagavantaṃ  etadavoca  katamena  tvaṃ
mahāsamaṇa  maggena  āgato  ahaṃ  tayā  paṭhamataraṃ  pakkanto
so  tvaṃ  paṭhamataraṃ  āgantvā  agyāgāre  nisinnoti  . idhāhaṃ
kassapa  taṃ  uyyojetvā  yāya  jambuyā  jambudīpo  paññāyati
tato  phalaṃ  gahetvā  paṭhamataraṃ  āgantvā  agyāgāre  nisinno
idaṃ  kho  kassapa  jambuphalaṃ  vaṇṇasampannaṃ  gandhasampannaṃ  rasasampannaṃ
sace  ākaṅkhasi  paribhuñjāti  .  alaṃ  mahāsamaṇa  tvaṃyevetaṃ  2-
@Footnote: 1 Yu. jambuyāyaṃ. ito paraṃ īdisameva .  2 Ma. tvaṃyeva taṃ.
Āharasi  tvaṃyevetaṃ  paribhuñjāti  1-  .  athakho  uruvelakassapassa
jaṭilassa  etadahosi  mahiddhiko  kho  mahāsamaṇo  mahānubhāvo
yatra  hi  nāma  maṃ paṭhamataraṃ uyyojetvā yāya jambuyā jambudīpo
paññāyati  tato  phalaṃ  gahetvā  paṭhamataraṃ  āgantvā  agyāgāre
nisīdissati na tveva ca kho arahā yathā ahanti.
   {45.1} Athakho bhagavā uruvelakassapassa jaṭilassa bhattaṃ bhuñjitvā
tasmiṃyeva  vanasaṇḍe  vihāsi . athakho uruvelakassapo jaṭilo tassā
rattiyā  accayena  yena  bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bhagavato
kālaṃ  ārocesi  kālo  mahāsamaṇa  niṭṭhitaṃ  bhattanti  .  gaccha
tvaṃ  kassapa  āyāmahanti  uruvelakassapaṃ  jaṭilaṃ  uyyojetvā
yāya  jambuyā  jambudīpo  paññāyati  tassā  avidūre  ambo
.pe.  tassā  avidūre  āmalakī  .pe.  tassā  avidūre harītakī
.pe.  tāvatiṃsaṃ  gantvā  pāricchattakapupphaṃ  gahetvā  paṭhamataraṃ
āgantvā agyāgāre nisīdi.
   {45.2} Addasā kho uruvelakassapo jaṭilo bhagavantaṃ agyāgāre
nisinnaṃ  disvāna  bhagavantaṃ etadavoca katamena tvaṃ mahāsamaṇa maggena
āgato  ahaṃ  tayā paṭhamataraṃ pakkanto so tvaṃ paṭhamataraṃ āgantvā
agyāgāre  nisinnoti  .  idhāhaṃ kassapa taṃ uyyojetvā tāvatiṃsaṃ
gantvā  pāricchattakapupphaṃ  gahetvā  paṭhamataraṃ āgantvā agyāgāre
nisinno idaṃ kho kassapa
@Footnote: 1 Yu. paribhuñjāhīti.
Pāricchattakapupphaṃ  vaṇṇasampannaṃ  gandhasampannanti  1-  .  athakho
uruvelakassapassa  jaṭilassa  etadahosi  mahiddhiko  kho  mahāsamaṇo
mahānubhāvo  yatra  hi  nāma  maṃ  paṭhamataraṃ  uyyojetvā tāvatiṃsaṃ
gantvā  pāricchattakapupphaṃ  gahetvā  paṭhamataraṃ āgantvā agyāgāre
nisīdissati na tveva ca kho arahā yathā ahanti.
   [46] Tena kho pana samayena te jaṭilā aggī paricaritukāmā
na  sakkonti  kaṭṭhāni phāletuṃ . athakho tesaṃ jaṭilānaṃ etadahosi
nissaṃsayaṃ  kho  mahāsamaṇassa  iddhānubhāvo  yathā  mayaṃ  na sakkoma
kaṭṭhāni  phāletunti . athakho bhagavā uruvelakassapaṃ jaṭilaṃ etadavoca
phāliyantu  kassapa  kaṭṭhānīti  .  phāliyantu mahāsamaṇāti . sakideva
pañca  kaṭṭhasatāni  phāliyiṃsu  .  athakho  uruvelakassapassa  jaṭilassa
etadahosi  mahiddhiko  kho  mahāsamaṇo  mahānubhāvo  yatra  hi
nāma  kaṭṭhānipi  phāliyissanti  na  tveva  ca  kho  arahā yathā
ahanti.
   [47] Tena kho pana samayena te jaṭilā aggī paricaritukāmā
na sakkonti aggī ujjaletuṃ 2- . athakho tesaṃ jaṭilānaṃ etadahosi
nissaṃsayaṃ  kho  mahāsamaṇassa  iddhānubhāvo  yathā  mayaṃ  na sakkoma
@Footnote: 1 Yu. idaṃ kho kassapa pāricchattakapupphaṃ vaṇṇasampannaṃ gandhasampannaṃ sace ākaṅkhasi
@gaṇhāti. alaṃ mahāsamaṇa tvaṃyevetaṃ āharasi tvaṃyevetaṃ gaṇhātīti dissati.
@2 Sī. jāletuṃ.
Aggī ujjaletunti 1- . athakho bhagavā uruvelakassapaṃ jaṭilaṃ etadavoca
ujjaliyantu  kassapa  aggīti  .  ujjaliyantu mahāsamaṇāti . sakideva
pañca  aggisatāni  ujjaliṃsu  2- . athakho uruvelakassapassa jaṭilassa
etadahosi  mahiddhiko  kho  mahāsamaṇo  mahānubhāvo  yatra  hi
nāma aggīpi ujjaliyissanti na tveva ca kho arahā yathā ahanti.
   [48] Tena kho pana samayena te jaṭilā aggī paricaritvā na
sakkonti  aggī  vijjhāpetuṃ  .  athakho  tesaṃ jaṭilānaṃ etadahosi
nissaṃsayaṃ  kho  mahāsamaṇassa  iddhānubhāvo  yathā  mayaṃ  na sakkoma
aggī  vijjhāpetunti . athakho bhagavā uruvelakassapaṃ jaṭilaṃ etadavoca
vijjhāyantu  kassapa  aggīti  .  vijjhāyantu mahāsamaṇāti . sakideva
pañca  aggisatāni  vijjhāyiṃsu  .  athakho  uruvelakassapassa  jaṭilassa
etadahosi  mahiddhiko  kho  mahāsamaṇo  mahānubhāvo  yatra  hi
nāma  aggīpi  vijjhāyissanti  na  tveva  ca  kho  arahā  yathā
ahanti.
   [49] Tena kho pana samayena te jaṭilā sītāsu hemantikāsu
rattīsu antaraṭṭhakāsu himapātasamaye najjā nerañjarāyaṃ nimujjantipi 3-
ummujjantipi   ummujjanimujjampi   karonti  .  athakho  bhagavā
pañcamattāni   mandāmukhisatāni   abhinimmini  yattha  te  jaṭilā
uttaritvā  visibbesuṃ  .  athakho tesaṃ jaṭilānaṃ etadahosi nissaṃsayaṃ
@Footnote: 1 Sī. jāletunti .  2 Ma. ujjaliyiṃsu .  3 Ma. ummujjantipi nimujjantipi
@ummujjananimujjanaṃpi.
Kho  mahāsamaṇassa  iddhānubhāvo  yathāyimā  1-  mandāmukhiyo
nimmitāti   .  athakho  uruvelakassapassa  jaṭilassa  etadahosi
mahiddhiko  kho  mahāsamaṇo  mahānubhāvo  yatra  hi  nāma tāvabahū
mandāmukhiyopi 2- abhinimminissati na tveva ca kho arahā yathā ahanti.
   [50]  Tena  kho  pana  samayena  mahāakālamegho  pāvassi
mahāudakavāhako  sañjāyi  .  yasmiṃ  padese  bhagavā  viharati so
padeso  udakena otthato 3- hoti . athakho bhagavato etadahosi
yannūnāhaṃ  samantā  udakaṃ  ussādetvā  4-  majjhe  reṇuhatāya
bhūmiyā  caṅkameyyanti  . athakho bhagavā samantā udakaṃ ussādetvā
majjhe  reṇuhatāya  bhūmiyā  caṅkami . athakho uruvelakassapo jaṭilo
mā  heva  kho  mahāsamaṇo  udakena  vuḷho ahosīti . nāvāya
sambahulehi  jaṭilehi  saddhiṃ  yasmiṃ padese bhagavā viharati taṃ padesaṃ
agamāsi.
   {50.1}  Addasā kho uruvelakassapo jaṭilo bhagavantaṃ samantā
udakaṃ  ussādetvā  majjhe  reṇuhatāya  bhūmiyā  caṅkamantaṃ disvāna
bhagavantaṃ  etadavoca idha nu tvaṃ mahāsamaṇāti . āma ahamasmi 5-
kassapāti  bhagavā  vehāsaṃ  abbhuggantvā  nāvāya  paccuṭṭhāsi .
Athakho  uruvelakassapassa  jaṭilassa  etadahosi  mahiddhiko  kho
mahāsamaṇo  mahānubhāvo  yatra  hi  nāma udakaṃpi nappavāhissati 6-
@Footnote: 1 Ma. yathayimā. Yu. yathāhimā .   2 Yu. mahāmandāmukhiyo.
@3 Ma. na otthaṭo. Yu. anuotthaṭo. 4 Ma. Yu. ussāretvā.
@5 Sī. Ma. Yu. ayamahamasmi . 6 Sī. nappasahissati. Yu. na pavahisusati.
Na tveva ca kho arahā yathā ahanti.
   [51] Athakho bhagavato etadahosi ciraṃpi kho imassa moghapurisassa
evaṃ  bhavissati  mahiddhiko  kho  mahāsamaṇo  mahānubhāvo na tveva
ca  kho  arahā yathā ahanti yannūnāhaṃ imaṃ jaṭilaṃ saṃvejeyyanti .
Athakho  bhagavā  uruvelakassapaṃ  jaṭilaṃ etadavoca neva 1- kho tvaṃ
kassapa  arahā  nāpi  arahattamaggaṃ  samāpanno  sāpi  te
paṭipadā  natthi  yāya  tvaṃ  arahā  vā  assasi 2- arahattamaggaṃ
vā  samāpannoti  . athakho uruvelakassapo jaṭilo bhagavato pādesu
sirasā  nipatitvā  bhagavantaṃ  etadavoca  labheyyāmahaṃ bhante bhagavato
santike  pabbajjaṃ  labheyyāmi  upasampadanti  .  tvaṃ  khosi kassapa
pañcannaṃ  jaṭilasatānaṃ  nāyako  vināyako  aggo  pamukho pāmokkho
tepi tāva apalokehi yathā te maññissanti tathā karissantīti.
   {51.1} Athakho uruvelakassapo jaṭilo yena te jaṭilā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  te  jaṭile  etadavoca  icchāmahaṃ  bho  mahāsamaṇe
brahmacariyaṃ  carituṃ  yathā  bhavanto  maññanti  tathā  karontūti .
Cirapaṭikā  mayaṃ  bho  mahāsamaṇe  abhippasannā sace bhavaṃ mahāsamaṇe
brahmacariyaṃ  carissati  sabbe  va  mayaṃ  mahāsamaṇe  brahmacariyaṃ
carissāmāti  . athakho te jaṭilā kesamissaṃ jaṭāmissaṃ khārikājamissaṃ
aggihuttamissaṃ  udake  pavāhetvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavato  pādesu sirasā nipatitvā bhagavantaṃ etadavocuṃ
@Footnote: 1 Ma. neva ca kho ... .  2 Yu. assa.
Labheyyāma  mayaṃ  bhante  bhagavato  santike  pabbajjaṃ  labheyyāma
upasampadanti  .  etha  bhikkhavoti  bhagavā  avoca  svākkhāto
dhammo  caratha  brahmacariyaṃ  sammā  dukkhassa  antakiriyāyāti .
Sā va tesaṃ āyasmantānaṃ upasampadā ahosi.
   [52]  Addasā  kho  nadīkassapo  jaṭilo kesamissaṃ jaṭāmissaṃ
khārikājamissaṃ  aggihuttamissaṃ  udake  vuyhamāne  .  disvānassa
etadahosi  mā  heva  me  bhātuno upasaggo ahosīti . jaṭile
pāhesi  gacchatha  me  bhātaraṃ  jānāthāti  sāmañca tīhi jaṭilasatehi
saddhiṃ   yenāyasmā  uruvelakassapo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ uruvelakassapaṃ etadavoca idaṃ nu kho kassapa seyyoti .
Āmāvuso idaṃ seyyoti.
   {52.1}  Athakho te jaṭilā kesamissaṃ jaṭāmissaṃ khārikājamissaṃ
aggihuttamissaṃ  udake  pavāhetvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā   bhagavato  pādesu  sirasā  nipatitvā  bhagavantaṃ
etadavocuṃ  labheyyāma  mayaṃ  bhante  bhagavato  santike  pabbajjaṃ
labheyyāma  upasampadanti  .  etha  bhikkhavoti  bhagavā  avoca
svākkhāto dhammo caratha brahmacariyaṃ sammā dukkhassa antakiriyāyāti.
Sā va tesaṃ āyasmantānaṃ upasampadā ahosi.
   [53]  Addasā  kho  gayākassapo jaṭilo kesamissaṃ jaṭāmissaṃ
khārikājamissaṃ  aggihuttamissaṃ  udake  vuyhamāne  .  disvānassa
etadahosi  mā  heva  me  bhātūnaṃ  upasaggo ahosīti . jaṭile
Pāhesi gacchatha me bhātaro jānāthāti sāmañca dvīhi jaṭilasatehi [1]-
yenāyasmā  uruvelakassapo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
uruvelakassapaṃ etadavoca idaṃ nu kho kassapa seyyoti . āmāvuso
idaṃ seyyoti . athakho te jaṭilā kesamissaṃ jaṭāmissaṃ khārikājamissaṃ
aggihuttamissaṃ  udake  pavāhetvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavato  pādesu sirasā nipatitvā bhagavantaṃ etadavocuṃ
labheyyāma mayaṃ bhante bhagavato santike pabbajjaṃ labheyyāma upasampadanti.
Etha bhikkhavoti bhagavā avoca svākkhāto dhammo caratha brahmacariyaṃ sammā
dukkhassa  antakiriyāyāti  .  sā va tesaṃ āyasmantānaṃ upasampadā
ahosi.
   [54] Bhagavato adhiṭṭhānena pañca kaṭṭhasatāni na phāliyiṃsu phāliyiṃsu
aggī na ujjaliṃsu ujjaliṃsu na vijjhāyiṃsu vijjhāyiṃsu pañca mandāmukhisatāni
abhinimmini. Etena nayena aḍḍhuḍḍhapāṭihāriyasahassāni honti.
   [55]  Athakho  bhagavā  uruvelāyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena
gayāsīsaṃ tena cārikaṃ pakkāmi mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ bhikkhusahassena
sabbeheva  purāṇajaṭilehi  .  tatra  sudaṃ  bhagavā  gayāyaṃ  viharati
gayāsīse  saddhiṃ bhikkhusahassena . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi
sabbaṃ   bhikkhave   ādittaṃ  kiñca  bhikkhave  sabbaṃ  ādittaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. saddhiṃ.
Cakkhuṃ  1-  bhikkhave  ādittaṃ  rūpā ādittā cakkhuviññāṇaṃ ādittaṃ
cakkhusamphasso  āditto  yampidaṃ  2-  cakkhusamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi ādittaṃ kena
ādittaṃ  ādittaṃ  rāgagginā  3-  dosagginā  mohagginā ādittaṃ
jātiyā  jarāmaraṇena  sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi
upāyāsehi  ādittanti  vadāmi  . sotaṃ ādittaṃ saddā ādittā
.pe. ghānaṃ ādittaṃ gandhā ādittā .pe. jivhā ādittā rasā
ādittā  .pe. kāyo āditto phoṭṭhabbā ādittā .pe. mano
āditto  dhammā  ādittā  manoviññāṇaṃ  ādittaṃ  manosamphasso
āditto  yampidaṃ 4- manosamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā
dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā  tampi ādittaṃ kena ādittaṃ ādittaṃ
rāgagginā  dosagginā  mohagginā  ādittaṃ  jātiyā  jarāmaraṇena
sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi  upāyāsehi  ādittanti
vadāmi.
   {55.1}  Evaṃ  passaṃ  bhikkhave sutavā ariyasāvako cakkhusmiṃpi
nibbindati   rūpesupi   nibbindati   cakkhuviññāṇepi   nibbindati
cakkhusamphassepi  nibbindati  yampidaṃ  5-  cakkhusamphassapaccayā uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tasmiṃpi nibbindati
@Footnote: 1 Ma. cakkhu ādittaṃ .  3 rāgagginā dosagginā mohagginā ādittaṃ jātiyā jarāya
@maraṇena sokehi .pe. ādittanti vadāmīti sabbapotthakesu āgataṃ. ayampana
@sīhalapotthakaṃ anuvattitvā sodhitoti veditabbo . 2-4-5 Yu. yidaṃ.
Sotasmiṃpi  nibbindati  saddesupi  nibbindati .pe. ghānasmiṃpi nibbindati
gandhesupi  nibbindati  .pe.  jivhāyapi  nibbindati rasesupi nibbindati
.pe.  kāyasmiṃpi  nibbindati  phoṭṭhabbesupi  nibbindati  .pe.
Manasmiṃpi  nibbindati  dhammesupi  nibbindati  manoviññāṇepi  nibbindati
manosamphassepi  nibbindati  yampidaṃ  manosamphassapaccayā  uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ  vā tasmiṃpi nibbindati
nibbindaṃ  virajjati  virāgā  vimuccati  vimuttasmiṃ  vimuttamiti  1-
ñāṇaṃ  hoti  khīṇā  jāti  vusitaṃ  brahmacariyaṃ  kataṃ  karaṇīyaṃ nāparaṃ
itthattāyāti  pajānātīti  .  imasmiṃ  ca  pana  veyyākaraṇasmiṃ
bhaññamāne  tassa  bhikkhusahassassa  anupādāya  āsavehi  cittāni
vimucciṃsu.
          Ādittapariyāyaṃ niṭṭhitaṃ.
       Uruvelapāṭihāriyaṃ tatiyabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 45-64. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=4&A=906              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=4&A=906              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=4&item=37&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=4&siri=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=37              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=552              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=552              Contents of The Tipitaka Volume 4 https://84000.org/tipitaka/read/?index_4 https://84000.org/tipitaka/english/?index_4

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่