ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [45] Tena kho pana samayena āyasmā pilindavaccho 1- rājagahe
pabbhāraṃ  sodhāpeti  lenaṃ  kattukāmo  .  athakho rājā māgadho
seniyo  bimbisāro  yena  āyasmā  pilindavaccho  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   āyasmantaṃ  pilindavacchaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho rājā māgadho seniyo bimbisāro
āyasmantaṃ  pilindavacchaṃ  etadavoca kiṃ bhante thero kārāpetīti .
Pabbhāraṃ  mahārāja  sodhāpemi  lenaṃ kattukāmoti . attho bhante
@Footnote: 1 Sī. pilindivaccho.
Ayyassa  ārāmikenāti  .  na  kho mahārāja bhagavatā ārāmiko
anuññātoti  .  tenahi  bhante  bhagavantaṃ  paṭipucchitvā  mama
āroceyyāthāti  .  evaṃ  mahārājāti kho āyasmā pilindavaccho
rañño  māgadhassa  seniyassa  bimbisārassa  paccassosi  .  athakho
āyasmā  pilindavaccho  rājānaṃ  māgadhaṃ  seniyaṃ  bimbisāraṃ dhammiyā
kathāya  sandassesi  samādapesi  samuttejesi  sampahaṃsesi  . athakho
rājā  māgadho  seniyo  bimbisāro  āyasmatā  pilindavacchena
dhammiyā  kathāya  sandassito  samādapito  samuttejito  sampahaṃsito
uṭṭhāyāsanā  āyasmantaṃ  pilindavacchaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ katvā
pakkāmi  .  athakho  āyasmā  pilindavaccho  bhagavato santike dūtaṃ
pāhesi  rājā  bhante  māgadho  seniyo  bimbisāro  ārāmikaṃ
dātukāmo kathaṃ nu kho bhante paṭipajjitabbanti.
   {45.1} Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ
kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  anujānāmi bhikkhave ārāmikanti .
Dutiyampi  kho  rājā  māgadho  seniyo  bimbisāro  yenāyasmā
pilindavaccho  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  pilindavacchaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno kho rājā
māgadho  seniyo  bimbisāro  āyasmantaṃ  pilindavacchaṃ  etadavoca
anuññāto bhante bhagavatā ārāmikoti . evaṃ mahārājāti. Tenahi
bhante  ayyassa ārāmikaṃ dammīti . athakho rājā māgadho seniyo
Bimbisāro   āyasmato   pilindavacchassa  ārāmikaṃ  paṭissuṇitvā
vissaritvā  cirena  satiṃ  paṭilabhitvā  aññataraṃ  sabbatthakaṃ  mahāmattaṃ
āmantesi  yo  mayā  bhaṇe  ayyassa ārāmiko paṭissuto dinno
so ārāmikoti 1- . na kho deva ayyassa ārāmiko dinnoti.
Kīvaciraṃ nu kho bhaṇe ito ratti 2- hotīti . Athakho so mahāmatto
rattiyo  gaṇetvā  3- rājānaṃ māgadhaṃ seniyaṃ bimbisāraṃ etadavoca
pañca deva rattisatānīti . tenahi bhaṇe ayyassa pañca ārāmikasatāni
dehīti  4- . evaṃ devāti kho so mahāmatto rañño māgadhassa
seniyassa   bimbisārassa  paṭissuṇitvā  āyasmato  pilindavacchassa
pañca  ārāmikasatāni  adāsi  5- . pāṭiyekko gāmo nivisi .
Ārāmikagāmakotipi naṃ āhaṃsu pilindavacchagāmakotipi 6- naṃ āhaṃsu.
   [46]  Tena  kho  pana samayena āyasmā pilindavaccho tasmiṃ
gāmake  kulupako  hoti  .  athakho  āyasmā  pilindavaccho
pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  pilindavacchagāmakaṃ  7-
piṇḍāya pāvisi . tena kho pana samayena tasmiṃ gāmake ussavo hoti.
Dārakā alaṅkatā mālākitā kīḷanti . athakho āyasmā pilindavaccho
@Footnote: 1 Po. dinno hoti so ārāmikoti. 2 Po. paṭisataṃ. Sī. Ma. Yu. hitaṃ.
@3 Sī. Yu. vigaṇetvā. 4 Po. Sī. Ma. Yu. dethāti. 5 Sī. Ma. Yu. pādāsi.
@6 Sī. pilindigāmakotipi. Yu. pilindagāmakotipi. 7 Po. Ma. Yu. pilindagāmaṃ.
Pilindavacchagāmake  1-  sapadānaṃ  piṇḍāya caramāno yena aññatarassa
ārāmikassa   nivesanaṃ   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā  paññatte
āsane  nisīdi  .  tena  kho  pana samayena tassā ārāmikiniyā
dhītā  aññe  dārake  alaṅkate  2- mālākite passitvā rodati
mālaṃ  me  detha  alaṅkāraṃ  me  dethāti  .  athakho āyasmā
pilindavaccho  taṃ  ārāmikiniṃ etadavoca kissāyaṃ dārikā rodatīti .
Ayaṃ bhante dārikā aññe dārake alaṅkate 3- mālākite passitvā
rodati  mālaṃ  me  detha  alaṅkāraṃ  me  dethāti kuto amhākaṃ
duggatānaṃ mālā kuto alaṅkāroti 4-.
   {46.1}  Athakho  āyasmā  pilindavaccho  aññataraṃ  tiṇaṇḍūpakaṃ
gahetvā  taṃ  ārāmikiniṃ  etadavoca  handimaṃ  tiṇaṇḍūpakaṃ  tassā
dārikāya  sīse  paṭimuñcāhīti  5-  .  athakho sā ārāmikinī taṃ
tiṇaṇḍūpakaṃ  gahetvā  tassā  dārikāya  sīse  paṭimuñci  .  sā
ahosi  suvaṇṇamālā  abhirūpā  dassanīyā  pāsādikā  .  natthi
tādisā  raññopi  antepure  suvaṇṇamālā  .  manussā  rañño
māgadhassa  seniyassa  bimbisārassa  ārocesuṃ  amukassa  deva
ārāmikassa  ghare  suvaṇṇamālā  abhirūpā  dassanīyā  pāsādikā
natthi  tādisā  devassāpi  antepure  suvaṇṇamālā  kuto  tassa
duggatassa  nissaṃsayaṃ  corikāya  ābhatāti  .  athakho  rājā
māgadho  seniyo  bimbisāro  taṃ  ārāmikakulaṃ  bandhāpesi .
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. pilindagāmake. 2-3 Po. Ma. dārike alaṅkite. 4 Po. Yu.
@alaṅkārāti. 5 Po. Sī. Ma. Yu. paṭimuñcāti.
Dutiyampi  kho  āyasmā  pilindavaccho  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā
pattacīvaramādāya  pilindavacchagāmakaṃ  piṇḍāya  pāvisi  pilindavacchagāmake
sapadānaṃ  piṇḍāya  caramāno  yena  tassa  ārāmikassa  nivesanaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paṭivissake  pucchi  1-  kahaṃ  idaṃ 2-
ārāmikakulaṃ  gatanti  .  etissā  bhante  suvaṇṇamālāya  kāraṇā
raññā bandhāpitanti.
   {46.2}  Athakho āyasmā pilindavaccho yena rañño māgadhassa
seniyassa   bimbisārassa   nivesanaṃ   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
paññatte āsane nisīdi.
   {46.3} Athakho rājā māgadho seniyo bimbisāro yenāyasmā
pilindavaccho  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  pilindavacchaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ kho rājānaṃ
māgadhaṃ  seniyaṃ  bimbisāraṃ  āyasmā  pilindavaccho  etadavoca kissa
mahārāja  ārāmikakulaṃ  bandhāpitanti  .  tassa  bhante ārāmikassa
ghare  suvaṇṇamālā  abhirūpā  dassanīyā  pāsādikā  natthi  tādisā
amhākaṃpi   antepure   suvaṇṇamālā  kuto  tassa  duggatassa
nissaṃsayaṃ  corikāya  ābhatāti  .  athakho  āyasmā  pilindavaccho
rañño  māgadhassa  seniyassa  bimbisārassa  pāsādaṃ  suvaṇṇanti
adhimucci . so [3]- ahosi sabbasovaṇṇamayo 4- . idaṃ pana te
mahārāja  tāvabahuṃ  suvaṇṇaṃ  kutoti 5- . aññātaṃ bhante ayyassa
@Footnote: 1 Ma. pucchati. 2 Po. Sī. Ma. Yu. imaṃ. 3 Ma. pāsādo. 4 Ma. sabbaso suvaṇṇamayo.
@5 Po. kuto laddhanti.
Seveso 1- iddhānubhāvoti taṃ ārāmikakulaṃ muñcāpesi.
   [47]  Manussā ayyena kira pilindavacchena sarājikāya parisāya
uttarimanussadhammaṃ  iddhipāṭihāriyaṃ  dassitanti  attamanā  abhippasannā
āyasmato  pilindavacchassa  pañca  bhesajjāni  abhihariṃsu  seyyathīdaṃ
sappiṃ  navanītaṃ  telaṃ  madhuṃ  phāṇitaṃ . pakatiyāpicāyasmā pilindavaccho
lābhī  hoti  pañcannaṃ bhesajjānaṃ laddhaṃ laddhaṃ parisāya vissajjeti .
Parisā  cassa  hoti  bāhullikā laddhaṃ laddhaṃ kolambepi 3- ghaṭepi
pūretvā  paṭisāmeti parissāvanānipi thavikāyopi pūretvā vātapānesu
laggeti  4- . tāni olīnavīlināni tiṭṭhanti . undurehipi vihārā
okiṇṇavikiṇṇā  honti . manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā passitvā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  antokoṭṭhāgārikā  ime  samaṇā
sakyaputtiyā  seyyathāpi  rājā  māgadho  seniyo  bimbisāroti .
Assosuṃ kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ khīyantānaṃ vipācentānaṃ.
Ye  te  bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ hi nāma bhikkhū evarūpāya bāhullāya cetessantīti.
   {47.1} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Saccaṃ kira bhikkhave
bhikkhū evarūpāya bāhullāya cetessantīti 5- . saccaṃ bhagavāti .pe.
Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi yāni kho pana tāni gilānānaṃ
@Footnote: 1 Po. Sī. Ma. Yu. ayyassa eso. 2 Ma. Yu. phāṇitanti. 3 Po. kolumbepi.
@Ma. koḷumbepi. 4 Ma. Yu. lagganti. 5 Ma. Yu. cetentīti.
Bhikkhūnaṃ  paṭisāyanīyāni  bhesajjāni  seyyathīdaṃ sappi navanītaṃ telaṃ madhu
phāṇitaṃ  tāni  paṭiggahetvā  sattāhaparamaṃ sannidhikārakaṃ paribhuñjitabbāni
taṃ atikkāmayato yathādhammo kāretabboti.
        Bhesajjaanuññātabhāṇavāraṃ paṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 52-58. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=1085              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=1085              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=45&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=11              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]