ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [57]  Athakho  bhagavā  sāvatthiyaṃ  yathābhirantaṃ viharitvā yena
rājagahaṃ  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikaṃ  caramāno
yena  rājagahaṃ  tadavasari  .  tatra  sudaṃ  bhagavā rājagahe viharati
veḷuvane  kalandakanivāpe  .  tena  kho  pana samayena aññatarassa
bhikkhuno   bhagandalābādho  hoti  .  ākāsagotto  vejjo
@Footnote: 1 Po. paribhuñjantassa. Ma. bhuttassa.
Satthakammaṃ  karoti  .  athakho  bhagavā  senāsanacārikaṃ  āhiṇḍanto
yena  tassa  bhikkhuno  vihāro  tenupasaṅkami  . addasā 1- kho
ākāsagotto  vejjo  bhagavantaṃ  dūrato  va  āgacchantaṃ  disvāna
bhagavantaṃ  etadavoca  āgacchatu  bhavaṃ  gotamo  imassa  bhikkhuno
vaccamaggaṃ  passatu  seyyathāpi  godhāmukhanti  .  athakho  bhagavā
mamaṃ  2-  khvāyaṃ  moghapuriso  uppaṇḍetīti  tato va paṭinivattitvā
etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ  pakaraṇe  bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā
bhikkhū  paṭipucchi  atthi  bhikkhave amukasmiṃ vihāre bhikkhu gilānoti .
Atthi bhagavāti . kintassa bhikkhave bhikkhuno ābādhoti 3- . tassa
bhante  āyasmato  bhagandalābādho  [4]-  ākāsagotto  vejjo
satthakammaṃ karotīti.
   {57.1}  Vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ 5- bhikkhave tassa
moghapurisassa   ananulomikaṃ   appaṭirūpaṃ   assāmaṇakaṃ   akappiyaṃ
akaraṇīyaṃ  kathaṃ  hi nāma so bhikkhave moghapuriso sambādhe satthakammaṃ
kārāpessati  6-  sambādhe  bhikkhave  sukhumā chavi duropayo vaṇo
dupparihāraṃ  satthaṃ  netaṃ  bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya .pe.
Vigarahitvā  dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi na bhikkhave sambādhe
satthakammaṃ kārāpetabbaṃ yo kārāpeyya āpatti thullaccayassāti.
   {57.2}  Tena  kho  pana samayena chabbaggiyā bhikkhū bhagavatā
satthakammaṃ  paṭikkhittanti  vatthikammaṃ  kārāpenti  .  ye te bhikkhū
appicchā  .pe.  te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi
@Footnote: 1 Ma. Yu. addasa. 2 Ma. so maṃ. 3 Po. ābādho hotīti. 4 Po. hoti.
@5 Ma. Yu. ananucchaviyaṃ. 6 Ma. Yu. kārāpessatīti.
Nāma  chabbaggiyā  bhikkhū  vatthikammaṃ  kārāpessantīti  .  athakho
te  bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . saccaṃ kira bhikkhave
chabbaggiyā  bhikkhū  vatthikammaṃ  kārāpentīti . saccaṃ bhagavāti .pe.
Vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  na  bhikkhave
sambādhassa  sāmantā  dvaṅgule  satthakammaṃ  vā  vatthikammaṃ  vā
kārāpetabbaṃ yo kārāpeyya āpatti thullaccayassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 67-69. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=1398              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=1398              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=57&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=13              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=57              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3955              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3955              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]