ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [58]  Athakho  bhagavā  rājagahe  yathābhirantaṃ viharitvā yena
bārāṇasī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikaṃ  caramāno
yena  bārāṇasī  tadavasari  .  tatra  sudaṃ  bhagavā  bārāṇasiyaṃ
viharati  isipatane  migadāye  . tena kho pana samayena bārāṇasiyaṃ
suppiyo  ca 1- upāsako suppiyā ca upāsikā ubho 2- pasannā
honti  dāyakā  kārakā saṅghupaṭṭhākā . athakho suppiyā upāsikā
ārāmaṃ  gantvā  vihārena vihāraṃ pariveṇena pariveṇaṃ upasaṅkamitvā
bhikkhū   pucchati   3-   ko  bhante  gilāno  kassa  kiṃ
āhariyatūti 4-.
   {58.1}  Tena kho pana samayena aññatarena bhikkhunā virecanaṃ
pītaṃ  hoti  .  athakho  so  bhikkhu  suppiyaṃ  upāsikaṃ  etadavoca
mayā  kho  bhagini  virecanaṃ  pītaṃ  attho me paṭicchādanīyenāti .
Suṭṭhu  ayya  āhariyissatīti  5- gharaṃ gantvā antevāsiṃ āṇāpesi
gaccha  bhaṇe  pavattamaṃsaṃ jānāhīti . evaṃ ayyeti kho so puriso
@Footnote: 1 Ma. nāma. 2 Ma. Yu. ubhato. 3 Po. pucchi. 4 Ma. Yu. āhariyyatūti.
@5 Po. āharayissāmīti.
Suppiyāya   upāsikāya   paṭissuṇitvā   kevalakappaṃ   bārāṇasiṃ
āhiṇḍanto  na  addasa  pavattamaṃsaṃ  .  athakho  so puriso yena
suppiyā  upāsikā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  suppiyaṃ  upāsikaṃ
etadavoca natthayye pavattamaṃsaṃ māghāto ajjāti.
   {58.2}  Athakho  suppiyāya  upāsikāya etadahosi tassa kho
gilānassa   bhikkhuno  paṭicchādanīyaṃ  alabhantassa  ābādho  vā
abhivaḍḍhissati  kālakiriyā  1-  vā bhavissati na kho me taṃ paṭirūpaṃ
yāhaṃ  paṭissuṇitvā  na  harāpeyyanti . [2]- potthanikaṃ gahetvā
ūrumaṃsaṃ  ukkantitvā  dāsiyā  adāsi  handa  je  imaṃ  maṃsaṃ
sampādetvā  amukasmiṃ  vihāre  bhikkhu  gilāno tassa dajjehi 3-
yo  ca  maṃ  pucchati  gilānāti  paṭivedehīti  uttarāsaṅgena  ūruṃ
veṭhetvā ovarakaṃ pavisitvā mañcake nipajji.
   {58.3}  Athakho  suppiyo upāsako gharaṃ gantvā dāsiṃ pucchi
kahaṃ  suppiyāti  . esāyya ovarake nipannāti . athakho suppiyo
upāsako  yena  suppiyā  upāsikā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
suppiyaṃ  upāsikaṃ  etadavoca  kissa  nipannāsīti  .  gilānamhīti .
Kinte  ābādhoti  .  athakho  suppiyā  upāsikā  suppiyassa
upāsakassa  etamatthaṃ  ārocesi  .  athakho  suppiyo  upāsako
acchariyaṃ  vata  bho abbhutaṃ vata bho yāva saddhāyaṃ suppiyā pasannā
yatra  hi nāma attanopi maṃsāni pariccattāni kiṃ panimāya 4- aññaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. kālaṃ kiriyā. 2 Po. sā. 3 Ma. dajjāhi. 4 Sī. Ma. kimpimāya.
Kiñci  adeyyaṃ  bhavissatīti  haṭṭho udaggo yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  suppiyo upāsako bhagavantaṃ etadavoca adhivāsetu me
bhante  bhagavā  svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti . adhivāsesi
bhagavā  tuṇhībhāvena  . athakho suppiyo upāsako bhagavato adhivāsanaṃ
viditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
pakkāmi . athakho suppiyo upāsako tassā rattiyā accayena paṇītaṃ
khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā bhagavato kālaṃ ārocāpesi kālo
bhante niṭṭhitaṃ bhattanti.
   {58.4} Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
yena  suppiyassa  upāsakassa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
paññatte āsane nisīdi saddhiṃ bhikkhusaṅghena.
   {58.5}  Athakho  suppiyo upāsako yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi . ekamantaṃ
ṭhitaṃ kho suppiyaṃ upāsakaṃ bhagavā etadavoca kahaṃ suppiyāti . Gilānā
bhagavāti  .  tenahi  āgacchatūti . na bhagavā ussahatīti . tenahi
pariggahetvāpi  ānethāti  .  athakho  suppiyo  upāsako  suppiyaṃ
upāsikaṃ  pariggahetvā  ānesi  .  tassā saha dassanena bhagavato
tāvamahā vaṇo rūḷho ahosi succhavi lomajāto . athakho suppiyo ca
upāsako suppiyā ca upāsikā acchariyaṃ vata bho abbhutaṃ vata bho tathāgatassa
Mahiddhikatā  mahānubhāvatā  yatra  hi  nāma  saha dassanena bhagavato
tāvamahā  vaṇo  rūḷho  bhavissati  succhavi  lomajātoti  haṭṭhā
udaggā  buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena
sahatthā   santappetvā   sappavāretvā   bhagavantaṃ   bhuttāviṃ
onītapattapāṇiṃ  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  athakho  bhagavā  suppiyañca
upāsakaṃ   suppiyañca  upāsikaṃ  dhammiyā  kathāya  sandassetvā
samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [59] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi  ko  bhikkhave  suppiyaṃ  upāsikaṃ
maṃsaṃ  viññāpesīti  .  evaṃ  vutte so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca
ahaṃ  kho  bhante  suppiyaṃ  upāsikaṃ  maṃsaṃ  viññāpesinti  1- .
Āhariyittha bhikkhūti . āhariyittha bhagavāti . paribhuñji tvaṃ bhikkhūti .
Paribhuñjāhaṃ  2-  bhagavāti . paṭivekkhi tvaṃ bhikkhūti . nāhaṃ bhagavā
paṭivekkhinti  .  vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa
appaṭivekkhitvā  maṃsaṃ  paribhuñjissasi  manussamaṃsaṃ  kho  tayā moghapurisa
paribhuttaṃ  netaṃ  moghapurisa  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.
Vigarahitvā  [3]- dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi santi bhikkhave
manussā  saddhā  pasannā  tehi  attanopi  maṃsāni  pariccattāni
na  bhikkhave  manussamaṃsaṃ  paribhuñjitabbaṃ  yo  paribhuñjeyya  āpatti
thullaccayassa  .  na  ca  bhikkhave appaṭivekkhitvā maṃsaṃ paribhuñjitabbaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. viññāpemīti. 2 Po. Ma. paribhuñjāmahaṃ. 3 Po. buddho bhagavā.
Yo paribhuñjeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [60] Tena kho pana samayena rañño hatthī maranti . Manussā
dubbhikkhe  hatthimaṃsaṃ  paribhuñjanti  bhikkhūnaṃ  piṇḍāya carantānaṃ hatthimaṃsaṃ
denti  .  bhikkhū  hatthimaṃsaṃ  paribhuñjanti  .  manussā  ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  samaṇā  sakyaputtiyā  hatthimaṃsaṃ
paribhuñjissanti  rājaṅgaṃ  hatthī  sace rājā jāneyya na tesaṃ 1-
attamano  assāti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave
hatthimaṃsaṃ paribhuñjitabbaṃ yo paribhuñjeyya āpatti dukkaṭassāti.
   {60.1} Tena kho pana samayena rañño assā maranti. Manussā
dubbhikkhe   assamaṃsaṃ   paribhuñjanti  bhikkhūnaṃ  piṇḍāya  carantānaṃ
assamaṃsaṃ  denti  .  bhikkhū  assamaṃsaṃ  paribhuñjanti  .  manussā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma samaṇā sakyaputtiyā
assamaṃsaṃ  paribhuñjissanti  rājaṅgaṃ  assā  sace  rājā  jāneyya
na tesaṃ 2- attamano assāti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Na  bhikkhave  assamaṃsaṃ  paribhuñjitabbaṃ  yo  paribhuñjeyya  āpatti
dukkaṭassāti.
   {60.2}  Tena  kho pana samayena manussā dubbhikkhe sunakhamaṃsaṃ
paribhuñjanti  bhikkhūnaṃ  piṇḍāya  carantānaṃ  sunakhamaṃsaṃ  denti  . bhikkhū
sunakhamaṃsaṃ  paribhuñjanti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti
kathaṃ  hi  nāma  samaṇā  sakyaputtiyā  sunakhamaṃsaṃ  paribhuñjissanti
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. nesaṃ.
Jeguccho sunakho paṭikkūloti 1- . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Na  bhikkhave  sunakhamaṃsaṃ  paribhuñjitabbaṃ  yo  paribhuñjeyya  āpatti
dukkaṭassāti.
   {60.3}  Tena  kho  pana samayena manussā dubbhikkhe ahimaṃsaṃ
paribhuñjanti  bhikkhūnaṃ  piṇḍāya  carantānaṃ  ahimaṃsaṃ  denti  .  bhikkhū
ahimaṃsaṃ  paribhuñjanti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti
kathaṃ  hi  nāma  samaṇā  sakyaputtiyā  ahimaṃsaṃ  paribhuñjissanti
jeguccho  ahi  paṭikkūloti  .  supassopi  nāgarājā yena bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ  ṭhito  kho  supasso  nāgarājā  bhagavantaṃ
etadavoca  santi  bhante  nāgā  assaddhā  appasannā  te
appamattakepi  bhikkhū  viheṭheyyuṃ  sādhu  bhante  ayyā  ahimaṃsaṃ na
paribhuñjeyyunti.
   {60.4}  Athakho  bhagavā  supassaṃ  nāgarājānaṃ  dhammiyā
kathāya  sandassesi  samādapesi  samuttejesi  sampahaṃsesi  . athakho
supasso  nāgarājā  bhagavatā  dhammiyā kathāya sandassito samādapito
samuttejito  sampahaṃsito  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā
pakkāmi  .  athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ
kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi na bhikkhave ahimaṃsaṃ paribhuñjitabbaṃ yo
paribhuñjeyya  āpatti  dukkaṭassāti  .  tena  kho  pana samayena
luddhakā  2-  sīhaṃ  hantvā  sīhamaṃsaṃ  3-  paribhuñjanti  bhikkhūnaṃ
@Footnote: 1 Po. sunakhamaṃso paṭikkulo jegucchoti. 2 Sī. Ma. Yu. luddakā. 3 Ma. Yu. maṃsaṃ.
Piṇḍāya  carantānaṃ  sīhamaṃsaṃ  denti  .  bhikkhū sīhamaṃsaṃ  paribhuñjitvā
araññe  viharanti  .  sīhā  sīhamaṃsagandhena  bhikkhū  paripātenti .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . na bhikkhave  sīhamaṃsaṃ paribhuñjitabbaṃ
yo paribhuñjeyya āpatti dukkaṭassāti.
   {60.5} Tena kho pana samayena luddhakā byagghaṃ hantvā byagghamaṃsaṃ
paribhuñjanti  bhikkhūnaṃ  piṇḍāya  carantānaṃ  byagghamaṃsaṃ  denti . bhikkhū
byagghamaṃsaṃ  paribhuñjitvā  araññe viharanti . byagghā byagghamaṃsagandhena
bhikkhū paripātenti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Na bhikkhave byagghamaṃsaṃ
paribhuñjitabbaṃ yo paribhuñjeyya āpatti dukkaṭassāti.
   {60.6} Tena kho pana samayena luddhakā dīpiṃ hantvā dīpimaṃsaṃ
paribhuñjanti  bhikkhūnaṃ  piṇḍāya  carantānaṃ  dīpimaṃsaṃ  denti  .  bhikkhū
dīpimaṃsaṃ  paribhuñjitvā  araññe  viharanti  .  dīpī  dīpimaṃsagandhena
bhikkhū  paripātenti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave
dīpimaṃsaṃ paribhuñjitabbaṃ yo paribhuñjeyya āpatti dukkaṭassāti.
   {60.7} Tena kho pana samayena luddhakā acchaṃ hantvā acchamaṃsaṃ
paribhuñjanti  bhikkhūnaṃ  piṇḍāya  carantānaṃ  acchamaṃsaṃ  denti  . bhikkhū
acchamaṃsaṃ  paribhuñjitvā  araññe  viharanti  .  acchā acchamaṃsagandhena
bhikkhū  paripātenti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave
acchamaṃsaṃ paribhuñjitabbaṃ yo paribhuñjeyya āpatti dukkaṭassāti.
   {60.8}  Tena  kho  pana  samayena  luddhakā  taracchaṃ
hantvā    taracchamaṃsaṃ    paribhuñjanti    bhikkhūnaṃ    piṇḍāya
Carantānaṃ  taracchamaṃsaṃ  denti  .  bhikkhū  taracchamaṃsaṃ  paribhuñjitvā
araññe  viharanti  . taracchā taracchamaṃsagandhena bhikkhū paripātenti .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ . na bhikkhave taracchamaṃsaṃ paribhuñjitabbaṃ
yo paribhuñjeyya āpatti dukkaṭassāti.
         Suppiyabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 69-76. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=1433              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=1433              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=58&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=14              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=58              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3972              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3972              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]