ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [67]  Athakho  bhagavā  rājagahe  yathābhirantaṃ viharitvā yena
pāṭaligāmo  tena  cārikaṃ  pakkāmi  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ
aḍḍhaterasehi  bhikkhusatehi  .  athakho  bhagavā  anupubbena  cārikaṃ
caramāno  yena  pāṭaligāmo tadavasari . assosuṃ kho pāṭaligāmikā
upāsakā  bhagavā  kira  pāṭaligāmaṃ  anuppattoti  .  athakho
pāṭaligāmikā   upāsakā   yena   bhagavā   tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .
Ekamantaṃ   nisinne   kho   pāṭaligāmike  upāsake  bhagavā
dhammiyā   kathāya   sandassesi   samādapesi   samuttejesi
sampahaṃsesi   .   athakho   pāṭaligāmikā  upāsakā  bhagavatā
@Footnote: 1 Sī. dakkhintīti.
Dhammiyā  kathāya  sandassitā  samādapitā  samuttejitā  sampahaṃsitā
bhagavantaṃ  etadavocuṃ  adhivāsetu  no  bhante  bhagavā āvasathāgāraṃ
saddhiṃ  bhikkhusaṅghenāti  .  adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena . athakho
pāṭaligāmikā  upāsakā  bhagavato  adhivāsanaṃ  viditvā  uṭṭhāyāsanā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  yena  āvasathāgāraṃ
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  sabbasanthariṃ  1-  [2]-  āvasathāgāraṃ
santharitvā   āsanāni  paññāpetvā  udakamaṇikaṃ  patiṭṭhāpetvā
telappadīpaṃ  āropetvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhaṃsu.
   {67.1}  Ekamantaṃ ṭhitā kho pāṭaligāmikā upāsakā bhagavantaṃ
etadavocuṃ  sabbasanthariṃ  santhataṃ  bhante  āvasathāgāraṃ  āsanāni
paññattāni   udakamaṇiko   patiṭṭhāpito  telappadīpo  āropito
yassadāni bhante bhagavā kālaṃ maññatīti.
   {67.2} Athakho bhagavā [3]- nivāsetvā pattacīvaramādāya saddhiṃ
bhikkhusaṅghena  yena  āvasathāgāraṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā pāde
pakkhāletvā  āvasathāgāraṃ  pavisitvā  majjhimaṃ  thambhaṃ  nissāya
puratthābhimukho  4-  nisīdi  . bhikkhusaṅghopi kho pāde pakkhāletvā
āvasathāgāraṃ pavisitvā pacchimaṃ bhittiṃ nissāya puratthābhimukho 5- nisīdi
bhagavantaṃyeva  purakkhatvā  .  pāṭaligāmikāpi  kho  upāsakā pāde
pakkhāletvā  āvasathāgāraṃ  pavisitvā  puratthimaṃ  bhittiṃ  nissāya
@Footnote: 1 Ma. sabbasantharaṃ. 2 Yu. sabbasanthataṃ. 3 Yu. pubbaṇhasamayaṃ.
@4-5 Yu. puratthimābhimukho.
Pacchābhimukhā 1- nisīdiṃsu bhagavantaṃyeva purakkhatvā 2- . athakho bhagavā
pāṭaligāmike upāsake āmantesi.
   [68]  Pañcime  gahapatayo ādīnavā dussīlassa sīlavipattiyā .
Katame  pañca  .  idha  gahapatayo dussīlo sīlavipanno pamādādhikaraṇaṃ
mahatiṃ  bhogajāniṃ  nigacchati  .  ayaṃ  paṭhamo  ādīnavo  dussīlassa
sīlavipattiyā  .  puna  caparaṃ  gahapatayo  dussīlassa  sīlavipannassa
pāpako  kittisaddo  abbhuggacchati  .  ayaṃ  dutiyo  ādīnavo
dussīlassa  sīlavipattiyā  .  puna caparaṃ gahapatayo dussīlo sīlavipanno
yaññadeva  parisaṃ  upasaṅkamati  yadi  khattiyaparisaṃ  yadi  brāhmaṇaparisaṃ
yadi  gahapatiparisaṃ  yadi  samaṇaparisaṃ avisārado upasaṅkamati maṅkubhūto .
Ayaṃ  tatiyo ādīnavo dussīlassa sīlavipattiyā . puna caparaṃ gahapatayo
dussīlo  sīlavipanno  sammūḷho  kālaṃ  karoti  .  ayaṃ  catuttho
ādīnavo  dussīlassa  sīlavipattiyā  .  puna caparaṃ gahapatayo dussīlo
sīlavipanno  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ  duggatiṃ  vinipātaṃ
nirayaṃ  upapajjati . ayaṃ pañcamo ādīnavo dussīlassa sīlavipattiyā .
Ime kho gahapatayo pañca ādinavā dussīlassa sīlavipattiyā.
   [69]  Pañcime  gahapatayo  ānisaṃsā sīlavato sīlasampadāya .
Katame  pañca  . idha gahapatayo sīlavā sīlasampanno appamādādhikaraṇaṃ
mahantaṃ  bhogakkhandhaṃ  adhigacchati  .  ayaṃ  paṭhamo  ānisaṃso sīlavato
@Footnote: 1 Yu. pacchimābhimukhā. 2 Po. Yu. purikkhitvā.
Sīlasampadāya  .  puna  caparaṃ  gahapatayo  sīlavato  sīlasampannassa
kalyāṇo  kittisaddo  abbhuggacchati  .  ayaṃ  dutiyo  ānisaṃso
sīlavato  sīlasampadāya  .  puna  caparaṃ gahapatayo sīlavā sīlasampanno
yaññadeva  parisaṃ  upasaṅkamati  yadi  khattiyaparisaṃ  yadi  brāhmaṇaparisaṃ
yadi  gahapatiparisaṃ  yadi  samaṇaparisaṃ visārado upasaṅkamati amaṅkubhūto .
Ayaṃ  tatiyo  ānisaṃso sīlavato sīlasampadāya . puna caparaṃ gahapatayo
sīlavā  sīlasampanno  asammūḷho  kālaṃ  karoti  .  ayaṃ  catuttho
ānisaṃso  sīlavato  sīlasampadāya  .  puna  caparaṃ  gahapatayo sīlavā
sīlasampanno  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ
upapajjati  .  ayaṃ  pañcamo  ānisaṃso  sīlavato  sīlasampadāya .
Ime kho gahapatayo pañca ānisaṃsā sīlavato sīlasampadāyāti.
   [70]  Athakho  bhagavā  pāṭaligāmike upāsake bahudeva rattiṃ
dhammiyā   kathāya   sandassetvā  samādapetvā  samuttejetvā
sampahaṃsetvā  uyyojesi  abhikkantā  kho gahapatayo ratti yassadāni
tumhe  1-  kālaṃ  maññathāti  . evaṃ bhanteti kho pāṭaligāmikā
upāsakā  bhagavato  paṭissuṇitvā  2-  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  pakkamiṃsu  .  athakho  bhagavā
acirapakkantesu pāṭaligāmikesu upāsakesu suññāgāraṃ pāvisi.
@Footnote: 1 Sī. Yu. ayaṃ pāṭho na hoti. 2 Po. paṭissutvā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 86-89. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=1800              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=1800              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=67&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=18              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]