ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [86] Athakho bhagavā anupubbena cārikaṃ caramāno yena āpaṇaṃ 2-
tadavasari . assosi kho keṇiyo jaṭilo samaṇo khalu bho gotamo sakyaputto
sakyakulā  pabbajito  āpaṇaṃ  anuppatto taṃ kho pana bhavantaṃ gotamaṃ
evaṃkalyāṇo kittisaddo abbhuggato
   {86.1} itipi so bhagavā arahaṃ sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno
sugato  lokavidū anuttaro purisadammasārathi satthā devamanussānaṃ buddho
bhagavā  so  imaṃ  lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ sassamaṇabrāhmaṇiṃ
pajaṃ sadevamanussaṃ sayaṃ abhiññā sacchikatvā pavedeti so dhammaṃ deseti
ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ
kevalaparipuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāseti sādhu kho pana tathārūpānaṃ
arahataṃ dassanaṃ hotīti.
   {86.2} Athakho keṇiyassa jaṭilassa etadahosi kinnu kho ahaṃ samaṇassa
gotamassa harāpeyyanti . athakho keṇiyassa jaṭilassa etadahosi yepi kho
@Footnote: 1 si. hiraññe. Ma. Yu. hiraññaṃ. 2 Sī. āpanaṃ.
Te  brāhmaṇānaṃ  pubbakā  isayo  mantānaṃ  kattāro  mantānaṃ
pavattāro  yesamidaṃ  etarahi  brāhmaṇā  porāṇaṃ  mantapadaṃ  gītaṃ
pavuttaṃ   samihitaṃ   tadanugāyanti   tadanubhāsanti   bhāsitamanubhāsanti
vācitamanuvācenti   seyyathīdaṃ   aṭṭhako   vāmako   vāmadevo
vessāmitto  yamataggi  aṅgiraso  bhāradvājo  vāseṭṭho  kassapo
bhagu  rattūparatā  viratā  vikālabhojanā  te  evarūpāni  pānāni
sādiyiṃsu  samaṇopi  gotamo  rattūparato  virato  vikālabhojanā
arahati  samaṇopi  gotamo  evarūpāni  pānāni  1-  sāditunti
pahūtaṃ  pānaṃ  paṭiyādāpetvā  kājehi  gāhāpetvā  yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ aṭṭhāsi.
   {86.3} Ekamantaṃ ṭhito kho keṇiyo jaṭilo bhagavantaṃ etadavoca
paṭiggaṇhātu me bhavaṃ gotamo pānanti . Tenahi keṇiya bhikkhūnaṃ dehīti.
Bhikkhū  kukkuccāyantā  nappaṭiggaṇhanti  .  paṭiggaṇhatha  bhikkhave
paribhuñjathāti  . athakho keṇiyo jaṭilo buddhappamukhaṃ bhikkhusaṅghaṃ pahūtehi
pānehi  sahatthā  santappetvā  sampavāretvā  bhagavantaṃ  dhotahatthaṃ
onītapattapāṇiṃ ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ nisinnaṃ kho keṇiyaṃ jaṭilaṃ
bhagavā dhammiyā kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi.
Athakho  keṇiyo  jaṭilo  bhagavatā  dhammiyā  kathāya  sandassito
samādapito  samuttejito  sampahaṃsito  bhagavantaṃ  etadavoca adhivāsetu
@Footnote: 1 Po. pānādīni sādiyitunti.
Me  bhavaṃ  gotamo  svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti . mahā
kho   keṇiya   bhikkhusaṅgho  aḍḍhaterasāni  bhikkhusatāni  tvañca
brāhmaṇesu  abhippasannoti  .  dutiyampi  kho  keṇiyo  jaṭilo
bhagavantaṃ  etadavoca  kiñcāpi  bho  gotama  mahā  bhikkhusaṅgho
aḍḍhaterasāni   bhikkhusatāni   ahañca   brāhmaṇesu  abhippasanno
adhivāsetu me bhavaṃ gotamo svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti.
Mahā  kho  keṇiya  bhikkhusaṅgho  aḍḍhaterasāni  bhikkhusatāni  tvañca
brāhmaṇesu  abhippasannoti  .  tatiyampi  kho  keṇiyo  jaṭilo
bhagavantaṃ  etadavoca  kiñcāpi  bho  gotama  mahā  bhikkhusaṅgho
aḍḍhaterasāni   bhikkhusatāni   ahañca   brāhmaṇesu  abhippasanno
adhivāsetu me bhavaṃ gotamo svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti.
Adhivāsesi  bhagavā  tuṇhībhāvena  .  athakho  keṇiyo  jaṭilo
bhagavato adhivāsanaṃ viditvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   {86.4} Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ
katvā  bhikkhū āmantesi anujānāmi bhikkhave aṭṭha pānāni ambapānaṃ
jambupānaṃ  cocapānaṃ  mocapānaṃ  madhupānaṃ  muddikapānaṃ  sālukapānaṃ
phārusakapānaṃ . anujānāmi bhikkhave sabbaṃ phalarasaṃ ṭhapetvā dhaññaphalarasaṃ.
Anujānāmi bhikkhave sabbaṃ pattarasaṃ 1- ṭhapetvā pakkaḍākarasaṃ 2- .
Anujānāmi  bhikkhave  sabbaṃ  puppharasaṃ  ṭhapetvā  madhukapuppharasaṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  ucchurasanti  .  athakho keṇiyo jaṭilo tassā
@Footnote: 1 Ma. Yu. phalarasaṃ. 2 Po. sākarasaṃ. Ma. Yu. dhaññaphalarasaṃ.
Rattiyā accayena sake assame paṇītaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā
bhagavato  kālaṃ  ārocāpesi kālo bho gotama niṭṭhitaṃ bhattanti .
Athakho   bhagavā   pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya
yena  keṇiyassa  jaṭilassa  assamo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
paññatte  āsane  nīsīdi  saddhiṃ  bhikkhusaṅghena  .  athakho keṇiyo
jaṭilo  buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena
sahatthā   santappetvā   sampavāretvā   bhagavantaṃ   bhuttāviṃ
onītapattapāṇiṃ  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ kho keṇiyaṃ
jaṭilaṃ bhagavā imāhi gāthāhi anumodi
   [87] Aggihuttamukhā 1- yaññā   sāvittī chandaso mukhaṃ
     rājā mukhaṃ manussānaṃ          nadīnaṃ sāgaro mukhaṃ
     nakkhattānaṃ mukhaṃ cando        ādicco tapataṃ mukhaṃ
     puññaṃ ākaṅkhamānānaṃ        saṅgho ve yajataṃ mukhanti.
   Athakho bhagavā keṇiyaṃ jaṭilaṃ imāhi gāthāhi anumoditvā uṭṭhāyāsanā
pakkāmi.
   [88] Athakho bhagavā āpaṇe yathābhirantaṃ viharitvā yena kusinārā
tena  cārikaṃ  pakkāmi  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  aḍḍhaterasehi
bhikkhusatehi  .  assosuṃ  kho  kosinārakā  mallā  bhagavā  kira
kusināraṃ  āgacchati  mahatā  bhikkhusaṅghena  saddhiṃ  aḍḍhaterasehi
bhikkhusatehīti  .  te  saṅgaraṃ  akaṃsu  yo  bhagavato  paccuggamanaṃ
@Footnote: 1 Po. aggihutaṃ mukhā.
Na karissati pañca satāni daṇḍoti . tena kho pana samayena rojo
mallo  āyasmato  ānandassa  sahāyo  hoti  .  athakho bhagavā
anupubbena  cārikaṃ  caramāno  yena  kusinārā  tadavasari . [1]-
kosinārakā  mallā  bhagavato  paccuggamanaṃ  akaṃsu  . athakho rojo
mallo  bhagavato  paccuggamanaṃ  karitvā  yenāyasmā  ānando
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ  ṭhitaṃ  kho rojaṃ mallaṃ āyasmā
ānando  etadavoca  uḷāraṃ  kho te idaṃ āvuso roja yaṃ tvaṃ
bhagavato  paccuggamanaṃ  akāsīti  .  nāhaṃ  bhante  ānanda bahukato
buddhena  vā dhammena vā saṅghena vā apica ñātīhi saṅgaro kato
yo  bhagavato  paccuggamanaṃ  na  karissati  pañca  satāni  daṇḍoti
so  kho  ahaṃ  2-  bhante  ānanda ñātīnaṃ daṇḍabhayā evaṃ 3-
bhagavato paccuggamanaṃ akāsinti.
   {88.1} Athakho āyasmā ānando anattamano ahosi kathaṃ hi nāma
rojo mallo evaṃ vakkhatīti . athakho āyasmā ānando yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca ayaṃ
bhante rojo mallo abhiññāto ñātamanusso mahiddhiko kho pana evarūpānaṃ
ñātamanussānaṃ  imasmiṃ  dhammavinaye  pasādo 4- sādhu bhante bhagavā
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. athakho. 2 Yu. sa kho ahaṃ. 3 Sī. Ma. Yu. evāhaṃ. 4 Po.
@dhammavinayenābhipasādo.
Tathā  karotu yathā rojo mallo imasmiṃ dhammavinaye pasīdeyyāti .
Na  kho  taṃ ānanda dukkaraṃ tathāgatena yathā rojo mallo imasmiṃ
dhammavinaye  pasīdeyyāti  .  athakho  bhagavā  rojaṃ mallaṃ mettena
cittena pharītvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisi . athakho rojo mallo
bhagavato  mettena cittena phuṭṭho seyyathāpi nāma gāvī taruṇavacchā
evameva  vihārena  vihāraṃ  pariveṇena pariveṇaṃ upasaṅkamitvā bhikkhū
pucchati kahaṃ nu kho bhante etarahi so bhagavā viharati arahaṃ sammāsambuddho
dassanakāmā  hi  mayaṃ  taṃ  bhagavantaṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhanti .
Esāvuso roja [1]- vihāro saṃvutadvāro tena appasaddo upasaṅkamitvā
ataramāno  ālindaṃ  pavisitvā  ukkāsitvā  aggaḷaṃ  ākoṭehi
vivarissati te bhagavā dvāranti.
   {88.2} Athakho rojo mallo yena so vihāro saṃvutadvāro
tena  appasaddo  upasaṅkamitvā  ataramāno  ālindaṃ  pavisitvā
ukkāsitvā  aggaḷaṃ  ākoṭeti  . vivari bhagavā dvāraṃ . athakho
rojo  mallo  vihāraṃ  pavisitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnassa  kho  rojassa  mallassa  bhagavā
anupubbīkathaṃ   kathesi   seyyathīdaṃ   dānakathaṃ   sīlakathaṃ  saggakathaṃ
kāmānaṃ  ādīnavaṃ okāraṃ saṅkilesaṃ nekkhamme ānisaṃsaṃ pakāsesi .
Yadā  bhagavā  aññāsi  rojaṃ  mallaṃ kallacittaṃ muducittaṃ vinīvaraṇacittaṃ
udaggacittaṃ   pasannacittaṃ   atha   yā   buddhānaṃ  sāmukkaṃsikā
@Footnote: 1 Po. yena.
Dhammadesanā  taṃ  pakāsesi dukkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ maggaṃ . seyyathāpi
nāma  suddhaṃ  vatthaṃ  apagatakāḷakaṃ  sammadeva  rajanaṃ  paṭiggaṇheyya
evameva kho rojassa mallassa tasmiṃyevāsane virajaṃ vītamalaṃ dhammacakkhuṃ
udapādi  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  .  athakho
rojo  mallo  diṭṭhadhammo  pattadhammo  viditadhammo pariyogāḷhadhammo
tiṇṇavicikiccho   vigatakathaṃkatho   vesārajjappatto   aparappaccayo
satthu  sāsane  bhagavantaṃ  etadavoca  sādhu bhante ayyā mamaññeva
paṭiggaṇheyyuṃ cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ
no aññesanti . yesaṃ kho roja sekkhena 1- ñāṇena sekkhena
dassanena dhammo diṭṭho seyyathāpi tayā tesaṃpi evaṃ hoti aho nūna
ayyā   amhākaññeva   paṭiggaṇheyyuṃ   cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhāraṃ  no  aññesanti tenahi roja tava ceva
paṭiggaṇhissanti aññesañcāti.
   {88.3}  Tena kho pana samayena kusinārāyaṃ paṇītānaṃ bhattānaṃ
bhattapaṭipāṭi  aṭṭhitā  hoti  .  athakho  rojassa mallassa paṭipāṭiṃ
alabhantassa  etadahosi  yannūnāhaṃ  bhattaggaṃ olokeyyaṃ yaṃ bhattagge
nāssa 2- taṃ paṭiyādeyyanti. Athakho rojo mallo bhattaggaṃ olokento
dve  nāddasa  ḍākañca  piṭṭhakhādanīyañca  .  athakho rojo mallo
yenāyasmā   ānando  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. sekhena. 2 Po. Ma. Yu. nāddasaṃ.
Ānandaṃ  etadavoca  idha  me  bhante ānanda paṭipāṭiṃ alabhantassa
etadahosi  yannūnāhaṃ  bhattaggaṃ olokeyyaṃ yaṃ bhattagge nāssa 1-
taṃ paṭiyādeyyanti so kho ahaṃ bhante ānanda bhattaggaṃ olokento
dve  nāddasaṃ  ḍākañca  piṭṭhakhādanīyañca  sacāhaṃ  bhante  ānanda
paṭiyādeyyaṃ  ḍākañca  piṭṭhakhādanīyañca  paṭiggaṇheyya me bhagavāti .
Tenahi  roja  bhagavantaṃ paṭipucchissāmīti . athakho āyasmā ānando
bhagavato  etamatthaṃ  ārocesi  .  tenahi ānanda paṭiyādetūti .
Tenahi roja paṭiyādehīti.
   {88.4} Athakho rojo mallo tassā rattiyā accayena pahūtaṃ
ḍākañca   piṭṭhakhādanīyañca  paṭiyādāpetvā  bhagavato  upanāmesi
paṭiggaṇhātu  me  bhante  bhagavā  ḍākañca  piṭṭhakhādanīyañcāti .
Tenahi roja bhikkhūnaṃ dehīti . bhikkhū kukkuccāyantā nappaṭiggaṇhanti.
Paṭiggaṇhatha  bhikkhave paribhuñjathāti . athakho rojo mallo buddhappamukhaṃ
bhikkhusaṅghaṃ pahūtehi ḍākehi ca piṭṭhakhādanīyehi ca sahatthā santappetvā
sampavāretvā  bhagavantaṃ  dhotahatthaṃ onītapattapāṇiṃ ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ nisinnaṃ kho rojaṃ mallaṃ bhagavā dhammiyā kathāya sandassetvā
samādapetvā  samuttejetvā  sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi .
Athakho  bhagavā  etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā
bhikkhū  āmantesi  anujānāmi  bhikkhave  sabbañca  ḍākaṃ  sabbañca
piṭṭhakhādanīyanti.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. nāddasaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 121-128. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=2525              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=2525              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=86&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=24              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=86              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=4166              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=4166              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com