ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

               Tassuddānaṃ
   [94] Sāradike vikālepi           vasaṃ mūle piṭṭhehi ca 1-
    kasāvehi paṇṇaṃ phalaṃ           jatu loṇaṃ ca chakkaṇaṃ 2-
    cuṇṇaṃ cālinī maṃsañca          añjanaṃ upapiṃsanaṃ 3-
    añjanī uccāpāruttā 4-      salākā salākodhanī 5-
    thavikaṃ vaddhakaṃ 6- suttaṃ          muddhanitelanatthu ca 7-
    natthukaraṇī dhūmañca            nettañcāpidhanatthavi 8-
    telapākesu majjañca          atikkhittaṃ abbhañjanaṃ
    tumbaṃ sedaṃ sambhārañca         mahābhaṅgodakaṃ tathā 9-
    dakakoṭṭhaṃ 10- lohitañca       visāṇaṃ pādabbhañjanaṃ
    majjaṃ 11- satthaṃ kasāvañca      tilakakkakabaḷikaṃ 12-
    colaṃ sāsapakuḍḍañca 13-      dhūmasakkharikāya ca
    vaṇatelaṃ vikāsāyaṃ 14-         vikaṭañca paṭiggahaṃ
    gūthaṃ karonto lobī ca 15-       khāraṃ muttaharīṭakī 16-
    gandhā 17- virecanañceva       acchākaṭaṃ kaṭākaṭaṃ
@Footnote: 1 Po. vasaṃ mūlehi piṭṭhakaṃ. 2 Ma. Yu. jatu loṇaṃ chakkaṇaṃ ca. 3 Po. upapiṃsanī.
@Ma. upapisanī. Yu. upapisanaṃ. 4 Po. añjanī ca uccāvacā. Yu. uccaparutā.
@5 Ma. salākaṭhāniṃ. 6 Ma. thavikaṃ sabaddhakaṃ. 7 Po. -natthukaṃ. 8 Ma. -cāpidhanā thavi.
@Yu. cāpidhānaṃ thavi. 9 Po. -pica. 10 Po. uda-. 11 Ma. Yu. pajjaṃ.
@12 Po. -kavallikaṃ. 13 Po. koṭañca. Ma. koṭṭañca. 14 Po. vikāsekaṃ.
@Ma. Yu. vikāsikaṃ. 15 Po. loḷikaṃ. Ma. Yu. loḷiñca. 16 Po. -hariṭakiṃ.
@Ma. hariṭakaṃ. 17 Po. gandhaṃ.
    Paṭicchādanī pabbhārā        ārāmī sattahena ca
    guḷaṃ muggaṃ sucīrañca 1-        sāmapākā 2- punāpace
    punānuññāsi dubbhikkhe      phalañca tilakhādanī
    purebhattaṃ kāyadāho         nibbaṭṭañca bhagandalaṃ
    vatthikammañca suppī ca 3-     manussamaṃsameva ca
    hatthiassā sunakho ca         ahi sīhabyagghadīpikaṃ
    acchataracchamaṃsañca          paṭipāṭi ca yāgu ca
    taruṇaṃ aññatra guḷaṃ         sunīdhāvasathāgaraṃ 4-
    gaṅgā koṭisaccakathā         ambapālī ca licchavī 5-
    uddissa kataṃ subhikkhaṃ         punareva 6- paṭikkhipi
    megho yaso 7- meṇḍako ca     gorasaṃ pātheyyakena ca
    keṇī ambo jambu coca-       mocamadhumuddikasālukaṃ 8-
    phārusakaḍākapiṭṭhaṃ 9-        ātumāyaṃ nahāpito
    sāvatthiyaṃ phalaṃ bījaṃ           kismiṃ 10- ṭhāne ca kālikāti 11-.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sovirañca. 2 Po. sāmaṃ pakkaṃ. 3 Ma. vatthikammaṃ suppiyañca.
@4 Po. sunīdhavassakāraṇakā. Ma. -gāraṃ. 5 Ma. Yu. ambapālī ca licchavī gaṅgā
@koṭisaccakathā. 6 Ma. Yu. punadeva. 7 Yu. yasojo. 8 Yu. -muddikā -.
@9 Yu. phārusakā. 10 Yu. kasmiṃ. 11 Ma. kāliketi. Yu. kālikoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 133-134. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=2764              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=2764              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=94&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=27              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]