ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

            Kaṭhinakkhandhakaṃ
   [95] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena tiṃsamattā
pāṭheyyakā  bhikkhū  sabbe  āraññakā  sabbe  piṇḍapātikā sabbe
paṃsukūlikā  sabbe  tecīvarikā  sāvatthiṃ  gacchantā bhagavantaṃ dassanāya
upakaṭṭhāya   vassūpanāyikāya   nāsakkhiṃsu  sāvatthiyaṃ  vassūpanāyikaṃ
sambhāvetuṃ  antarāmagge  sākete  vassaṃ  upagacchiṃsu  .  te
ukkaṇṭhitarūpā  vassaṃ  vasiṃsu  āsanne  va no bhagavā viharati ito
chasu yojanesu na ca mayaṃ labhāma bhagavantaṃ dassanāyāti.
   {95.1} Athakho te bhikkhū vassaṃ vutthā temāsaccayena katāya
pavāraṇāya  deve  vassante  udakasaṅgahe udakacikkhalle okapuṇṇehi
cīvarehi  kilantarūpā  yena sāvatthī jetavanaṃ anāthapiṇḍikassa ārāmo
yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  āciṇṇaṃ  kho  panetaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ
āgantukehi bhikkhūhi saddhiṃ paṭisammodituṃ.
   {95.2} Athakho bhagavā te bhikkhū etadavoca kacci bhikkhave khamanīyaṃ kacci
yāpanīyaṃ kacci samaggā sammodamānā avivadamānā phāsukaṃ vassaṃ vasittha
na ca piṇḍakena kilamitthāti . khamanīyaṃ bhagavā yāpanīyaṃ bhagavā samaggā ca
mayaṃ bhante sammodamānā avivadamānā vassaṃ vasimhā na ca piṇḍakena
Kilamimhā  idha  mayaṃ  bhante  tiṃsamattā  pāṭheyyakā bhikkhū sāvatthiṃ
āgacchantā   bhagavantaṃ   dassanāya   upakaṭṭhāya  vassūpanāyikāya
nāsakkhimhā   sāvatthiyaṃ  vassūpanāyikaṃ  sambhāvetuṃ  antarāmagge
sākete  vassaṃ  upagacchimhā  te  mayaṃ bhante ukkaṇṭhitarūpā vassaṃ
vasimhā āsanne va no bhagavā viharati ito chasu yojanesu na ca mayaṃ
labhāma  bhagavantaṃ  dassanāyāti  athakho  mayaṃ  bhante  vassaṃ  vutthā
temāsaccayena  katāya  pavāraṇāya  deve  vassante  udakasaṅgahe
udakacikkhalle okapuṇṇehi cīvarehi kilantarūpā addhānaṃ āgatāti.
   [96]  Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ
kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  anujānāmi  bhikkhave vassaṃ vutthānaṃ
bhikkhūnaṃ kaṭhinaṃ attharituṃ . atthatakaṭhinānaṃ vo bhikkhave pañca kappissanti
anāmantacāro  asamādānacāro  gaṇabhojanaṃ  yāvadatthacīvaraṃ  yo  ca
tattha cīvaruppādo so nesaṃ bhavissatīti . atthatakaṭhinānaṃ vo bhikkhave
imāni pañca kappissanti . evañca pana bhikkhave kaṭhinaṃ attharitabbaṃ.
Byattena  bhikkhunā  paṭibalena saṅgho ñāpetabbo suṇātu me bhante
saṅgho  idaṃ  saṅghassa  kaṭhinadussaṃ uppannaṃ . yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho imaṃ kaṭhinadussaṃ itthannāmassa bhikkhuno dadeyya kaṭhinaṃ attharituṃ.
Esā ñatti.
   {96.1}  Suṇātu  me  bhante saṅgho idaṃ saṅghassa kaṭhinadussaṃ
uppannaṃ  .  saṅgho  imaṃ  kaṭhinadussaṃ  itthannāmassa  bhikkhuno deti
Kaṭhinaṃ  attharituṃ  .  yassāyasmato  khamati  imassa  kaṭhinadussassa
itthannāmassa  bhikkhuno  dānaṃ  kaṭhinaṃ  attharituṃ  so  tuṇhassa yassa
nakkhamati  so  bhāseyya  .  dinnaṃ  idaṃ  saṅghena  kaṭhinadussaṃ
itthannāmassa  bhikkhuno  kaṭhinaṃ  attharituṃ  .  khamati  saṅghassa tasmā
tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   Evaṃ kho bhikkhave atthataṃ hoti kaṭhinaṃ evaṃ anatthataṃ
   [97] Kathañca bhikkhave anatthataṃ hoti kaṭhinaṃ . Na ullikhitamattena
atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ . na dhovanamattena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ . na
cīvaravicāraṇamattena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ . na chedanamattena atthataṃ
hoti kaṭhinaṃ . na bandhanamattena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ . na ovaṭṭika-
karaṇamattena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  . na kaṇḍasakaraṇamattena atthataṃ
hoti  kaṭhinaṃ  .  na daḷhīkammakaraṇamattena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ . na
anuvātakaraṇamattena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  .  na paribhaṇḍakaraṇamattena
atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ . na ovaṭṭeyyakaraṇamattena 1- atthataṃ hoti
kaṭhinaṃ . na kambalamaddanamattena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ . na nimittakatena
atthataṃ hoti kaṭhinaṃ . na parikathākatena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ. Na kukkukatena
atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  . na sannidhikatena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ . na
nissaggiyena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  . na akappakatena atthataṃ hoti
@Footnote: 1 Sī. Yu. ovaddheyyakaraṇamattena. Ma. ovadeyyakaraṇamattena.
Kaṭhinaṃ  .  na  aññatra  saṅghāṭiyā  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  . na
aññatra  uttarāsaṅgena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  .  na  aññatra
antaravāsakena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  . na aññatra pañcakena vā
atirekapañcakena  vā  tadaheva  sañchinnena  samaṇḍalīkatena  atthataṃ
hoti  kaṭhinaṃ  .  na 1- aññatra puggalassa atthārā atthataṃ hoti
kaṭhinaṃ  . na sammā ceva atthataṃ hoti kaṭhinaṃ . tañce nissīmaṭṭho
anumodati evaṃpi anatthataṃ hoti kaṭhinaṃ . evaṃ kho bhikkhave anatthataṃ
hoti kaṭhinaṃ.
   [98]  Kathañca bhikkhave atthataṃ hoti kaṭhinaṃ . ahatena atthataṃ
hoti  kaṭhinaṃ  .  ahatakappena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ . pilotikāya
atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ . paṃsukūlena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ . pāpaṇikena
atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  .  animittakatena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ .
Aparikathākatena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  .  akukkukatena atthataṃ hoti
kaṭhinaṃ  .  asannidhikatena atthataṃ hoti kaṭhinaṃ . anissaggiyena atthataṃ
hoti  kaṭhinaṃ  .  kappakatena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  . saṅghāṭiyā
atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  .  uttarāsaṅgena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ .
Antaravāsakena  atthataṃ hoti kaṭhinaṃ . pañcakena vā atirekapañcakena
vā  tadaheva  sañchinnena  samaṇḍalīkatena  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ .
Puggalassa  atthārā  atthataṃ  hoti  kaṭhinaṃ  . sammā ceva atthataṃ
hoti  kaṭhinaṃ  .  tañce  sīmaṭṭho  anumodati  evaṃpi  atthataṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. nasaddo natthi.
Hoti kaṭhinaṃ. Evaṃ kho bhikkhave atthataṃ hoti kaṭhinaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 135-139. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=2804              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=2804              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=95&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=28              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=95              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=4277              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=4277              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]