ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

               Tassuddānaṃ.
   [127] Tiṃsa pāṭheyyakā 3- bhikkhū    sāketukkaṇṭhitā vasuṃ
    vassaṃ vutthokapuṇṇehi         āgamuṃ jinadassanaṃ
    idaṃ vatthu 4- kaṭhinassa         kappissanti ca pañcakā
    anāmantā asamācārā 5-     tatheva gaṇabhojanaṃ
    yāvadatthañca uppādo        atthatānaṃ bhavissati.
    Ñatti evatthatañceva         evañceva anatthataṃ
    ullikhi dhovanā ceva           vicāraṇañca chedanaṃ
    bandhanovaṭṭikaṇḍūsa- 6-      daḷhikammānuvātikā
    paribhaṇḍaṃ ovaṭṭeyyaṃ         maddanā nimittakathā
    kukku sannidhi nissaggi         nakappaññatra te tayo
    aññatra pañcātireke        sañchinnena samaṇḍalī
    nāññatra 7- puggalā sammā   nissīmaṭṭhonumodati
    kaṭhinaṃ anatthataṃ 8- hoti        evaṃ buddhena desitaṃ
    ahatakappapiloti-            paṃsupāpaṇikāya ca
    animittāparikathā            akukku asannidhi ca
    anissaggi kappakate          tathā ticīvarena ca
    pañcake vātireke vā         chinne samaṇḍalīkate
@Footnote: 1 Po. soḷasa. 2 Po. aṭṭhārasanayāni. 3 Po. pāveyyakā. 4 Po. Ma. Yu.
@vatthuṃ. 5 Po. samādattā. 6 Po. Ma. Yu. -kaṇḍūka. 7 Po. aññattara.
@8 Po. atthataṃ.
    Puggalassattharā sammā        sīmaṭṭho anumodati
    evaṃ kaṭhinattharaṇaṃ             ubbhārassaṭṭhamātikā
    pakkamananti naṭṭhānaṃ          sanniṭṭhānañca nāsanaṃ
    savanaṃ āsāvacchedi            sīmāsaubbharaṭṭhamī 1-
    katacīvaramādāya              na paccessanti gacchati
    tassa taṃ kaṭhinuddhāro           hoti pakkamanantiko
    ādāya cīvaraṃ yāti            nissīme idha cintayi
    kāressaṃ na paccessanti        niṭṭhāne kaṭhinuddharo 2-.
    Ādāya nissīmaṃ neva           na paccessanti mānaso
    tassa taṃ kaṭhinuddhāro           sanniṭṭhānantiko bhave
    ādāya cīvaraṃ yāti            nissīme idha cintayi
    kāressaṃ na paccessanti        kayirantassa nassati
    tassa taṃ kaṭhinuddhāro           bhavati nāsanantiko
    ādāya yāti paccessaṃ         bahi kāreti cīvaraṃ
    katacīvaro 3- suṇāti           ubbhataṃ kaṭhinaṃ tahiṃ
    tassa taṃ kaṭhinuddhāro           bhavati savanantiko
    ādāya yāti paccessaṃ         bahi kāreti cīvaraṃ
    katacīvaro bahiddhā            nāmeti kaṭhinuddharaṃ
    tassa taṃ kaṭhinuddhāro           sīmātikkantiko bhave
    ādāya yāti paccessaṃ         bahi kāreti cīvaraṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. sīmassaubbharaṭṭhamī. 2 Po. Ma. Yu. kaṭhinuddhāro. 3 Po. Yu. cīvarakato.
@Ma. cīvaraṃkato.
    Katacīvaro paccessaṃ            sambhoti kaṭhinuddharaṃ 1-
    tassa taṃ kaṭhinuddhāro           saha bhikkhūhi jāyati
    ādāya ca samādāya 2-        satta satta vidhī bhave 3-
    pakkamanantikā natthi          chakke vippakate 4- gati
    ādāya nissīmagataṃ           kāressaṃ iti jāyati
    niṭṭhānaṃ sanniṭṭhānañca        nāsanañca ime tayo
    ādāya na paccessanti        bahisīme karomiti
    niṭṭhānaṃ sanniṭṭhānampi        nāsanampi idantayo
    anadhiṭṭhitena nevassa          heṭṭhā tīṇi nayā vidhī
    ādāya yāti paccessaṃ         bahisīme 5- karomiti
    na paccessanti kāreti         niṭṭhāne kaṭhinuddharo
    sanniṭṭhānaṃ nāsanañca         savanaṃ sīmatikkamā
    saha bhikkhūhi jāyetha           evaṃ paṇṇarasaṃ gati
    samādāya vippakatā           samādāya punā tathā
    ime te caturo vārā           sabbe paṇṇarasā vidhī
    anāsāya ca āsāya          karaṇīyo ca te tayo
    nayato taṃ vijāneyya           tayo dvādasa dvādasa
    apavilāyamāneva 6-          phāsu pañcavidhī 7- tahiṃ
    palibodhāpalibodhā           uddānaṃ nayato katanti.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. kaṭhinuddhāraṃ. 2 Ma. Yu. ādāya samādāya ca. 3 Ma. Yu. gati. 4 Yu.
@chaccā vippakatā. 5 Po. Ma. Yu. bahisīmaṃ. 6 Po. apavinayamāneva. Ma. apavilānā
@na vettha. Yu. apacinanā na vettha. 7 Ma. pañcavidhā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 165-167. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=3400              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=3400              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=127&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=31              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]