ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [135]  Tena kho pana samayena bhagavato kāyo dosābhisanno
hoti  .  athakho  bhagavā  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi
dosābhisanno kho ānanda tathāgatassa kāyo icchati tathāgato virecanaṃ
pātunti  .  athakho  āyasmā ānando yena jīvako komārabhacco
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   jīvakaṃ   komārabhaccaṃ   etadavoca
dosābhisanno  kho āvuso jīvaka tathāgatassa kāyo icchati tathāgato
virecanaṃ  pātunti  . tenahi bhante ānanda bhagavato kāyaṃ katipāhaṃ
sinehethāti.
   {135.1}  Athakho  āyasmā ānando bhagavato kāyaṃ katipāhaṃ
sinehetvā  yena  jīvako  komārabhacco  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
jīvakaṃ  komārabhaccaṃ etadavoca siniddho kho āvuso jīvaka tathāgatassa
kāyo  yassadāni  kālaṃ  maññasīti . athakho jīvakassa komārabhaccassa
etadahosi  na kho me taṃ paṭirūpaṃ yohaṃ bhagavato oḷārikaṃ virecanaṃ
dadeyyaṃ  2-  yannūnāhaṃ  3-  tīṇi  uppalahatthāni  nānābhesajjehi
paribhāvetvā     tathāgatassa     upanāmeyyanti    .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati. 2 Ma. Yu. dadeyyanti.
@3 Ma. Yu. yannūnāhaṃ .pe. komārabhaccoti na dissati.
Athakho  jīvako  komārabhacco  tīṇi  uppalahatthāni  nānābhesajjehi
paribhāvetvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  ekaṃ
uppalahatthaṃ  bhagavato  upanāmesi  imaṃ  bhante  bhagavā  paṭhamaṃ
uppalahatthaṃ  upasiṅghatu  idaṃ  bhagavantaṃ  dasakkhattuṃ  virecessatīti
dutiyaṃ  uppalahatthaṃ  bhagavato  upanāmesi  imaṃ  bhante  bhagavā dutiyaṃ
uppalahatthaṃ  upasiṅghatu  idaṃ  bhagavantaṃ  dasakkhattuṃ  virecessatīti
tatiyaṃ  uppalahatthaṃ  bhagavato  upanāmesi  imaṃ  bhante  bhagavā tatiyaṃ
uppalahatthaṃ  upasiṅghatu  idaṃ  bhagavantaṃ  dasakkhattuṃ  virecessati  evaṃ
bhagavato samatiṃsāya virecanaṃ bhavissatīti.
   {135.2}  Athakho  jīvako  komārabhacco  bhagavato  samatiṃsāya
virecanaṃ  datvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi .
Athakho   jīvakassa  komārabhaccassa  bahidvārakoṭṭhakā  nikkhantassa
etadahosi  mayā kho bhagavato samatiṃsāya virecanaṃ dinnaṃ dosābhisanno
tathāgatassa kāyo na bhagavantaṃ samatiṃsakkhattuṃ virecessati ekūnatiṃsakkhattuṃ
bhagavantaṃ virecessati apica bhagavā viritto nahāyissati nahātaṃ bhagavantaṃ
sakiṃ virecessati evaṃ bhagavato samatiṃsāya virecanaṃ bhavissatīti.
   {135.3}  Atha  kho  bhagavā jīvakassa komārabhaccassa cetasā
cetoparivitakkamaññāya  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi  idhānanda
jīvakassa  komārabhaccassa  bahidvārakoṭṭhakā  nikkhantassa  etadahosi
mayā  kho bhagavato samatiṃsāya virecanaṃ dinnaṃ dosābhisanno tathāgatassa
Kāyo  na  bhagavantaṃ  samatiṃsakkhattuṃ  virecessati  ekūnatiṃsakkhattuṃ
bhagavantaṃ  virecessati  apica  bhagavā  viritto  nahāyissati  nahātaṃ
bhagavantaṃ  sakiṃ virecessati evaṃ bhagavato samatiṃsāya virecanaṃ bhavissatīti
tenahānanda uṇhodakaṃ paṭiyādehīti 1- . evaṃ bhanteti kho āyasmā
ānando bhagavato paṭissuṇitvā uṇhodakaṃ paṭiyādesi.
   {135.4} Athakho jīvako komārabhacco yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno kho jīvako komārabhacco bhagavantaṃ etadavoca viritto bhante
bhagavāti . virittomhi jīvakāti . idha mayhaṃ bhante bahidvārakoṭṭhakā
nikkhantassa  etadahosi  mayā  kho bhagavato samatiṃsāya virecanaṃ dinnaṃ
dosābhisanno   tathāgatassa  kāyo  na  bhagavantaṃ  samatiṃsakkhattuṃ
virecessati  ekūnatiṃsakkhattuṃ  bhagavantaṃ  virecessati  apica  bhagavā
viritto  nahāyissati  nahātaṃ  bhagavantaṃ  sakiṃ  virecessati  evaṃ
bhagavato  samatiṃsāya  virecanaṃ  bhavissatīti  nahāyatu  bhante  bhagavā
nahāyatu  sugatoti  .  athakho  bhagavā  uṇhodakaṃ  nahāyi  nahātaṃ
bhagavantaṃ sakiṃ virecesi evaṃ bhagavato samatiṃsāya virecanaṃ ahosi.
   {135.5} Athakho jīvako komārabhacco bhagavantaṃ etadavoca yāva
bhante  bhagavato  kāyo  pakatatto  hoti  alaṃ  yūsapiṇḍakenāti .
Athakho bhagavato kāyo nacirasseva pakatatto ahosi . athakho jīvako
komārabhacco  taṃ  siveyyakaṃ  dussayugaṃ  ādāya  yena  bhagavā
@Footnote: 1 Ma. Yu. paṭiyādethāti.
Tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  jīvako  komārabhacco  bhagavantaṃ etadavoca
ekāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ varaṃ yācāmīti . atikkantavarā kho jīvaka
tathāgatāti  .  yañca  bhante  kappati  yañca anavajjanti . vadehi
jīvakāti  . bhagavā bhante paṃsukūliko bhikkhusaṅgho ca idaṃ me bhante
siveyyakaṃ  dussayugaṃ  raññā  pajjotena  pahitaṃ  bahunnaṃ  dussānaṃ
bahunnaṃ  dussayugānaṃ  bahunnaṃ  dussayugasatānaṃ  bahunnaṃ  dussayugasahassānaṃ
bahunnaṃ   dussayugasatasahassānaṃ   aggañca   seṭṭhañca  pāmokkhañca
uttamañca  pavarañca  paṭiggaṇhātu  me  bhante  bhagavā  siveyyakaṃ
dussayugaṃ  bhikkhusaṅghassa  ca  gahapaticīvaraṃ  anujānātūti  .  paṭiggahesi
bhagavā siveyyakaṃ dussayugaṃ.
   {135.6}  Athakho  bhagavā  jīvakaṃ komārabhaccaṃ dhammiyā kathāya
sandassesi  samādapesi  samuttejesi  sampahaṃsesi  .  athakho jīvako
komārabhacco  bhagavatā  dhammiyā  kathāya  sandassito  samādapito
samuttejito   sampahaṃsito  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi  .  athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne
etasmiṃ  pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū āmantesi anujānāmi
bhikkhave  gahapaticīvaraṃ  yo  icchati  paṃsukūliko  hotu  yo  icchati
gahapaticīvaraṃ  sādiyatu  itarītarena  cāhaṃ  1-  bhikkhave  santuṭṭhiṃ
vaṇṇemīti.
   [136]  Assosuṃ  kho rājagahe manussā bhagavatā kira bhikkhūnaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. itaritarena pāhaṃ.
Gahapati  varaṃ anuññātanti . te ca manussā haṭṭhā ahesuṃ udaggā
idāni  kho  mayaṃ  dānāni  dassāma  puññāni  karissāma  yato
bhagavatā  bhikkhūnaṃ  gahapaticīvaraṃ  anuññātanti . ekāheneva rājagahe
bahūni  cīvarasahassāni  uppajjiṃsu  .  assosuṃ kho jānapadā manussā
bhagavatā  kira  bhikkhūnaṃ  gahapaticīvaraṃ  anuññātanti . te ca manussā
haṭṭhā  ahesuṃ  udaggā  idāni kho mayaṃ dānāni dassāma puññāni
karissāma  yato  bhagavatā  bhikkhūnaṃ  gahapaticīvaraṃ  anuññātanti .
Ekāheneva janapadepi bahūni cīvarasahassāni uppajjiṃsu.
   [137]  Tena  kho pana samayena saṅghassa pāvāro uppanno
hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave
pāvāranti  .  koseyyapāvāro  uppanno  hoti  .  anujānāmi
bhikkhave  koseyyapāvāranti  . kojavaṃ uppannaṃ hoti . anujānāmi
bhikkhave kojavanti.
         Paṭhamabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ 1-.
   [138] Tena kho pana samayena kāsīrājā jīvakassa komārabhaccassa
aḍḍhakāsiyaṃ  2-  kambalaṃ  pāhesi  upaḍḍhakāsīnaṃ  upamānaṃ  3- .
Athakho  jīvako  komārabhacco  taṃ  aḍḍhakāsiyaṃ  kambalaṃ  ādāya
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho jīvako komārabhacco
@Footnote: 1 Ma. paṭhamabhāṇavāro niṭṭhito. 2 Ma. Yu. aḍḍhakāsikaṃ. 3 Ma. Yu. khamamānaṃ.
Bhagavantaṃ  etadavoca  ayaṃ  me  bhante  aḍḍhakāsiyo  kambalo
kāsiraññā  pahito  upaḍḍhakāsīnaṃ  upamāno  1-  paṭiggaṇhātu  me
bhante  bhagavā  kambalaṃ  yaṃ mama assa dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti .
Paṭiggahesi  bhagavā  kambalaṃ  .  athakho  bhagavā  jīvakaṃ komārabhaccaṃ
dhammiyā  kathāya  sandassesi  samādapesi  samuttejesi sampahaṃsesi .
Athakho  jīvako  komārabhacco  bhagavatā  dhammiyā  kathāya sandassito
samādapito samuttejito sampahaṃsito uṭṭhāyāsanā bhagavantaṃ abhivādetvā
padakkhiṇaṃ  katvā pakkāmi . athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ
pakaraṇe  2- dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi anujānāmi bhikkhave
kambalanti.
   [139]  Tena kho pana samayena saṅghassa uccāvacāni cīvarāni
uppajjanti 3- . athakho bhikkhūnaṃ etadahosi kiṃ nu kho bhagavatā cīvaraṃ
anuññātaṃ  kiṃ  ananuññātanti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  cha  cīvarāni  khomaṃ kappāsikaṃ koseyyaṃ kambalaṃ
sāṇaṃ bhaṅganti . tena kho pana samayena ye te bhikkhū gahapaticīvaraṃ
sādiyanti  te  kukkuccāyantā  paṃsukūlaṃ  na  sādiyanti  ekaṃyeva
bhagavatā  cīvaraṃ  anuññātaṃ  na  dveti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave gahapaticīvaraṃ sādiyantena paṃsukūlaṃpi
sādituṃ 4- tadubhayena cāhaṃ 5- bhikkhave santuṭṭhiṃ vaṇṇemīti.
   [140]  Tena  kho  pana  samayena sambahulā bhikkhū kosalesu
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. gamamāno. 2 Yu. etasmiṃ pakaraṇeti pāṭhadvayaṃ natthi. 3 Ma.
@uppannāni honti. 4 Ma. sādiyituṃ. 5 Po. Ma. Yu. pāhaṃ.
Janapadesu  addhānamaggapaṭipannā  honti  .  ekacce  bhikkhū susānaṃ
okkamiṃsu  paṃsukūlāya  ekacce  bhikkhū  nāgamesuṃ . ye te bhikkhū
susānaṃ  okkamiṃsu  paṃsukūlāya te paṃsukūlāni labhiṃsu . ye te bhikkhū
nāgamesuṃ  te  evamāhaṃsu  amhākaṃpi  āvuso  bhāgaṃ  dethāti .
Te  evamāhaṃsu  na  mayaṃ  āvuso  tumhākaṃ  bhāgaṃ dassāma kissa
tumhe  nāgamitthāti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave nāgamentānaṃ nākāmā bhāgaṃ dātunti.
   {140.1}  Tena  kho pana samayena sambahulā bhikkhū kosalesu
janapadesu   addhānamaggapaṭipannā  honti  .  ekacce  bhikkhū
susānaṃ  okkamiṃsu  paṃsukūlāya  ekacce bhikkhū āgamesuṃ . ye te
bhikkhū  susānaṃ  okkamiṃsu paṃsukūlāya te paṃsukūlāni labhiṃsu . ye te
bhikkhū  āgamesuṃ te evamāhaṃsu amhākaṃpi āvuso bhāgaṃ dethāti .
Te evamāhaṃsu na mayaṃ āvuso tumhākaṃ bhāgaṃ dassāma kissa tumhe
na  okkamitthāti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave āgamentānaṃ akāmā bhāgaṃ dātunti.
   {140.2}  Tena  kho pana samayena sambahulā bhikkhū kosalesu
janapadesu  addhānamaggapaṭipannā  honti  .  ekacce  bhikkhū  paṭhamaṃ
susānaṃ  okkamiṃsu  paṃsukūlāya  ekacce  bhikkhū  pacchā okkamiṃsu .
Ye te bhikkhū paṭhamaṃ susānaṃ okkamiṃsu paṃsukūlāya te paṃsukūlāni labhiṃsu.
Ye te bhikkhū pacchā okkamiṃsu te na labhiṃsu. Te evamāhaṃsu amhākaṃpi
Āvuso  bhāgaṃ dethāti . te evamāhaṃsu na mayaṃ āvuso tumhākaṃ
bhāgaṃ  dassāma  kissa  tumhe  pacchā  okkamitthāti  .  bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave pacchā okkamantānaṃ 1-
nākāmā bhāgaṃ dātunti.
   {140.3}  Tena  kho pana samayena sambahulā bhikkhū kosalesu
janapadesu  addhānamaggapaṭipannā  honti  .  te  sadisā  susānaṃ
okkamiṃsu  paṃsukūlāya  .  ekacce  bhikkhū paṃsukūlāni labhiṃsu ekacce
bhikkhū na labhiṃsu . ye te bhikkhū na labhiṃsu te evamāhaṃsu amhākaṃpi
āvuso  bhāgaṃ dethāti . te evamāhaṃsu na mayaṃ āvuso tumhākaṃ
bhāgaṃ  dassāma  kissa  tumhe  na  labhitthāti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  sadisānaṃ okkamantānaṃ akāmā
bhāgaṃ dātunti.
   {140.4}  Tena  kho pana samayena sambahulā bhikkhū kosalesu
janapadesu  addhānamaggapaṭipannā  honti  . te katikaṃ katvā susānaṃ
okkamiṃsu  paṃsukūlāya  .  ekacce  bhikkhū paṃsukūlāni labhiṃsu ekacce
bhikkhū na labhiṃsu . ye te bhikkhū na labhiṃsu te evamāhaṃsu amhākaṃpi
āvuso  bhāgaṃ dethāti . te evamāhaṃsu na mayaṃ āvuso tumhākaṃ
bhāgaṃ  dassāma  kissa  tumhe  na  labhitthāti . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  katikaṃ  katvā  okkamantānaṃ
akāmā bhāgaṃ dātunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 188-195. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=3878              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=3878              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=135&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=34              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=135              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=4630              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=4630              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]