ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [141] Tena kho pana samayena manussā cīvaraṃ ādāya ārāmaṃ
āgacchanti  .  te  paṭiggāhakaṃ  alabhamānā  paṭiharanti  .  cīvaraṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. okkantānaṃ.
Parittaṃ  uppajjati  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgataṃ bhikkhuṃ cīvarapaṭiggāhakaṃ sammannituṃ yo
na chandāgatiṃ gaccheyya na dosāgatiṃ gaccheyya na mohāgatiṃ gaccheyya
na bhayāgatiṃ gaccheyya gahitāgahitañca jāneyya . evañca pana bhikkhave
sammannitabbo  .  paṭhamaṃ  bhikkhu  yācitabbo  yācitvā  byattena
bhikkhunā  paṭibalena  saṅgho  ñāpetabbo  suṇātu me bhante saṅgho
yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  itthannāmaṃ  bhikkhuṃ  cīvarapaṭiggāhakaṃ
sammanneyya. Esā ñatti.
   {141.1}  Suṇātu me bhante saṅgho saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ
cīvarapaṭiggāhakaṃ  sammannati  .  yassāyasmato  khamati  itthannāmassa
bhikkhuno  cīvarapaṭiggāhakassa  sammati  1- so tuṇhassa yassa nakkhamati
so bhāseyya . sammato saṅghena itthannāmo bhikkhu cīvarapaṭiggāhako.
Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [142]  Tena  kho pana samayena cīvarapaṭiggāhakā bhikkhū cīvaraṃ
paṭiggahetvā  tattheva  ujjhitvā  pakkamanti  .  cīvaraṃ  nassati .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave pañcahaṅgehi
samannāgataṃ  bhikkhuṃ  cīvaranidāhakaṃ  2-  sammannituṃ  yo  na chandāgatiṃ
gaccheyya  na  dosāgatiṃ  gaccheyya  na  mohāgatiṃ  gaccheyya  na
bhayāgatiṃ  gaccheyya  nidahitānidahitañca  3- jāneyya . evañca pana
bhikkhave  sammannitabbo  .  paṭhamaṃ  bhikkhu  yācitabbo  yācitvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. sammuti. 2 Po. Ma. cīvaranidahakaṃ. 3 Ma. Yu. nihitānihitañca.
Byattena  bhikkhunā  paṭibalena  saṅgho  ñāpetabbo  suṇātu  me
bhante  saṅgho  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  itthannāmaṃ bhikkhuṃ
cīvaranidāhakaṃ sammanneyya. Esā ñatti.
   {142.1}  Suṇātu me bhante saṅgho saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ
cīvaranidāhakaṃ  sammannati  .  yassāyasmato  khamati  itthannāmassa
bhikkhuno  cīvaranidāhakassa  sammati  so  tuṇhassa  yassa nakkhamati so
bhāseyya  .  sammato  saṅghena itthannāmo bhikkhu cīvaranidāhako .
Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [143] Tena kho pana samayena cīvaranidāhakā bhikkhū 1- maṇḍapepi
rukkhamūlepi nimbakosepi ajjhokāsepi 2- cīvaraṃ nidahanti 3-. Undurehipi 4-
upacikāhipi  khajjanti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave  bhaṇḍāgāraṃ  sammannituṃ  yaṃ  saṅgho  ākaṅkhati  vihāraṃ vā
aḍḍhayogaṃ  vā  pāsādaṃ vā hammiyaṃ vā guhaṃ vā . evañca pana
bhikkhave  sammannitabbo  .  byattena  bhikkhunā  paṭibalena  saṅgho
ñāpetabbo
   {143.1}  suṇātu  me bhante saṅgho yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho itthannāmaṃ vihāraṃ bhaṇḍāgāraṃ sammanneyya. Esā ñatti.
   {143.2} Suṇātu me bhante saṅgho saṅgho itthannāmaṃ vihāraṃ
bhaṇḍāgāraṃ  sammannati  . yassāyasmato khamati itthannāmassa vihārassa
bhaṇḍāgārassa  sammati  so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya .
Sammato  saṅghena  itthannāmo  vihāro  bhaṇḍāgāraṃ  .  khamati
@Footnote: 1 Ma. cīvaranidahako bhikkhu. 2 Po. Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na disasati. 3 Ma. nidahati.
@4 Ma. undūrehipi.
Saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [144]  Tena  kho  pana samayena saṅghassa bhaṇḍāgāre cīvaraṃ
aguttaṃ  hoti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi
bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgataṃ  bhikkhuṃ  bhaṇḍāgārikaṃ  sammannituṃ
yo  na  chandāgatiṃ  gaccheyya  na dosāgatiṃ gaccheyya na mohāgatiṃ
gaccheyya  na  bhayāgatiṃ  gaccheyya  guttāguttañca  jāneyya .
Evañca  pana  bhikkhave  sammannitabbo  .  paṭhamaṃ  bhikkhu yācitabbo
yācitvā byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {144.1}  suṇātu  me bhante saṅgho yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ bhaṇḍāgārikaṃ sammanneyya. Esā ñatti.
   {144.2}  Suṇātu me bhante saṅgho saṅgho itthannāmaṃ bhikkhuṃ
bhaṇḍāgārikaṃ  sammannati  .  yassāyasmato  khamati  itthannāmassa
bhikkhuno  bhaṇḍāgārikassa  sammati  so  tuṇhassa  yassa nakkhamati so
bhāseyya  .  sammato  saṅghena itthannāmo bhikkhu bhaṇḍāgāriko .
Khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [145]  Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū bhaṇḍāgārikaṃ
vuṭṭhāpenti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  na  bhikkhave
bhaṇḍāgāriko vuṭṭhāpetabbo yo vuṭṭhāpeyya āpatti dukkaṭassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 195-198. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=4040              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=4040              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=141&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=35              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=141              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=4693              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=4693              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]