ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [153]  Athakho  bhagavā bārāṇasiyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena
sāvatthī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikaṃ  caramāno
yena  sāvatthī  tadavasari  .  tatra  sudaṃ  bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  . athakho visākhā migāramātā
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  visākhaṃ  migāramātaraṃ
Bhagavā  dhammiyā  kathāya  sandassesi  samādapesi  samuttejesi
sampahaṃsesi  .  athakho visākhā migāramātā bhagavatā dhammiyā kathāya
sandassitā  samādapitā  samuttejitā  sampahaṃsitā  bhagavantaṃ etadavoca
adhivāsetu me bhante bhagavā svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti.
Adhivāsesi bhagavā tuṇhībhāvena.
   {153.1} Athakho visākhā migāramātā bhagavato adhivāsanaṃ viditvā
uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi .
Tena kho pana samayena tassā rattiyā accayena cātuddīpiko mahāmegho
pāvassi . athakho bhagavā bhikkhū āmantesi yathā bhikkhave jetavane vassati
evaṃ catūsu dīpesu vassati ovassāpetha bhikkhave kāyaṃ ayaṃ pacchimako
cātuddīpiko  mahāmeghoti  . evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato
paṭissuṇitvā nikkhittacīvarā kāyaṃ ovassāpenti.
   {153.2}  Athakho visākhā migāramātā paṇītaṃ khādanīyaṃ bhojanīyaṃ
paṭiyādāpetvā  dāsiṃ  āṇāpesi gaccha je ārāmaṃ gantvā kālaṃ
ārocehi kālo bhante niṭṭhitaṃ bhattanti . Evaṃ ayyeti kho sā dāsī
visākhāya  migāramātuyā  paṭissuṇitvā  ārāmaṃ  gantvā  addassa
bhikkhū  nikkhittacīvare  kāyaṃ  ovassāpente disvāna natthi ārāme
bhikkhū  ājīvakā  kāyaṃ  ovassāpentīti  yena visākhā migāramātā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  visākhaṃ  migāramātaraṃ etadavoca natthayye
ārāme  bhikkhū ājīvakā kāyaṃ ovassāpentīti . athakho visākhāya
Migāramātuyā  paṇḍitāya  viyattāya  medhāviniyā  etadahosi nissaṃsayaṃ
kho  ayyā  nikkhittacīvarā  kāyaṃ  ovassāpenti 1- sāyaṃ bālā
maññittha natthi ārāme bhikkhū ājīvakā kāyaṃ ovassāpentīti. [2]-
Dāsiṃ āṇāpesi gaccha je ārāmaṃ gantvā kālaṃ ārocehi kālo
bhante niṭṭhitaṃ bhattanti . athakho te bhikkhū gattāni sītikaritvā 3-
kallakāyā cīvarāni gahetvā yathāvihāraṃ pavisiṃsu.
   {153.3}  Athakho sā dāsī ārāmaṃ gantvā bhikkhū apassantī
natthi  ārāme  bhikkhū suñño ārāmoti yena visākhā migāramātā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  visākhaṃ  migāramātaraṃ etadavoca natthayye
ārāme  bhikkhū suñño ārāmoti . athakho visākhāya migāramātuyā
paṇḍitāya  viyattāya  medhāviniyā  etadahosi  nissaṃsayaṃ  kho ayyā
gattāni  sītikaritvā kallakāyā cīvarāni gahetvā yathāvihāraṃ paviṭṭhā
sāyaṃ  bālā  maññittha  natthi ārāme bhikkhū suñño ārāmoti .
Puna 4- dāsiṃ āṇāpesi gaccha je ārāmaṃ gantvā kālaṃ ārocehi
kālo bhante niṭṭhitaṃ bhattanti.
   {153.4} Athakho bhagavā bhikkhū āmantesi sannahatha 5- bhikkhave
pattacīvaraṃ kālo bhattassāti . evaṃ bhanteti kho te bhikkhū bhagavato
paccassosuṃ . athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
seyyathāpi nāma balavā puriso sammiñjitaṃ vā bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ
vā bāhaṃ sammiñjeyya evameva jetavane antarahito visākhāya migāramātuyā
@Footnote: 1 Yu. -pentīti. 2 Ma. puna. 3 Ma. sītiṃ. 4 Yu. ayaṃ saddo natthi.
@5 Ma. sandahatha.
Koṭṭhake  pāturahosi  .  nisīdi  bhagavā  paññatte  āsane saddhiṃ
bhikkhusaṅghena.
   {153.5} Athakho visākhā migāramātā acchariyaṃ vata bho abbhutaṃ
vata  bho  tathāgatassa  mahiddhikatā  mahānubhāvatā  yatra  hi  nāma
jannukamattesupi  oghesu  vattamānesu  1-  kaṭimattesupi  oghesu
vattamānesu  na  hi  nāma ekabhikkhussāpi pādā vā cīvarāni vā
allāni   bhavissantīti  haṭṭhā  udaggā  buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ
paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena sahatthā santappetvā sampavāretvā
bhagavantaṃ bhuttāviṃ onītapattapāṇiṃ ekamantaṃ nisīdi.
   {153.6} Ekamantaṃ nisinnā kho visākhā migāramātā bhagavantaṃ
etadavoca aṭṭhāhaṃ bhante bhagavantaṃ varāni yācāmīti . atikkantavarā
kho visākhe tathāgatāti. Yāni ca bhante kappanti 2- yāni ca anavajjānīti.
Vadehi  visākheti  . icchāmahaṃ bhante saṅghassa yāvajīvaṃ vassikasāṭikaṃ
dātuṃ  āgantukabhattaṃ  dātuṃ  gamikabhattaṃ  dātuṃ  gilānabhattaṃ  dātuṃ
gilānupaṭṭhākabhattaṃ  dātuṃ  gilānabhesajjaṃ  dātuṃ  dhuvayāguṃ  dātuṃ
bhikkhunīsaṅghassa  udakasāṭikaṃ  dātunti . kiṃ pana tvaṃ visākhe atthavasaṃ
sampassamānā  tathāgataṃ  aṭṭha  varāni  yācasīti  .  idhāhaṃ
bhante dāsiṃ āṇāpesiṃ gaccha je ārāmaṃ gantvā kālaṃ ārocehi
kālo  bhante  niṭṭhitaṃ  bhattanti  athakho sā bhante dāsī ārāmaṃ
gantvā  addasa  bhikkhū  nikkhittacīvare  kāyaṃ  ovassāpente
@Footnote: 1 Yu. pavattamānesu. 2 Ma. Yu. kappiyāni.
Disvāna  natthi  ārāme  bhikkhū  ājīvakā  kāyaṃ  ovassāpentīti
yenāhaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  maṃ  etadavoca  natthayye
ārāme  bhikkhū  ājīvakā  kāyaṃ  ovassāpentīti  asuci  bhante
naggiyaṃ  jegucchaṃ  1-  paṭikūlaṃ  imāhaṃ bhante atthavasaṃ sampassamānā
icchāmi saṅghassa yāvajīvaṃ vassikasāṭikaṃ dātuṃ.
   {153.7} Puna caparaṃ bhante āgantuko bhikkhu na vīthikusalo na
gocarakusalo  kilanto  piṇḍāya  carati  so  me  āgantukabhattaṃ
bhuñjitvā  vīthikusalo  gocarakusalo  akilanto  piṇḍāya  carissati
imāhaṃ  bhante  atthavasaṃ  sampassamānā  icchāmi  saṅghassa  yāvajīvaṃ
āgantukabhattaṃ dātuṃ.
   {153.8}  Puna  caparaṃ  bhante  gamiko  bhikkhu attano bhattaṃ
pariyesamāno  satthā  vā  vihāyissati  yattha vā vāsaṃ gantukāmo
bhavissati  tattha  vikāle  upagacchissati  kilanto  addhānaṃ  gamissati
so  me  gamikabhattaṃ  bhuñjitvā  satthā  na vihāyissati yattha vāsaṃ
gantukāmo  bhavissati  tattha  vikāle  na upagacchissati 2- akilanto
addhānaṃ  gamissati  imāhaṃ  bhante  atthavasaṃ  sampassamānā  icchāmi
saṅghassa yāvajīvaṃ gamikabhattaṃ dātuṃ.
   {153.9} Puna caparaṃ bhante gilānassa bhikkhuno sappāyāni bhojanāni
alabhantassa ābādho vā abhivaḍḍhissati kālakiriyā 3- vā bhavissati tassa
me gilānabhattaṃ bhuttassa ābādho nābhivaḍḍhissati kālakiriyā na bhavissati
imāhaṃ bhante atthavasaṃ sampassamānā icchāmi saṅghassa yāvajīvaṃ gilānabhattaṃ
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ saddo natthi. 2 Ma. kāle upagacchissati. Yu. kālena. 3 Ma. Yu.
@kālaṃ kiriyā.
Dātuṃ.
   {153.10}  Puna  caparaṃ  bhante gilānupaṭṭhāko bhikkhu attano
bhattaṃ  pariyesamāno  gilānassa  ussūre  bhattaṃ nīharissati bhattacchedaṃ
karissati  so  me  gilānupaṭṭhākabhattaṃ  bhuñjitvā  gilānassa kālena
bhattaṃ  nīharissati  bhattacchedaṃ  na  karissati  imāhaṃ  bhante atthavasaṃ
sampassamānā icchāmi saṅghassa yāvajīvaṃ gilānupaṭṭhākabhattaṃ dātuṃ.
   {153.11}  Puna  caparaṃ  bhante gilānassa bhikkhuno sappāyāni
bhesajjāni  alabhantassa  ābādho  vā  abhivaḍḍhissati kālakiriyā vā
bhavissati  tassa  me gilānabhesajjaṃ paribhuttassa ābādho nābhivaḍḍhissati
kālakiriyā  na bhavissati imāhaṃ bhante atthavasaṃ sampassamānā icchāmi
saṅghassa yāvajīvaṃ gilānabhesajjaṃ dātuṃ.
   {153.12}  Puna caparaṃ bhante bhagavatā andhakavinde dasānisaṃse
sampassamānena   yāgu  anuññātā  tyāhaṃ  bhante  ānisaṃse
sampassamānā icchāmi saṅghassa yāvajīvaṃ dhuvayāguṃ dātuṃ.
   {153.13}  Idha bhante bhikkhuniyo aciravatiyā nadiyā vesiyāhi
saddhiṃ  naggā  ekatitthe  nahāyanti  tā bhante vesiyā bhikkhuniyo
uppaṇḍesuṃ  kinnu  kho  nāma  tumhākaṃ  ayye daharānaṃ brahmacariyaṃ
ciṇṇe  nanu  nāma  kāmā  paribhuñjitabbā  yadā  jiṇṇā  bhavissatha
tadā brahmacariyaṃ carissatha evaṃ tumhākaṃ ubho antā 1- pariggahitā
bhavissantīti  tā  bhante  bhikkhuniyo  vesiyāhi  uppaṇḍiyamānā
maṅkū  ahesuṃ  asuci  bhante  mātugāmassa  naggiyaṃ  jegucchaṃ
paṭikūlaṃ   imāhaṃ   bhante   atthavasaṃ   sampassamānā  icchāmi
@Footnote: 1 Po. Ma. atthā.
Bhikkhunīsaṅghassa   yāvajīvaṃ  udakasāṭikaṃ  dātunti  .  kiṃ  pana  tvaṃ
visākhe ānisaṃsaṃ sampassamānā tathāgataṃ aṭṭha varāni yācasīti.
   {153.14}  Idha  bhante  disāsu vassaṃ vutthā bhikkhū sāvatthiṃ
āgacchissanti  bhagavantaṃ  dassanāya  te  bhagavantaṃ  upasaṅkamitvā
pucchissanti  itthannāmo  bhante  bhikkhu  kālakato  tassa  kā gati
ko  abhisamparāyoti  taṃ  bhagavā  byākarissati  sotāpattiphale  vā
sakadāgāmiphale  vā  anāgāmiphale  vā  arahatte 1- vā tyāhaṃ
upasaṅkamitvā  pucchissāmi  āgatapubbā  nu  kho  bhante  tena
ayyena  sāvatthīti  sace  me  vakkhanti āgatapubbā tena bhikkhunā
sāvatthīti  niṭṭhamettha  gacchissāmi  nissaṃsayaṃ  [2]-  paribhuttā  3-
tena  ayyena  vassikasāṭikā  vā āgantukabhattaṃ vā gamikabhattaṃ vā
gilānabhattaṃ  vā  gilānupaṭṭhākabhattaṃ  vā  gilānabhesajjaṃ vā dhuvayāgu
vāti  tassā  me  tadanussarantiyā pāmujjaṃ jāyissati pamuditāya pīti
jāyissati pītimanāya kāyo passambhissati passaddhakāyā sukhaṃ vedayissāmi
sukhiniyā cittaṃ samādhiyissati sā me bhavissati indriyabhāvanā balabhāvanā
bojjhaṅgabhāvanā  imāhaṃ  bhante  ānisaṃsaṃ  sampassamānā  tathāgataṃ
aṭṭha varāni yācāmīti . sādhu sādhu visākhe sādhu kho tvaṃ visākhe
imaṃ  ānisaṃsaṃ  sampassamānā tathāgataṃ aṭṭha varāni yācasi anujānāmi
te  visākhe  aṭṭha  varānīti . athakho bhagavā visākhaṃ migāramātaraṃ
@Footnote: 1 Yu. arahattaphale. 2 Ma. me. 3 Po. Ma. Yu. paribhuttaṃ.
Imāhi gāthāhi anumodi
   [154]  Yā annapānaṃ dadatī pamoditā 1-
       sīlūpapannā sugatassa sāvikā
       dadāti dānaṃ abhibhuyya maccharaṃ
       sovaggikaṃ sokanudaṃ sukhāvahaṃ
       dibbaṃ balaṃ sā labhate ca āyuṃ 2-
       āgamma maggaṃ virajaṃ anaṅgaṇaṃ
       sā puññakāmā sukhinī anāmayā
       saggamhi kāyamhi ciraṃ pamodatīti.
   [155] Athakho bhagavā visākhaṃ migāramātaraṃ imāhi gāthāhi anumoditvā
uṭṭhāyāsanā  pakkāmi  .  athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ
pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū āmantesi anujānāmi bhikkhave
vassikasāṭikaṃ  āgantukabhattaṃ  gamikabhattaṃ  gilānabhattaṃ  gilānupaṭṭhākabhattaṃ
gilānabhesajjaṃ dhuvayāguṃ bhikkhunīsaṅghassa udakasāṭikanti.
        Visākhābhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ 3-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 207-214. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=4294              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=4294              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=153&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=39              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=153              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=4912              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=4912              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]