ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [156]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū paṇītāni bhojanāni
bhuñjitvā  muṭṭhassatī  asampajānā  niddaṃ  okkamanti  .  tesaṃ
muṭṭhassatīnaṃ  asampajānānaṃ  niddaṃ  okkamantānaṃ  supinantena  asuci
muccati  senāsanaṃ  asucinā  makkhiyati  .  athakho bhagavā āyasmatā
ānandena   pacchāsamaṇena  senāsanacārikaṃ  āhiṇḍanto  addasa
@Footnote: 1 Ma. dadatippamoditā. Yu. atipamoditā. 2 Ma. Yu. dibbaṃ sā labhate āyuṃ.
@3 Ma. visākhābhāṇavāro niṭṭhito.
Senāsanaṃ  asucinā  makkhitaṃ  disvāna  āyasmantaṃ ānandaṃ āmantesi
kimetaṃ  ānanda  senāsanaṃ  makkhitanti  .  etarahi  bhante  bhikkhū
paṇītāni   bhojanāni  bhuñjitvā  muṭṭhassatī  asampajānā  niddaṃ
okkamanti  tesaṃ  muṭṭhassatīnaṃ  asampajānānaṃ  niddaṃ  okkamantānaṃ
supinantena asuci muccati tayidaṃ bhagavā senāsanaṃ asucinā makkhitanti .
Evametaṃ  ānanda  evametaṃ  ānanda  muccati  hi  ānanda tesaṃ
muṭṭhassatīnaṃ   asampajānānaṃ   niddaṃ   okkamantānaṃ   supinantena
asuci  ye  te  ānanda  bhikkhū  upaṭṭhitassatī  sampajānā  niddaṃ
okkamanti  tesaṃ  asuci  na  muccati  yepi te ānanda puthujjanā
kāmesu  vītarāgā  tesaṃ  asuci  na  muccati  aṭṭhānametaṃ ānanda
anavakāso yaṃ arahato asuci mucceyyāti.
   {156.1} Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ
kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi idhāhaṃ bhikkhave ānandena pacchāsamaṇena
senāsanacārikaṃ  āhiṇḍanto  addasaṃ  senāsanaṃ  asucinā  makkhitaṃ
disvāna  ānandaṃ  āmantesi  kimetaṃ  ānanda  senāsanaṃ makkhitanti
etarahi  bhante  bhikkhū  paṇītāni  bhojanāni  bhuñjitvā  muṭṭhassatī
asampajānā  niddaṃ  okkamanti  tesaṃ  muṭṭhassatīnaṃ  asampajānānaṃ
niddaṃ  okkamantānaṃ  supinantena asuci muccati tayidaṃ bhagavā senāsanaṃ
asucinā  makkhitanti  evametaṃ  ānanda evametaṃ ānanda muccati hi
ānanda  tesaṃ  1-  muṭṭhassatīnaṃ  asampajānānaṃ  niddaṃ okkamantānaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Supinantena  asuci  ye  te  ānanda bhikkhū upaṭṭhitassatī sampajānā
niddaṃ okkamanti tesaṃ asuci na muccati yepi te ānanda puthujjanā
kāmesu  vītarāgā  tesaṃ 1- asuci na muccati aṭṭhānametaṃ ānanda
anavakāso yaṃ arahato asuci mucceyyāti.
   {156.2} Pañcime bhikkhave ādīnavā muṭṭhassatissa asampajānassa
niddaṃ  okkamato  2-  dukkhaṃ  supati  dukkhaṃ paṭibujjhati pāpakaṃ supinaṃ
passati  devatā  na rakkhanti asuci muccati ime kho bhikkhave pañca
ādīnavā muṭṭhassatissa asampajānassa niddaṃ okkamato.
   {156.3} Pañcime bhikkhave ānisaṃsā upaṭṭhitassatissa sampajānassa
niddaṃ  okkamato  3-  sukhaṃ  supati sukhaṃ paṭibujjhati na pāpakaṃ supinaṃ
passati devatā rakkhanti asuci na muccati ime kho bhikkhave pañca ānisaṃsā
upaṭṭhitassatissa  sampajānassa  niddaṃ  okkamato  .  anujānāmi
bhikkhave  kāyaguttiyā  cīvaraguttiyā  senāsanaguttiyā  nisīdananti .
Tena  kho  pana  samayena  atikhuddakaṃ  nisīdanaṃ  na  sabbaṃ senāsanaṃ
gopeti 4- . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
yāvamahantaṃ paccattharaṇaṃ ākaṅkhati tāvamahantaṃ paccattharaṇaṃ kātunti.
   [157] Tena kho pana samayena āyasmato ānandassa upajjhāyassa
āyasmato  velaṭṭhasīsassa  thullakacchābādho  hoti  . tassa lasikāya
cīvarāni kāye lagganti . tāni bhikkhū udakena temetvā temetvā
apakaḍḍhanti  .  athakho  5-  bhagavā  senāsanacārikaṃ  āhiṇḍanto
@Footnote: 1 Ma. tesaṃpi. 2-3 Po. Yu. okkamayato. 4 Ma. saṃgopeti. 5 Po. Ma.
@addasā kho. Yu. addasakho.
Te  bhikkhū tāni cīvarāni udakena temetvā temetvā apakaḍḍhante
disvāna  yena  te  bhikkhū  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  te bhikkhū
etadavoca  kiṃ imassa bhikkhave bhikkhuno ābādhoti . imassa bhante
āyasmato  thullakacchābādho  lasikāya  cīvarāni  kāye  lagganti
tāni  mayaṃ  udakena  temetvā temetvā apakaḍḍhāmāti . athakho
bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū
āmantesi  anujānāmi  bhikkhave  yassa  kaṇḍu  vā  piḷakā  vā
assāvo vā thullakacchā vā ābādho kaṇḍupaṭicchādinti.
   [158] Athakho visākhā migāramātā mukhapuñchanacolaṃ 1- ādāya
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho visākhā migāramātā
bhagavantaṃ  etadavoca  paṭiggaṇhātu  me  bhante [2]- mukhapuñchanacolaṃ
yaṃ  mama  assa  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāyāti  . paṭiggahesi bhagavā
mukhapuñchanacolaṃ  .  athakho  bhagavā  visākhaṃ  migāramātaraṃ  dhammiyā
kathāya sandassesi samādapesi samuttejesi sampahaṃsesi.
   {158.1} Athakho visākhā migāramātā bhagavatā dhammiyā kathāya
sandassitā   samādapitā  samuttejitā  sampahaṃsitā  uṭṭhāyāsanā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi . athakho bhagavā
etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi
anujānāmi bhikkhave mukhapuñchanacolanti 3-.
@Footnote: 1 Yu. mukhapuñchanacolakaṃ. 2 Ma. Yu. bhagavā. 3 Ma. Yu. mukhapuñchanacolakanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 214-217. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=4444              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=4444              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=156&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=40              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]