ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [159] Tena kho pana samayena rojo mallo āyasmato ānandassa
sahāyo hoti . rojassa mallassa khomapilotikā āyasmato ānandassa
hatthe  nikkhittā  hoti . āyasmato ca ānandassa khomapilotikāya
attho hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
pañcahaṅgehi  samannāgatassa  vissāsaṃ  gahetuṃ  sandiṭṭho  ca  hoti
sambhatto ca ālapito ca jīvati ca jānāti ca gahite me attamano
bhavissatīti  anujānāmi  bhikkhave  imehi  pañcahaṅgehi  samannāgatassa
vissāsaṃ gahetunti.
   [160]  Tena kho pana samayena bhikkhūnaṃ paripuṇṇaṃ hoti ticīvaraṃ
attho  ca  hoti  parissāvanehipi  thavikāhipi  . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave parikkhāracolanti 1- . athakho
bhikkhūnaṃ  etadahosi  yāni  tāni  bhagavatā  anuññātāni  ticīvaranti
vā  vassikasāṭikāti  vā  nisīdananti  vā  paccattharaṇanti  vā
kaṇḍupaṭicchādīti  vā  mukhapuñchanacolanti  2- vā parikkhāracolanti vā
sabbāni  tāni  adhiṭṭhātabbāni  nu  kho udāhu vikappetabbānīti .
Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave ticīvaraṃ adhiṭṭhātuṃ
na  vikappetuṃ  vassikasāṭikaṃ  vassānaṃ  cātummāsaṃ  adhiṭṭhātuṃ  tato
paraṃ  vikappetuṃ  nisīdanaṃ  adhiṭṭhātuṃ  na  vikappetuṃ  paccattharaṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. parikkhāracolakanti. 2 Ma. Yu. mukhapuñchanacolakanti.
Adhiṭṭhātuṃ  na  vikappetuṃ  kaṇḍupaṭicchādiṃ  yāva  ābādhā  adhiṭṭhātuṃ
tato  paraṃ  vikappetuṃ  mukhapuñchanacolaṃ  adhiṭṭhātuṃ  na  vikappetuṃ
parikkhāracolaṃ  adhiṭṭhātuṃ  na  vikappetunti  .  athakho  bhikkhūnaṃ
etadahosi  kittakaṃ  pacchimaṃ  nu  kho  cīvaraṃ  vikappetabbanti .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave āyāmena
aṭṭhaṅgulaṃ sugataṅgulena caturaṅgulavitthataṃ pacchimaṃ cīvaraṃ vikappetunti.
   {160.1}  Tena  kho  pana samayena āyasmato mahākassapassa
paṃsukūlikato  1-  garuko  hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  suttalūkhaṃ kātunti . vikaṇṇo hoti . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi bhikkhave vikaṇṇaṃ uddharitunti .
Suttā  okiriyanti  .  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave  anuvātaṃ  paribhaṇḍaṃ āropetunti . tena kho pana samayena
saṅghāṭiyā  pattā  lujjanti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .
Anujānāmi bhikkhave aṭṭhapadakaṃ kātunti.
   [161]  Tena  kho  pana samayena aññatarassa bhikkhuno cīvare
kariyamāne 2- sabbaṃ chinnakaṃ nappahoti. Bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi  bhikkhave  dve  chinnakāni  ekaṃ  acchinnakanti . dve
chinnakāni ekaṃ acchinnakaṃ nappahoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi  bhikkhave  dve  acchinnakāni  ekaṃ  chinnakanti . dve
@Footnote: 1 Ma. Yu. paṃsukūlakato. 2 Ma. Yu. kayiramāne.
Acchinnakāni ekaṃ chinnakaṃ nappahoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Anujānāmi  bhikkhave  anvādhikaṃpi  āropetuṃ  na  ca bhikkhave sabbaṃ
acchinnakaṃ dhāretabbaṃ yo dhāreyya āpatti dukkaṭassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 218-220. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=4515              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=4515              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=159&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=41              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=159              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=4916              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=4916              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]