ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [162]  Tena  kho  pana  samayena  aññatarassa bhikkhuno bahuṃ
cīvaraṃ uppannaṃ hoti . so ca taṃ cīvaraṃ mātāpitūnaṃ 1- dātukāmo
hoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . mātāpitaroti kho bhikkhave
dadamāne  kiṃ  vadeyyāmi  2- anujānāmi bhikkhave mātāpitūnaṃ dātuṃ
na  ca  bhikkhave saddhādeyyaṃ vinipātetabbaṃ yo vinipāteyya āpatti
dukkaṭassāti.
   [163] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu andhavane cīvaraṃ
nikkhipitvā  santaruttarena  gāmaṃ  piṇḍāya  pāvisi  .  corā  taṃ
cīvaraṃ  avahariṃsu  .  so  bhikkhu duccolo hoti lūkhacīvaro . bhikkhū
evamāhaṃsu  kissa  tvaṃ āvuso duccolo lūkhacīvaroti 3- . idhāhaṃ
āvuso   andhavane   cīvaraṃ  nikkhipitvā  santaruttarena  gāmaṃ
piṇḍāya  pāvisiṃ  corā  taṃ  cīvaraṃ  avahariṃsu  tenāhaṃ  duccolo
lūkhacīvaroti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . Na bhikkhave santaruttarena
gāmo  pavisitabbo  yo  paviseyya  āpatti  dukkaṭassāti .
Tena  kho  pana  samayena āyasmā ānando asatiyā santaruttarena
gāmaṃ  piṇḍāya  pāvisi  .  bhikkhū  āyasmantaṃ  ānandaṃ etadavocuṃ
@Footnote: 1 Yu. mātāpitunnaṃ. 2 Ma. Yu. vadeyyāma. 3 Ma. lūkhacīvarosīti.
Nanu [1]- āvuso ānanda bhagavatā paññattaṃ na santaruttarena gāmo
pavisitabboti kissa tvaṃ āvuso [2]- santaruttarena gāmaṃ paviṭṭhoti.
Saccaṃ  āvuso bhagavatā paññattaṃ na santaruttarena gāmo pavisitabboti
apicāhaṃ  āvuso  3-  asatiyā  paviṭṭhoti  .  bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ.
   {163.1}  Athakho  bhagavā  etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe
dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū āmantesi 4- pañcime bhikkhave paccayā
saṅghāṭiyā  nikkhepāya  gilāno  vā  hoti  vassikasaṅketaṃ  vā
hoti  nadīpāraṃ  gantuṃ  vā  hoti  aggaḷaguttivihāro  vā  hoti
atthatakaṭhinaṃ  vā  hoti  ime  kho  bhikkhave  pañca  paccayā
saṅghāṭiyā nikkhepāya.
   {163.2}   Pañcime   bhikkhave  paccayā  uttarāsaṅgassa
nikkhepāya  gilāno  vā  hoti  vassikasaṅketaṃ  vā hoti nadīpāraṃ
gantuṃ  vā  hoti  aggaḷaguttivihāro  vā  hoti  atthatakaṭhinaṃ  vā
hoti  ime  kho  bhikkhave  pañca  paccayā  uttarāsaṅgassa
nikkhepāya  .  pañcime  bhikkhave paccayā antaravāsakassa nikkhepāya
gilāno  vā  hoti  vassikasaṅketaṃ  vā  hoti nadīpāraṃ gantuṃ vā
hoti  aggaḷaguttivihāro  vā  hoti  atthatakaṭhinaṃ  vā  hoti
ime  kho  bhikkhave  pañca  paccayā  antaravāsakassa nikkhepāya .
Pañcime  bhikkhave  paccayā  vassikasāṭikāya  nikkhepāya  gilāno
vā  hoti  nissīmaṃ  gantuṃ  vā  hoti  nadīpāraṃ  gantuṃ vā hoti
aggaḷaguttivihāro  vā  hoti  vassikasāṭikā  akatā  vā  hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. kho. 2 Po. Ma. ānanda. 3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
@4 Ma. Yu. athakho bhagavā ... āmantesīti ime pāṭhā natthi.
Vippakatā  vā  ime  kho  bhikkhave  pañca paccayā vassikasāṭikāya
nikkhepāyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 220-222. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=4557              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=4557              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=162&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=42              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=162              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=4930              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=4930              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]