ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [13]  Athakho  bhagavā  bhaddiye  yathābhirantaṃ  viharitvā yena
sāvatthī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikaṃ  caramāno
yena  sāvatthī  tadavasari  .  tatra  sudaṃ  bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
chabbaggiyā  bhikkhū  aciravatiyā  nadiyā  gāvīnaṃ  tarantīnaṃ  visāṇesupi
gaṇhanti  kaṇṇesupi  gaṇhanti  gīvāyapi  gaṇhanti  cheppāyapi  1-
gaṇhanti  piṭṭhiṃpi  abhirūhanti  rattacittāpi  aṅgajātaṃ chupanti vacchatarīpi
ogāhetvā  mārenti  .  manussā  ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ  hi  nāma  samaṇā  sakyaputtiyā  gāvīnaṃ  tarantīnaṃ  visāṇesupi
gahessanti  kaṇṇesupi  gahessanti  gīvāyapi  gahessanti  cheppāyapi
gahessanti   piṭṭhiṃpi   abhirūhissanti   rattacittāpi   aṅgajātaṃ
chupissanti  vacchatarīpi  ogāhetvā  māressanti  seyyathāpi  gihī
kāmabhoginoti  .  assosuṃ  kho bhikkhū tesaṃ manussānaṃ ujjhāyantānaṃ
@Footnote: 1 Ma. cheppeti.
Khīyantānaṃ  vipācentānaṃ  .  athakho  te  bhikkhū bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  na  bhikkhave gāvīnaṃ visāṇesu gahetabbaṃ na kaṇṇesu
gahetabbaṃ  na  gīvāya  gahetabbaṃ  na  cheppāya gahetabbaṃ na piṭṭhi
abhirūhitabbā  yo  abhirūheyya  āpatti  dukkaṭassa  na  ca bhikkhave
rattacittena  aṅgajātaṃ  chupitabbaṃ  yo  chupeyya āpatti thullaccayassa
na vacchatarī māretabbā yo māreyya yathādhammo kāretabboti.
   [14] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū yānena yāyanti
itthīyuttenapi  purisantarena  purisayuttenapi  itthantarena  .  manussā
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  seyyathāpi  gaṅgāmahiyāyāti 1- .
Bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave yānena yāyitabbaṃ yo
yāyeyya  āpatti dukkaṭassāti . tena kho pana samayena aññataro
bhikkhu  kosalesu  janapadesu  sāvatthiṃ  gacchanto  bhagavantaṃ  dassanāya
antarāmagge  gilāno  hoti . athakho so bhikkhu maggā okkamma
aññatarasmiṃ  rukkhamūle  nisīdi  .  manussā  taṃ bhikkhuṃ passitvā 2-
etadavocuṃ  kahaṃ  bhante ayyo 3- gamissatīti . sāvatthiṃ kho ahaṃ
āvuso  gamissāmi  bhagavantaṃ  dassanāyāti  .  ehi  bhante
gamissāmāti  4-  .  nāhaṃ āvuso sakkomi gilānomhīti . ehi
bhante yānaṃ abhirūhāti . alaṃ āvuso paṭikkhittaṃ bhagavatā yānanti.
Kukkuccāyanto  yānaṃ nābhirūhi . athakho so bhikkhu sāvatthiṃ gantvā
@Footnote: 1 Ma. Yu. kaṅgāmahiyāyāti. 2 Ma. Yu. disvā. 3 Ma. Yu. ayyo bhante.
@4 Ma. gamissāmīti.
Bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi . bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Athakho  bhagavā  etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā
bhikkhū  āmantesi  anujānāmi  bhikkhave gilānassa yānanti . athakho
bhikkhūnaṃ  etadahosi itthīyuttaṃ nu kho purisayuttaṃ nu khoti . bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave purisayuttaṃ hatthavaṭṭakanti.
Tena  kho  pana samayena aññatarassa bhikkhuno yānugghāṭena bāḷhataraṃ
aphāsu ahosi . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
sivikaṃ pāṭaṅkinti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 23-25. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=474              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=474              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=13&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=13              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3769              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3769              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่