ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [168] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu naggo hutvā yena [1]-
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  etadavoca  bhagavā
bhante   anekapariyāyena   appicchassa   santuṭṭhassa  sallekhassa
dhūtassa  pāsādikassa  apacayassa  viriyārambhassa  vaṇṇavādī idaṃ bhante
naggiyaṃ  anekapariyāyena  appicchatāya  santuṭṭhatāya  2-  sallekhāya
dhūtattāya  pāsādikatāya apacayāya viriyārambhāya saṃvattati sādhu bhante
bhagavā bhikkhūnaṃ naggiyaṃ anujānātūti . vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ
moghapurisa  .pe. kathaṃ hi nāma tvaṃ moghapurisa naggiyaṃ titthiyasamādānaṃ
samādiyissasi   netaṃ   moghapurisa  appasannānaṃ  vā  pasādāya
.pe.  vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi na bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. hi. 2 Yu. santuṭṭhiyā.
Naggiyaṃ  titthiyasamādānaṃ  samādiyitabbaṃ  yo  samādiyeyya  āpatti
thullaccayassāti.
   {168.1}  Tena  kho  pana  samayena aññataro bhikkhu kusacīraṃ
nivāsetvā  .pe. vākacīraṃ nivāsetvā .pe. phalakacīraṃ nivāsetvā
.pe.  kesakambalaṃ nivāsetvā .pe. vālakambalaṃ nivāsetvā .pe.
Ulūkapakkhaṃ  nivāsetvā  .pe.  ajinakkhipaṃ  nivāsetvā yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  etadavoca  bhagavā  bhante
anekapariyāyena  appicchassa santuṭṭhassa sallekhassa dhūtassa pāsādikassa
apacayassa   viriyārambhassa   vaṇṇavādī  idaṃ  bhante  ajinakkhipaṃ
anekapariyāyena  appicchatāya  santuṭṭhatāya  sallekhāya  dhūtattāya
pāsādikatāya  apacayāya  viriyārambhāya  saṃvattati sādhu bhante bhagavā
bhikkhūnaṃ ajinakkhipaṃ anujānātūti.
   {168.2} Vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ moghapurisa .pe. Kathaṃ
hi nāma tvaṃ moghapurisa ajinakkhipaṃ titthiyaddhajaṃ dhāressasi netaṃ moghapurisa
appasannānaṃ vā pasādāya .pe. vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū
āmantesi na bhikkhave ajinakkhipaṃ titthiyaddhajaṃ dhāretabbaṃ yo dhāreyya
āpatti thullaccayassāti.
   {168.3}  Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu akkanālaṃ
nivāsetvā  .pe.  potthakaṃ  nivāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  etadavoca  bhagavā  bhante  anekapariyāyena
appicchassa  santuṭṭhassa  sallekhassa  dhūtassa  pāsādikassa  apacayassa
viriyārambhassa  vaṇṇavādī  ayaṃ  bhante  potthako  anekapariyāyena
Appicchatāya   santuṭṭhatāya  sallekhāya  dhūtattāya  pāsādikatāya
apacayāya  viriyārambhāya saṃvattati sādhu bhante bhagavā bhikkhūnaṃ potthakaṃ
anujānātūti  .  vigarahi  buddho  bhagavā  ananucchavikaṃ  moghapurisa
.pe.  kathaṃ  hi  nāma  tvaṃ  moghapurisa potthakaṃ nivāsessasi netaṃ
moghapurisa  appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.  vigarahitvā  dhammiṃ
kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  na bhikkhave potthako nivāsetabbo
yo nivāseyya āpatti dukkaṭassāti.
   [169]  Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū sabbanīlakāni
cīvarāni  dhārenti  sabbapītakāni  cīvarāni  dhārenti  sabbalohitakāni
cīvarāni  dhārenti  sabbamañjeṭṭhakāni  cīvarāni dhārenti sabbakaṇhāni
cīvarāni   dhārenti   sabbamahāraṅgarattāni   cīvarāni  dhārenti
sabbamahānāmarattāni  cīvarāni  dhārenti  acchinnadasāni  cīvarāni
dhārenti  dīghadasāni  cīvarāni dhārenti pupphadasāni cīvarāni dhārenti
phaṇadasāni  cīvarāni  dhārenti  kañcukaṃ  dhārenti  tirīṭakaṃ  dhārenti
veṭhanaṃ dhārenti.
   {169.1} Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti [1]- seyyathāpi
gihī  kāmabhoginoti  . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave
sabbanīlakāni  cīvarāni  dhāretabbāni  na  sabbapītakāni  cīvarāni
dhāretabbāni  na  sabbalohitakāni  cīvarāni  dhāretabbāni  na
sabbamañjeṭṭhakāni  cīvarāni  dhāretabbāni  na  sabbakaṇhāni  cīvarāni
dhāretabbāni   na  sabbamahāraṅgarattāni  cīvarāni  dhāretabbāni
@Footnote: 1 Ma. kathaṃ hi nāma samaṇā sakyaputtiyā veṭhanaṃ dhāressanti.
Na  sabbamahānāmarattāni  cīvarāni  dhāretabbāni  na  acchinnadasāni
cīvarāni  dhāretabbāni  na  dīghadasāni  cīvarāni  dhāretabbāni  na
pupphadasāni  cīvarāni dhāretabbāni na phaṇadasāni cīvarāni dhāretabbāni
na kañcukaṃ dhāretabbaṃ na tirīṭakaṃ dhāretabbaṃ na veṭhanaṃ dhāretabbaṃ yo
dhāreyya āpatti dukkaṭassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 232-235. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=4820              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=4820              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=168&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=46              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=168              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=5083              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=5083              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]