ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [20] Tena kho pana samayena āyasmā mahākaccāno avantīsu
viharati  kuraraghare  papāte 2- pabbate . tena kho pana samayena
soṇo   upāsako   kuṭikaṇṇo   āyasmato   mahākaccānassa
upaṭṭhāko  hoti  . athakho soṇo upāsako kuṭikaṇṇo yenāyasmā
mahākaccāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno kho soṇo
upāsako  kuṭikaṇṇo  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  etadavoca  yathā
yathāhaṃ  bhante  ayyena  mahākaccānena  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi
nayidaṃ  sukaraṃ  agāraṃ  ajjhāvasatā  ekantaparipuṇṇaṃ  ekantaparisuddhaṃ
saṅkhalikhitaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ icchāmahaṃ bhante kesamassuṃ ohāretvā
kāsāyāni  vatthāni  acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajituṃ
pabbājetu maṃ bhante ayyo mahākaccānoti.
   {20.1}  Evaṃ  vutte  āyasmā  mahākaccāno  soṇaṃ
upāsakaṃ  kuṭikaṇṇaṃ  etadavoca  3-  dukkaraṃ  kho  soṇa  yāvajīvaṃ
ekaseyyaṃ   ekabhattaṃ  brahmacariyaṃ  carituṃ  4-  iṅgha  tvaṃ
@Footnote: 1 Yu. upāhanena vinā . 2 Ma. kururaghare papathake . 3 Ma. Yu. evaṃ vutte ...
@etadavocāti ime pāṭhā na disasanti .  4 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Soṇa  tattheva  agārikabhūto  buddhānaṃ  sāsanaṃ  anuyuñja  kālayuttaṃ
ekaseyyaṃ ekabhattaṃ brahmacariyanti.
   {20.2}  Athakho  soṇassa  upāsakassa kuṭikaṇṇassa yo ahosi
pabbajjābhisaṅkhāro  so  paṭippassambhi  .  dutiyampi  kho  soṇo
upāsako  kuṭikaṇṇo  .pe.  tatiyampi  kho  soṇo  upāsako
kuṭikaṇṇo  yenāyasmā  mahākaccāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ   mahākaccānaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  soṇo  upāsako  kuṭikaṇṇo  āyasmantaṃ
mahākaccānaṃ  etadavoca  yathā yathāhaṃ bhante ayyena mahākaccānena
dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  nayidaṃ  sukaraṃ  agāraṃ  ajjhāvasatā
ekantaparipuṇṇaṃ   ekantaparisuddhaṃ   saṅkhalikhitaṃ   brahmacariyaṃ  carituṃ
icchāmahaṃ  bhante  kesamassuṃ  ohāretvā  kāsāyāni  vatthāni
acchādetvā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajituṃ  pabbājetu  maṃ
bhante ayyo mahākaccānoti.
   {20.3}  Athakho  āyasmā  mahākaccāno  soṇaṃ  upāsakaṃ
kuṭikaṇṇaṃ  pabbājesi  .  tena  kho pana samayena avantidakkhiṇāpatho
appabhikkhuko  hoti  .  athakho  āyasmā  mahākaccāno  tiṇṇaṃ
vassānaṃ  accayena  kicchena  kasirena tato tato dasavaggaṃ bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā   āyasmantaṃ   soṇaṃ   upasampādesi  .
Athakho   āyasmato   soṇassa   vassaṃ   vutthassa  rahogatassa
paṭisallīnassa   evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi  sutoyeva
kho  me  so  bhagavā  ediso  ca  ediso cāti na ca mayā
Sammukhā  diṭṭho  gaccheyyāhaṃ  taṃ  bhagavantaṃ  dassanāya  arahantaṃ
sammāsambuddhaṃ sace maṃ upajjhāyo anujāneyyāti.
   {20.4}  Athakho  āyasmā  soṇo  sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā
vuṭṭhito  yenāyasmā  mahākaccāno  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
āyasmantaṃ   mahākaccānaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  soṇo  āyasmantaṃ mahākaccānaṃ
etadavoca  idha  mayhaṃ bhante rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso
parivitakko udapādi sutoyeva kho me so bhagavā ediso ca ediso
cāti na ca mayā sammukhā diṭṭho gaccheyyāhaṃ taṃ bhagavantaṃ dassanāya
arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  sace  maṃ  upajjhāyo  anujāneyyāti
gaccheyyāhaṃ  bhante  taṃ  bhagavantaṃ  dassanāya  arahantaṃ sammāsambuddhaṃ
sace maṃ upajjhāyo anujānātīti.
   {20.5} Sādhu sādhu soṇa gaccha tvaṃ soṇa taṃ bhagavantaṃ dassanāya
arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  dakkhissasi  tvaṃ  soṇa taṃ bhagavantaṃ pāsādikaṃ
pasādanīyaṃ  santindriyaṃ  santamānasaṃ  uttamadamathasamathamanuppattaṃ  dantaṃ
guttaṃ yatindriyaṃ nāgaṃ tenahi tvaṃ soṇa mama vacanena bhagavato pāde sirasā
vanda  upajjhāyo me bhante āyasmā mahākaccāno bhagavato pāde
sirasā  vandatīti evañca vadehi avantidakkhiṇāpatho bhante appabhikkhuko
tiṇṇaṃ  me  vassānaṃ accayena kicchena kasirena tato tato dasavaggaṃ
bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  upasampadaṃ  alatthaṃ  appevanāma  bhagavā
Avantidakkhiṇāpathe   appatarena   gaṇena  upasampadaṃ  anujāneyya
avantidakkhiṇāpathe  bhante  kaṇhuttarā  bhūmi  kharā  gokaṇṭakahatā
appevanāma  bhagavā  avantidakkhiṇāpathe  gaṇaṅgaṇupāhanaṃ  anujāneyya
avantidakkhiṇāpathe   bhante   nahānagarukā  manussā  udakasuddhikā
appevanāma   bhagavā  avantidakkhiṇāpathe  dhuvanahānaṃ  anujāneyya
avantidakkhiṇāpathe  bhante  cammāni  attharaṇāni  eḷakacammaṃ  ajacammaṃ
migacammaṃ  seyyathāpi  bhante  majjhimesu  janapadesu  eragu  moragu
majjāru  jantu  evameva  kho  bhante  avantidakkhiṇāpathe  cammāni
attharaṇāni  eḷakacammaṃ  ajacammaṃ  migacammaṃ  appevanāma  bhagavā
avantidakkhiṇāpathe  cammāni  attharaṇāni  anujāneyya  eḷakacammaṃ
ajacammaṃ  migacammaṃ  etarahi  bhante  manussā  nissīmagatānaṃ  bhikkhūnaṃ
cīvaraṃ  denti  imaṃ  cīvaraṃ  itthannāmassa  demāti  te āgantvā
ārocenti  itthannāmehi  te  āvuso  manussehi  cīvaraṃ dinnanti
te  kukkuccāyantā  na  sādiyanti  mā  no  nissaggiyaṃ  ahosīti
appevanāma bhagavā cīvare pariyāyaṃ ācikkheyyāti.
   {20.6} Evaṃ bhanteti kho āyasmā soṇo āyasamto mahākaccānassa
paṭissuṇitvā  uṭṭhāyāsanā  āyasmantaṃ  mahākaccānaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ  katvā senāsanaṃ saṃsāmetvā pattacīvaramādāya yena sāvatthī
tena  pakkāmi  anupubbena  yena  sāvatthī  jetavanaṃ anāthapiṇḍikassa
ārāmo  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
Abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . athakho bhagavā āyasmantaṃ ānandaṃ
āmantesi  imassa  ānanda  āgantukassa  bhikkhuno  senāsanaṃ
paññāpehīti  .  athakho  āyasmā  ānando yassa kho maṃ bhagavā
āṇāpeti  imassa  ānanda  āgantukassa  bhikkhuno  senāsanaṃ
paññāpehīti  icchati  bhagavā  tena  bhikkhunā  saddhiṃ  ekavihāre
vatthuṃ  icchati  bhagavā  āyasmatā  soṇena  saddhiṃ  ekavihāre
vatthunti  yasmiṃ  vihāre  bhagavā  viharati  tasmiṃ vihāre āyasmato
soṇassa senāsanaṃ paññāpesi.
   [21]  Athakho bhagavā bahudeva rattiṃ ajjhokāse vītināmetvā
vihāraṃ  pāvisi . āyasmāpi kho soṇo bahudeva rattiṃ ajjhokāse
vītināmetvā  vihāraṃ  pāvisi  . athakho bhagavā rattiyā paccūsasamayaṃ
paccuṭṭhāya  āyasmantaṃ  soṇaṃ  ajjhesi  paṭibhātu  taṃ  bhikkhu dhammo
bhāsitunti . evaṃ bhanteti kho āyasmā soṇo bhagavato paṭissuṇitvā
sabbāneva aṭṭhakavaggikāni sarena abhāsi . athakho bhagavā āyasmato
soṇassa  sarabhaññapariyosāne abbhānumodi sādhu sādhu bhikkhu suggahitāni
kho  te  bhikkhu aṭṭhakavaggikāni sumanasikatāni sūpadhāritāni kalyāṇiyāsi
vācāya  samannāgato  vissaṭṭhāya  anelagalāya  atthassa viññāpaniyā
kativassosi tvaṃ bhikkhūti . ekavasso ahaṃ bhagavāti. Kissa pana tvaṃ bhikkhu
evaṃciraṃ akāsīti . ciraṃ diṭṭho me bhante kāmesu ādīnavo apica
Sambādhā  gharāvāsā  bahukiccā  bahukaraṇīyāti  .  athakho  bhagavā
etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ imaṃ udānaṃ udānesi
   disvā ādīnavaṃ loke    ñatvā dhammaṃ nirūpadhiṃ
   ariyo na ramatī pāpe     pāpe na ramatī sucīti 1-.
   [22]  Athakho  āyasmā  soṇo paṭisammodati kho maṃ bhagavā
ayaṃ  khvassa  kālo  yaṃ  me  upajjhāyo  paridassīti uṭṭhāyāsanā
ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  bhagavato  pādesu  sirasā  nipatitvā
bhagavantaṃ  etadavoca  upajjhāyo  me bhante āyasmā mahākaccāno
bhagavato  pādesu  sirasā  vandati  evañca vadeti avantidakkhiṇāpatho
bhante  appabhikkhuko  tiṇṇaṃ  me vassānaṃ accayena kicchena kasirena
tato  tato  dasavaggaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  upasampadaṃ
alatthaṃ   appevanāma   bhagavā   avantidakkhiṇāpathe   appatarena
gaṇena   upasampadaṃ   anujāneyya   avantidakkhiṇāpathe   bhante
kaṇhuttarā   bhūmi   kharā  gokaṇṭakahatā  appevanāma  bhagavā
avantidakkhiṇāpathe   gaṇaṅgaṇupāhanaṃ   anujāneyya  avantidakkhiṇāpathe
bhante  nahānagarukā  manussā  udakasuddhikā  appevanāma  bhagavā
avantidakkhiṇāpathe   dhuvanahānaṃ   anujāneyya   avantidakkhiṇāpathe
bhante   cammāni   attharaṇāni  eḷakacammaṃ  ajacammaṃ  migacammaṃ
seyyathāpi  bhante  majjhimesu  janapadesu  eragu  moragu  majjāru
@Footnote: 1 Yu. sāsane ramati sucīti.
Jantu  evameva  kho  bhante  avantidakkhiṇāpathe cammāni attharaṇāni
eḷakacammaṃ  ajacammaṃ  migacammaṃ  appevanāma  bhagavā avantidakkhiṇāpathe
cammāni  attharaṇāni  anujāneyya  eḷakacammaṃ  ajacammaṃ  migacammaṃ
etarahi  bhante manussā nissīmagatānaṃ bhikkhūnaṃ cīvaraṃ denti imaṃ cīvaraṃ
itthannāmassa  demāti te āgantvā ārocenti itthannāmehi te
āvuso  manussehi  cīvaraṃ  dinnanti te kukkuccāyantā na sādiyanti
mā  no  nissaggiyaṃ  ahosīti  appevanāma  bhagavā cīvare pariyāyaṃ
ācikkheyyāti.
   [23] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ
katvā  bhikkhū  āmantesi  avantidakkhiṇāpatho  bhikkhave  appabhikkhuko
anujānāmi  bhikkhave  sabbapaccantimesu  janapadesu  vinayadharapañcamena
gaṇena upasampadaṃ.
   {23.1} Tatrīme paccantimā janapadā puratthimāya disāya kajaṅgalaṃ 1-
nāma nigamo tassa parena mahāsālā tato parā paccantimā janapadā
orato  majjhe . puratthimadakkhiṇāya disāya sallavatī nāma nadī tato
parā  paccantimā  janapadā  orato  majjhe  .  dakkhiṇāya disāya
setakaṇṇikaṃ  nāma  nigamo  tato  parā paccantimā janapadā orato
majjhe  .  pacchimāya  disāya thūnaṃ nāma brāhmaṇagāmo tato parā
paccantimā  janapadā  orato majjhe . uttarāya disāya usīraddhajo
nāma  pabbato  tato  parā  paccantimā  janapadā  orato
@Footnote: 1 Ma. gajaṅgalaṃ.
Majjhe  .  anujānāmi  bhikkhave  evarūpesu  paccantimesu janapadesu
vinayadharapañcamena  gaṇena  upasampadaṃ  .  avantidakkhiṇāpathe  bhikkhave
kaṇhuttarā   bhūmi   kharā  gokaṇṭakahatā  anujānāmi  bhikkhave
sabbapaccantimesu  janapadesu  gaṇaṅgaṇupāhanaṃ  .  avantidakkhiṇāpathe
bhikkhave  nahānagarukā  manussā  udakasuddhikā  anujānāmi  bhikkhave
sabbapaccantimesu  janapadesu  dhuvanahānaṃ  .  avantidakkhiṇāpathe bhikkhave
cammāni  attharaṇāni  eḷakacammaṃ  ajacammaṃ  migacammaṃ  seyyathāpi
bhikkhave majjhimesu janapadesu eragu moragu majjāru jantu 1- evameva
kho  bhikkhave  avantidakkhiṇāpathe  cammāni  attharaṇāni  eḷakacammaṃ
ajacammaṃ  migacammaṃ  anujānāmi  bhikkhave  sabbapaccantimesu  janapadesu
cammāni  attharaṇāni  eḷakacammaṃ  ajacammaṃ  migacammaṃ  .  idha  pana
bhikkhave  manussā  nissīmagatānaṃ  bhikkhūnaṃ  cīvaraṃ  denti  imaṃ  cīvaraṃ
itthannāmassa  demāti  anujānāmi  bhikkhave  sādituṃ  na  tāva taṃ
gaṇanupagaṃ yāva na hatthaṃ gacchatīti.
          Cammakkhandhakaṃ pañcamaṃ.
        Imamhi khandhake vatthū tesaṭṭhī.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 29-36. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=596              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=596              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=20&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=20              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3809              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3809              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่