ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [252]  Assosi kho āyasmā sārīputto te kira kosambikā
@Footnote: 1 Ma. Yu. kosambakā upāsakā. 2 Ma. Yu. etadahosīti pāṭhadvayaṃ na dissati.
@3 Ma. na bhajeyyāma. 4 Yu. piṇḍapātaṃ. 5 Po. na ghagatāpiṇḍikaṃ dadeyyāma.
@6-8 Ma. abhajiyamānā. 7 Ma. na bhajesuṃ. 9 Yu. vūpasamemāti.
Bhikkhū  bhaṇḍanakārakā  kalahakārakā  vivādakārakā  bhassakārakā saṅghe
adhikaraṇakārakā  sāvatthiṃ  āgacchantīti . athakho āyasmā sārīputto
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho āyasmā sārīputto
bhagavantaṃ  etadavoca  te kira bhante kosambikā bhikkhū bhaṇḍanakārakā
kalahakārakā  vivādakārakā  bhassakārakā  saṅghe  adhikaraṇakārakā
sāvatthiṃ  āgacchanti  kathāhaṃ  bhante  tesu  bhikkhūsu paṭipajjāmīti .
Tenahi  tvaṃ sārīputta yathā dhammo tathā patiṭṭhāhīti 1- . kathāhaṃ
bhante jāneyyaṃ dhammaṃ vā adhammaṃ vāti.
   {252.1}  Aṭṭhārasahi  kho  sārīputta  vatthūhi  adhammavādī
jānitabbo  idha  sārīputta  bhikkhu  adhammaṃ  dhammoti  dīpeti  dhammaṃ
adhammoti  dīpeti  avinayaṃ  vinayoti  dīpeti  vinayaṃ avinayoti dīpeti
abhāsitaṃ  alapitaṃ  tathāgatena  bhāsitaṃ  lapitaṃ  tathāgatenāti  dīpeti
bhāsitaṃ  lapitaṃ  tathāgatena  abhāsitaṃ  alapitaṃ  tathāgatenāti  dīpeti
anāciṇṇaṃ  tathāgatena  āciṇṇaṃ  tathāgatenāti  dīpeti  āciṇṇaṃ
tathāgatena   anāciṇṇaṃ   tathāgatenāti   dīpeti   appaññattaṃ
tathāgatena  paññattaṃ  tathāgatenāti  dīpeti  paññattaṃ  tathāgatena
appaññattaṃ   tathāgatenāti   dīpeti   anāpattiṃ   āpattīti
dīpeti   āpattiṃ   anāpattīti   anāpattīti   dīpeti   lahukaṃ
āpattiṃ  garukā  āpattīti  dīpeti  garukaṃ  āpattiṃ  lahukā
āpattīti  dīpeti  sāvasesaṃ  āpattiṃ  anavasesā  āpattīti dīpeti
@Footnote: 1 Ma. Yu. tiṭṭhāhīti.
Anavasesaṃ  āpattiṃ  sāvasesā  āpattīti  dīpeti  duṭṭhullaṃ āpattiṃ
aduṭṭhullā   āpattīti  dīpeti  aduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  duṭṭhullā
āpattīti  dīpeti imehi kho sārīputta aṭṭhārasahi vatthūhi adhammavādī
jānitabbo
   {252.2}  aṭṭhārasahi  ca  kho  sārīputta  vatthūhi dhammavādī
jānitabbo  idha  sārīputta  bhikkhu  adhammaṃ  adhammoti  dīpeti
dhammaṃ  dhammoti  dīpeti  avinayaṃ  avinayoti  dīpeti  vinayaṃ  vinayoti
dīpeti   abhāsitaṃ   alapitaṃ   tathāgatena   abhāsitaṃ   alapitaṃ
tathāgatenāti  dīpeti  bhāsitaṃ  lapitaṃ  tathāgatena  bhāsitaṃ  lapitaṃ
tathāgatenāti   dīpeti   anāciṇṇaṃ   tathāgatena   anāciṇṇaṃ
tathāgatenāti  dīpeti  āciṇṇaṃ  tathāgatena  āciṇṇaṃ  tathāgatenāti
dīpeti  appaññattaṃ  tathāgatena  appaññattaṃ  tathāgatenāti  dīpeti
paññattaṃ  tathāgatena  paññattaṃ  tathāgatenāti  dīpeti  anāpattiṃ
anāpattīti  dīpeti  āpattiṃ  āpattīti  dīpeti  lahukaṃ  āpattiṃ
lahukā  āpattīti  dīpeti  garukaṃ  āpattiṃ  garukā āpattīti dīpeti
sāvasesaṃ  āpattiṃ  sāvasesā  āpattīti  dīpeti anavasesaṃ āpattiṃ
anavasesā   āpattīti   dīpeti  duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  duṭṭhullā
āpattīti  dīpeti  aduṭṭhullaṃ  āpattiṃ  aduṭṭhullā  āpattīti dīpeti
imehi kho sārīputta aṭṭhārasahi vatthūhi dhammavādī jānitabboti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 343-345. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=7134              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=7134              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=252&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=63              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]