ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

            Tassuddānaṃ.
   [24] Rājā ca māgadho soṇo 2-   asītisahassissaro
     sāgato gijjhakūṭasmiṃ         bahuṃ dassesi uttariṃ.
@Footnote: 1 Ma. eragū moragū majjhārū jantū. Yu. majjhāru. 2 Ma. Yu. rājā māgadho soṇo.
     Pabbajjāraddhabhijjiṃsu         vīṇaṃ ekapalāsikaṃ
     nīlā pītā lohitikā          mañjeṭṭhā kaṇhameva ca.
     Mahāraṅga mahānāmā         vaddhikā ca paṭikkhipi
     khallakā pūṭapālī ca          tūlatittirameṇḍajā.
     Vicchikā moracitrañca 1-       sīhabyagghā ca dīpikā
     ajinuddā majjārī 2- ca       kāḷolūkaparikkhaṭā 3-.
     Phālitupāhanā khīlā          dhotakhāṇukhaṭakhaṭā 4-
     tālaveḷutiṇañceva          muñjapabbajahintalā 5-.
     Kamalakambalasovaṇṇā 6-      rūpikā maṇi veḷurī 7-
     phalikā kaṃsakācā ca           tipusīsañca tambakā.
     Gāvī yānaṃ gilāno ca         purisayuttasīvikā
     sayanāni mahācammā 8-       gocammehi ca pāpako.
     Gihīnaṃ cammavaddhehi           pavisanti gilāyano
     mahākaccāyano soṇo        sarenaṭṭhakavaggikaṃ.
     Upasampadaṃ pañcahi           gaṇā dhuvasināyanā 9-
     sammattharaṇānuññāsi        na tāva gaṇanūpagaṃ
     adāsīme vare pañca          soṇattherassa nāyakoti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. moracitrā ca. 2 Sī. majjārā. Ma. mañjārī. 3 Ma. Yu. kāḷaluaparikkhaṭā.
@4 Sī. dhotakhāṇukhaṭakhaṭaṃ. 5 Ma. muñca - hintālā. 6 Ma. kampala-.
@7 Ma. Yu. veḷuriyā. 8 Sī. mahācamma. 9 Ma. upasampadaṃ pañcahi gaṇaṃ gaṇaṅgaṇādhuvasinā.
@Yu. upasampadaṃ pañcagaṇaṃ gaṇaṅgaṇā dhuvasinā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 36-37. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=752              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=752              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=24&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=6              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]