ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

           Bhesajjakkhandhakaṃ
   [25] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena  bhikkhūnaṃ
sāradikena  ābādhena  phuṭṭhānaṃ  yāgupi  pītā  uggacchati  bhattaṃpi
bhuttaṃ  uggacchati  .  te  tena  kisā  honti  lūkhā  dubbaṇṇā
uppaṇḍuppaṇḍukajātā   dhamanisanthatagattā   .   addasā   kho
bhagavā  te  bhikkhū  kise  lūkhe  dubbaṇṇe  uppaṇḍuppaṇḍukajāte
dhamanisanthatagatte   disvāna   āyasmantaṃ   ānandaṃ   āmantesi
kinnu  kho  ānanda  etarahi  bhikkhū  kisā  lūkhā  dubbaṇṇā
uppaṇḍuppaṇḍukajātā   dhamanisanthatagattāti   .   etarahi  bhante
bhikkhūnaṃ  sāradikena  ābādhena  phuṭṭhānaṃ  yāgupi  pītā  uggacchati
bhattaṃpi  bhuttaṃ  uggacchati  te  tena  kisā [1]- lūkhā dubbaṇṇā
uppaṇḍuppaṇḍukajātā dhamanisanthatagattāti.
   {25.1} Athakho bhagavato rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso
parivitakko  udapādi  etarahi  kho  bhikkhūnaṃ  sāradikena  ābādhena
phuṭṭhānaṃ  yāgupi  pītā  uggacchati  bhattaṃpi  bhuttaṃ  uggacchati  te
tena    kisā    lūkhā   dubbaṇṇā   uppaṇḍuppaṇḍukajātā
dhamanisanthatagattā  kinnu  kho  ahaṃ  bhikkhūnaṃ  bhesajjaṃ anujāneyyaṃ yaṃ
bhesajjañceva  assa  bhesajjasammatañca  lokassa  āhāratthañca  2-
phareyya  na  ca  oḷāriko  āhāro  paññāyeyyāti  . athakho
@Footnote: 1 Ma. honti. 2 Yu. āhārattañca.
Bhagavato  etadahosi  imāni  kho  pañca bhesajjāni seyyathīdaṃ sappi
navanītaṃ  telaṃ  madhu  phāṇitaṃ  bhesajjāni  ceva  bhesajjasammatāni ca
lokassa  āhāratthañca  pharanti na ca oḷāriko āhāro paññāyati
yannūnāhaṃ  bhikkhūnaṃ  imāni  pañca  bhesajjāni  anujāneyyaṃ  kāle
paṭiggahetvā kāle paribhuñjitunti.
   {25.2}  Athakho  bhagavā  sāyaṇhasamaye  paṭisallānā vuṭṭhito
etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi
idha  mayhaṃ bhikkhave rahogatassa paṭisallīnassa evaṃ cetaso parivitakko
udapādi  etarahi  kho bhikkhūnaṃ sāradikena ābādhena phuṭṭhānaṃ yāgupi
pītā uggacchati bhattaṃpi bhuttaṃ uggacchati te tena kisā lūkhā dubbaṇṇā
uppaṇḍuppaṇḍukajātā  dhamanisanthatagattā  kinnu  kho  ahaṃ  bhikkhūnaṃ
bhesajjaṃ  anujāneyyaṃ yaṃ bhesajjañceva assa bhesajjasammatañca lokassa
āhāratthañca  phareyya  na  ca  oḷāriko āhāro paññāyeyyāti
tassa mayhaṃ bhikkhave etadahosi imāni kho pañca bhesajjāni seyyathīdaṃ
sappi  navanītaṃ telaṃ madhu phāṇitaṃ bhesajjāni ceva bhesajjasammatāni ca
lokassa  āhāratthañca  pharanti na ca oḷāriko āhāro paññāyati
yannūnāhaṃ  bhikkhūnaṃ  imāni  pañca  bhesajjāni  anujāneyyaṃ  kāle
paṭiggahetvā  kāle  paribhuñjitunti  .  anujānāmi  bhikkhave  tāni
pañca bhesajjāni kāle paṭiggahetvā kāle paribhuñjitunti.
   [26] Tena kho pana samayena bhikkhū tāni pañca bhesajjāni kāle
paṭiggahetvā  kāle  paribhuñjanti  . tesaṃ yānipi tāni pākatikāni
lūkhāni bhojanāni tānipi nacchādenti pageva senesikāni 1- . te
tena ceva sāradikena ābādhena phuṭṭhā iminā ca bhattācchādakena 2-
tadubhayena  bhiyyoso  mattāya  kisā  honti  lūkhā  dubbaṇṇā
uppaṇḍuppaṇḍukajātā    dhamanisanthatagattā    .    addasā
kho  bhagavā  te  bhikkhū  bhiyyoso  mattāya kise lūkhe dubbaṇṇe
uppaṇḍuppaṇḍukajāte   dhamanisanthatagatte   disvāna   āyasmantaṃ
ānandaṃ  āmantesi  kinnu  kho  ānanda  etarahi bhikkhū bhiyyoso
mattāya   kisā   lūkhā   dubbaṇṇā   uppaṇḍuppaṇḍukajātā
dhamanisanthatagattāti  .  etarahi  bhante bhikkhū tāni pañca bhesajjāni
kāle  paṭiggahetvā  kāle  paribhuñjanti  tesaṃ  yānipi  tāni
pākatikāni   lūkhāni   bhojanāni  tānipi  nacchādenti  pageva
senesikāni  te  tena  ceva sāradikena ābādhena phuṭṭhā iminā
ca  bhattācchādakena  tadubhayena  bhiyyoso  mattāya  kisā  lūkhā
dubbaṇṇā    uppaṇḍuppaṇḍukajātā    dhamanisanthatagattāti   .
Athakho  bhagavā  etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā
bhikkhū  āmantesi  anujānāmi  bhikkhave  tāni  pañca  bhesajjāni
paṭiggahetvā kālepi vikālepi paribhuñjitunti.
@Footnote: 1 Po. sineha-kāni. Ma. senesitāni. 2 Po. bhattacchādakena. Ma. Yu.
@bhattācchandakena.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 38-40. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=777              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=777              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=25&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=25              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3866              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3866              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]