ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [129] Tena kho pana samayena āyasmā sudhammo macchikāsaṇḍe
cittassa  gahapatino  āvāsiko  hoti  navakammiko  dhuvabhattiko .
Yadā  citto gahapati saṅghaṃ vā gaṇaṃ vā puggalaṃ vā nimantetukāmo
hoti  [1]-  na  āyasmantaṃ sudhammaṃ anapaloketvā saṅghaṃ vā gaṇaṃ
vā  puggalaṃ  vā  nimanteti  . tena kho pana samayena sambahulā
therā  bhikkhū āyasmā ca sārīputto āyasmā ca mahāmoggallāno
āyasmā  ca  mahākaccāno  āyasmā  ca  mahākoṭṭhiko āyasmā
ca  mahākappino  āyasmā  ca  mahācundo  āyasmā ca anuruddho
āyasmā  ca  revato  āyasmā ca upāli āyasmā ca ānando
āyasmā  ca  rāhulo  kāsīsu  cārikañcaramānā yena macchikāsaṇḍo
tadavasaruṃ.
   [130] Assosi kho citto gahapati therā kira bhikkhū macchikāsaṇḍaṃ
anuppattāti  .  athakho  citto  gahapati  yena  therā  bhikkhū
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  there  bhikkhū  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ kho cittaṃ gahapatiṃ āyasmā sārīputto
dhammiyā  kathāya  sandassesi  samādapesi  samuttejesi sampahaṃsesi .
Athakho  citto  gahapati  āyasmatā  sārīputtena  dhammiyā  kathāya
sandassito  samādapito  samuttejito  sampahaṃsito  there  bhikkhū
@Footnote: 1 Ma. tadā.
Etadavoca adhivāsentu me bhante therā svātanāya āgantukabhattanti.
Adhivāsesuṃ kho te 1- therā bhikkhū tuṇhībhāvena.
   [131] Athakho citto gahapati therānaṃ bhikkhūnaṃ adhivāsanaṃ viditvā
uṭṭhāyāsanā  there bhikkhū abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā yenāyasmā
sudhammo   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   āyasmantaṃ   sudhammaṃ
abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi . ekamantaṃ ṭhito kho citto gahapati
āyasmantaṃ  sudhammaṃ  etadavoca  adhivāsetu  me  bhante  ayyo
sudhammo  svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ  therehīti  .  athakho āyasmā
sudhammo  pubbe  khvāyaṃ  citto  gahapati  yadā  saṅghaṃ  vā  gaṇaṃ
vā  puggalaṃ  vā  nimantetukāmo  na maṃ anapaloketvā saṅghaṃ vā
gaṇaṃ  vā  puggalaṃ  vā  nimanteti  sodāni  maṃ  anapaloketvā
there  bhikkhū  nimantesi  duṭṭhodānāyaṃ  citto  gahapati  anapekkho
virattarūpo mayīti cittaṃ gahapatiṃ etadavoca alaṃ gahapati nādhivāsemīti.
   {131.1}  Dutiyampi  kho  citto  gahapati  āyasmantaṃ sudhammaṃ
etadavoca  adhivāsetu  me bhante ayyo sudhammo svātanāya bhattaṃ
saddhiṃ therehīti . alaṃ gahapati nādhivāsemīti . tatiyampi kho citto
gahapati  āyasmantaṃ  sudhammaṃ  etadavoca  adhivāsetu  me  bhante
ayyo  sudhammo  svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ therehīti . alaṃ gahapati
nādhivāsemīti  .  athakho  citto  gahapati  kiṃ me karissati ayyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. tesaddo na dissati.
Sudhammo  adhivāsento  vā  anadhivāsento vāti āyasmantaṃ sudhammaṃ
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [132] Athakho citto gahapati tassā rattiyā accayena therānaṃ
bhikkhūnaṃ  paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ paṭiyādāpesi  . athakho āyasmā
sudhammo  yannūnāhaṃ  cittassa  gahapatino  therānaṃ  bhikkhūnaṃ  paṭiyattaṃ
passeyyanti   pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  yena
cittassa  gahapatino  nivesanaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte
āsane  nisīdi  .  athakho  citto  gahapati  yenāyasmā  sudhammo
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   āyasmantaṃ  sudhammaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ kho cittaṃ gahapatiṃ āyasmā
sudhammo  etadavoca  pahūtaṃ  kho  te idaṃ gahapati khādanīyaṃ bhojanīyaṃ
paṭiyattaṃ ekā ca kho idha natthi yadidaṃ tilasaṅguḷikāti.
   {132.1}  Bahumhi  vata  bhante [1]- buddhavacane vijjamāne
ayyena  sudhammena  yadeva  kiñci  bhāsitaṃ  yadidaṃ  tilasaṅguḷikāti
bhūtapubbaṃ  bhante  dakkhiṇāpathakā  vāṇijā  puratthimaṃ  janapadaṃ  agamaṃsu
te vāṇijā 2- tato kukkuṭiṃ ānesuṃ athakho sā bhante kukkuṭī kākena
saddhiṃ  saṃvāsaṃ  kappesi  sā  potakaṃ janesi yadā kho so bhante
@Footnote: 1 Ma. Yu. ratane. ito paraṃ īdisameva .  2 Ma. Yu. vāṇijjāya. te
Kukkuṭapotako  kākavassaṃ  vassitukāmo  hoti  kākākukkuṭīti  1-
vassati  yadā  kukkuṭavassaṃ  2- vassitukāmo hoti kukkuṭīkākāti 3-
vassati  evameva  kho bhante bahumhi buddhavacane vijjamāne ayyena
sudhammena yadeva kiñci bhāsitaṃ yadidaṃ tilasaṅguḷikāti.
   {132.2}  Akkosasi maṃ tvaṃ gahapati paribhāsasi maṃ tvaṃ gahapati
eso  te gahapati āvāso tamhā āvāsā 4- pakkamissāmīti .
Nāhaṃ bhante ayyaṃ sudhammaṃ akkosāmi na 5- paribhāsāmi vasatu kho 6-
bhante  ayyo  sudhammo  macchikāsaṇḍe  rammaṇīye ambāṭakavane 7-
ahaṃ  ayyassa  sudhammassa  ussukkaṃ  karissāmi  cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti.
   {132.3}  Dutiyampi  kho  āyasmā  sudhammo  cittaṃ  gahapatiṃ
etadavoca  akkosasi  maṃ  tvaṃ  gahapati  paribhāsasi  maṃ tvaṃ gahapati
eso  te  gahapati  āvāso  tamhā  āvāsā pakkamissāmīti .
Nāhaṃ  bhante  ayyaṃ  sudhammaṃ  akkosāmi  na  paribhāsāmi  vasatu
kho   bhante   ayyo   sudhammo   macchikāsaṇḍe   rammaṇīye
ambāṭakavane   ahaṃ   ayyassa  sudhammassa  ussukkaṃ  karissāmi
@Footnote: 1 Yu. kukkuṭakāti. Ma. kākakukkuṭīti . 2 Ma. kukkuṭivassaṃ . 3 Yu. kākāti.
@4 Ma. Yu. tamhā āvāsāti dvayaṃ na dissati. ito paraṃ sabbattha īdisameva.
@5 Ma. Yu. nasaddo natthi . 6 Ma. Yu. khosaddo natthi.
@7 Ma. Yu. rammaṇīyaṃ ambāṭakavanaṃ.
Cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānanti.
Tatiyampi  kho  āyasmā  sudhammo cittaṃ gahapatiṃ etadavoca akkosasi
maṃ tvaṃ gahapati paribhāsasi maṃ tvaṃ gahapati eso te gahapati āvāso
tamhā  āvāsā  pakkamissāmīti  .  kahaṃ  bhante  ayyo sudhammo
gamissatīti . sāvatthiṃ kho ahaṃ gahapati gamissāmi bhagavantaṃ dassanāyāti.
Tenahi  bhante  yañca  attanā  bhaṇitaṃ  yañca  mayā  bhaṇitaṃ  taṃ
sabbaṃ  bhagavato  ārocehi  anacchariyaṃ  kho  panetaṃ  bhante  yaṃ
ayyo sudhammo punadeva macchikāsaṇḍaṃ paccāgaccheyyāti.
   [133]  Athakho  āyasmā  sudhammo  senāsanaṃ  saṃsāmetvā
pattacīvaramādāya  yena  sāvatthī  tena  pakkāmi  anupubbena  yena
sāvatthī  [1]-  jetavanaṃ  anāthapiṇḍikassa  ārāmo  yena  bhagavā
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno kho āyasmā sudhammo yañca attanā
bhaṇitaṃ  yañca  cittena  gahapatinā  bhaṇitaṃ  taṃ  sabbaṃ  bhagavato
ārocesi.
   [134]  Vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ moghapurisa ananulomikaṃ
appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ  hi  nāma  tvaṃ
moghapurisa  cittaṃ  gahapatiṃ  saddhiṃ  pasannaṃ  dāyakaṃ kārakaṃ saṅghupaṭṭhākaṃ
hīnena  khuṃsessasi  hīnena  vambhessasi  netaṃ  moghapurisa appasannānaṃ
@Footnote: 1 Ma. yena.
Vā  pasādāya  .pe.  vigarahitvā  .pe. dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū
āmantesi   tenahi   bhikkhave   saṅgho   sudhammassa  bhikkhuno
paṭisāraṇīyakammaṃ  karotu  citto  te  gahapati  khamāpetabbo 1- .
Evañca  pana  bhikkhave kātabbaṃ . paṭhamaṃ sudhammo bhikkhu codetabbo
codetvā sāretabbo sāretvā āpatti āropetabbā 2- āpattiṃ
āropetvā byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {134.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ sudhammo bhikkhu cittaṃ
gahapatiṃ  saddhaṃ  pasannaṃ  dāyakaṃ  kārakaṃ  saṅghupaṭṭhākaṃ  hīnena khuṃseti
hīnena  vambheti . yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho sudhammassa bhikkhuno
paṭisāraṇīyakammaṃ  kareyya  citto  te  gahapati  khamāpetabboti .
Esā ñatti.
   {134.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ sudhammo bhikkhu cittaṃ
gahapatiṃ  saddhaṃ  pasannaṃ  dāyakaṃ  kārakaṃ  saṅghupaṭṭhākaṃ hīnena khuṃseti
hīnena  vambheti  .  saṅgho  sudhammassa  bhikkhuno  paṭisāraṇīyakammaṃ
karoti  citto  te  gahapati  khamāpetabboti . yassāyasmato khamati
sudhammassa  bhikkhuno  paṭisāraṇīyakammassa  karaṇaṃ  citto  te  gahapati
khamāpetabboti so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {134.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi . suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ sudhammo bhikkhu cittaṃ gahapatiṃ
saddhaṃ  pasannaṃ  dāyakaṃ  kārakaṃ  saṅghupaṭṭhākaṃ  hīnena  khuṃseti hīnena
vambheti  .  saṅgho  sudhammassa  bhikkhuno  paṭisāraṇīyakammaṃ  karoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. khamāpetabboti. 2 Ma. Yu. āpattiṃ āropetabbo.
Citto  te  gahapati khamāpetabboti . yassāyasmato khamati sudhammassa
bhikkhuno  paṭisāraṇīyakammassa  karaṇaṃ  citto te gahapati khamāpetabboti
so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {134.4}  Kataṃ  saṅghena  sudhammassa  bhikkhuno  paṭisāraṇīyakammaṃ
citto  te  gahapati  khamāpetabboti khamati saṅghassa tasmā tuṇhī .
Evametaṃ dhārayāmīti.
   [135]  Tīhi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgataṃ  paṭisāraṇīyakammaṃ
adhammakammañceva   hoti   avinayakammañca  duvūpasantañca  asammukhā
kataṃ  hoti  appaṭipucchā  kataṃ  hoti  appaṭiññāya  kataṃ  hoti
imehi   kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  paṭisāraṇīyakammaṃ
adhammakammañceva hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [136]  Aparehipi bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ paṭisāraṇīyakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  anāpattiyā
kataṃ  hoti  adesanāgāminiyā  āpattiyā  kataṃ  hoti  desitāya
āpattiyā  kataṃ  hoti  imehi  kho  bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ
paṭisāraṇīyakammaṃ    adhammakammañceva    hoti    avinayakammañca
duvūpasantañca.
   [137]  Aparehipi bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ paṭisāraṇīyakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  acodetvā
kataṃ  hoti  asāretvā  kataṃ  hoti  āpattiṃ  anāropetvā kataṃ
Hoti  imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  paṭisāraṇīyakammaṃ
adhammakammañceva hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [138]  Aparehipi bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ paṭisāraṇīyakammaṃ
adhammakammañceva   hoti   avinayakammañca  duvūpasantañca  asammukhā
kataṃ hoti adhammena kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave .pe.
   [139]  Aparehipi bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ paṭisāraṇīyakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  appaṭipucchā
kataṃ hoti adhammena kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave
tīhaṅgehi   samannāgataṃ   paṭisāraṇīyakammaṃ  adhammakammañceva  hoti
avinayakammañca duvūpasantañca.
   [140]  Aparehipi bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ paṭisāraṇīyakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  appaṭiññāya
kataṃ hoti adhammena kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave
tīhaṅgehi   samannāgataṃ   paṭisāraṇīyakammaṃ  adhammakammañceva  hoti
avinayakammañca duvūpasantañca.
   [141]  Aparehipi bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ paṭisāraṇīyakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  anāpattiyā
kataṃ hoti adhammena kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave
tīhaṅgehi    samannāgataṃ    paṭisāraṇīyakammaṃ    adhammakammañceva
Hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [142]  Aparehipi bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ paṭisāraṇīyakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  adesanāgāminiyā
āpattiyā kataṃ hoti adhammena kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti imehi .pe.
   [143]  Aparehipi  .pe.  desitāya  āpattiyā  kataṃ hoti
adhammena  kataṃ  hoti  vaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho bhikkhave
tīhaṅgehi samannāgataṃ paṭisāraṇīyakammaṃ adhammakammañceva .pe.
   [144]  Aparehipi  bhikkhave  .pe.  acodetvā  kataṃ hoti
adhammena  kataṃ  hoti  vaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho bhikkhave
tīhaṅgehi   samannāgataṃ   paṭisāraṇīyakammaṃ  adhammakammañceva  hoti
avinayakammañca duvūpasantañca.
   [145]  Aparehipi bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ paṭisāraṇīyakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  asāretvā
kataṃ hoti adhammena kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave
tīhaṅgehi    samannāgataṃ    paṭisāraṇīyakammaṃ    adhammakammañceva
hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [146]  Aparehipi bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ paṭisāraṇīyakammaṃ
adhammakammañceva  .pe.  āpattiṃ anāropetvā kataṃ hoti adhammena
kataṃ  hoti  vaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho  bhikkhave tīhaṅgehi
Samannāgataṃ  paṭisāraṇīyakammaṃ  adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca
duvūpasantañca.
      Paṭisāraṇīyakamme adhammakammadvādasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [147]  Tīhi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgataṃ  paṭisāraṇīyakammaṃ
dhammakammañceva  hoti  vinayakammañca  suvūpasantañca  sammukhā  kataṃ
hoti  paṭipucchā kataṃ hoti paṭiññāya kataṃ hoti imehi kho bhikkhave
tīhaṅgehi    samannāgataṃ    paṭisāraṇīyakammaṃ    dhammakammañceva
hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [148]  Aparehipi bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ paṭisāraṇīyakammaṃ
dhammakammañceva  hoti  vinayakammañca  suvūpasantañca  āpattiyā  kataṃ
hoti  desanāgāminiyā  āpattiyā  kataṃ hoti adesitāya āpattiyā
kataṃ  hoti  imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ paṭisāraṇīyakammaṃ
dhammakammañceva hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [149]  Aparehipi bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ paṭisāraṇīyakammaṃ
dhammakammañceva   hoti   vinayakammañca   suvūpasantañca  codetvā
kataṃ  hoti  sāretvā  kataṃ hoti āpattiṃ āropetvā kataṃ hoti
imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ .pe.
   [150]  Aparehipi bhikkhave .pe. sammukhā kataṃ hoti dhammena
kataṃ  hoti  samaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho bhikkhave tīhaṅgehi
samannāgataṃ paṭisāraṇīyakammaṃ .pe.
   [151] Aparehipi bhikkhave .pe. paṭipucchā kataṃ hoti dhammena
kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi .pe.
   [152] Aparehipi bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ .pe. Paṭiññāya
kataṃ hoti dhammena kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave
tīhaṅgehi .pe.
   [153]  Aparehipi  bhikkhave  .pe.  āpattiyā  kataṃ  hoti
dhammena kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave .pe.
   [154]  Aparehipi  bhikkhave .pe. desanāgāminiyā āpattiyā
kataṃ hoti dhammena kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti imehi .pe.
   [155]  Aparehipi  bhikkhave .pe. adesitāya āpattiyā kataṃ
hoti  dhammena  kataṃ  hoti  samaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho
bhikkhave .pe.
   [156] Aparehipi bhikkhave .pe. codetvā kataṃ hoti dhammena
kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave .pe.
   [157] Aparehipi bhikkhave .pe. sāretvā kataṃ hoti dhammena
kataṃ  hoti  samaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho bhikkhave tīhaṅgehi
samannāgataṃ   paṭisāraṇīyakammaṃ  dhammakammañceva  hoti  vinayakammañca
suvūpasantañca.
   [158]  Aparehipi bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ paṭisāraṇīyakammaṃ
dhammakammañceva   hoti   vinayakammañca   suvūpasantañca   āpattiṃ
Āropetvā  kataṃ  hoti  dhammena  kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti
imehi   kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  paṭisāraṇīyakammaṃ
dhammakammañceva hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
     Paṭisāraṇīyakamme dhammakammadvādasakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 57-68. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=1157              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=1157              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=129&items=30              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=129              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=5722              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=5722              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]