ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [174] Tena samayena buddho bhagavā kosambiyaṃ viharati ghositārāme.
Tena  kho  pana  samayena  āyasmā  channo  āpattiṃ āpajjitvā
na  icchati āpattiṃ passituṃ . ye te bhikkhū appicchā .pe. te
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  āyasmā  channo
āpattiṃ  āpajjitvā  na  icchissati  āpattiṃ  passitunti .
Atha kho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   [175] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
Sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi  saccaṃ  kira  bhikkhave  channo
bhikkhu  āpattiṃ  āpajjitvā  na icchati āpattiṃ passitunti . saccaṃ
bhagavāti  .  vigarahi  buddho  bhagavā  ananucchavikaṃ  .pe.  kathaṃ hi
nāma  so  bhikkhave  moghapuriso  āpattiṃ āpajjitvā na icchissati
āpattiṃ  passituṃ  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ vā pasādāya .pe.
Vigarahitvā  .pe.  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  tenahi
bhikkhave  saṅgho channassa bhikkhuno āpattiyā adassane ukkhepanīyakammaṃ
karotu  asambhogaṃ  saṅghena  .  evañca  pana bhikkhave kātabbaṃ .
Paṭhamaṃ  channo  bhikkhu  codetabbo codetvā sāretabbo sāretvā
āpatti  āropetabbā  āpattiṃ  āropetvā  byattena  bhikkhunā
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {175.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ channo bhikkhu āpattiṃ
āpajjitvā  na  icchati  āpattiṃ passituṃ . yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho  channassa  bhikkhuno  āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ
kareyya asambhogaṃ saṅghena. Esā ñatti.
   {175.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ channo bhikkhu āpattiṃ
āpajjitvā  na  icchati āpattiṃ passituṃ . saṅgho channassa bhikkhuno
āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ  karoti  asambhogaṃ saṅghena .
Yassāyasmato  khamati  channassa  bhikkhuno  āpattiyā  adassane
ukkhepanīyakammassa  karaṇaṃ  asambhogaṃ  saṅghena  so  tuṇhassa  yassa
nakkhamati so bhāseyya.
   {175.3}   Dutiyampi   etamatthaṃ   vadāmi   .pe.
Tatiyampi etamatthaṃ 1- vadāmi . suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ channo
bhikkhu  āpattiṃ  āpajjitvā  na  icchati āpattiṃ passituṃ . saṅgho
channassa  bhikkhuno  āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammaṃ  karoti
asambhogaṃ  saṅghena  .  yassāyasmato  khamati  channassa  bhikkhuno
āpattiyā  adassane  ukkhepanīyakammassa  karaṇaṃ  asambhogaṃ  saṅghena
so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {175.4}  Kataṃ saṅghena channassa bhikkhuno āpattiyā adassane
ukkhepanīyakammaṃ  asambhogaṃ  saṅghena  khamati  saṅghassa tasmā tuṇhī .
Evametaṃ dhārayāmīti.
   {175.5} Āvāsaparamparañca bhikkhave saṃsatha channo bhikkhu saṅghena 1-
āpattiyā adassane ukkhepanīyakammakato asambhogaṃ saṅghenāti.
   [176]  Tīhi bhikkhave aṅgehi samannāgataṃ āpattiyā adassane
ukkhepanīyakammaṃ  adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca
asammukhā  kataṃ  hoti appaṭipucchā kataṃ hoti appaṭiññāya kataṃ hoti
imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  āpattiyā  adassane
ukkhepanīyakammaṃ adhammakammañceva hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [177]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ āpattiyā
adassane  ukkhepanīyakammaṃ  adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca
duvūpasantañca  anāpattiyā  kataṃ  hoti  adesanāgāminiyā  āpattiyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Kataṃ hoti desitāya āpattiyā kataṃ hoti .pe.
   [178]  Aparehipi  .pe. acodetvā kataṃ hoti asāretvā
kataṃ hoti āpattiṃ anāropetvā kataṃ hoti .pe.
   [179]  Aparehipi  .pe.  asammukhā  kataṃ  hoti  adhammena
kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti .pe.
   [180]  Aparehipi  .pe.  appaṭipucchā  kataṃ hoti adhammena
kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave .pe.
   [181] Aparehipi bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ .pe. Appaṭiññāya
kataṃ hoti adhammena kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti .pe.
   [182]  Aparehipi  .pe.  anāpattiyā  kataṃ hoti adhammena
kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti .pe.
   [183]  Aparehipi  .pe.  adesanāgāminiyā  āpattiyā kataṃ
hoti adhammena kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti .pe.
   [184]  Aparehipi  .pe.  desitāya  āpattiyā  kataṃ hoti
adhammena kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti .pe.
   [185]  Aparehipi  .pe.  acodetvā  kataṃ hoti adhammena
kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti .pe.
   [186]  Aparehipi  .pe.  asāretvā  kataṃ hoti adhammena
kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti .pe.
   [187]  Aparehipi  .pe.  āpattiṃ anāropetvā kataṃ hoti
Adhammena  kataṃ  hoti  vaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho bhikkhave
tīhaṅgehi   samannāgataṃ   āpattiyā   adassane  ukkhepanīyakammaṃ
adhammakammañceva   hoti   avinayakammañca   duvūpasantañca  .
Āpattiyā adassane ukkhepanīyakamme adhammakammadvādasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [188]  Tīhi bhikkhave aṅgehi samannāgataṃ āpattiyā adassane
ukkhepanīyakammaṃ  dhammakammañceva  hoti  vinayakammañca  suvūpasantañca
sammukhā  kataṃ  hoti  paṭipucchā  kataṃ  hoti  paṭiññāya  kataṃ
hoti  imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  āpattiyā
adassane   ukkhepanīyakammaṃ   dhammakammañceva  hoti  vinayakammañca
suvūpasantañca.
   [189]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ āpattiyā
adassane   ukkhepanīyakammaṃ   dhammakammañceva  hoti  vinayakammañca
suvūpasantañca  āpattiyā  kataṃ  hoti  desanāgāminiyā  āpattiyā
kataṃ hoti adesitāya āpattiyā kataṃ hoti .pe.
   [190]  Aparehipi  .pe.  codetvā  kataṃ hoti sāretvā
kataṃ hoti āpattiṃ āropetvā kataṃ hoti .pe.
   [191]  Aparehipi  .pe.  sammukhā  kataṃ hoti dhammena kataṃ
hoti samaggena kataṃ hoti .pe.
   [192]  Aparehipi  .pe.  paṭipucchā kataṃ hoti dhammena kataṃ
hoti samaggena kataṃ hoti .pe.
   [193]  Aparehipi  .pe.  paṭiññāya  kataṃ  hoti  dhammena
kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti .pe.
   [194]  Aparehipi .pe. āpattiyā kataṃ hoti  dhammena kataṃ
hoti samaggena kataṃ hoti .pe.
   [195] Aparehipi .pe. desanāgāminiyā āpattiyā kataṃ hoti
dhammena kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti .pe.
   [196]  Aparehipi  .pe.  adesitāya  āpattiyā kataṃ hoti
dhammena kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti .pe.
   [197]  Aparehipi  .pe. codetvā kataṃ hoti dhammena kataṃ
hoti samaggena kataṃ hoti .pe.
   [198]  Aparehipi  .pe. sāretvā kataṃ hoti dhammena kataṃ
hoti samaggena kataṃ hoti .pe.
   [199]  Aparehipi  .pe.  āpattiṃ  āropetvā kataṃ hoti
dhammena  kataṃ  hoti  samaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho bhikkhave
tīhaṅgehi   samannāgataṃ   āpattiyā   adassane  ukkhepanīyakammaṃ
dhammakammañceva    hoti   vinayakammañca   suvūpasantañca   .
Āpattiyā adassane ukkhepanīyakamme dhammakammadvādasakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 75-80. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=1536              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=1536              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=174&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=174              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=5742              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=5742              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่