ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [225] Tena samayena buddho bhagavā kosambiyaṃ viharati ghositārāme.
Tena   kho   pana   samayena   āyasmā  channo  āpattiṃ
āpajjitvā na icchati āpattiṃ paṭikātuṃ . ye te bhikkhū appicchā
@Footnote: 1 Ma. Yu. niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
.pe.  Te  ujjhāyanti  khīyanti vipācenti kathaṃ hi nāma āyasmā
channo  āpattiṃ  āpajjitvā  na  icchissati āpattiṃ paṭikātunti .
Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Athakho bhagavā etasmiṃ
nidāne  etasmiṃ  pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ sannipātāpetvā bhikkhū paṭipucchi
saccaṃ  kira  bhikkhave  channo  bhikkhu āpattiṃ āpajjitvā na icchati
āpattiṃ  paṭikātunti  .  saccaṃ  bhagavāti  . vigarahi buddho bhagavā
ananucchavikaṃ  .pe.  akaraṇīyaṃ  kathaṃ hi nāma so bhikkhave moghapuriso
āpattiṃ  āpajjitvā  na  icchissati  āpattiṃ  paṭikātuṃ  netaṃ
bhikkhave  appasannānaṃ  vā pasādāya .pe. vigarahitvā .pe. dhammiṃ
kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  tenahi  bhikkhave  saṅgho  channassa
bhikkhuno  āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ  karotu  asambhogaṃ
saṅghena.
   [226]  Evañca pana bhikkhave kātabbaṃ . paṭhamaṃ channo bhikkhu
codetabbo   codetvā   sāretabbo   sāretvā   āpatti
āropetabbā  āpattiṃ  āropetvā  byattena  bhikkhunā paṭibalena
saṅgho ñāpetabbo
   {226.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ channo bhikkhu āpattiṃ
āpajjitvā  na  icchati āpattiṃ paṭikātuṃ . yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho  channassa  bhikkhuno  āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ
kareyya asambhogaṃ saṅghena. Esā ñatti.
   {226.2}  Suṇātu  me  bhante  saṅgho  ayaṃ  channo
bhikkhu     āpattiṃ     āpajjitvā    na    icchati
Āpattiṃ  paṭikātuṃ . saṅgho channassa bhikkhuno āpattiyā appaṭikamme
ukkhepanīyakammaṃ  karoti  asambhogaṃ  saṅghena  .  yassāyasmato
khamati  channassa  bhikkhuno  āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammassa
karaṇaṃ  asambhogaṃ  saṅghena  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati  so
bhāseyya.
   {226.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi  .  suṇātu  me  bhante saṅgho ayaṃ channo bhikkhu āpattiṃ
āpajjitvā  na  icchati  āpattiṃ  paṭikātuṃ  .  saṅgho  channassa
bhikkhuno  āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ  karoti  asambhogaṃ
saṅghena  .  yassāyasmato  khamati  channassa  bhikkhuno  āpattiyā
appaṭikamme  ukkhepanīyakammassa  karaṇaṃ  asambhogaṃ  saṅghena  so
tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {226.4} Kataṃ saṅghena channassa bhikkhuno āpattiyā appaṭikamme
ukkhepanīyakammaṃ  asambhogaṃ  saṅghena  khamati  saṅghassa tasmā tuṇhī .
Evametaṃ dhārayāmīti.
   {226.5} Āvāsaparamparañca bhikkhave saṃsatha channo bhikkhu saṅghena 1-
āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyakammakato asambhogaṃ saṅghenāti.
   [227] Tīhi bhikkhave aṅgehi samannāgataṃ āpattiyā appaṭikamme
ukkhepanīyakammaṃ  adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca
asammukhā  kataṃ  hoti  appaṭipucchā  kataṃ  hoti  appaṭiññāya
kataṃ   hoti   imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ  adhammakammañceva  hoti
avinayakammañca duvūpasantañca.
   [228]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ āpattiyā
appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ  adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca
duvūpasantañca  anāpattiyā  kataṃ  hoti  adesanāgāminiyā  āpattiyā
kataṃ hoti desitāya āpattiyā kataṃ hoti .pe.
   [229]  Aparehipi  .pe. acodetvā kataṃ hoti asāretvā
kataṃ hoti āpattiṃ anāropetvā kataṃ hoti .pe.
   [230]  Aparehipi  .pe. asammukhā kataṃ hoti adhammena kataṃ
hoti vaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi .pe.
   [231]  Aparehipi  .pe.  appaṭipucchā  kataṃ hoti adhammena
kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi .pe.
   [232] Aparehipi .pe. appaṭiññāya kataṃ hoti adhammena kataṃ
hoti vaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi .pe.
   [233]  Aparehipi  .pe.  anāpattiyā  kataṃ hoti adhammena
kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi .pe.
   [234] Aparehipi .pe. adesanāgāminiyā āpattiyā kataṃ hoti
adhammena kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti .pe.
   [235]  Aparehipi  .pe.  desitāya  āpattiyā  kataṃ hoti
adhammena kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti .pe.
   [236]  Aparehipi  .pe.  acodetvā  kataṃ hoti adhammena
kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi .pe.
   [237]  Aparehipi  .pe.  asāretvā  kataṃ hoti adhammena
kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi .pe.
   [238]  Aparehipi  .pe.  āpattiṃ anāropetvā kataṃ hoti
adhammena  kataṃ  hoti  vaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho bhikkhave
tīhaṅgehi   samannāgataṃ  āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ
adhammakammañceva   hoti   avinayakammañca   duvūpasantañca  .
Āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyakamme adhammakammadvādasakaṃniṭṭhitaṃ.
   [239] Tīhi bhikkhave aṅgehi samannāgataṃ āpattiyā appaṭikamme
ukkhepanīyakammaṃ  dhammakammañceva  hoti  vinayakammañca  suvūpasantañca
sammukhā  kataṃ  hoti  paṭipucchā  kataṃ  hoti  paṭiññāya  kataṃ hoti
imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ āpattiyā appaṭikamme
ukkhepanīyakammaṃ dhammakammañceva hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [240]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ āpattiyā
appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ  dhammakammañceva  hoti  vinayakammañca
suvūpasantañca  āpattiyā  kataṃ  hoti  desanāgāminiyā  āpattiyā
kataṃ  hoti  adesitāya  āpattiyā  kataṃ hoti imehi kho bhikkhave
tīhaṅgehi   samannāgataṃ  āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ
dhammakammañceva hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [241]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ āpattiyā
appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ  dhammakammañceva  hoti  vinayakammañca
suvūpasantañca  codetvā  kataṃ  hoti  sāretvā kataṃ hoti āpattiṃ
āropetvā  kataṃ  hoti  imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ
āpattiyā    appaṭikamme    ukkhepanīyakammaṃ   dhammakammañceva
hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [242] Tīhi bhikkhave aṅgehi samannāgataṃ āpattiyā appaṭikamme
ukkhepanīyakammaṃ  dhammakammañceva  hoti  vinayakammañca  suvūpasantañca
sammukhā  kataṃ  hoti dhammena kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti imehi
kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  āpattiyā  appaṭikamme
ukkhepanīyakammaṃ    dhammakammañceva    hoti    vinayakammañca
suvūpasantañca .pe.
   [243]  Aparehipi  .pe.  paṭipucchā kataṃ hoti dhammena kataṃ
hoti samaggena kataṃ hoti .pe.
   [244]  Aparehipi  .pe.  paṭiññāya  kataṃ  hoti  dhammena
kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi .pe.
   [245]  Aparehi  .pe.  āpattiyā kataṃ hoti dhammena kataṃ
hoti samaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi .pe.
   [246]  Aparehi .pe. desanāgāminiyā āpattiyā kataṃ hoti
dhammena kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti .pe.
   [247]  Aparehipi  .pe.  adesitāya  āpattiyā kataṃ hoti
dhammena kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti .pe.
   [248]  Aparehipi  .pe. codetvā kataṃ hoti dhammena kataṃ
hoti samaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi .pe.
   [249]  Aparehipi  .pe. sāretvā kataṃ hoti dhammena kataṃ
hoti samaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi .pe.
   [250]  Aparehipi  .pe.  āpattiṃ  āropetvā kataṃ hoti
dhammena  kataṃ  hoti  samaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho bhikkhave
tīhaṅgehi   samannāgataṃ  āpattiyā  appaṭikamme  ukkhepanīyakammaṃ
dhammakammañceva    hoti   vinayakammañca   suvūpasantañca   .
Āpattiyā appaṭikamme ukkhepanīyakamme dhammakammadvādasakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 91-97. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=1868              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=1868              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=225&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=11              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่