ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [276] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena ariṭṭhassa
nāma  bhikkhuno gandhabādhipubbassa 1- evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ
hoti  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi  yathā  yeme
antarāyikā   dhammā   vuttā   bhagavatā   te   paṭisevato
antarāyāyāti  . assosuṃ kho sambahulā bhikkhū ariṭṭhassa kira nāma
bhikkhuno  gandhabādhipubbassa  evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ
tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ ājānāmi yathā yeme antarāyikā
dhammā vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti.
   {276.1} Athakho te bhikkhū yena ariṭṭho bhikkhu gandhabādhipubbo 2-
tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ  gandhabādhipubbaṃ etadavocuṃ
saccaṃ  kira  te  āvuso  ariṭṭha evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ
tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ ājānāmi yathā yeme antarāyikā
dhammā  vuttā  bhagavatā  te  paṭisevato  nālaṃ antarāyāyāti .
Evaṃ  byā  kho  ahaṃ  āvuso  bhagavatā dhammaṃ desitaṃ ājānāmi
yathā   yeme  antarāyikā  dhammā  vuttā  bhagavatā  te
paṭisevato  nālaṃ  antarāyāyāti  .  mā  āvuso  ariṭṭha
evaṃ  avaca  mā  bhagavantaṃ  abbhācikkhi  na  hi  sādhu  bhagavato
@Footnote: 1 Ma. Yu. gaddhabādhipubbassa. aparaṃpi īdisameva . 2 Ma. Yu. gaddhabādhipubbo.
Abbhakkhānaṃ  na  hi  bhagavā  evaṃ vadeyya anekapariyāyena āvuso
ariṭṭha  antarāyikā  dhammā  vuttā  bhagavatā  alañca  pana  te
paṭisevato  antarāyāya  appassādā  kāmā  vuttā  bhagavatā
bahudukkhā  bahūpāyāsā  1-  ādīnavo ettha bhiyyo aṭṭhikaṅkalūpamā
kāmā  vuttā  bhagavatā  bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha
bhiyyo  maṃsapesūpamā  kāmā  vuttā  bhagavatā  .pe.  tiṇukkūpamā
kāmā  vuttā  bhagavatā  .pe. 2- aṅgārakāsūpamā kāmā vuttā
bhagavatā .pe. supinakūpamā kāmā vuttā bhagavatā .pe. yācitakūpamā
kāmā vuttā bhagavatā .pe. rukkhaphalūpamā kāmā vuttā bhagavatā .pe.
Asisūnūpamā   kāmā   vuttā   bhagavatā  .pe.  sattisūlūpamā
kāmā  vuttā  bhagavatā  .pe. sappasirūpamā kāmā vuttā bhagavatā
bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo ettha bhiyyoti.
   {276.2}  Evaṃpi  kho  ariṭṭho  bhikkhu gandhabādhipubbo tehi
bhikkhūhi  vuccamāno tatheva taṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ thāmasā parāmassa 4-
abhinivissa voharati evaṃ byā kho ahaṃ āvuso bhagavatā dhammaṃ desitaṃ
ājānāmi  yathā  yeme  antarāyikā  dhammā vuttā bhagavatā te
paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti . yato ca 5- kho te bhikkhū nāsakkhiṃsu
ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ gandhabādhipubbaṃ etasmā pāpakā diṭṭhigatā vivecetuṃ .
Athakho  te  bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ.
@Footnote: 1 Ma. bahupāyāsā .  2 Ma. ito paraṃ satta peyyālā natthi . 3 Ma. parāmāsā.
@4 Yu. casaddo na dissati.
   [277]  Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ pakaraṇe
bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ  gandhabādhipubbaṃ  paṭipucchi
saccaṃ  kira  te  ariṭṭha  evarūpaṃ  pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ tathāhaṃ
bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi yathā yeme antarāyikā dhammā
vuttā  bhagavatā  te  paṭisevato  nālaṃ  antarāyāyāti  . evaṃ
byā  kho  ahaṃ  bhante  bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ ājānāmi yathā
yeme  antarāyikā  dhammā  vuttā  bhagavatā te paṭisevato nālaṃ
antarāyāyāti  .  kassa  nu kho nāma tvaṃ moghapurisa mayā evaṃ
dhammaṃ  desitaṃ  ājānāsi  nanu  mayā  moghapurisa  anekapariyāyena
antarāyikā  dhammā  vuttā alañca pana te paṭisevato antarāyāya
appassādā  kāmā  vuttā  mayā  bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo
ettha  bhiyyo  aṭṭhikaṅkalūpamā  kāmā  vuttā  mayā  bahudukkhā
bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyo  maṃsapesūpamā  kāmā vuttā
mayā  .pe. tiṇukkūpamā kāmā vuttā mayā .pe. aṅgārakāsūpamā
kāmā  vuttā  mayā .pe. supinakūpamā kāmā vuttā mayā .pe.
Yācitakūpamā kāmā vuttā mayā .pe. rukkhaphalūpamā kāmā vuttā mayā
.pe.  asisūnūpamā  kāmā  vuttā mayā .pe. sattisūlūpamā kāmā
vuttā  mayā  .pe.  sappasirūpamā  kāmā  vuttā mayā bahudukkhā
bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha  bhiyyo  atha ca pana tvaṃ moghapurisa
attanā duggahitena diṭṭhigatena 2- amhe ceva abbhācikkhasi attānañca
@Footnote: 1 Ma. ito paraṃ sattapeyyālā natthi .  2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Khaṇasi  bahuñca  apuññaṃ  pasavasi  taṃ  hi  te  moghapurisa  bhavissati
dīgharattaṃ  ahitāya  dukkhāya  netaṃ  moghapurisa  appasannānaṃ  vā
pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya .pe. vigarahitvā .pe. dhammiṃ
kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  tenahi  bhikkhave  saṅgho ariṭṭhassa
bhikkhuno   gandhabādhipubbassa   pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge
ukkhepanīyakammaṃ karotu asambhogaṃ saṅghena.
   [278]  Evañca  pana  bhikkhave kātabbaṃ paṭhamaṃ ariṭṭho bhikkhu
gandhabādhipubbo  1-  codetabbo  codetvā sāretabbo sāretvā
āpatti  āropetabbā 2- āpattiṃ āropetvā byattena bhikkhunā
paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {278.1}  suṇātu  me  bhante  saṅgho  ariṭṭhassa  bhikkhuno
gandhabādhipubbassa   evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  tathāhaṃ
bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi yathā yeme antarāyikā dhammā
vuttā  bhagavatā  te  paṭisevato  nālaṃ antarāyāyāti . so taṃ
diṭṭhiṃ  nappaṭinissajjati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho
ariṭṭhassa   bhikkhuno   gandhabādhipubbassa   pāpikāya   diṭṭhiyā
appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  kareyya  asambhogaṃ  saṅghena .
Esā ñatti.
   {278.2}  Suṇātu  me  bhante  saṅgho  ariṭṭhassa  bhikkhuno
gandhabādhipubbassa   evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  tathāhaṃ
bhagavatā  dhammaṃ  desitaṃ  ājānāmi yathā yeme antarāyikā dhammā
vuttā bhagavatā te paṭisevato nālaṃ antarāyāyāti . so taṃ diṭṭhiṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi .  2 Ma. āpattiṃ āropetabbo. Yu. āpattiṃ ropetabbo.
@sabbattha īdisameva.
Nappaṭinissajjati  .  saṅgho  ariṭṭhassa  bhikkhuno  gandhabādhipubbassa
pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  karoti asambhogaṃ
saṅghena  .  yassāyasmato  khamati ariṭṭhassa bhikkhuno gandhabādhipubbassa
pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammassa karaṇaṃ asambhogaṃ
saṅghena so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {278.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi . suṇātu me bhante saṅgho ariṭṭhassa bhikkhuno gandhabādhipubbassa
evarūpaṃ  pāpakaṃ  diṭṭhigataṃ  uppannaṃ  tathāhaṃ  bhagavatā  dhammaṃ desitaṃ
ājānāmi  yathā  yeme  antarāyikā  dhammā vuttā bhagavatā te
paṭisevato  nālaṃ antarāyāyāti . so taṃ diṭṭhiṃ nappaṭinissajjati .
Saṅgho  ariṭṭhassa  bhikkhuno  gandhabādhipubbassa  pāpikāya  diṭṭhiyā
appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  karoti  asambhogaṃ  saṅghena .
Yassāyasmato  khamati  ariṭṭhassa  bhikkhuno  gandhabādhipubbassa  pāpikāya
diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammassa  karaṇaṃ  asambhogaṃ saṅghena
so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {278.4}  Kataṃ  saṅghena  ariṭṭhassa  bhikkhuno gandhabādhipubbassa
pāpikāya   diṭṭhiyā   appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  asambhogaṃ
saṅghena khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   {278.5}  Āvāsaparamparañca  bhikkhave  saṃsatha  ariṭṭho  bhikkhu
gandhabādhipubbo  saṅghena  1-  pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Ukkhepanīyakammakato asambhogaṃ saṅghenāti.
   [279]  Tīhi  bhikkhave  aṅgehi samannāgataṃ pāpikāya diṭṭhiyā
appaṭinissagge   ukkhepanīyakammaṃ   adhammakammañceva   1-  hoti
avinayakammañca  duvūpasantañca  asammukhā  kataṃ  hoti  appaṭipucchā
kataṃ  hoti  appaṭiññāya  kataṃ  hoti imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi
samannāgataṃ   pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ
adhammakammañceva 1- hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [280] Aparehipi .pe. anāpattiyā kataṃ hoti adesanāgāminiyā
āpattiyā   kataṃ   hoti   desitāya   āpattiyā   kataṃ
hoti .pe.
   [281]  Aparehipi  .pe. acodetvā kataṃ hoti asāretvā
kataṃ hoti āpattiṃ anāropetvā kataṃ hoti .pe.
   [282]  Aparehipi  .pe.  asammukhā  kataṃ  hoti  adhammena
kataṃ  hoti  vaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho  bhikkhave tīhaṅgehi
samannāgataṃ .pe.
   [283]  Aparehipi  .pe.  appaṭipucchā  kataṃ hoti adhammena
kataṃ  hoti  vaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho  bhikkhave tīhaṅgehi
samannāgataṃ .pe.
   [284]  Aparehipi  .pe.  appaṭiññāya kataṃ hoti adhammena
kataṃ  hoti  vaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho  bhikkhave tīhaṅgehi
@Footnote: 1 Ma. evasaddo natthi.
Samannāgataṃ .pe.
   [285]  Aparehipi  .pe.  anāpattiyā  kataṃ hoti adhammena
kataṃ  hoti  vaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho  bhikkhave tīhaṅgehi
samannāgataṃ .pe.
   [286]  Aparehipi  .pe.  adesanāgāminiyā  āpattiyā kataṃ
hoti adhammena kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti .pe.
   [287]  Aparehipi  .pe.  desitāya  āpattiyā  kataṃ hoti
adhammena  kataṃ  hoti  vaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho bhikkhave
tīhaṅgehi .pe.
   [288]  Aparehipi  .pe.  acodetvā  kataṃ hoti adhammena
kataṃ  hoti  vaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho bhikkhave tīhaṅgehi
samannāgataṃ .pe.
   [289] Aparehipi .pe. asāretvā kataṃ hoti adhammena kataṃ hoti
vaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ .pe.
   [290]  Aparehipi  .pe.  āpattiṃ anāropetvā kataṃ hoti
adhammena  kataṃ  hoti  vaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho bhikkhave
tīhaṅgehi  samannāgataṃ pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakammaṃ
adhammakammañceva hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   Pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepanīyakamme adhammakammadvādasakaṃ
niṭṭhitaṃ.
   [291]  Tīhi  bhikkhave  aṅgehi samannāgataṃ pāpikāya diṭṭhiyā
appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  dhammakammañceva  hoti  vinayakammañca
suvūpasantañca   sammukhā   kataṃ  hoti  paṭipucchā  kataṃ  hoti
paṭiññāya  kataṃ  hoti  imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi samannāgataṃ
pāpikāya  diṭṭhiyā  appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  dhammakammañceva
hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [292]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  pāpikāya
diṭṭhiyā   appaṭinissagge  ukkhepanīyakammaṃ  dhammakammañceva  hoti
vinayakammañca  suvūpasantañca  āpattiyā  kataṃ  hoti  desanāgāminiyā
āpattiyā kataṃ hoti adesitāya āpattiyā kataṃ hoti .pe.
   [293]  Aparehipi  .pe.  codetvā  kataṃ hoti sāretvā
kataṃ hoti āpattiṃ āropetvā kataṃ hoti .pe.
   [294]  Aparehipi  .pe.  sammukhā  kataṃ hoti dhammena kataṃ
hoti  samaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi
samannāgataṃ .pe.
   [295]  Aparehipi  .pe.  paṭipucchā kataṃ hoti dhammena kataṃ
hoti samaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi .pe.
   [296]  Aparehipi  .pe.  paṭiññāya  kataṃ  hoti  dhammena
kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi .pe.
   [297]  Aparehipi  .pe.  āpattiyā  kataṃ  hoti  dhammena
Kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi .pe.
   [298] Aparehipi .pe. desanāgāminiyā āpattiyā kataṃ hoti
dhammena kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti .pe.
   [299]  Aparehipi  .pe.  adesitāya  āpattiyā kataṃ hoti
dhammena kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti .pe.
   [300]  Aparehipi  .pe. codetvā kataṃ hoti dhammena kataṃ
hoti samaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave tīhaṅgehi .pe.
   [301]  Aparehipi  .pe. sāretvā kataṃ hoti dhammena kataṃ
hoti  samaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi
samannāgataṃ .pe.
   [302]  Aparehipi  .pe.  āpattiṃ  āropetvā kataṃ hoti
dhammena  kataṃ  hoti  samaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho bhikkhave
tīhaṅgehi   samannāgataṃ   pāpikāya   diṭṭhiyā   appaṭinissagge
ukkhepanīyakammaṃ dhammakammañceva hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   Pāpikāya   diṭṭhiyā   appaṭinissagge   ukkhepanīyakamme
dhammakammadvādasakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 107-115. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=2179              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=2179              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=276&items=27              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=13              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]