ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

                  Pārivāsikakkhandhakaṃ
   [320] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho pana samayena pārivāsikā
bhikkhū   sādiyanti   pakatattānaṃ  bhikkhūnaṃ  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ
añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ  āsanābhihāraṃ seyyābhihāraṃ pādodakaṃ pādapīṭhaṃ
pādakathalikaṃ  pattacīvarapaṭiggahaṇaṃ  nahāne  piṭṭhiparikammaṃ  .  ye  te
bhikkhū  appicchā  .pe.  te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti kathaṃ
hi  nāma pārivāsikā bhikkhū sādiyissanti pakatattānaṃ bhikkhūnaṃ abhivādanaṃ
paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ  āsanābhihāraṃ  seyyābhihāraṃ
pādodakaṃ   pādapīṭhaṃ   pādakathalikaṃ   pattacīvarapaṭiggahaṇaṃ   nahāne
piṭṭhiparikammanti. Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   [321]  Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ pakaraṇe
bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi  saccaṃ  kira  bhikkhave
pārivāsikā  bhikkhū  sādiyanti pakatattānaṃ bhikkhūnaṃ abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ
añjalikammaṃ   sāmīcikammaṃ  āsanābhihāraṃ  seyyābhihāraṃ  pādodakaṃ
pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ  pattacīvarapaṭiggahaṇaṃ  nahāne  piṭṭhiparikammanti .
Saccaṃ bhagavāti 1-.
   {321.1}  Vigarahi  buddho  bhagavā  kathaṃ  hi  nāma bhikkhave
pārivāsikā  bhikkhū  sādiyissanti  pakatattānaṃ  bhikkhūnaṃ  abhivādanaṃ
paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ  āsanābhihāraṃ  seyyābhihāraṃ
@Footnote: 1 Yu. itisaddo natthi.
Pādodakaṃ   pādapīṭhaṃ   pādakathalikaṃ   pattacīvarapaṭiggahaṇaṃ   nahāne
piṭṭhiparikammaṃ . netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā
bhiyyobhāvāya  .pe.  vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi
na  bhikkhave  pārivāsikena  bhikkhunā  sāditabbaṃ  pakatattānaṃ  bhikkhūnaṃ
abhivādanaṃ   paccuṭṭhānaṃ   añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ  āsanābhihāro
seyyābhihāro pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakathalikaṃ pattacīvarapaṭiggahaṇaṃ nahāne
piṭṭhiparikammaṃ yo sādiyeyya āpatti dukkaṭassa.
   {321.2} Anujānāmi bhikkhave pārivāsikānaṃ bhikkhūnaṃ mithu yathāvuḍḍhaṃ
abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjalikammaṃ sāmīcikammaṃ āsanābhihāraṃ seyyābhihāraṃ
pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakathalikaṃ pattacīvarapaṭiggahaṇaṃ nahāne piṭṭhiparikammaṃ.
   {321.3}  Anujānāmi  bhikkhave  pārivāsikānaṃ  bhikkhūnaṃ  pañca
yathāvuḍḍhaṃ  uposathaṃ  pavāraṇaṃ  vassikasāṭikaṃ oṇojanaṃ bhattañca 1- .
Tenahi  bhikkhave  pārivāsikānaṃ  bhikkhūnaṃ  vattaṃ  paññāpessāmi yathā
pārivāsikehi bhikkhūhi vattitabbaṃ.
   [322]  Pārivāsikena  bhikkhave  bhikkhunā sammā vattitabbaṃ .
Tatrāyaṃ  sammāvattanā  na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo dātabbo
na  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo  na  bhikkhunovādakasammati  sāditabbā
sammatenapi  bhikkhuniyo  na  ovaditabbā  yāya  āpattiyā  saṅghena
parivāso  dinno  hoti  sā  āpatti  na  āpajjitabbā  aññā
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo na dissati.
Vā  tādisikā  tato  vā  pāpiṭṭhatarā  kammaṃ  na  garahitabbaṃ
kammikā  na  garahitabbā na pakatattassa bhikkhuno uposatho ṭhapetabbo
na  pavāraṇā  ṭhapetabbā  na  savacanīyaṃ  kātabbaṃ  na  anuvādo
paṭṭhapetabbo  na  okāso  kāretabbo  na  codetabbo  na
sāretabbo na bhikkhū bhikkhūhi sampayojetabbaṃ.
   [323]  Na bhikkhave pārivāsikena bhikkhunā pakatattassa bhikkhuno
purato  gantabbaṃ  na  purato  nisīditabbaṃ  yo  hoti  saṅghassa
āsanapariyanto   seyyāpariyanto   vihārapariyanto   so  tassa
padātabbo  tena  ca  so  sāditabbo  na  bhikkhave pārivāsikena
bhikkhunā  pakatattena  bhikkhunā  1-  puresamaṇena  vā pacchāsamaṇena
vā  kulāni  upasaṅkamitabbāni  na  āraññikaṅgaṃ  samāditabbaṃ  na
piṇḍapātikaṅgaṃ  samāditabbaṃ  na  ca  2-  tappaccayā  piṇḍapāto
nīharāpetabbo mā maṃ jāniṃsūti.
   [324] Pārivāsikena bhikkhave bhikkhunā āgantukena ārocetabbaṃ
āgantukassa  ārocetabbaṃ  uposathe  ārocetabbaṃ  pavāraṇāya
ārocetabbaṃ sace gilāno hoti dūtenapi ārocāpetabbaṃ 3- .
   [325]  Na bhikkhave pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā
abhikkhuko  āvāso  gantabbo  aññatra  pakatattena  aññatra
antarāyā  na  bhikkhave  pārivāsikena  bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā
abhikkhuko  anāvāso  gantabbo  aññatra  pakatattena  aññatra
@Footnote: 1 Yu. pakatattassa bhikkhuno .  2 Yu. casaddo na dissati .  3 Ma. Yu. ārocetabbaṃ.
Antarāyā  na  bhikkhave  pārivāsikena  bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā
abhikkhuko  āvāso  vā  anāvāso  vā  gantabbo  aññatra
pakatattena  aññatra  antarāyā  na  bhikkhave pārivāsikena bhikkhunā
sabhikkhukā anāvāsā abhikkhuko āvāso gantabbo aññatra pakatattena
aññatra  antarāyā  na  bhikkhave  pārivāsikena  bhikkhunā sabhikkhukā
anāvāsā  abhikkhuko  anāvāso  gantabbo  aññatra  pakatattena
aññatra  antarāyā  na  bhikkhave  pārivāsikena  bhikkhunā sabhikkhukā
anāvāsā abhikkhuko āvāso vā anāvāso vā gantabbo aññatra
pakatattena  aññatra  antarāyā  na  bhikkhave pārivāsikena bhikkhunā
sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā abhikkhuko āvāso gantabbo
aññatra   pakatattena   aññatra   antarāyā   na   bhikkhave
pārivāsikena  bhikkhunā  sabhikkhukā  āvāsā  vā  anāvāsā  vā
abhikkhuko  anāvāso  gantabbo  aññatra  pakatattena  aññatra
antarāyā na bhikkhave pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā vā
anāvāsā  vā  abhikkhuko  āvāso vā anāvāso vā gantabbo
aññatra pakatattena aññatra antarāyā.
   [326]  Na bhikkhave pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā
sabhikkhuko  āvāso  gantabbo  yatthassu  bhikkhū  nānāsaṃvāsakā
aññatra  pakatattena  aññatra  antarāyā  na bhikkhave pārivāsikena
bhikkhunā  sabhikkhukā  āvāsā  sabhikkhuko  anāvāso  gantabbo
Yatthassu  bhikkhū  nānāsaṃvāsakā  aññatra  pakatattena  aññatra
antarāyā  na  bhikkhave  pārivāsikena  bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā
sabhikkhuko  āvāso  vā  anāvāso  vā  gantabbo  yatthassu
bhikkhū  nānāsaṃvāsakā  aññatra  pakatattena  aññatra  antarāyā
na  bhikkhave  pārivāsikena  bhikkhunā  sabhikkhukā anāvāsā sabhikkhuko
āvāso  gantabbo  yatthassu  bhikkhū  nānāsaṃvāsakā  aññatra
pakatattena  aññatra  antarāyā  na  bhikkhave pārivāsikena bhikkhunā
sabhikkhukā  anāvāsā  sabhikkhuko  anāvāso  gantabbo  yatthassu
bhikkhū  nānāsaṃvāsakā  aññatra  pakatattena  aññatra  antarāyā
na  bhikkhave  pārivāsikena  bhikkhunā  sabhikkhukā anāvāsā sabhikkhuko
āvāso  vā  anāvāso  vā  gantabbo  yatthassu  bhikkhū
nānāsaṃvāsakā  aññatra  pakatattena  aññatra antarāyā na bhikkhave
pārivāsikena  bhikkhunā  sabhikkhukā  āvāsā  vā  anāvāsā  vā
sabhikkhuko  āvāso  gantabbo  yatthassu  bhikkhū  nānāsaṃvāsakā
aññatra  pakatattena  aññatra  antarāyā  na bhikkhave pārivāsikena
bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā sabhikkhuko anāvāso
gantabbo  yatthassu  bhikkhū  nānāsaṃvāsakā  aññatra  pakatattena
aññatra  antarāyā  na  bhikkhave  pārivāsikena  bhikkhunā sabhikkhukā
āvāsā  vā  anāvāsā  vā sabhikkhuko āvāso vā anāvāso
vā  gantabbo  yatthassu  bhikkhū  nānāsaṃvāsakā  aññatra pakatattena
Aññatra antarāyā.
   [327] Gantabbo bhikkhave pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā
āvāsā  sabhikkhuko  āvāso  yatthassu  bhikkhū  samānasaṃvāsakā  yaṃ
jaññā   sakkomi   ajjeva   gantunti   gantabbo   bhikkhave
pārivāsikena  bhikkhunā  sabhikkhukā  āvāsā  sabhikkhuko  anāvāso
yatthassu  bhikkhū  samānasaṃvāsakā  yaṃ jaññā sakkomi ajjeva gantunti
gantabbo  bhikkhave  pārivāsikena  bhikkhunā  sabhikkhukā  āvāsā
sabhikkhuko  āvāso  vā  anāvāso  vā  yatthassu  bhikkhū
samānasaṃvāsakā yaṃ jaññā sakkomi ajjeva gantunti
   {327.1}  gantabbo  bhikkhave pārivāsikena bhikkhunā sabhikkhukā
anāvāsā  sabhikkhuko  āvāso  yatthassu  bhikkhū  samānasaṃvāsakā yaṃ
jaññā  sakkomi  ajjeva  gantunti  gantabbo bhikkhave pārivāsikena
bhikkhunā  sabhikkhukā  anāvāsā  sabhikkhuko  anāvāso yatthassu bhikkhū
samānasaṃvāsakā  yaṃ  jaññā  sakkomi  ajjeva  gantunti  gantabbo
bhikkhave  pārivāsikena  bhikkhunā  sabhikkhukā  anāvāsā  sabhikkhuko
āvāso  vā  anāvāso  vā  yatthassu  bhikkhū  samānasaṃvāsakā
yaṃ  jaññā  sakkomi  ajjeva  gantunti  gantabbo  bhikkhave
pārivāsikena  bhikkhunā  sabhikkhukā  āvāsā  vā  anāvāsā  vā
sabhikkhuko  āvāso  yatthassu  bhikkhū  samānasaṃvāsakā  yaṃ  jaññā
sakkomi  ajjeva  gantunti  gantabbo  bhikkhave  pārivāsikena
Bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā sabhikkhuko anāvāso
yatthassu  bhikkhū  samānasaṃvāsakā  yaṃ  jaññā  sakkomi  ajjeva
gantunti  gantabbo  bhikkhave  pārivāsikena  bhikkhunā  sabhikkhukā
āvāsā  vā  anāvāsā  vā sabhikkhuko āvāso vā anāvāso
vā   yatthassu  bhikkhū  samānasaṃvāsakā  yaṃ  jaññā  sakkomi
ajjeva gantunti.
   [328]  Na bhikkhave pārivāsikena bhikkhunā pakatattena bhikkhunā
saddhiṃ  ekacchanne  āvāse  vatthabbaṃ  na  ekacchanne anāvāse
vatthabbaṃ  na  ekacchanne  āvāse  vā  anāvāse vā vatthabbaṃ
pakatattaṃ  bhikkhuṃ  disvā  āsanā  vuṭṭhātabbaṃ  pakatatto  bhikkhu
āsanena  nimantetabbo  na  pakatattena  bhikkhunā  saddhiṃ ekāsane
nisīditabbaṃ  na  nīce  āsane  nisinne  ucce  āsane nisīditabbaṃ
na  chamāyaṃ  nisinne  āsane  nisīditabbaṃ na ekacaṅkame caṅkamitabbaṃ
na  nīce  caṅkame  caṅkamante  ucce  caṅkame  caṅkamitabbaṃ  na
chamāyaṃ caṅkamante caṅkame caṅkamitabbaṃ.
   [329]  Na  bhikkhave  pārivāsikena  bhikkhunā  pārivāsikena
vuḍḍhatarena  bhikkhunā  saddhiṃ  .pe.  mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā
saddhiṃ  .pe.  mānattārahena  bhikkhunā saddhiṃ .pe. mānattacārikena
bhikkhunā  saddhiṃ  .pe.  abbhānārahena  bhikkhunā  saddhiṃ ekacchanne
āvāse  vatthabbaṃ  na  ekacchanne  anāvāse  vatthabbaṃ  na
Ekacchanne  āvāse  vā  anāvāse vā vatthabbaṃ na ekāsane
nisīditabbaṃ  na  nīce  āsane  nisinne  ucce  āsane nisīditabbaṃ
na  chamāyaṃ  nisinne  āsane  nisīditabbaṃ na ekacaṅkame caṅkamitabbaṃ
na  nīce  caṅkame caṅkamante ucce caṅkame caṅkamitabbaṃ na chamāyaṃ
caṅkamante caṅkame caṅkamitabbaṃ.
   [330]  Pārivāsikacatuttho  ce  bhikkhave  parivāsaṃ  dadeyya
mūlāya  paṭikasseyya  mānattaṃ  dadeyya  tabbīso  1-  abbheyya
akammaṃ taṃ 2- na ca karaṇīyanti.
        Catunavutipārivāsikavattaṃ niṭṭhitaṃ.
   [331]  Athakho  āyasmā  upāli  yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ
nisinno  kho āyasmā upāli bhagavantaṃ etadavoca katī 3- nu kho
bhante  pārivāsikassa  bhikkhuno  ratticchedāti  . tayo kho upāli
pārivāsikassa   bhikkhuno   ratticchedā   sahavāso   vippavāso
anārocanā  ime  kho  upāli  tayo  pārivāsikassa  bhikkhuno
ratticchedāti.
   [332]  Tena  kho  pana  samayena  sāvatthiyaṃ mahābhikkhusaṅgho
sannipatito  hoti  .  na  sakkonti  pārivāsikā  bhikkhū  parivāsaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. vīso .  2 Ma. Yu. ayaṃ saddo natthi .   3 Ma. Yu. kati.
Sodhetuṃ . te bhikkhū 1- bhagavato etamatthaṃ ācoresuṃ. Anujānāmi
bhikkhave  parivāsaṃ  nikkhipituṃ  evañca  pana  bhikkhave nikkhipitabbo .
Tena  pārivāsikena  bhikkhunā  ekaṃ  bhikkhuṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ
uttarāsaṅgaṃ  karitvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā
evamassa  vacanīyo  parivāsaṃ  nikkhipāmīti  .  nikkhitto  hoti
parivāso. Vattaṃ nikkhipāmīti. Nikkhitto hoti parivāsoti 2-.
   [333] Tena kho pana samayena sāvatthiyā bhikkhū tahiṃ tahiṃ 3-
pakkamiṃsu  .  sakkonti  4- pārivāsikā bhikkhū parivāsaṃ sodhetuṃ .
Te  bhikkhū 1- bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave
parivāsaṃ samādātuṃ 5- . evañca pana bhikkhave samāditabbo 6- . tena
pārivāsikena  bhikkhunā  ekaṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā evamassa vacanīyo
parivāsaṃ  samādiyāmīti  .  samādinno  hoti  parivāso  .  vattaṃ
samādiyāmīti. Samādinno hoti parivāsoti 2-.
          Pārivāsikavattaṃ niṭṭhitaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. te bhikkhūti natthi. 2 Ma. Yu. itisaddo natthi . 3 Ma. Yu. tahaṃ tahaṃ.
@4 yebhuyyena na sakkontīti pāṭho dissati. ettha nasaddena paṭisedho ayuttarūpoyeva
@parivāsasamādānassa sodhetuṃ samatthakāle bhagavatā anujāniyamānattā. purato
@vakkhamāne mānattasamādānepi eseva nayo .  5 Ma. samādiyituṃ. Yu. samādituṃ.
@6 Ma. samādiyitabbo. ito paraṃ sabbattha eseva nayo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 128-136. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=2601              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=2601              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=320&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=320              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=5760              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=5760              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่