ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [344]  Tena kho pana samayena mānattārahā bhikkhū sādiyanti
pakatattānaṃ   bhikkhūnaṃ   abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  .pe.  nahāne
piṭṭhiparikammaṃ  .  ye  te  bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma mānattārahā bhikkhū sādiyissanti
pakatattānaṃ   bhikkhūnaṃ   abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  .pe.  nahāne
piṭṭhiparikammanti . athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Saccaṃ  kira  bhikkhave  mānattārahā  bhikkhū  sādiyanti  pakatattānaṃ
bhikkhūnaṃ  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  .pe.  nahāne  piṭṭhiparikammanti .
Saccaṃ  bhagavāti  .  vigarahi  buddho  bhagavā kathaṃ hi nāma bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. taṃ vīso. Yu. vīso. 2 Ma. Yu. tanti natthi. 3 Yu. mūlāya ...
@niṭṭhitanti natthi.
Mānattārahā  bhikkhū  sādiyissanti  pakatattānaṃ  bhikkhūnaṃ  abhivādanaṃ
paccuṭṭhānaṃ  .pe.  nahāne  piṭṭhiparikammaṃ netaṃ bhikkhave appasannānaṃ
vā  pasādāya .pe. vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi
na  bhikkhave  mānattārahena  bhikkhunā  sāditabbaṃ  pakatattānaṃ bhikkhūnaṃ
abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  .pe.  nahāne  piṭṭhiparikammaṃ yo sādiyeyya
āpatti  dukkaṭassa  .  anujānāmi  bhikkhave  mānattārahānaṃ bhikkhūnaṃ
mithu  yathāvuḍḍhaṃ  abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ .pe. nahāne piṭṭhiparikammaṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  mānattārahānaṃ  bhikkhūnaṃ  pañca  yathāvuḍḍhaṃ
uposathaṃ  pavāraṇaṃ  vassikasāṭikaṃ  oṇojanaṃ  bhattañca  1- . tenahi
bhikkhave  mānattārahānaṃ  bhikkhūnaṃ  vattaṃ  paññāpessāmi  yathā
mānattārahehi bhikkhūhi vattitabbaṃ.
   [345]  Mānattārahena  bhikkhave bhikkhunā sammā vattitabbaṃ .
Tatrāyaṃ  sammāvattanā  na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo dātabbo
na  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo  na  bhikkhunovādakasammati  sāditabbā
sammatenapi  bhikkhuniyo  na ovaditabbā yāya āpattiyā mānattāraho
hoti  sā  āpatti  na  āpajjitabbā  aññā  vā  tādisikā
tato  vā  pāpiṭṭhatarā  kammaṃ na garahitabbaṃ kammikā na garahitabbā
na  pakatattassa  bhikkhuno  uposatho  ṭhapetabbo  na  pavāraṇā
ṭhapetabbā  na  savacanīyaṃ  kātabbaṃ  na  anuvādo  paṭṭhapetabbo
na  okāso  kāretabbo  na  codetabbo  na  sāretabbo  na
@Footnote: 1 Ma. casaddo natthi.
Bhikkhū bhikkhūhi sampayojetabbaṃ.
   [346]  Na bhikkhave mānattārahena bhikkhunā pakatattassa bhikkhuno
purato  gantabbaṃ  na  purato  nisīditabbaṃ  yo  hoti  saṅghassa
āsanapariyanto   seyyāpariyanto   vihārapariyanto   so  tassa
padātabbo  tena  ca so sāditabbo . na bhikkhave mānattārahena
bhikkhunā  pakatattena  bhikkhunā  puresamaṇena  vā  pacchāsamaṇena vā
kulāni   upasaṅkamitabbāni   na   āraññikaṅgaṃ  samāditabbaṃ  na
piṇḍapātikaṅgaṃ  samāditabbaṃ  1-  na  ca  tappaccayā  piṇḍapāto
nīharāpetabbo mā maṃ jāniṃsūti.
   [347] Mānattārahena bhikkhave bhikkhunā āgantukena ārocetabbaṃ
āgantukassa  ārocetabbaṃ  uposathe  ārocetabbaṃ  pavāraṇāya
ārocetabbaṃ   devasikaṃ  ārocetabbaṃ  sace  gilāno  hoti
dūtenapi ārocāpetabbaṃ 2-.
   [348] Na bhikkhave mānattārahena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā
abhikkhuko  āvāso  gantabbo  aññatra  pakatattena  aññatra
antarāyā  na  bhikkhave  mānattārahena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā
abhikkhuko  anāvāso  gantabbo  aññatra  pakatattena  aññatra
antarāyā  na  bhikkhave  mānattārahena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā
@Footnote: 1 Ma. samādātabbaṃ. 2 Ma. Yu. mānattārahena bhikkhave .pe. dūtenapi ārocāpetabbanti
@natthi.
Abhikkhuko āvāso vā anāvāso vā gantabbo aññatra pakatattena
aññatra  antarāyā  na  bhikkhave  mānattārahena bhikkhunā sabhikkhukā
anāvāsā  abhikkhuko āvāso gantabbo .pe. abhikkhuko anāvāso
gantabbo  .pe.  abhikkhuko āvāso vā anāvāso vā gantabbo
aññatra  pakatattena  aññatra  antarāyā na bhikkhave mānattārahena
bhikkhunā  sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā abhikkhuko āvāso
gantabbo  .pe.  abhikkhuko  anāvāso  gantabbo .pe. abhikkhuko
āvāso  vā  anāvāso  vā  gantabbo  aññatra  pakatattena
aññatra antarāyā.
   [349] Na bhikkhave mānattārahena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā
sabhikkhuko āvāso gantabbo .pe. Sabhikkhuko anāvāso gantabbo .pe.
Sabhikkhuko  āvāso  vā  anāvāso  vā  gantabbo  yatthassu
bhikkhū  nānāsaṃvāsakā  aññatra  pakatattena  aññatra  antarāyā
na  bhikkhave  mānattārahena  bhikkhunā sabhikkhukā anāvāsā sabhikkhuko
āvāso  gantabbo  .pe.  sabhikkhuko  anāvāso gantabbo .pe.
Sabhikkhuko  āvāso  vā  anāvāso  vā gantabbo yatthassu bhikkhū
nānāsaṃvāsakā  aññatra  pakatattena  aññatra  antarāyā  na
bhikkhave mānattārahena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā
sabhikkhuko āvāso gantabbo .pe. Sabhikkhuko anāvāso gantabbo .pe.
Sabhikkhuko  āvāso  vā  anāvāso  vā  gantabbo  yatthassu
Bhikkhū nānāsaṃvāsakā aññatra pakatattena aññatra antarāyā.
   [350]  Gantabbo  bhikkhave  mānattārahena bhikkhunā sabhikkhukā
āvāsā  sabhikkhuko  āvāso  .pe.  sabhikkhuko anāvāso .pe.
Sabhikkhuko  āvāso  vā  anāvāso  vā  yatthassu  bhikkhū
samānasaṃvāsakā  yaṃ  jaññā  sakukomi  ajjeva  gantunti  gantabbo
bhikkhave  mānattārahena  bhikkhunā  sabhikkhukā  anāvāsā  sabhikkhuko
āvāso  .pe.  sabhikkhuko  anāvāso  .pe. sabhikkhuko āvāso
vā  anāvāso  vā  yatthassu  bhikkhū  samānasaṃvāsakā  yaṃ  jaññā
sakkomi  ajjeva  gantunti  gantabbo  bhikkhave  mānattārahena
bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā sabhikkhuko āvāso .pe.
Sabhikkhuko  anāvāso  .pe.  sabhikkhuko  āvāso  vā anāvāso
vā   yatthassu  bhikkhū  samānasaṃvāsakā  yaṃ  jaññā  sakkomi
ajjeva gantunti.
   [351] Na bhikkhave mānattārahena bhikkhunā pakatattena bhikkhunā
saddhiṃ  ekacchanne  āvāse  vatthabbaṃ  na  ekacchanne anāvāse
vatthabbaṃ  na  ekacchanne  āvāse  vā anāvāse vā vatthabbaṃ
pakatattaṃ  bhikkhuṃ  disvā  āsanā  vuṭṭhātabbaṃ  pakatatto  bhikkhu
āsanena  nimantetabbo  na  pakatattena bhikkhunā saddhiṃ  ekāsane
nisīditabbaṃ  na  nīce  āsane  nisinne  ucce  āsane nisīditabbaṃ
na  chamāyaṃ  nisinne  āsane  nisīditabbaṃ na ekacaṅkame caṅkamitabbaṃ
Na  nīce  caṅkame caṅkamante ucce caṅkame caṅkamitabbaṃ na chamāyaṃ
caṅkamante caṅkame caṅkamitabbaṃ.
   [352] Na bhikkhave mānattārahena bhikkhunā pārivāsikena bhikkhunā
saddhiṃ  .pe.  mūlāya  paṭikassanārahena  bhikkhunā  saddhiṃ  .pe.
Mānattārahena  vuḍḍhatarena  bhikkhunā  saddhiṃ  .pe.  mānattacārikena
bhikkhunā  saddhiṃ  .pe.  abbhānārahena  bhikkhunā  saddhiṃ ekacchanne
āvāse  vatthabbaṃ  na  ekacchanne  anāvāse  vatthabbaṃ  na
ekacchanne  āvāse  vā  anāvāse vā vatthabbaṃ na ekāsane
nisīditabbaṃ  na  nīce  āsane nisinne ucce āsane nisīditabbaṃ na
chamāyaṃ  nisinne  āsane  nisīditabbaṃ  na  ekacaṅkame  caṅkamitabbaṃ
na  nīce  caṅkame caṅkamante ucce caṅkame caṅkamitabbaṃ na chamāyaṃ
caṅkamante caṅkame caṅkamitabbaṃ.
   [353] Mānattārahacatuttho ce bhikkhave parivāsaṃ dadeyya mūlāya
paṭikasseyya  mānattaṃ  dadeyya  tabbīso  abbheyya  akammaṃ  taṃ
na ca karaṇīyanti.
         Mānattārahavattaṃ niṭṭhitaṃ 1-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 142-147. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=2896              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=2896              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=344&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=18              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่