ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [354]  Tena kho pana samayena mānattacārikā bhikkhū sādiyanti
pakatattānaṃ  bhikkhūnaṃ  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  añjalikammaṃ  sāmīcikammaṃ
āsanābhihāraṃ   seyyābhihāraṃ   pādodakaṃ   pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ
pattacīvarapaṭiggahaṇaṃ  nahāne  piṭṭhiparikammaṃ  .  ye  te  bhikkhū
@Footnote: 1 Yu. mānattārahavattaṃ niṭṭhitanti natthi.
Appicchā  .pe.  te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi
nāma  mānattacārikā  bhikkhū  sādiyissanti  pakatattānaṃ  bhikkhūnaṃ
abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  .pe.  nahāne  piṭṭhiparikammanti  .  athakho
te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   [355]  Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ pakaraṇe
bhikkhusaṅghaṃ  sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi  saccaṃ  kira  bhikkhave
mānattacārikā  bhikkhū  sādiyanti  pakatattānaṃ  bhikkhūnaṃ  abhivādanaṃ
paccuṭṭhānaṃ  .pe.  nahāne  piṭṭhiparikammanti  .  saccaṃ bhagavāti .
Vigarahi  buddho  bhagavā  kathaṃ  hi  nāma  bhikkhave  mānattacārikā
bhikkhū  sādiyissanti  pakatattānaṃ  bhikkhūnaṃ  abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ .pe.
Nahāne piṭṭhiparikammaṃ netaṃ bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya .pe.
Vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  na  bhikkhave
mānattacārikena  bhikkhunā  sāditabbaṃ  pakatattānaṃ  bhikkhūnaṃ  abhivādanaṃ
paccuṭṭhānaṃ  .pe.  nahāne  piṭṭhiparikammaṃ  yo  sādiyeyya āpatti
dukkaṭassa  .  anujānāmi  bhikkhave  mānattacārikānaṃ  bhikkhūnaṃ  mithu
yathāvuḍḍhaṃ  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ  .pe.  nahāne  piṭṭhiparikammaṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  mānattacārikānaṃ  bhikkhūnaṃ  pañca  yathāvuḍḍhaṃ
uposathaṃ  pavāraṇaṃ  vassikasāṭikaṃ  oṇojanaṃ  bhattañca  .  tenahi
bhikkhave  mānattacārikānaṃ  bhikkhūnaṃ  vattaṃ  paññāpessāmi  yathā
mānattacārikehi bhikkhūhi vattitabbaṃ.
   [356]  Mānattacārikena bhikkhave bhikkhunā sammā vattitabbaṃ .
Tatrāyaṃ  sammāvattanā  na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo dātabbo
na  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo  na  bhikkhunovādakasammati  sāditabbā
sammatenapi  bhikkhuniyo  na  ovaditabbā  yāya  āpattiyā  saṅghena
mānattaṃ  dinnaṃ  hoti  sā  āpatti  na  āpajjitabbā  aññā
vā  tādisikā  tato  vā  pāpiṭṭhatarā  kammaṃ  na  garahitabbaṃ
kammikā  na  garahitabbā na pakatattassa bhikkhuno uposatho ṭhapetabbo
na  pavāraṇā  ṭhapetabbā  na  savacanīyaṃ  kātabbaṃ  na  anuvādo
paṭṭhapetabbo  na  okāso  kāretabbo  na  codetabbo  na
sāretabbo na bhikkhū bhikkhūhi sampayojetabbaṃ.
   [357] Na bhikkhave mānattacārikena bhikkhunā pakatattassa bhikkhuno
purato  gantabbaṃ  na  purato  nisīditabbaṃ  yo  hoti  saṅghassa
āsanapariyanto   seyyāpariyanto   vihārapariyanto   so  tassa
padātabbo  tena ca so sāditabbo . na bhikkhave mānattacārikena
bhikkhunā  pakatattena  bhikkhunā  puresamaṇena  vā  pacchāsamaṇena vā
kulāni   upasaṅkamitabbāni   na   āraññikaṅgaṃ  samāditabbaṃ  na
piṇḍapātikaṅgaṃ   samāditabbaṃ   na   ca  tappaccayā  piṇḍapāto
nīharāpetabbo mā maṃ jāniṃsūti.
   [358] Mānattacārikena bhikkhave bhikkhunā āgantukena ārocetabbaṃ
āgantukassa  ārocetabbaṃ  uposathe  ārocetabbaṃ  pavāraṇāya
Ārocetabbaṃ  devasikaṃ  ārocetabbaṃ  sace  gilāno hoti dūtenapi
ārocāpetabbaṃ.
   [359] Na bhikkhave mānattacārikena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā
abhikkhuko  āvāso  gantabbo  aññatra saṅghena aññatra antarāyā
na  bhikkhave  mānattacārikena  bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā abhikkhuko
anāvāso  gantabbo  aññatra  saṅghena  aññatra  antarāyā  na
bhikkhave  mānattacārikena  bhikkhunā  sabhikkhukā  āvāsā  abhikkhuko
āvāso  vā  anāvāso  vā gantabbo aññatra saṅghena aññatra
antarāyā  na  bhikkhave  mānattacārikena  bhikkhunā  sabhikkhukā
anāvāsā  abhikkhuko āvāso gantabbo .pe. abhikkhuko anāvāso
gantabbo  .pe.  abhikkhuko āvāso vā anāvāso vā gantabbo
aññatra  saṅghena  aññatra  antarāyā  na bhikkhave mānattacārikena
bhikkhunā  sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā abhikkhuko āvāso
gantabbo  .pe.  abhikkhuko  anāvāso  gantabbo .pe. abhikkhuko
āvāso  vā  anāvāso  vā gantabbo aññatra saṅghena aññatra
antarāyā.
   [360] Na bhikkhave mānattacārikena bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā
sabhikkhuko  āvāso  gantabbo  .pe.  sabhikkhuko  anāvāso
gantabbo  .pe.  sabhikkhuko āvāso vā anāvāso vā gantabbo
yatthassu bhikkhū nānāsaṃvāsakā aññatra saṅghena aññatra antarāyā na
Bhikkhave  mānattacārikena  bhikkhunā  sabhikkhukā  anāvāsā  sabhikkhuko
āvāso  gantabbo  .pe.  sabhikkhuko  anāvāso gantabbo .pe.
Sabhikkhuko  āvāso  vā  anāvāso  vā gantabbo yatthassu bhikkhū
nānāsaṃvāsakā  aññatra  saṅghena  aññatra  antarāyā  na bhikkhave
mānattacārikena  bhikkhunā  sabhikkhukā  āvāsā vā anāvāsā vā
sabhikkhuko āvāso gantabbo .pe. Sabhikkhuko anāvāso gantabbo .pe.
Sabhikkhuko  āvāso  vā  anāvāso  vā gantabbo yatthassu bhikkhū
nānāsaṃvāsakā aññatra saṅghena aññatra antarāyā.
   [361]  Gantabbo  bhikkhave mānattacārikena bhikkhunā sabhikkhukā
āvāsā  sabhikkhuko  āvāso  .pe.  sabhikkhuko anāvāso .pe.
Sabhikkhuko  āvāso  vā  anāvāso  vā  yatthassu  bhikkhū
samānasaṃvāsakā  yaṃ  jaññā  sakkomi  ajjeva  gantunti  gantabbo
bhikkhave  mānattacārikena  bhikkhunā  sabhikkhukā  anāvāsā  sabhikkhuko
āvāso  .pe.  sabhikkhuko  anāvāso  .pe. sabhikkhuko āvāso
vā  anāvāso  vā  yatthassu  bhikkhū  samānasaṃvāsakā  yaṃ  jaññā
sakkomi  ajjeva  gantunti  gantabbo  bhikkhave  mānattacārikena
bhikkhunā sabhikkhukā āvāsā vā anāvāsā vā sabhikkhuko āvāso .pe.
Sabhikkhuko  anāvāso  .pe.  sabhikkhuko  āvāso  vā anāvāso
vā   yatthassu  bhikkhū  samānasaṃvāsakā  yaṃ  jaññā  sakkomi
ajjeva gantunti.
   [362] Na bhikkhave mānattacārikena bhikkhunā pakatattena bhikkhunā
saddhiṃ  ekacchanne  āvāse  vatthabbaṃ  na  ekacchanne anāvāse
vatthabbaṃ  na  ekacchanne  āvāse  vā  anāvāse vā vatthabbaṃ
pakatattaṃ  bhikkhuṃ  disvā  āsanā  vuṭṭhātabbaṃ  pakatatto  bhikkhu
āsanena  nimantetabbo  na  pakatattena  bhikkhunā  saddhiṃ ekāsane
nisīditabbaṃ  na  nīce  āsane nisinne ucce āsane nisīditabbaṃ na
chamāyaṃ  nisinne  āsane  nisīditabbaṃ  na  ekacaṅkame  caṅkamitabbaṃ
na  nīce  caṅkame caṅkamante ucce caṅkame caṅkamitabbaṃ na chamāyaṃ
caṅkamante caṅkame caṅkamitabbaṃ.
   [363]  Na  bhikkhave  mānattacārikena  bhikkhunā pārivāsikena
bhikkhunā  saddhiṃ  .pe. mūlāya paṭikassanārahena bhikkhunā saddhiṃ .pe.
Mānattārahena  bhikkhunā  saddhiṃ  .pe.  mānattacārikena  vuḍḍhatarena
bhikkhunā  saddhiṃ  .pe.  abbhānārahena  bhikkhunā  saddhiṃ ekacchanne
āvāse  vatthabbaṃ  na  ekacchanne  anāvāse  vatthabbaṃ  na
ekacchanne  āvāse  vā  anāvāse vā vatthabbaṃ na ekāsane
nisīditabbaṃ  na  nīce  āsane  nisinne  ucce  āsane nisīditabbaṃ
na  chamāyaṃ  nisinne  āsane  nisīditabbaṃ na ekacaṅkame caṅkamitabbaṃ
na  nīce  caṅkame caṅkamante ucce caṅkame caṅkamitabbaṃ na chamāyaṃ
caṅkamante caṅkame caṅkamitabbaṃ.
   [364]  Mānattacārikacatuttho  ce  bhikkhave  parivāsaṃ dadeyya
Mūlāya   paṭikasseyya   mānattaṃ  dadeyya  tabbīso  abbheyya
akammaṃ taṃ na ca karaṇīyanti.
   [365]  Athakho  āyasmā  upāli  yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  upāli  bhagavantaṃ  etadavoca katī nu kho
bhante  mānattacārikassa  bhikkhuno  ratticchedāti  .  cattāro kho
upāli   mānattacārikassa   bhikkhuno   ratticchedā   sahavāso
vippavāso  anārocanā  ūne  gaṇe  carati 1- ime kho upāli
cattāro mānattacārikassa bhikkhuno ratticchedāti.
   [366]  Tena  kho  pana  samayena  sāvatthiyaṃ mahābhikkhusaṅgho
sannipatito  hoti  .  na  sakkonti  mānattacārikā bhikkhū mānattaṃ
sodhetuṃ  .  te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave  mānattaṃ  nikkhipituṃ  . evañca pana bhikkhave nikkhipitabbaṃ .
Tena  mānattacārikena  bhikkhunā  ekaṃ  bhikkhuṃ  upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ
uttarāsaṅgaṃ  karitvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā
evamassa  vacanīyo mānattaṃ nikkhipāmīti . nikkhittaṃ hoti mānattaṃ .
Vattaṃ nikkhipāmīti. Nikkhittaṃ hoti mānattanti.
   [367]  Tena  kho  pana samayena sāvatthiyā bhikkhū tahiṃ tahiṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. onogaṇena caratītipi onogaṇe caratītipi pāṭho dissati. ūne gaṇe caraṇanti.
Pakkamiṃsu  . sakkonti 1- mānattacārikā bhikkhū mānattaṃ sodhetuṃ .
Te  bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave
mānattaṃ samādiyituṃ 2- . evañca pana bhikkhave samāditabbaṃ . tena
mānattacārikena bhikkhunā ekaṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā evamassa vacanīyo
mānattaṃ  samādiyāmīti  .  samādinnaṃ  hoti  mānattaṃ  .  vattaṃ
samādiyāmīti. Samādinnaṃ hoti mānattanti.
        Mānattacārikavattaṃ niṭṭhitaṃ 3-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 147-154. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=3004              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=3004              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=354&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=19              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]