ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

                   Tassuddānaṃ
   [376] Pārivāsikā sādiyanti    pakatattānaṃ bhikkhūnaṃ 1-
       abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ    añjaliñceva sāmiciṃ
       āsanaṃ 2- seyyābhihāraṃ   pādodakaṃ pādapīṭhaṃ
       pādakathalikaṃ            pattacīvarapaṭiggāhaṇaṃ
       nahāne piṭṭhiparikammaṃ     ujjhāyanteva pesalā 3-.
       Dukkaṭaṃ sādiyantassa     mithu pañca yathāvuḍḍhaṃ 4-
       uposathaṃ pavāraṇaṃ        vassikañcāvaṇojanaṃ
       bhattaṃ 5- sammā pavattanā pakatattena gacchare 6-
       yo ca hoti pariyanto      na pure pacchā samaṇena 7-
       araññaṃ piṇḍanīhāro 8-  āgantuke uposathe 9-
       pavāraṇā ca dūtena       gantabbo ca sabhikkhuko 10-
@Footnote: 1 Ma. pārivāsikā sādenti pakatattāna bhikkhunaṃ. Yu. pārivāsikā sādenti pakatattena
@bhikkhunā . 2 Ma. abhivādanaṃ paccuṭṭhānaṃ añjaliṃ ca sāmiciyaṃ āsanaṃ. Yu. abhivādanaṃ
@paccuṭṭhānaṃ añjalisāmiyaṃ āsanaṃ . 3 ma seyyābhihāraṃ pādo pīṭhaṃ kathalikaṃ ....
@Yu. seyyābhihāraṃ pādodakaṃ pādapīṭhaṃ pādakathalikaṃ pattaṃ nahāne parikammaṃ ujjhāyanti
@ca pesalā . 4 Yu. pañca punāpare .  5 Ma. Yu. vassikoṇojabhojanaṃ .  6 Ma. Yu.
@sammā ca vattanā tattha pakatattassa gacchanaṃ .  7 Ma. Yu. yo ca hoti pariyanto
@pure pacchā tatheva ca .  8 Ma. āraññapiṇḍanīhāro. Yu. araññapiṇḍanihāro.
@9 Yu. uposathaṃ .  10 Yu. pavāraṇā ca dūto ca gantabbañca sabhikjuke.
       Ekacchanne na vatthabbaṃ   na chamāyaṃ nisajjite 1-
       āsane nīce caṅkame 2-    chamāyaṃ caṅkame na ca
       vuḍḍhatarena akammaṃ       ratticchedā 3- ca sodhanā
       nikkhipanaṃ samādānaṃ       ñātabbaṃ pārivāsikā 4-
       mūlāya mānattārahā     tathā mānattacārikā
       abbhānārahakā cāpi     sambhedanayato puna 5-.
       Pārivāsikānaṃ 6- tayo     catumānattacārike
       na samenti ratticchedā 7-  mānattesu ca divāsikaṃ 8-.
       Dve kammā sadisā sesā   tayo kammā samānatāti 9-.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ekacchanne ca vuṭṭhānaṃ tatheva ca nimantaye .  2 Yu. nīcacaṅkame.
@3 Ma. Yu. ratticchedo .  4 Ma. vattaṃ va parivāsike. Yu. ratti vā pārivāsike.
@5 Ma. abbhānārahena yo cāpi sambhedaṃ nayato puna. Yu. abbhānāraho yo cāpi
@sambhedaṃ nayato puna . 6 Ma. Yu. pārivāsikesu .  7 Ma. Yu. samanti racticchedesu.
@8 Ma. Yu. devasi .  9 Ma. Yu. samāsamāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 158-159. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=3210              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=3210              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=376&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=21              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่