ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [43]  Tena  kho pana samayena āyasmā seyyasako bālo
hoti  abyatto  āpattibahulo  anapadāno  gihisaṃsaṭṭho  viharati
ananulomikehi  gihisaṃsaggehi  apissu  bhikkhū  pakatattā  1-  parivāsaṃ
dentā  mūlāya  paṭikassantā  mānattaṃ  dentā  abbhentā .
Ye  te  bhikkhū appicchā .pe. te ujjhāyanti khīyanti vipācenti
kathaṃ  hi  nāma  āyasmā  seyyasako  bālo  bhavissati  abyatto
āpattibahulo   anapadāno  gihisaṃsaṭṭho  viharissati  ananulomikehi
@Footnote: 1 Ma. Yu. pakatā.
Gihisaṃsaggehi  apissu  bhikkhū  pakatattā  parivāsaṃ  dentā  mūlāya
paṭikassantā  mānattaṃ  dentā  abbhentāti  .  athakho te bhikkhū
bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   [44] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi  saccaṃ  kira  bhikkhave  seyyasako
bhikkhu bālo hoti 1- abyatto āpattibahulo anapadāno gihisaṃsaṭṭho
viharati   ananulomikehi  gihisaṃsaggehi  apissu  bhikkhū  pakatattā
parivāsaṃ   dentā   mūlāya   paṭikassantā  mānattaṃ  dentā
abbhentāti  .  saccaṃ bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā ananucchavikaṃ
bhikkhave  tassa  moghapurisassa  ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ
akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ  hi  nāma  so bhikkhave moghapuriso bālo
bhavissati   abyatto   āpattibahulo   anapadāno   gihisaṃsaṭṭho
viharissati  ananulomikehi   gihisaṃsaggehi  apissu  bhikkhū  pakatattā
parivāsaṃ  dentā  mūlāya  paṭikassantā  mānattaṃ dentā abbhentā
netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā
bhiyyobhāvāya  .pe.  vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi
tenahi  bhikkhave  saṅgho  seyyasakassa  bhikkhuno  niyassakammaṃ  karotu
nissāya  te  vatthabbanti  .  evañca  pana  bhikkhave kātabbaṃ .
Paṭhamaṃ  seyyasako  bhikkhu  codetabbo  codetvā  sāretabbo
sāretvā  āpatti  āropetabbā  āpattiṃ āropetvā byattena
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho na dissati.
Bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {44.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ seyyasako bhikkhu bālo
hoti  abyatto  āpattibahulo  anapadāno  gihisaṃsaṭṭho  viharati
ananulomikehi  gihisaṃsaggehi  apissu  bhikkhū  pakatattā  parivāsaṃ
dentā  mūlāya  paṭikassantā  mānattaṃ  dentā abbhentā . yadi
saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  seyyasakassa  bhikkhuno  niyassakammaṃ
kareyya nissāya te vatthabbanti. Esā ñatti.
   {44.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ seyyasako bhikkhu bālo
hoti  abyatto  āpattibahulo  anapadāno  gihisaṃsaṭṭho  viharati
ananulomikehi  gihisaṃsaggehi  apissu  bhikkhū  pakatattā  parivāsaṃ
dentā  mūlāya  paṭikassantā  mānattaṃ  dentā  abbhentā .
Saṅgho  seyyasakassa  bhikkhuno  niyassakammaṃ  karoti  nissāya  te
vatthabbanti   .   yassāyasmato  khamati  seyyasakassa  bhikkhuno
niyassakammassa  karaṇaṃ  nissāya  te  vatthabbanti  so  tuṇhassa
yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {44.3}  Dutiyampi  etamatthaṃ  vadāmi  . suṇātu me bhante
saṅgho  ayaṃ  seyyasako  bhikkhu bālo hoti abyatto āpattibahulo
anapadāno   gihisaṃsaṭṭho   viharati   ananulomikehi   gihisaṃsaggehi
apissu  bhikkhū  pakatattā  parivāsaṃ  dentā  mūlāya  paṭikassantā
mānattaṃ  dentā  abbhentā  .  saṅgho  seyyasakassa  bhikkhuno
niyassakammaṃ  karoti  nissāya  te  vatthabbanti  .  yassāyasmato
khamati     seyyasakassa     bhikkhuno     niyassakammassa
Karaṇaṃ  nissāya  te  vatthabbanti  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati
so bhāseyya.
   {44.4}  Tatiyampi  etamatthaṃ  vadāmi  . suṇātu me bhante
saṅgho .pe. So tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {44.5} Kataṃ saṅghena seyyasakassa bhikkhuno niyassakammaṃ nissāya
te  vatthabbanti  khamati  saṅghassa  tasmā  tuṇhī  .  evametaṃ
dhārayāmīti.
   [45]  Tīhi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  asammukhā  kataṃ
hoti  appaṭipucchā  kataṃ  hoti  appaṭiññāya  kataṃ  hoti  imehi
kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ  adhammakammañceva
hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [46]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  anāpattiyā
kataṃ  hoti  adesanāgāminiyā  āpattiyā  kataṃ  hoti  desitāya
āpattiyā  kataṃ  hoti  imehi  kho  bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ
niyassakammaṃ adhammakammañceva hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [47]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  acodetvā
kataṃ  hoti  asāretvā  kataṃ  hoti  āpattiṃ  anāropetvā kataṃ
hoti  imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
Adhammakammañceva hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [48]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
adhammakammañceva   hoti   avinayakammañca  duvūpasantañca  asammukhā
kataṃ  hoti  adhammena  kataṃ  hoti  vaggena kataṃ hoti imehi kho
bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ  adhammakammañceva  hoti
avinayakammañca duvūpasantañca.
   [49]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  appaṭipucchā
kataṃ  hoti  adhammena  kataṃ  hoti  vaggena kataṃ hoti imehi kho
bhikkhave   tīhaṅgehi   samannāgataṃ   niyassakammaṃ  adhammakammañceva
hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [50]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  appaṭiññāya
kataṃ  hoti  adhammena  kataṃ  hoti  vaggena kataṃ hoti imehi kho
bhikkhave   tīhaṅgehi   samannāgataṃ   niyassakammaṃ  adhammakammañceva
hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [51]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  anāpattiyā
kataṃ  hoti  adhammena  kataṃ  hoti  vaggena kataṃ hoti imehi kho
bhikkhave   tīhaṅgehi   samannāgataṃ   niyassakammaṃ  adhammakammañceva
Hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [52]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  adesanāgāminiyā
āpattiyā  kataṃ  hoti  adhammena  kataṃ  hoti  vaggena kataṃ hoti
imehi   kho   bhikkhave   tīhaṅgehi   samannāgataṃ  niyassakammaṃ
adhammakammañceva hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [53]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
adhammakammañceva   hoti   avinayakammañca  duvūpasantañca  desitāya
āpattiyā  kataṃ  hoti  adhammena  kataṃ  hoti  vaggena kataṃ hoti
imehi   kho   bhikkhave   tīhaṅgehi   samannāgataṃ  niyassakammaṃ
adhammakammañceva hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [54]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  acodetvā
kataṃ  hoti  adhammena  kataṃ  hoti  vaggena kataṃ hoti imehi kho
bhikkhave   tīhaṅgehi   samannāgataṃ   niyassakammaṃ  adhammakammañceva
hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [55]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  asāretvā
kataṃ  hoti  adhammena  kataṃ  hoti  vaggena kataṃ hoti imehi kho
bhikkhave   tīhaṅgehi   samannāgataṃ   niyassakammaṃ  adhammakammañceva
Hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [56]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
adhammakammañceva   hoti   avinayakammañca   duvūpasantañca  āpattiṃ
anāropetvā  kataṃ  hoti  adhammena  kataṃ  hoti  vaggena  kataṃ
hoti  imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
adhammakammañceva hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
        Adhammakamme dvādasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [57]  Tīhi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
dhammakammañceva  hoti  vinayakammañca  suvūpasantañca  sammukhā kataṃ hoti
paṭipucchā  kataṃ  hoti  paṭiññāya  kataṃ  hoti  imehi kho bhikkhave
tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ  dhammakammañceva  hoti vinayakammañca
suvūpasantañca.
   [58]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
dhammakammañceva   hoti   vinayakammañca   suvūpasantañca  āpattiyā
kataṃ  hoti  desanāgāminiyā  āpattiyā  kataṃ  hoti  adesitāya
āpattiyā  kataṃ  hoti  imehi  kho  bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ
niyassakammaṃ dhammakammañceva hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [59]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
dhammakammañceva   hoti   vinayakammañca   suvūpasantañca  codetvā
kataṃ  hoti  sāretvā  kataṃ  hoti  āpattiṃ  āropetvā  kataṃ
Hoti  imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
dhammakammañceva hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [60]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
dhammakammañceva  hoti  vinayakammañca  suvūpasantañca  sammukhā  kataṃ
hoti  dhammena  kataṃ  hoti  samaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho
bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ  dhammakammañceva  hoti
vinayakammañca suvūpasantañca.
   [61]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
dhammakammañceva  hoti  vinayakammañca  suvūpasantañca  paṭipucchā  kataṃ
hoti  dhammena  kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave
tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ  dhammakammañceva  hoti vinayakammañca
suvūpasantañca.
   [62]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
dhammakammañceva   hoti   vinayakammañca   suvūpasantañca   paṭiññāya
kataṃ  hoti  dhammena  kataṃ  hoti  samaggena  kataṃ  hoti  imehi
kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ  dhammakammañceva
hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [63]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
dhammakammañceva   hoti   vinayakammañca   suvūpasantañca  āpattiyā
kataṃ  hoti  dhammena  kataṃ  hoti  samaggena  kataṃ  hoti  imehi
Kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ  dhammakammañceva
hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [64]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
dhammakammañceva  hoti  vinayakammañca  suvūpasantañca  desanāgāminiyā
āpattiyā  kataṃ  hoti  dhammena  kataṃ  hoti  samaggena kataṃ hoti
imehi  kho  bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ niyassakammaṃ dhammakammañceva
hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [65]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
dhammakammañceva   hoti   vinayakammañca   suvūpasantañca  adesitāya
āpattiyā  kataṃ  hoti  dhammena  kataṃ  hoti  samaggena kataṃ hoti
imehi  kho  bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ niyassakammaṃ dhammakammañceva
hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [66]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
dhammakammañceva   hoti   vinayakammañca   suvūpasantañca  codetvā
kataṃ  hoti  dhammena  kataṃ  hoti  samaggena  kataṃ  hoti  imehi
kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ  dhammakammañceva
hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [67]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
dhammakammañceva   hoti   vinayakammañca   suvūpasantañca  sāretvā
kataṃ  hoti  dhammena  kataṃ  hoti  samaggena  kataṃ  hoti  imehi
Kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ  dhammakammañceva
hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [68]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
dhammakammañceva   hoti   vinayakammañca   suvūpasantañca   āpattiṃ
āropetvā  kataṃ  hoti  dhammena  kataṃ  hoti  samaggena  kataṃ
hoti  imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  niyassakammaṃ
dhammakammañceva hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
         Dhammakamme dvādasakaṃ niṭṭhitaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 18-27. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=361              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=361              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=43&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=43              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=5710              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=5710              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]