ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [440]  Tena  kho  pana  samayena aññataro bhikkhu sambahulā
saṅghādisesā   āpattiyo  āpanno  hoti  ekā  āpatti
ekāhapaṭicchannā  ekā  āpatti  dvīhapaṭicchannā  ekā  āpatti
tīhapaṭicchannā  ekā  āpatti  catūhapaṭicchannā  ekā  āpatti
pañcāhapaṭicchannā   ekā   āpatti   chāhapaṭicchannā   ekā
āpatti   sattāhapaṭicchannā  ekā  āpatti  aṭṭhāhapaṭicchannā
ekā  āpatti  navāhapaṭicchannā ekā āpatti dasāhapaṭicchannā .
So  bhikkhūnaṃ  ārocesi  ahaṃ  āvuso  sambahulā  saṅghādisesā
āpattiyo  āpajjiṃ  ekā  āpatti  ekāhapaṭicchannā  .pe.
Ekā āpatti dasāhapaṭicchannā kathaṃ nu kho mayā paṭipajjitabbanti .
Te   bhikkhū   bhagavato   etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  tenahi
bhikkhave  saṅgho  tassa  bhikkhuno  tāsaṃ  āpattīnaṃ  yā  āpatti
Dasāhapaṭicchannā tassā agghena samodhānaparivāsaṃ detu.
   [441] Evañca pana bhikkhave dātabbo . Tena bhikkhave bhikkhunā
saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  vuḍḍhānaṃ bhikkhūnaṃ
pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ paggahetvā evamassa
vacanīyo  ahaṃ  bhante  sambahulā  saṅghādisesā  āpattiyo āpajjiṃ
ekā   āpatti  ekāhapaṭicchannā  .pe.  ekā  āpatti
dasāhapaṭicchannā  sohaṃ  bhante  saṅghaṃ  tāsaṃ āpattīnaṃ yā āpatti
dasāhapaṭicchannā  tassā  agghena  samodhānaparivāsaṃ  yācāmīti .
Dutiyampi yācitabbo tatiyampi yācitabbo.
   [442] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {442.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajji  ekā āpatti ekāhapaṭicchannā
.pe.  ekā  āpatti  dasāhapaṭicchannā so saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ
yā  āpatti  dasāhapaṭicchannā  tassā  agghena  samodhānaparivāsaṃ
yācati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho itthannāmassa bhikkhuno
tāsaṃ  āpattīnaṃ  yā  āpatti  dasāhapaṭicchannā  tassā  agghena
samodhānaparivāsaṃ dadeyya. Esā ñatti.
   {442.2}  Suṇātu  me  bhante  saṅgho  ayaṃ  itthannāmo
bhikkhu    sambahulā   saṅghādisesā   āpattiyo   āpajji
ekā    āpatti    ekāhapaṭicchannā   .pe.   ekā
āpatti   dasāhapaṭicchannā   so   saṅghaṃ   tāsaṃ   āpattīnaṃ
Yā  āpatti  dasāhapaṭicchannā  tassā  agghena  samodhānaparivāsaṃ
yācati  .  saṅgho  itthannāmassa  bhikkhuno  tāsaṃ  āpattīnaṃ  yā
āpatti  dasāhapaṭicchannā  tassā  agghena samodhānaparivāsaṃ deti .
Yassāyasmato  khamati  itthannāmassa  bhikkhuno  tāsaṃ  āpattīnaṃ  yā
āpatti   dasāhapaṭicchannā  tassā  agghena  samodhānaparivāsassa
dānaṃ so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {442.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi  .pe. dinno saṅghena itthannāmassa bhikkhuno tāsaṃ āpattīnaṃ
yā  āpatti  dasāhapaṭicchannā  tassā  agghena  samodhānaparivāso
khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [443]  Tena  kho  pana  samayena aññataro bhikkhu sambahulā
saṅghādisesā   āpattiyo  āpanno  hoti  ekā  āpatti
ekāhapaṭicchannā  dve  āpattiyo  dvīhapaṭicchannāyo  1-  tisso
āpattiyo  tīhapaṭicchannāyo  catasso  āpattiyo  catūhapaṭicchannāyo
pañca   āpattiyo  pañcāhapaṭicchannāyo  1-  cha  āpattiyo
chāhapaṭicchannāyo 1- satta āpattiyo sattāhapaṭicchannāyo 1- aṭṭha
āpattiyo  aṭṭhāhapaṭicchannāyo  nava  āpattiyo  navāhapaṭicchannāyo
dasa   āpattiyo   dasāhapaṭicchannāyo   .   so   bhikkhūnaṃ
ārocesi  ahaṃ  āvuso  sambahulā  saṅghādisesā  āpattiyo
āpajjiṃ  ekā  āpatti  ekāhapaṭicchannā  .pe. dasa āpattiyo
@Footnote: 1 Yu. ... channā. ito paraṃ sabbattha eseva nayo.
Dasāhapaṭicchannāyo  kathaṃ  nu  kho  mayā  paṭipajjitabbanti  .  te
bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  tenahi  bhikkhave saṅgho
tassa  bhikkhuno  tāsaṃ  āpattīnaṃ yā āpattiyo sabbacirapaṭicchannāyo
tāsaṃ agghena samodhānaparivāsaṃ detu.
   [444]  Evañca  pana  bhikkhave  dātabbo . tena bhikkhave
bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarasaṅgaṃ  karitvā  .pe.
Evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante  sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjiṃ  ekā  āpatti  ekāhapaṭicchannā  .pe. dasa āpattiyo
dasāhapaṭicchannāyo  sohaṃ  bhante  saṅghaṃ  tāsaṃ  āpattīnaṃ  yā
āpattiyo  sabbacirapaṭicchannāyo  tāsaṃ  agghena  samodhānaparivāsaṃ
yācāmīti. Dutiyampi yācitabbo tatiyampi yācitabbo.
   [445] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {445.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajji  ekā āpatti ekāhapaṭicchannā
.pe.  dasa  āpattiyo  dasāhapaṭicchannāyo  so  saṅghaṃ  tāsaṃ
āpattīnaṃ  yā  āpattiyo  sabbacirapaṭicchannāyo  tāsaṃ  agghena
samodhānaparivāsaṃ yācati . yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho itthannāmassa
bhikkhuno  tāsaṃ  āpattīnaṃ  yā  āpattiyo  sabbacirapaṭicchannāyo
tāsaṃ agghena samodhānaparivāsaṃ dadeyya. Esā ñatti.
   {445.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu sambahulā
Saṅghādisesā  āpattiyo  āpajji  ekā āpatti ekāhapaṭicchannā
.pe.  dasa āpattiyo dasāhapaṭicchannāyo so saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ
yā  āpattiyo  sabbacirapaṭicchannāyo  tāsaṃ agghena samodhānaparivāsaṃ
yācati  .  saṅgho  itthannāmassa  bhikkhuno  tāsaṃ  āpattīnaṃ  yā
āpattiyo  sabbacirapaṭicchannāyo  tāsaṃ  agghena  samodhānaparivāsaṃ
deti  .  yassāyasmato  khamati  itthannāmassa  bhikkhuno  tāsaṃ
āpattīnaṃ  yā  āpattiyo  sabbacirapaṭicchannāyo  tāsaṃ  agghena
samodhānaparivāsassa  dānaṃ  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati  so
bhāseyya.
   {445.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi  .pe.  dinno  saṅghena  itthannāmassa  bhikkhuno  tāsaṃ
āpattīnaṃ  yā  āpattiyo  sabbacirapaṭicchannāyo  tāsaṃ  agghena
samodhānaparivāso  khamati  saṅghassa  tasmā  tuṇhī  .  evametaṃ
dhārayāmīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 218-222. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=4452              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=4452              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=440&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=32              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]