ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [446] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu dve saṅghādisesā
āpattiyo  āpanno hoti dvemāsapaṭicchannāyo . tassa etadahosi
ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo
yannūnāhaṃ   saṅghaṃ   ekissā   āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya
dvemāsaparivāsaṃ  yāceyyanti  .  so  saṅghaṃ  ekissā āpattiyā
dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ yāci . tassa saṅgho ekissā
āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ  adāsi  .  tassa
Parivasantassa  lajjidhammo  okkami  ahaṃ  kho  dve  saṅghādisesā
āpattiyo  āpajjiṃ  dvemāsapaṭicchannāyo  tassa  me  etadahosi
ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo
yannūnāhaṃ saṅghaṃ ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ
yāceyyanti  sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā devamāsapaṭicchannāya
dvemāsaparivāsaṃ  yāciṃ  tassa  me  saṅgho  ekissā  āpattiyā
dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ  adāsi  tassa me parivasantassa
lajjidhammo  okkami  yannūnāhaṃ  saṅghaṃ  itarissāpi  āpattiyā
dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yāceyyanti.
   {446.1} So bhikkhūnaṃ ārocesi ahaṃ āvuso dve saṅghādisesā
āpattiyo  āpajjiṃ  dvemāsapaṭicchannāyo tassa me etadahosi ahaṃ
kho  dve  saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo
yannūnāhaṃ saṅghaṃ ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ
yāceyyanti  sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya
dvemāsaparivāsaṃ  yāciṃ  tassa  me  saṅgho  ekissā  āpattiyā
dvemāsapaṭicchannāya   dvemāsaparivāsaṃ   adāsi   tassa   me
parivasantassa  lajjidhammo  okkami  ahaṃ  kho  dve  saṅghādisesā
āpattiyo  āpajjiṃ  dvemāsapaṭicchannāyo  tassa  me  etadahosi
ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo
yannūnāhaṃ   saṅghaṃ   ekissā   āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya
Dvemāsaparivāsaṃ  yāceyyanti  sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā
dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ  yāciṃ  tassa  me  saṅgho
ekissā  āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ  adāsi
tassa  me  parivasantassa  lajjidhammo  okkami  yannūnāhaṃ  saṅghaṃ
itarissāpi   āpattiyā   dvemāsapaṭicchannāya   dvemāsaparivāsaṃ
yāceyyanti kathaṃ nu kho mayā paṭipajjitabbanti . te bhikkhū bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  tenahi  bhikkhave  saṅgho tassa bhikkhuno
itarissāpi āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ detu.
   [447]  Evañca  pana  bhikkhave  dātabbo . tena bhikkhave
bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā .pe.
Evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante  dve  saṅghādisesā  āpattiyo
āpajjiṃ   dvemāsapaṭicchannāyo  tassa  me  etadahosi  ahaṃ
kho  dve  saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo
yannūnāhaṃ   saṅghaṃ   ekissā   āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya
dvemāsaparivāsaṃ  yāceyyanti  sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā
dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yāciṃ tassa me saṅgho ekissā
āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ  adāsi  tassa
me  parivasantassa  lajjidhammo  okkami ahaṃ kho dve saṅghādisesā
āpattiyo  āpajjiṃ  dvemāsapaṭicchannāyo  tassa  me  etadahosi
ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo
Yannūnāhaṃ   saṅghaṃ   ekissā   āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya
dvemāsaparivāsaṃ  yāceyyanti  sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā
dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ  yāciṃ  tassa  me  saṅgho
ekissā  āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ  adāsi
tassa  me  parivasantassa  lajjidhammo  okkami  yannūnāhaṃ  saṅghaṃ
itarissāpi   āpattiyā   dvemāsapaṭicchannāya   dvemāsaparivāsaṃ
yāceyyanti   sohaṃ   bhante   saṅghaṃ  itarissāpi  āpattiyā
dvemāsapaṭicchannāya   dvemāsaparivāsaṃ   yācāmīti  .  dutiyampi
yācitabbo tatiyampi yācitabbo.
   [448] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {448.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu dve
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajji  dvemāsapaṭicchannāyo  .  tassa
etadahosi  ahaṃ  kho  dve  saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjiṃ
dvemāsapaṭicchannāyo   yannūnāhaṃ   saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā
dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ  yāceyyanti  .  so  saṅghaṃ
ekissā  āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ yāci .
Tassa saṅgho ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ
adāsi . tassa parivasantassa lajjidhammo okkami ahaṃ kho dve saṅghādisesā
āpattiyo  āpajjiṃ  dvemāsapaṭicchannāyo  tassa  me  etadahosi
ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo
Yannūnāhaṃ   saṅghaṃ   ekissā   āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya
dvemāsaparivāsaṃ  yāceyyanti  sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā
dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ  yāciṃ  .  tassa  me saṅgho
ekissā  āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ adāsi .
Tassa  me  parivasantassa  lajjidhammo  okkami  yannūnāhaṃ  saṅghaṃ
itarissāpi   āpattiyā   dvemāsapaṭicchannāya   dvemāsaparivāsaṃ
yāceyyanti  . so saṅghaṃ itarissāpi āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya
dvemāsaparivāsaṃ  yācati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho
itthannāmassa  bhikkhuno  itarissāpi  āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya
dvemāsaparivāsaṃ dadeyya. Esā ñatti.
   {448.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu dve
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajji  dvemāsapaṭicchannāyo  .  tassa
etadahosi  ahaṃ  kho  dve  saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjiṃ
dvemāsapaṭicchannāyo   yannūnāhaṃ   saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā
dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yāceyyanti . so saṅghaṃ ekissā
āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yāci . tassa saṅgho
ekissā  āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ adāsi .
Tassa  parivasantassa  lajjidhammo okkami ahaṃ kho dve saṅghādisesā
āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo tassa me etadahosi ahaṃ kho
dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo yannūnāhaṃ
Saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ
yāceyyanti  sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya
dvemāsaparivāsaṃ  yāciṃ  .  tassa  me saṅgho ekissā āpattiyā
dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ adāsi . tassa me parivasantassa
lajjidhammo  okkami  yannūnāhaṃ  saṅghaṃ  itarissāpi  āpattiyā
dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ  yāceyyanti  .  so  saṅghaṃ
itarissāpi   āpattiyā   dvemāsapaṭicchannāya   dvemāsaparivāsaṃ
yācati  .  saṅgho  itthannāmassa  bhikkhuno  itarissāpi  āpattiyā
dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ  deti  .  yassāyasmato khamati
itthannāmassa  bhikkhuno  itarissāpi  āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya
dvemāsaparivāsassa  dānaṃ  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati  so
bhāseyya.
   {448.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi  .pe.  dinno  saṅghena  itthannāmassa  bhikkhuno itarissāpi
āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāso  khamati  saṅghassa
tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   {448.4} Tena bhikkhave bhikkhunā tadupādāya dve māsā parivasitabbā.
   [449] Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  dvemāsapaṭicchannāyo . tassa evaṃ hoti ahaṃ kho dve
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjiṃ  dvemāsapaṭicchannāyo  yannūnāhaṃ
saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ
Yāceyyanti  .  so saṅghaṃ ekissā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya
dvemāsaparivāsaṃ  yācati  .  tassa  saṅgho  ekissā  āpattiyā
dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ  deti  .  tassa  parivasantassa
lajjidhammo  okkami  ahaṃ  kho  dve  saṅghādisesā  āpattiyo
āpajjiṃ  dvemāsapaṭicchannāyo  tassa me etadahosi ahaṃ kho dve
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjiṃ  dvemāsapaṭicchannāyo  yannūnāhaṃ
saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ
yāceyyanti  sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya
dvemāsaparivāsaṃ  yāciṃ  tassa  me  saṅgho  ekissā  āpattiyā
dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ  adāsi  tassa me parivasantassa
lajjidhammo  okkami  yannūnāhaṃ  saṅghaṃ  itarissāpi  āpattiyā
dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ yāceyyanti . So saṅghaṃ itarissāpi
āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ  yācati  .  tassa
saṅgho  itarissāpi  āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ
deti. Tena bhikkhave bhikkhunā tadupādāya dve māsā parivasitabbā.
   [450] Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  dvemāsapaṭicchannāyo  ekaṃ  āpattiṃ  jānāti  ekaṃ
āpattiṃ na jānāti . so saṅghaṃ yaṃ āpattiṃ jānāti tassā āpattiyā
dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ  yācati . tassa saṅgho tassā
āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ  deti  .  so
Parivasanto  itarampi  āpattiṃ  jānāti  .  tassa evaṃ hoti ahaṃ
kho  dve  saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjiṃ dvemāsapaṭicchannāyo
ekaṃ āpattiṃ jāniṃ ekaṃ āpattiṃ na jāniṃ sohaṃ saṅghaṃ yaṃ āpattiṃ
jāniṃ  tassā  āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ
yāciṃ  tassa  me  saṅgho  tassā  āpattiyā  devamāsapaṭicchannāya
dvemāsaparivāsaṃ  adāsi  sohaṃ  parivasanto  itaraṃpi āpattiṃ jānāmi
yannūnāhaṃ   saṅghaṃ   itarissāpi  āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya
dvemāsaparivāsaṃ  yāceyyanti  .  so  saṅghaṃ itarissāpi āpattiyā
dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ  yācati  .  tassa  saṅgho
itarissāpi  āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ deti .
Tena bhikkhave bhikkhunā tadupādāya dve māsā parivasitabbā.
   [451] Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  dvemāsapaṭicchannāyo  ekaṃ  āpattiṃ  sarati  ekaṃ
āpattiṃ na sarati . so saṅghaṃ yaṃ āpattiṃ sarati tassā āpattiyā
dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ  yācati  .  tassa  saṅgho
tassā    āpattiyā   dvemāsapaṭicchannāya   dvemāsaparivāsaṃ
deti  .  so  parivasanto  itarampi āpattiṃ sarati . tassa evaṃ
hoti  ahaṃ  kho  dve  saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjiṃ
dvemāsapaṭicchannāyo  ekaṃ  āpattiṃ  sariṃ  ekaṃ  āpattiṃ na sariṃ
sohaṃ  saṅghaṃ  yaṃ āpattiṃ sariṃ tassā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya
Dvemāsaparivāsaṃ  yāciṃ  tassa  me  saṅgho  tassā  āpattiyā
dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ  adāsi  sohaṃ  parivasanto
itarampi  āpattiṃ  sarāmi  yannūnāhaṃ  saṅghaṃ  itarissāpi  āpattiyā
dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ  yāceyyanti  .  so  saṅghaṃ
itarissāpi   āpattiyā   dvemāsapaṭicchannāya   dvemāsaparivāsaṃ
yācati  .  tassa  saṅgho itarissāpi āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya
dvemāsaparivāsaṃ  deti  .  tena bhikkhave bhikkhunā tadupādāya dve
māsā parivasitabbā.
   [452] Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  dvemāsapaṭicchannāyo  ekāya  āpattiyā  nibbematiko
ekāya āpattiyā vematiko . so saṅghaṃ yāya āpattiyā nibbematiko
tassā  āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ  yācati .
Tassa  saṅgho  tassā āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ
deti . so parivasanto itarissāpi āpattiyā nibbematiko hoti .
Tassa  evaṃ  hoti ahaṃ kho dve saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ
dvemāsapaṭicchannāyo  ekāya  āpattiyā  nibbematiko  ekāya
āpattiyā  vematiko  sohaṃ  saṅghaṃ  yāya  āpattiyā  nibbematiko
tassā  āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ yāciṃ tassa
me  saṅgho  tassā  āpattiyā dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ
adāsi  sohaṃ  parivasanto  itarissāpi  āpattiyā  nibbematiko
Yannūnāhaṃ   saṅghaṃ   itarissāpi  āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya
dvemāsaparivāsaṃ  yāceyyanti  .  so  saṅghaṃ itarissāpi āpattiyā
dvemāsapaṭicchannāya  dvemāsaparivāsaṃ  yācati  .  tassa  saṅgho
itarissāpi  āpattiyā  dvemāsapaṭicchannāya dvemāsaparivāsaṃ deti .
Tena bhikkhave bhikkhunā tadupādāya dve māsā parivasitabbā.
   [453] Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  dvemāsapaṭicchannāyo  ekā  āpatti  jānapaṭicchannā
ekā  āpatti  ajānapaṭicchannā  .  so  saṅghaṃ  tāsaṃ āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ  dvemāsaparivāsaṃ  yācati  . tassa saṅgho tāsaṃ
āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  dvemāsaparivāsaṃ  deti  .  tassa
parivasantassa  añño  bhikkhu  āgacchati  bahussuto  āgatāgamo
dhammadharo  vinayadharo  mātikādharo  paṇḍito  viyatto  medhāvī lajjī
kukkuccako  sikkhākāmo . so evaṃ vadeti kiṃ ayaṃ āvuso bhikkhu
āpanno  kissāyaṃ  bhikkhu  parivasatīti  .  te  evaṃ vadenti ayaṃ
āvuso   bhikkhu   dve   saṅghādisesā  āpattiyo  āpajji
dvemāsapaṭicchannāyo   ekā  āpatti  jānapaṭicchannā  ekā
āpatti ajānapaṭicchannā so saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ
dvemāsaparivāsaṃ yāci tassa saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ
dvemāsaparivāsaṃ  adāsi  tāyo  ayaṃ  āvuso  bhikkhu  āpanno
tāsāyaṃ   bhikkhu  parivasatīti  .  so  evaṃ  vadeti  yāyaṃ
Āvuso  āpatti  jānapaṭicchannā  dhammikaṃ  tassā  āpattiyā
parivāsadānaṃ  dhammatā  1-  rūhati  yā ca khvāyaṃ āvuso āpatti
ajānapaṭicchannā adhammikaṃ tassā āpattiyā parivāsadānaṃ adhammatā 2-
na rūhati etissā 3- āvuso āpattiyā bhikkhu mānattārahoti.
   [454] Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  dvemāsapaṭicchannāyo  ekā  āpatti  saramānapaṭicchannā
ekā  āpatti  asaramānapaṭicchannā  .  so saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ  dvemāsaparivāsaṃ  yācati  .  tassa  saṅgho
tāsaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  dvemāsaparivāsaṃ  deti .
Tassa  parivasantassa  añño  bhikkhu  āgacchati  bahussuto āgatāgamo
dhammadharo  vinayadharo  mātikādharo  paṇḍito  viyatto  medhāvī lajjī
kukkuccako  sikkhākāmo  .  so  evaṃ  vadeti  kiṃ ayaṃ āvuso
bhikkhu āpanno kissāyaṃ bhikkhu parivasatīti.
   {454.1} Te evaṃ vadenti ayaṃ āvuso bhikkhu dve saṅghādisesā
āpattiyo   āpajji   dvemāsapaṭicchannāyo   ekā  āpatti
saramānapaṭicchannā  ekā  āpatti  asaramānapaṭicchannā  so  saṅghaṃ
tāsaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ yāci tassa saṅgho
tāsaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ adāsi tāyo ayaṃ
āvuso bhikkhu āpanno tāsāyaṃ bhikkhu parivasatīti. So evaṃ vadeti yāyaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. dhammattā. evamuparipi .     2 Ma. Yu. adhammattā. evamuparipi.
@3 Ma. ekissā. evamuparipi.
Āvuso  āpatti  saramānapaṭicchannā  dhammikaṃ  tassā  āpattiyā
parivāsadānaṃ  dhammatā  rūhati  yā  ca  khvāyaṃ  āvuso  āpatti
asaramānapaṭicchannā   adhammikaṃ   tassā  āpattiyā  parivāsadānaṃ
adhammatā  na  rūhati  etissā  āvuso  āpattiyā  bhikkhu
mānattārahoti.
   [455] Idha pana bhikkhave bhikkhu dve saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati  dvemāsapaṭicchannāyo  ekā  āpatti nibbematikapaṭicchannā
ekā  āpatti  vematikapaṭicchannā  .  so  saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ
dvemāsapaṭicchannānaṃ  dvemāsaparivāsaṃ  yācati  .  tassa  saṅgho
tāsaṃ  āpattīnaṃ  dvemāsapaṭicchannānaṃ  dvemāsaparivāsaṃ  deti .
Tassa  parivasantassa  añño  bhikkhu  āgacchati  bahussuto āgatāgamo
dhammadharo  vinayadharo  mātikādharo  paṇḍito  viyatto  medhāvī lajjī
kukkuccako  sikkhākāmo  .  so  evaṃ  vadeti  kiṃ ayaṃ āvuso
bhikkhu āpanno kissāyaṃ bhikkhu parivasatīti.
   {455.1} Te evaṃ vadenti ayaṃ āvuso bhikkhu dve saṅghādisesā
āpattiyo   āpajji   dvemāsapaṭicchannāyo   ekā  āpatti
nibbematikapaṭicchannā  ekā  āpatti  vematikapaṭicchannā  so  saṅghaṃ
tāsaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ yāci tassa saṅgho
tāsaṃ āpattīnaṃ dvemāsapaṭicchannānaṃ dvemāsaparivāsaṃ adāsi tāyo ayaṃ
āvuso bhikkhu āpanno tāsāyaṃ bhikkhu parivasatīti . so evaṃ vadeti
Yāyaṃ  āvuso  āpatti  nibbematikapaṭicchannā  dhammikaṃ  tassā
āpattiyā  parivāsadānaṃ  dhammatā  rūhati  yā  ca  khvāyaṃ āvuso
āpatti  vematikapaṭicchannā  adhammikaṃ  tassā  āpattiyā parivāsadānaṃ
adhammatā  na  rūhati  etissā  āvuso  āpattiyā  bhikkhu
mānattārahoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 222-234. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=4540              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=4540              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=446&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=33              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่