ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [482]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu mānattāraho vibbhamati .
Vibbhantakassa  bhikkhave  mānattādānaṃ  na  rūhati  .  so ce puna
upasampajjati  tassa  tadeva  purimaṃ  parivāsadānaṃ  .  yo parivāso
dinno  sudinno  .  yo  parivuttho  suparivattho . tassa bhikkhuno
mānattaṃ dātabbaṃ.
   [483]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  mānattāraho sāmaṇero
hoti  .pe.  ummattako  hoti  .pe.  khittacitto  hoti .pe.
Vedanaṭṭo  hoti  .pe.  āpattiyā  adassane  ukkhipiyati  .pe.
Āpattiyā  appaṭikamme  ukkhipiyati  .pe.  pāpikāya  diṭṭhiyā
Appaṭinissagge  ukkhipiyati  .  ukkhittakassa  bhikkhave  mānattadānaṃ
na rūhati . so ce puna osāriyati tassa tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ.
Yo parivāso dinno sudinno . yo parivuttho suparivuttho . tassa
bhikkhuno mānattaṃ dātabbaṃ.
   [484]  Idha pana bhikkhave bhikkhu mānattaṃ caranto vibbhamati .
Vibbhantakassa  bhikkhave  mānattacariyā  na  rūhati  .  so ce puna
upasampajjati  tassa  tadeva  purimaṃ  parivāsadānaṃ  .  yo parivāso
dinno  sudinno  .  yo  parivuttho  suparivuttho  .  yaṃ mānattaṃ
dinnaṃ sudinnaṃ. Yaṃ mānattaṃ ciṇṇaṃ suciṇṇaṃ. Avasesaṃ caritabbaṃ.
   [485]  Idha  pana bhikkhave bhikkhu mānattaṃ caranto sāmaṇero
hoti  .pe.  ummattako  hoti  .pe.  khittacitto  hoti .pe.
Vedanaṭṭo  hoti  .pe.  āpattiyā  adassane  ukkhipiyati  .pe.
Āpattiyā  appaṭikamme  ukkhipiyati  .pe.  pāpikāya  diṭṭhiyā
appaṭinissagge  ukkhipiyati  .  ukkhittakassa  bhikkhave  mānattacariyā
na rūhati . so ce puna osāriyati tassa tadeva purimaṃ parivāsadānaṃ.
Yo   parivāso   dinno   sudinno   .   yo  parivuttho
suparivuttho  .  yaṃ  mānattaṃ  dinnaṃ  sudinnaṃ  . yaṃ mānattaṃ ciṇṇaṃ
suciṇṇaṃ. Avasesaṃ caritabbaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 252-253. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=5143              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=5143              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=482&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=37              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]