ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [488]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā āpattiyo āpajjati parimāṇāyo 1- appaṭicchannāyo.
So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo.
   [489]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  parimāṇāyo  paṭicchannāyo .
So  bhikkhu  mūlāya  paṭikassitabbo  yathāpaṭicchannānañcassa  āpattīnaṃ
purimāya āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. parimāṇā. evamuparipi.
   [490]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  parimāṇāyo  paṭicchannāyopi
appaṭicchannāyopi   .   so   bhikkhu   mūlāya  paṭikassitabbo
yathāpaṭicchannānañcassa    āpattīnaṃ    purimāya    āpattiyā
samodhānaparivāso dātabbo.
   [491]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā āpattiyo āpajjati aparimāṇāyo 1- appaṭicchannāyo.
So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo.
   [492]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  aparimāṇāyo  paṭicchannāyo .
So  bhikkhu  mūlāya  paṭikassitabbo  yathāpaṭicchannānañcassa  āpattīnaṃ
purimāya āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo.
   [493]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  aparimāṇāyo  paṭicchannāyopi
appaṭicchannāyopi   .   so   bhikkhu   mūlāya  paṭikassitabbo
yathāpaṭicchannānañcassa    āpattīnaṃ    purimāya    āpattiyā
samodhānaparivāso dātabbo.
   [494]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  parimāṇāyopi  aparimāṇāyopi
appaṭicchannāyo. So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. aparimāṇā. evamuparipi.
   [495]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  parimāṇāyopi  aparimāṇāyopi
paṭicchannāyo . so bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo yathāpaṭicchannānañcassa
āpattīnaṃ     purimāya    āpattiyā    samodhānaparivāso
dātabbo.
   [496]  Idha pana bhikkhave bhikkhu parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  parimāṇāyopi  aparimāṇāyopi
paṭicchannāyopi  appaṭicchannāyopi  . so bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo
yathāpaṭicchannānañcassa    āpattīnaṃ    purimāya    āpattiyā
samodhānaparivāso dātabbo.
   [497] Idha pana bhikkhave bhikkhu mānattāraho .pe.
   [498] Idha pana bhikkhave bhikkhu mānattaṃ caranto .pe.
   [499] Idha pana bhikkhave bhikkhu abbhānāraho antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  parimāṇāyo appaṭicchannāyo .
So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo.
   [500] Idha pana bhikkhave bhikkhu abbhānāraho antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  parimāṇāyo  paṭicchannāyo .
So  bhikkhu  mūlāya  paṭikassitabbo  yathāpaṭicchannānañcassa  āpattīnaṃ
purimāya āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo.
   [501] Idha pana bhikkhave bhikkhu abbhānāraho antarā sambahulā
Saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  parimāṇāyo  paṭicchannāyopi
appaṭicchannāyopi   .   so   bhikkhu   mūlāya  paṭikassitabbo
yathāpaṭicchannānañcassa  āpattīnaṃ  purimāya āpattiyā samodhānaparivāso
dātabbo.
   [502] Idha pana bhikkhave bhikkhu abbhānāraho antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati aparimāṇāyo appaṭicchannāyo .
So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo.
   [503] Idha pana bhikkhave bhikkhu abbhānāraho antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  aparimāṇāyo  paṭicchannāyo .
So  bhikkhu  mūlāya  paṭikassitabbo  yathāpaṭicchannānañcassa  āpattīnaṃ
purimāya āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo.
   [504] Idha pana bhikkhave bhikkhu abbhānāraho antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  aparimāṇāyo  paṭicchannāyopi
appaṭicchannāyopi   .   so   bhikkhu   mūlāya  paṭikassitabbo
yathāpaṭicchannānañcassa    āpattīnaṃ    purimāya    āpattiyā
samodhānaparivāso dātabbo.
   [505] Idha pana bhikkhave bhikkhu abbhānāraho antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  parimāṇāyopi  aparimāṇāyopi
appaṭicchannāyo. So bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo.
   [506] Idha pana bhikkhave bhikkhu abbhānāraho antarā sambahulā
Saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  parimāṇāyopi  aparimāṇāyopi
paṭicchannāyo . so bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo yathāpaṭicchannānañcassa
āpattīnaṃ purimāya āpattiyā samodhānaparivāso dātabbo.
   [507] Idha pana bhikkhave bhikkhu abbhānāraho antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  parimāṇāyopi  aparimāṇāyopi
paṭicchannāyopi  appaṭicchannāyopi  . so bhikkhu mūlāya paṭikassitabbo
yathāpaṭicchannānañcassa    āpattīnaṃ    purimāya    āpattiyā
samodhānaparivāso dātabbo.
          Chattiṃsakaṃ samattaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 254-258. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=5185              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=5185              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=488&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=39              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]