ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [616]  Tīhi  bhikkhave  aṅgehi samannāgataṃ tassapāpiyasikākammaṃ
adhammakammañceva  1-  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  asammukhā
kataṃ  hoti  appaṭipucchā  kataṃ  hoti  appaṭiññāya  kataṃ  hoti
imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tassapāpiyasikākammaṃ
adhammakammañceva   hoti   avinayakammañca   duvūpasantañca   .pe.
Aparehipi   bhikkhave   tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tassapāpiyasikākammaṃ
adhammakammañceva   hoti   avinayakammañca   duvūpasantañca  āpattiṃ
anāropetvā  kataṃ  hoti  adhammena  kataṃ  hoti  vaggena  kataṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. evasaddo na dissati.
Hoti  imehi  kho  bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ tassapāpiyasikākammaṃ
adhammakammañceva hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [617]  Tīhi  bhikkhave  aṅgehi samannāgataṃ tassapāpiyasikākammaṃ
dhammakammañceva  1-  hoti  vinayakammañca  suvūpasantañca  sammukhā kataṃ
hoti  paṭipucchā  kataṃ  hoti  paṭiññāya  kataṃ  hoti  imehi  kho
bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tassapāpiyasikākammaṃ  dhammakammañceva
hoti   vinayakammañca  suvūpasantañca  .pe.  aparehipi  bhikkhave
tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tassapāpiyasikākammaṃ  dhammakammañceva  hoti
vinayakammañca  suvūpasantañca  āpattiṃ  āropetvā  kataṃ  hoti
dhammena  kataṃ  hoti  samaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho bhikkhave
tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tassapāpiyasikākammaṃ  dhammakammañceva  1- hoti
vinayakammañca suvūpasantañca.
   [618] Tīhi bhikkhave aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno
saṅgho    tassapāpiyasikākammaṃ    kareyya    bhaṇḍanakārako
hoti  kalahakārako  vivādakārako  bhassakārako saṅghe adhikaraṇakārako
bālo  hoti  abyatto  āpattibahulo  anapadāno  gihisaṃsaṭṭho
viharati  ananulomikehi  gihisaṃsaggehi  imehi  kho  bhikkhave tīhaṅgehi
samannāgatassa  bhikkhuno  ākaṅkhamāno  saṅgho  tassapāpiyasikākammaṃ
kareyya.
   [619]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa bhikkhuno
@Footnote: 1 Ma. Yu. evasaddo na dissati.
Ākaṅkhamāno   saṅgho   tassapāpiyasikākammaṃ   kareyya  adhisīle
sīlavipanno  hoti  ajjhācāre  ācāravipanno  hoti  atidiṭṭhiyā
diṭṭhivipanno hoti imehi kho bhikkhave .pe.
   [620]  Aparehipi  bhikkhave  .pe.  buddhassa  avaṇṇaṃ bhāsati
dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  saṅghassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  imehi  kho
bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  ākaṅkhamāno  saṅgho
tassapāpiyasikākammaṃ kareyya.
   [621] Tiṇṇaṃ bhikkhave bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho tassapāpiyasikākammaṃ
kareyya  eko  bhaṇḍanakārako  hoti  kalahakārako  vivādakārako
bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako  eko  bālo hoti abyatto
āpattibahulo  anapadāno  eko  gihisaṃsaṭṭho  viharati  ananulomikehi
gihisaṃsaggehi  imesaṃ  kho  bhikkhave  tiṇṇaṃ  bhikkhūnaṃ  ākaṅkhamāno
saṅgho tassapāpiyasikākammaṃ kareyya.
   [622]  Aparesampi bhikkhave tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho
tassapāpiyasikākammaṃ  kareyya  eko  adhisīle  sīlavipanno  hoti
eko  ajjhācāre  ācāravipanno  hoti  eko  atidiṭṭhiyā
diṭṭhivipanno hoti imesaṃ kho bhikkhave .pe.
   [623]  Aparesampi  bhikkhave  .pe.  eko buddhassa avaṇṇaṃ
bhāsati  eko  dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  eko  saṅghassa  avaṇṇaṃ
bhāsati  imesaṃ  kho  bhikkhave  tiṇṇaṃ  bhikkhūnaṃ  ākaṅkhamāno saṅgho
Tassapāpiyasikākammaṃ kareyya.
   [624] Tena 1- tassapāpiyasikākammakatena bhikkhave 2- bhikkhunā
sammā  vattitabbaṃ  .  tatrāyaṃ sammāvattanā na upasampādetabbaṃ na
nissayo dātabbo na sāmaṇero upaṭṭhāpetabbo na bhikkhunovādakasammati
sāditabbā sammatenapi bhikkhuniyo na ovaditabbā .pe. na bhikkhū 3-
bhikkhūhi sampayojetabbanti.
   Athakho saṅgho upavāḷassa bhikkhuno tassapāpiyasikākammaṃ akāsi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 327-330. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=6671              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=6671              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=616&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=53              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]