ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [135] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu sikkāya pattaṃ
uḍḍitvā  5- daṇḍe ālaggetvā vikāle aññatarena gāmadvārena
atikkamati . manussā esayyā 6- coro gacchati asissa vijotalatīti
@Footnote: 1 Ma. na phāsu hoti. Yu. chattena na phāsu hoti. 2 Ma. chattaṃ dhāretunti.
@3 Yu. gilānenapi atilānenapi. 4 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 5 Yu. uṭṭitvā.
@6 Ma. Yu. esayyo.
Anupatitvā  gahetvā  sañjānitvā  muñciṃsu  .  athakho  so bhikkhu
ārāmaṃ  gantvā  bhikkhūnaṃ  etamatthaṃ  ārocesi  .  kiṃ pana tvaṃ
āvuso  daṇḍasikkaṃ  dhāresīti  .  evamāvusoti . ye te bhikkhū
appicchā  .pe.  te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi
nāma  bhikkhu  daṇḍasikkaṃ  dhāressatīti  . athakho te bhikkhū bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ katvā bhikkhū
āmantesi  na  bhikkhave  daṇḍasikkā  dhāretabbā  yo  dhāreyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [136]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu gilāno
hoti  na  sakkoti  vinā  daṇḍena āhiṇḍituṃ . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave gilānassa bhikkhuno daṇḍasammatiṃ 1-
dātuṃ.
   [137]  Evañca  pana  bhikkhave dātabbā . tena gilānena
bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ karitvā vuḍḍhānaṃ
bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā
evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante gilāno na sakkomi vinā daṇḍena
āhiṇḍituṃ  sohaṃ  bhante  saṅghaṃ  daṇḍasammatiṃ  1- yācāmīti 2- .
Dutiyampi yācitabbā tatiyampi yācitabbā.
   [138]  Byattena  bhikkhunā  paṭibalena  saṅgho  ñāpetabbo
suṇātu  me  bhante  saṅgho  ayaṃ  itthannāmo  bhikkhu gilāno na
@Footnote: 1 Ma. Yu. daṇḍasammutiṃ. 2 Yu. itisaddo natthi.
Sakkoti  vinā  daṇḍena  āhiṇḍituṃ  so  saṅghaṃ  daṇḍasammatiṃ
yācati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho itthannāmassa bhikkhuno
daṇḍasammatiṃ  dadeyya  .  esā  ñatti  .  suṇātu  me  bhante
saṅgho  ayaṃ  itthannāmo  bhikkhu gilāno na sakkoti vinā daṇḍena
āhiṇḍituṃ  so  saṅghaṃ  daṇḍasammatiṃ  yācati  . saṅgho itthannāmassa
bhikkhuno  daṇḍasammatiṃ  deti  .  yassāyasmato  khamati  itthannāmassa
bhikkhuno  daṇḍasammatiyā  dānaṃ  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati  so
bhāseyya  .  dinnā  saṅghena  itthannāmassa  bhikkhuno  daṇḍasammati
khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [139] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti
na  sakkoti  vinā  sikkāya  pattaṃ  pariharituṃ . bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  gilānassa bhikkhuno sikkāsammatiṃ
dātuṃ.
   [140]  Evañca  pana  bhikkhave dātabbā . tena gilānena
bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ karitvā vuḍḍhānaṃ
bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā
evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante gilāno na sakkomi vinā sikkāya
pattaṃ  pariharituṃ sohaṃ bhante saṅghaṃ sikkāsammatiṃ yācāmīti . dutiyampi
yācitabbā tatiyampi yācitabbā.
   [141] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {141.1} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu gilāno
na  sakkoti  vinā  sikkāya  pattaṃ pariharituṃ so saṅghaṃ sikkāsammatiṃ
yācati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho itthannāmassa bhikkhuno
sikkāsammatiṃ dadeyya. Esā ñatti.
   {141.2}  Suṇātu  me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu
gilāno  na  sakkoti  vinā  sikkāya  pattaṃ  pariharituṃ  so saṅghaṃ
sikkāsammatiṃ  yācati  .  saṅgho  itthannāmassa bhikkhuno sikkāsammatiṃ
deti  .  yassāyasmato  khamati itthannāmassa bhikkhuno sikkāsammatiyā
dānaṃ so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {141.3}  Dinnā  saṅghena itthannāmassa bhikkhuno sikkāsammati
khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [142] Tena kho pana samayena aññataro bhikkhu gilāno hoti na
sakkoti  vinā  daṇḍena  āhiṇḍituṃ  na  sakkoti  vinā  sikkāya
pattaṃ  pariharituṃ  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi
bhikkhave  gilānassa  bhikkhuno  daṇḍasikkāsammatiṃ  dātuṃ  .  evañca
pana bhikkhave dātabbā . tena gilānena bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā
ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā
ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ
bhante  gilāno  na  sakkomi  vinā daṇḍena āhiṇḍituṃ na sakkomi
vinā  sikkāya  pattaṃ  pariharituṃ  sohaṃ bhante saṅghaṃ daṇḍasikkāsammatiṃ
Yācāmīti. Dutiyampi yācitabbā tatiyampi yācitabbā.
   [143] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {143.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu gilāno
na  sakkoti  vinā  daṇḍena  āhiṇḍituṃ  na sakkoti vinā sikkāya
pattaṃ  pariharituṃ  so  saṅghaṃ daṇḍasikkāsammatiṃ yācati . yadi saṅghassa
pattakallaṃ   saṅgho   itthannāmassa   bhikkhuno   daṇḍasikkāsammatiṃ
dadeyya. Esā ñatti.
   {143.2}  Suṇātu  me bhante saṅgho ayaṃ itthannāmo bhikkhu
gilāno  na  sakkoti  vinā  daṇḍena  āhiṇḍituṃ na sakkoti vinā
sikkāya  pattaṃ  pariharituṃ  so  saṅghaṃ  daṇḍasikkāsammatiṃ  yācati .
Saṅgho   itthannāmassa   bhikkhuno  daṇḍasikkāsammatiṃ  deti  .
Yassāyasmato  khamati  itthannāmassa  bhikkhuno  daṇḍasikkāsammatiyā
dānaṃ so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {143.3}   Dinnā   saṅghena   itthannāmassa   bhikkhuno
daṇḍasikkāsammati  khamati  saṅghassa  tasmā  tuṇhī  .  evametaṃ
dhārayāmīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 53-57. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=1052              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=1052              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=135&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=14              Contents of The Tipitaka Volume 7 https://84000.org/tipitaka/read/?index_7 https://84000.org/tipitaka/english/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]