ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [189] Tena kho pana samayena bhikkhū ārāme tahaṃ tahaṃ passāvaṃ
karonti . ārāmo dussati . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
Anujānāmi bhikkhave ekamantaṃ passāvaṃ kātunti . ārāmo duggandho
hoti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave passāvakumbhinti . dukkhaṃ nisinnā
passāvaṃ  karonti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  passāvapādukanti .
Passāvapādukā  pākaṭā  honti  .  bhikkhū  hiriyanti passāvaṃ kātuṃ
.pe.  anujānāmi  bhikkhave parikkhipituṃ tayo pākāre iṭṭhakāpākāraṃ
silāpākāraṃ  dārupākāranti  .  passāvakumbhī  apārutā  duggandhā
hoti .pe. Anujānāmi bhikkhave apidhānanti.
   [190] Tena kho pana samayena bhikkhū ārāme tahaṃ tahaṃ vaccaṃ
karonti  .  ārāmo  dussati .pe. bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ
.pe.  Anujānāmi  bhikkhave  ekamantaṃ  vaccaṃ kātunti . ārāmo
duggandho  hoti .pe. anujānāmi bhikkhave vaccakūpanti . vaccakūpassa
kūlaṃ  lujjati .pe. anujānāmi bhikkhave cinituṃ tayo caye iṭṭhakācayaṃ
silācayaṃ  dārucayanti  .  vaccakūpo  nīcavatthuko  hoti  . udakena
otthariyati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  uccavatthukaṃ  kātunti .
Cayo  paripatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  cinituṃ  tayo  caye
iṭṭhakācayaṃ  silācayaṃ  dārucayanti  .  ārohantā  vihaññanti .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  tayo  sopāṇe  iṭṭhakāsopāṇaṃ  silāsopāṇaṃ
dārusopāṇanti  .  ārohantā  paripatanti  .pe.  anujānāmi
bhikkhave  ālambanabāhanti  .  ante  nisinnā  vaccaṃ  karontā
paripatanti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  santharitvā  majjhe  chiddaṃ
katvā  vaccaṃ  kātunti  .  dukkhaṃ  nisinnā  vaccaṃ karonti .pe.
Anujānāmi bhikkhave vaccapādukanti . bahiddhā passāvaṃ karonti .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  passāvadoṇikanti  .  avalekhanakaṭṭhaṃ  na  hoti
.pe. anujānāmi bhikkhave avalekhanakaṭṭhanti . avalekhanapiṭharo 1- na
hoti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  avalekhanapiṭharanti  .  vaccakūpo
apāruto duggandho hoti .pe. Anujānāmi bhikkhave apidhānanti.
   [191]  Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū ajjhokāse vaccaṃ
karontā  sītenapi  uṇhenapi  kilamanti  .  te  bhikkhū  bhagavato
@Footnote: 1 Yu. pidharo
Etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  vaccakuṭinti .
Vaccakuṭiyā  kavāṭaṃ  na  hoti  .pe.  anujānāmi  bhikkhave kavāṭaṃ
piṭṭhasaṅghāṭaṃ  udukkhalikaṃ  uttarapāsakaṃ  aggaḷavaṭṭiṃ  kapisīsakaṃ  sūcikaṃ
ghaṭikaṃ  tālacchiddaṃ  āviñchanacchiddaṃ  āviñchanarajjunti  .  vaccakuṭiyā
tiṇacuṇṇaṃ  paripatati  .pe.  anujānāmi  bhikkhave  ogumbetvā  1-
ullittāvalittaṃ  kātuṃ  setavaṇṇaṃ  kāḷavaṇṇaṃ  gerukaparikammaṃ mālākammaṃ
latākammaṃ makaradantakaṃ pañcapaṭṭhikaṃ cīvaravaṃsaṃ cīvararajjunti.
   [192]  Tena  kho pana samayena aññataro bhikkhu jarādubbalo
vaccaṃ katvā vuṭṭhahanto paripatati . te bhikkhū 2- bhagavato etamatthaṃ
ārocesuṃ .pe. Anujānāmi bhikkhave olambakanti.
   [193] Tena kho pana samayena vaccakuṭī 3- aparikkhittā hoti.
Te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . Anujānāmi bhikkhave parikkhipituṃ
tayo pākāre iṭṭhakāpākāraṃ silāpākāraṃ dārupākāranti.
   [194] Koṭṭhako na hoti .pe. Anujānāmi bhikkhave koṭṭhakanti.
Koṭṭhako  nīcavatthuko  hoti  .pe.  anujānāmi bhikkhave uccavatthukaṃ
kātunti  .  cayo  paripatati .pe. anujānāmi bhikkhave cinituṃ tayo
caye  iṭṭhakācayaṃ  silācayaṃ  dārucayanti  .  ārohantā  vihaññanti
.pe.  anujānāmi  bhikkhave  tayo  posāṇe  iṭṭhakāsopāṇaṃ
silāsopāṇaṃ  dārusopāṇanti  .  ārohantā  paripatanti  .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  ālambanabāhanti  .  koṭṭhakassa  kavāṭaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ogumphetvā 2 Ma. Yu. te bhikkhūti pāṭhadvayaṃ na dissati.
@3 Ma. vaccakuṭi.
Na  hoti  .pe.  anujānāmi bhikkhave kavāṭaṃ piṭṭhasaṅghāṭaṃ udukkhalikaṃ
uttarapāsakaṃ   aggaḷavaṭṭiṃ   kapisīsakaṃ  sūcikaṃ  ghaṭikaṃ  tālacchiddaṃ
āviñchanacchiddaṃ  āviñchanarajjunti  .  koṭṭhake  tiṇacuṇṇaṃ  paripatati
.pe. anujānāmi bhikkhave ogumbetvā ullitāvalittaṃ kātuṃ setavaṇṇaṃ
kāḷavaṇṇaṃ   gerukaparikammaṃ   mālākammaṃ   latākammaṃ   makaradantakaṃ
pañcapaṭṭhikanti  .  pariveṇaṃ cikkhallaṃ hoti .pe. anujānāmi bhikkhave
marumbaṃ  pakiritunti  .  na  pariyāpuṇanti  .pe. anujānāmi bhikkhave
padarasilaṃ 1- nikkhipitunti . udakaṃ santiṭṭhati .pe. anujānāmi bhikkhave
udakaniddhamananti  .  ācamanakumbhī na hoti .pe. anujānāmi bhikkhave
ācamanakumbhinti  .  ācamanasarāvako  na  hoti  .pe.  anujānāmi
bhikkhave  ācamanasarāvakanti  .  dukkhaṃ  nisinnā  ācamenti  .pe.
Anujānāmi  bhikkhave  ācamanapādukanti  .  ācamanapādukā  pākaṭā
hoti  .  bhikkhū  hiriyanti  ācametuṃ  .pe.  anujānāmi  bhikkhave
parikkhipituṃ tayo pākāre iṭṭhakāpākāraṃ silāpākāraṃ dārupākāranti.
Ācamanakumbhī   apārutā   hoti   .  tiṇacuṇṇehipi  paṃsukehipi
okiriyati .pe. Anujānāmi bhikkhave apidhānanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 73-76. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=1443              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=1443              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=189&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=24              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com