ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [241]  Tena  kho  pana  samayena  anāthapiṇḍiko  gahapati
rājagahakassa  seṭṭhissa  bhaginīpatiko  hoti  .  athakho anāthapiṇḍiko
gahapati rājagahaṃ agamāsi kenacideva karaṇīyena.
   [242] Tena kho pana samayena rājagahakena seṭṭhinā svātanāya
buddhappamukho  saṅgho  nimantito  hoti  . athakho rājagahako seṭṭhī
dāse  ca kammakare ca āṇāpesi tenahi bhaṇe kālasseva uṭṭhāya
yāguyo  pacatha  bhattāni  pacatha  sūpāni  sampādetha  uttaribhaṅgāni
sampādethāti.
   [243]  Athakho  anāthapiṇḍikassa  gahapatissa  etadahosi pubbe
@Footnote: 1 Ma. Yu. anuññātaṃ kiṃ ananuññātaṃ. 2 Ma. paṭhamabhāṇavāro niṭṭhito. ito paraṃ
@īdisameva yojetabbaṃ.
Khvāyaṃ  gahapati  mayi  āgate  sabbakiccāni  nikkhipitvā  mamaññeva
saddhiṃ  paṭisammodi  sodānāyaṃ  vikkhittarūpo  dāse  ca  kammakare
ca  āṇāpesi  1- tenahi bhaṇe kālasseva uṭṭhāya yāguyo pacatha
bhattāni  pacatha  sūpāni  sampādetha  uttaribhaṅgāni  sampādethāti
kinnu  kho  imassa  gahapatissa  āvāho vā bhavissati vivāho vā
bhavissati  mahāyañño  vā  paccupaṭṭhito rājā vā māgadho seniyo
bimbisāro nimantito svātanāya saddhiṃ balanikāyenāti 2-.
   [244]  Athakho  rājagahako  seṭṭhī  dāse ca kammakare ca
āṇāpetvā   yena   anāthapiṇḍiko   gahapati   tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   anāthapiṇḍikena  gahapatinā  saddhiṃ  paṭisammoditvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  rājagahakaṃ  seṭṭhiṃ
anāthapiṇḍiko  gahapati  etadavoca  pubbe  kho  tvaṃ  gahapati  mayi
āgate  sabbakiccāni  nikkhipitvā  mamaññeva  saddhiṃ  paṭisammodasi
sodāni  tvaṃ  vikkhittarūpo  dāse  ca  kammakare  ca  āṇāpesi
tenahi  bhaṇe  kālasseva  uṭṭhāya  yāguyo  pacatha  bhattāni pacatha
sūpāni  sampādetha  uttaribhaṅgāni  sampādethāti  kinnu  kho  te
gahapati  āvāho  vā  bhavissati  vivāho  vā bhavissati mahāyañño
vā  paccupaṭṭhito  rājā vā māgadho seniyo bimbisāro nimantito
svātanāya  saddhiṃ  balanikāyenāti  2- . na me kho 3- gahapati
@Footnote: 1 Yu. āṇāpeti. 2 Ma. Yu. balakāyenāti. 3 Ma. Yu. khosaddo na dissati.
Āvāho vā 1- bhavissati napi 2- vivāho vā 1- bhavissati napi 2-
rājā  māgadho  seniyo  bimbisāro  nimantito  svātanāya  saddhiṃ
balanikāyena  3-  apica  me  mahāyañño  paccupaṭṭhito  svātanāya
buddhappamukho  saṅgho  nimantitoti . buddhoti tvaṃ gahapati vadesīti .
Buddhotāhaṃ  4- gahapati vadāmīti . buddhoti tvaṃ gahapati vadesīti .
Buddhotāhaṃ  4- gahapati vadāmīti . buddhoti tvaṃ gahapati vadesīti .
Buddhotāhaṃ 4- gahapati vadāmīti . ghosopi kho eso gahapati dullabho
lokasmiṃ  yadidaṃ  buddhoti  5- . sakkā nu kho gahapati imaṃ kālaṃ
taṃ  bhagavantaṃ  dassanāya  upasaṅkamituṃ  arahantaṃ  sammāsambuddhanti .
Akālo  kho  gahapati  imaṃ  kālaṃ taṃ bhagavantaṃ dassanāya upasaṅkamituṃ
arahantaṃ  sammāsambuddhaṃ  svedāni  tvaṃ  kālena  taṃ  bhagavantaṃ
dassanāya upasaṅkamissasi arahantaṃ sammāsambuddhanti.
   [245]  Athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati  svedānāhaṃ  kālena
taṃ  bhagavantaṃ  dassanāya  upasaṅkamissāmi  arahantaṃ  sammāsambuddhanti
buddhagatāya  satiyā nipajji 6- rattiyā sudaṃ tikkhattuṃ uṭṭhāsi pabhātaṃ
maññamāno  .  athakho  anāthapiṇḍiko gahapati yena sītavanadvāraṃ 7-
tenupasaṅkami  .  amanussā  dvāraṃ vivariṃsu . athakho anāthapiṇḍikassa
gahapatissa   nagaramhā  nikkhamantassa  āloko  antaradhāyi  .
@Footnote: 1 Ma. Yu. vāsaddo sabbattha na dissati. 2 Ma. Yu. nāpi. 3 Ma. Yu. balakāyena.
@4 Ma. buddhotyāhaṃ. 5 Ma. Yu. yadidaṃ buddho buddhoti. 6 Ma. Yu. nipajjitvā.
@7 Ma. sīvagadvāraṃ.
Andhakāro  pāturahosi  .  bhayaṃ  chambhitattaṃ  lomahaṃso  udapādi .
Tato va nivattitukāmo ahosi.
   [246] Athakho sīvako yakkho   antarahito saddamanussāvesi
      sataṃ hatthī sataṃ assā     sataṃ assatarīrathā
      sataṃ kaññā sahassāni   āmuttamaṇikuṇḍalā 1-
      ekassa padavītihārassa   kalaṃ nāgghanti soḷasiṃ 2-.
Abhikkama  gahapati  abhikkama  gahapati  abhikkantante  seyyo  no
paṭikkantanti.
   [247]   Athakho   anāthapiṇḍikassa  gahapatissa  andhakāro
antaradhāyi  .  āloko  pāturahosi  . yaṃ ahosi bhayaṃ chambhitattaṃ
lomahaṃso  so  paṭippassambhi  .  dutiyampi  kho  .pe.  tatiyampi
kho  anāthapiṇḍikassa  gahapatissa  āloko  antaradhāyi . andhakāro
pāturahosi  .  bhayaṃ  chambhitattaṃ  lomahaṃso  udapādi  .  tato va
puna  nivattitukāmo  ahosi  .  tatiyampi  kho  sīvako  yakkho
antarahito saddamanussāvesi
      sataṃ hatthī sataṃ assā     sataṃ assatarīrathā
      sataṃ kaññā sahassāni   āmuttamaṇikuṇḍalā 1-
      ekassa padavītihārassa   kalaṃ nāgghanti soḷasiṃ 2-.
Abhikkama  gahapati  abhikkama  gahapati  abhikkantante  seyyo  no
paṭikkantanti  .  tatiyampi  kho  anāthapiṇḍikassa gahapatissa andhakāro
@Footnote: 1 Ma. āmukkamaṇikuṇḍalā. 2 Ma. soḷasinti.
Antaradhāyi  .  āloko  pāturahosi  . yaṃ ahosi bhayaṃ chambhitattaṃ
lomahaṃso  so  paṭippassambhi  .  athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati
yena sītavanaṃ tenupasaṅkami.
   [248]  Tena  kho  pana samayena bhagavā rattiyā paccūsasamayaṃ
paccuṭṭhāya  ajjhokāse  caṅkamati  .  addasā kho bhagavā taṃ 1-
anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  dūrato  va  āgacchantaṃ  disvāna  caṅkamā
orohitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  nisajja  kho  bhagavā
anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  etadavoca  ehi  sudattāti  .  athakho
anāthapiṇḍiko  gahapati  nāmena  maṃ  bhagavā  ālapatīti  haṭṭho
udaggo   yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavato
pādesu  sirasā  nipatitvā  bhagavantaṃ etadavoca kacci bhante bhagavā
sukhaṃ sayitthāti.
   [249] Sabbadā ve sukhaṃ seti    brāhmaṇo parinibbuto
      yo na limpati kāmesu      sītibhūto nirūpadhi.
      Sabbā āsattiyo chetvā   vineyya hadaye daraṃ
      upasanto sukhaṃ seti        santiṃ pappuyya 2- cetasoti.
   [250]  Athakho  bhagavā  anāthapiṇḍikassa  gahapatissa anupubbīkathaṃ
kathesi  .  seyyathīdaṃ  .  dānakathaṃ  sīlakathaṃ  saggakathaṃ  kāmānaṃ
ādīnavaṃ  okāraṃ  saṅkilesaṃ  nekkhamme  ānisaṃsaṃ  pakāsesi .
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ taṃsaddo na dissati. 2 Yu. appuyya.
Yadā  bhagavā  aññāsi  anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  kallacittaṃ  muducittaṃ
vinīvaraṇacittaṃ  udaggacittaṃ  pasannacittaṃ  atha  yā buddhānaṃ sāmukkaṃsikā
dhammadesanā  taṃ  pakāsesi dukkhaṃ samudayaṃ nirodhaṃ maggaṃ . seyyathāpi
nāma  suddhaṃ  vatthaṃ  apagatakāḷakaṃ  sammadeva  rajanaṃ  paṭiggaṇheyya
evameva  anāthapiṇḍikassa  gahapatissa  tasmiṃyeva  āsane  virajaṃ
vītamalaṃ   dhammacakkhuṃ   udapādi   yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ
nirodhadhammanti.
   [251]  Athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati  diṭṭhadhammo pattadhammo
viditadhammo    pariyogāḷhadhammo   tiṇṇavicikiccho   vigatakathaṃkatho
vesārajjappatto  aparappaccayo  satthu  sāsane  bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi  bhante  nikkujjitaṃ
vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya  mūḷhassa  vā  maggaṃ
ācikkheyya  andhakāre  vā  telappajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti evametaṃ bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito
esāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca
upāsakaṃ  maṃ  bhagavā  dhāretu  ajjatagge  pāṇupetaṃ  saraṇaṃ  gataṃ
adhivāsetu  ca  me  bhante  bhagavā  svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ
bhikkhusaṅghenāti  .  adhivāsesi  bhagavā  tuṇhībhāvena  .  athakho
anāthapiṇḍiko  gahapati  bhagavato  adhivāsanaṃ  viditvā  uṭṭhāyāsanā
bhagavantaṃ abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [252]  Assosi  kho  rājagahako seṭṭhī anāthapiṇḍikena kira
gahapatinā  svātanāya  buddhappamukho  saṅgho  nimantitoti  .  athakho
rājagahako  seṭṭhī  anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  etadavoca  tayā  kira
gahapati  svātanāya  buddhappamukho  saṅgho  nimantito  tvañcāsi
āgantuko  demi  te  gahapati  veyyāyikaṃ yena tvaṃ buddhappamukhassa
saṅghassa  bhattaṃ  kareyyāsīti  .  alaṃ gahapati atthi me veyyāyikaṃ
yenāhaṃ buddhappamukhassa saṅghassa bhattaṃ karissāmīti.
   [253]  Assosi  kho  rājagahako  negamo  anāthapiṇḍikena
kira  gahapatinā  svātanāya  buddhappamukho  saṅgho  nimantitoti .
Athakho  rājagahako  negamo  anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  etadavoca tayā
kira  gahapati  svātanāya  buddhappamukho  saṅgho  nimantito  tvañcāsi
āgantuko  demi  te  gahapati  veyyāyikaṃ yena tvaṃ buddhappamukhassa
saṅghassa  bhattaṃ  kareyyāsīti  .  alaṃ  ayya atthi me veyyāyikaṃ
yenāhaṃ buddhappamukhassa saṅghassa bhattaṃ karissāmīti.
   [254]  Assosi  kho  rājā  māgadho  seniyo bimbisāro
anāthapiṇḍikena  kira  gahapatinā  svātanāya  buddhappamukho  saṅgho
nimantitoti . athakho rājā māgadho seniyo bimbisāro anāthapiṇḍikaṃ
gahapatiṃ  etadavoca  tayā  kira  gahapati  svātanāya  buddhappamukho
saṅgho  nimantito  tvañcāsi  āgantuko  demi  te  gahapati
veyyāyikaṃ  yena  tvaṃ  buddhappamukhassa saṅghassa bhattaṃ kareyyāsīti .
Alaṃ  deva  atthi  me  veyyāyikaṃ  yenāhaṃ buddhappamukhassa saṅghassa
bhattaṃ karissāmīti.
   [255]  Athakho anāthapiṇḍiko gahapati tassā rattiyā accayena
rājagahakassa   seṭṭhissa   nivesane  paṇītaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ
paṭiyādāpetvā  bhagavato  kālaṃ  ārocāpesi kālo bhante niṭṭhitaṃ
bhattanti  .  athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
yena  rājagahakassa  seṭṭhissa  nivesanaṃ  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
paññatte  āsane  nisīdi saddhiṃ bhikkhusaṅghena . athakho anāthapiṇḍiko
gahapati  buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena
sahatthā  santappetvā  sampavāretvā  bhagavantaṃ bhuttāviṃ onītapatta-
pāṇiṃ  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno kho anāthapiṇḍiko
gahapati  bhagavantaṃ  etadavoca adhivāsetu me bhante bhagavā sāvatthiyaṃ
vassāvāsaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti . suññāgāre kho gahapati tathāgatā
abhiramantīti  .  aññātaṃ  bhagavā aññātaṃ sugatāti . athakho bhagavā
anāthapiṇḍikaṃ  gahapatiṃ  dhammiyā  kathāya  saddassetvā  samādapetvā
samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [256] Tena kho pana samayena anāthapiṇḍiko gahapati bahumitto
hoti  bahusahāyo  ādeyyavāco  .  athakho  anāthapiṇḍiko gahapati
rājagahe taṃ karaṇīyaṃ tīretvā yena sāvatthī tena pakkāmi . Athakho
anāthapiṇḍiko   gahapati   antarāmagge   manusse   āṇāpesi
Ārāme  ayyā  karotha  vihāre  patiṭṭhāpetha  dānāni paṭṭhapetha
idāni  buddho  loke  uppanno  so  ca mayā bhagavā nimantito
iminā  maggena āgacchissatīti . athakho te manussā anāthapiṇḍikena
gahapatinā  uyyojitā  ārāme  akaṃsu  vihāre  patiṭṭhāpesuṃ
dānāni  paṭṭhapesuṃ  .  athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati  sāvatthiṃ
gantvā  samantā  sāvatthiṃ  anuvilokesi  kattha  nu  kho  bhagavā
vihareyya  yaṃ  assa  gāmato  neva  atidūre  na  accāsanne
gamanāgamanasampannaṃ   atthikānaṃ   atthikānaṃ  manussānaṃ  abhikkamanīyaṃ
divā   appākiṇṇaṃ   rattiṃ  appasaddaṃ  appanigghosaṃ  vijanavātaṃ
manussarāhaseyyakaṃ paṭisallānasāruppanti.
   {256.1}  Addasā  kho  anāthapiṇḍiko  gahapati  jetassa
rājakumārassa  uyyānaṃ  gāmato  neva  atidūre  na  accāsanne
gamanāgamanasampannaṃ     atthikānaṃ    atthikānaṃ    manussānaṃ
abhikkamanīyaṃ   divā  appākiṇṇaṃ  rattiṃ  appasaddaṃ  appanigghosaṃ
vijanavātaṃ   manussarāhaseyyakaṃ  paṭisallānasāruppaṃ  disvāna  yena
jeto  rājakumāro  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  jetaṃ  rājakumāraṃ
etadavoca  dehi  me  ayyaputta  uyyānaṃ  ārāmaṃ  kātunti .
Adeyyo  gahapati  ārāmo  api  koṭisantharenāti  .  gahito
ayyaputta  ārāmoti  .  na  gahapati gahito ārāmoti . gahito
na  gahitoti  vohārike mahāmatte pucchiṃsu . mahāmattā evamāhaṃsu
yato  tayā  ayyaputta  aggho  kato gahito ārāmoti . athakho
Anāthapiṇḍiko  gahapati  sakaṭehi hiraññaṃ nibbāhāpetvā jetavane 1-
koṭisantharaṃ  santharāpesi  .  sakiṃ  nīhaṭaṃ hiraññaṃ thokassa okāsassa
koṭṭhakasāmantā  2-  nappahoti  .  athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati
manusse  āṇāpesi  gacchatha  bhaṇe  hiraññaṃ  āharatha  imaṃ okāsaṃ
santharissāmāti  3-  . athakho jetassa rājakumārassa etadahosi na
kho  idaṃ  orakaṃ  bhavissati  yathāyaṃ  gahapati  tāvabahuṃ  hiraññaṃ
pariccajatīti  .  athakho  jeto rājakumāro 4- anāthapiṇḍikaṃ gahapatiṃ
etadavoca  alaṃ  gahapati  mātaṃ  5-  okāsaṃ  santharāpesi  dehi
metaṃ okāsaṃ mametaṃ dānaṃ bhavissatīti.
   {256.2}  Athakho  anāthapiṇḍiko  gahapati  ayaṃ  kho  jeto
rājakumāro   abhiññāto   ñātamanusso  mahiddhiko  kho  pana
evarūpānaṃ   ñātamanussānaṃ  imasmiṃ  dhammavinaye  pasādoti  taṃ
okāsaṃ  jetassa  rājakumārassa  adāsi  6-  .  athakho  jeto
rājakumāro  tasmiṃ  okāse  koṭṭhakaṃ  māpesi  .  athakho
anāthapiṇḍiko  gahapati  jetavane  vihāre  kārāpesi  pariveṇāni
kārāpesi  koṭṭhake  kārāpesi  upaṭṭhānasālāyo  kārāpesi
aggisālāyo   kārāpesi  kappiyakuṭiyo  kārāpesi  vaccakuṭiyo
kārāpesi   caṅkame   kārāpesi  caṅkamanasālāyo  kārāpesi
udapāne   kārāpesi  udapānasālāyo  kārāpesi  jantāghare
kārāpesi  jantāgharasālāyo  kārāpesi  pokkharaṇiyo  kārāpesi
@Footnote: 1 Ma. Yu. jetavanaṃ. 2 Yu. koṭṭhakaṃ sāmantā. 3 Yu. santharissāmīti.
@4 Ma. Yu. athakho jeto rājakumāroti ime pāṭhā na dissati. 5 Yu. metaṃ.
@6 Ma. Yu. pādāsi.
Maṇḍape kārāpesi.
   [257]  Athakho  bhagavā  rājagahe yathābhirantaṃ viharitvā yena
vesālī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikañcaramāno
yena  vesālī  tadavasari  .  tatra  sudaṃ  bhagavā vesāliyaṃ viharati
mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ.
   [258]  Tena  kho  pana  samayena manussā sakkaccaṃ navakammaṃ
karonti  yepi  bhikkhū  navakammaṃ adhiṭṭhenti tepi sakkaccaṃ upaṭṭhenti
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 102-112. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=2034              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=2034              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=241&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=32              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=241              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=7362              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=7362              Contents of The Tipitaka Volume 7 https://84000.org/tipitaka/read/?index_7 https://84000.org/tipitaka/english/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]