ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

            Tassuddānaṃ
   [336] Vihāraṃ buddhaseṭṭhena    apaññattaṃ tadā ahu.
      Tahaṃ tahaṃ nikkhamanti       vāsā te jinasāvakā 1-.
      Te 2- seṭṭhī gahapati disvā  bhikkhūnaṃ idamabravi
      kārāpeyyaṃ vaseyyātha     paṭipucchiṃsu nāyakaṃ.
      Vihāraṃ aḍḍhayogañca      pāsādaṃ hammiyaṃ guhaṃ
      pañcaleṇaṃ anuññāsi     vihāre seṭṭhi kārayi.
      Jano vihāraṃ kāreti        akavāṭaṃ asaṃvutaṃ.
      Kavāṭaṃ piṭṭhasaṅghāṭaṃ       udukkhalañca uttari
@Footnote: 1 Yu. āvāsā tamhā te jinasāvakā. 2 ayaṃ saddo natuthi.
      Āviñchanachiddaṃ rajjuṃ      vaṭṭiñca kapisīsakaṃ
      sūci ghaṭi tālachiddaṃ        lohakaṭṭhavisāṇakaṃ.
      Yantakaṃ sūcikañceva        chadanaṃ ullittena 1- ca
      vedikaṃ jālasalākañca      cakkali santharena ca
      miḍhi vidalamañcañca 2-     sosānikamasārako
      bundi kuḷirapādañca      āhaccāsandi uccako 3-
      sattaṅgā 4- ca bhaddapīṭhaṃ    pīṭhikeḷakapādakaṃ
      āmalā phalakā kocchā 5-  palālapīṭhameva ca
      ucce ca ahi pādāni      aṭṭhaṅgulakapādakā 6-
      suttaṃ aṭṭhapadaṃ coḷaṃ       tūlikaṃ aḍḍhakāyikaṃ
      giraggo bhisiyo cāpi       dussaṃ senāsane ca yaṃ 7-
      onaddhaṃ heṭṭhā patati     uppāṭetvā haranti ca
      bhittiṃ ca hatthabhittiṃ ca      anuññāsi ca titthiyā 8-
      setakāḷavihāre cāpi 9-   thusaṃ saṇhañca mattikaṃ
      ikkāsaṃ pāṇikaṃ kuṇḍaṃ 10- sāsapaṃ sitthatelakaṃ
      ussanne paccuddharituṃ      pharusaṃ laṇḍumattikaṃ 11-
@Footnote: 1 Ma. Yu. ullittāvalittaṃ. 2 Yu. miḍḍhi pidalamañcañca. 3 Ma. Yu. uccake.
@4 Ma. sattaṅgo. 5 Yu. āmaṭā malakakocchā. 6 Ma. Yu. uccāhi atipādakā
@aṭṭhaṅguli ca pādakā. 7 Ma. Yu. senāsanañcāpi. 8 Yu. bhattiṃ ca hatthabhittiṃ
@ca anuññāsi tathāgato. 9 Ma. Yu. titthiyā vihāre cāpi. 10 Yu. kuḍḍaṃ.
@11 Ma. Yu. gaṇḍumattikaṃ.
      Ikkāsaṃ paṭibhāṇañca     nīcā cayo ca āruhaṃ
      paripatanti āḷakā       aḍḍhakuḍḍaṃ tayo puna
      khuddake kuḍḍapādo ca     ovassati ca vissaraṃ 1-
      khīlaṃ cīvaravaṃsā ca 2-        ālindaṃ kiṭikena 3- ca
      ālambanaṃ tiṇacuṇṇaṃ      heṭṭhāmagge nayaṃ kare
      ajjhokāse otappati     sālaṃ heṭṭhā ca bhājanaṃ
      vihāro koṭṭhako ceva      pariveṇaggisālakaṃ
      ārāme ca puna koṭṭhe     heṭṭhā ceva 4- nayaṃ kare
      sudhaṃ 5- anāthapiṇḍi ca     saddho sītavanaṃ agā
      diṭṭhadhammo nimantesi     saha saṅghena nāyakaṃ
      āṇāpesantarāmagge     ārāmaṃ kārayi gaṇo
      vesāliyaṃ navakammaṃ        purato ca pariggahuṃ 6-
      ko arahati bhattaggaṃ 7-     tittirañca avandiyā
      pariggahitantaraghare 8-     tūlo sāvatthi osari
      patiṭṭhāpesi 9- ārāmaṃ    bhattagge ca kolāhalaṃ
      gilānā varaseyyā ca      lesā sattarasā tahiṃ
      kena nu kho kathaṃ nu kho      vihāraggena bhājayi 10-
@Footnote: 1 Ma. Yu. ovassati saraṃ khilaṃ. 2 Ma. Yu. cīvaravaṃsaṃ rajjuñca. 3 Yu. kiṭkena.
@4 Ma. Yu. heṭṭhaññeva. 5 Ma. Yu. suddhaṃ. 6 Yu. paṭiggahaṃ. Ma. pariggahi.
@7 Ma. Yu. bhattagge. 8 Ma. Yu. pariggahitantaragharā. 9 Yu. patiṭṭhapesi.
@10 Yu. bhājasi.
      Pariveṇānubhāgañca       akāmā bhāga no dade
      nissīmaṃ sabbakālañca     gāhā senāsane tayo
      upanando ca vaṇṇesi     ṭhitakā samaāsanā
      samānāsanikā bhindiṃsu     tivaggā ca duvaggikā 1-
      asamānāsanikā 2- dīghaṃ    sālindaṃ 3- paribhuñjituṃ
      ayyikā 4- ca avidūre      bhājitañca kiṭāgiri
      vāḷavī 5- piṇḍakakuḍḍehi  dvāraaggaḷavaṭṭikā
      ālokasetakāḷañca      gerucchādanabandhanā
      bhaṇḍikhaṇḍaparibhaṇḍaṃ     vīsa tiṃsā ca kālikā
      osite akataṃ vippaṃ 6-     khudde chappañcavassikaṃ
      aḍḍhayoge ca sattaṭṭha     mahallake 7- dasa dvādasa
      sabbaṃ vihāraṃ ekassa       aññaṃ vāsenti saṅghikaṃ
      nissīmaṃ sabbakālañca     pakkama 8- vibbhamanti ca
      kālañca sāmaṇerañca     sikkhāpaccakkhaantimaṃ
      ummattakā khittacittā    vedanāpattidassanā
      appaṭikammaṃ diṭṭhiyā 9-   paṇḍakā theyyatitthiyā
      tiracchānamātupitu        arahantā ca dūsakā
      bhedakā lohituppādā     ubhato cāpi byañjanā
      mā saṅghassa parihāyi      kammaṃ aññassa dātave
      vippakate ca aññassa     kate tasseva pakkame
@Footnote: 1 Ma. ... vaggikaṃ. Yu. catuvaggikā. 2 Yu. ... sanikaṃ. 3 Yu. taṃ dvinanaṃ.
@4 Yu. ayyā. 5 Ma. Yu. āḷavī. 6 Yu. sabbaṃ. 7 Ma. mahalle. Yu. mahallena.
@8 Ma. Yu. pakkami. 9 Ma. Yu. appaṭikammadiṭṭhiyā.
      Vibbhamati kālakato        sāmaṇero ca jāyati
      paccakkhāto ca sikkhāya     antimajjhāpanno yadi
      saṅgho va sāmiko hoti     ummattakhittavedanā
      adassanāppaṭikamme     diṭṭhi tasseva hoti taṃ
      paṇḍako theyyatitthī ca     tiracchānamātupetikaṃ
      ghātako dūsako cāpi      bhedalohitabyañjanā
      paṭijānāti yadi so       saṅgho va hoti sāmiko
      harantaññatra kukkuccaṃ     udriyati ca kambalaṃ
      dussā ca cammacakkali      coḷakaṃ akkamanti ca
      allā upāhanā nuṭṭha 1-  likhanti 2- apassenti ca.
      Apassenaṃ likhateva 3-      dhotaṃ paccattharena ca
      rājagahe na sakkonti      lāmakaṃ bhattuddesakaṃ
      kathaṃ nu kho paññāpakaṃ      bhaṇḍāgārikasammati
      paṭiggāhabhājako cāpi     yāgu ca phalabhājako
      khajjakabhājako ceva        appamattakavissaje
      sāṭiyagāhāpako ceva     tathā pattagāhāpako 4-
      ārāmikasāmaṇerapesakassa  ca sammati
      sabbābhibhū lokavidū       hitacitto vināyako
      leṇatthañca sukhatthañca     jhāyituñca vipassitunti.
@Footnote: 1 Ma. niṭṭhuṃ. Yu. nuṭṭhu. 2 Yu. khīlanti. 3 Yu. khaliteva.
@4 Ma. Yu. tatheva pattagāhāko.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 150-154. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=3005              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=3005              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=336&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=46              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com