ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

           Saṅghabhedakkhandhakaṃ
   [337]  Tena samayena buddho bhagavā anupiyāyaṃ viharati anupiyaṃ
nāma  mallānaṃ  nigamo  .  tena  kho  pana  samayena abhiññātā
abhiññātā sakyakumārā bhagavantaṃ pabbajitaṃ anupabbajanti.
   [338] Tena kho pana samayena mahānāmo ca sakko anuruddho
ca  sakko dve bhātukā 1- honti . anuruddho sakko sukhumālo
hoti  .  tassa  tayo  pāsādā honti eko hemantiko eko
gimhiko  eko  vassiko  .  so  vassike  pāsāde  cattāro
māse  nippurisehi turiyehi paricāriyamāno na heṭṭhā pāsādā 2-
orohati  .  athakho  mahānāmassa  sakkassa  etadahosi  etarahi
kho   abhiññātā  abhiññātā  sakyakumārā  bhagavantaṃ  pabbajitaṃ
anupabbajanti  amhākañca  pana  3-  kulā  natthi  koci agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajito  yannūnāhaṃ  vā  pabbajeyyaṃ anuruddho vāti .
Athakho  mahānāmo  sakko  yena  anuruddho  sakko  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  anuruddhaṃ  sakkaṃ  etadavoca  etarahi  tāta  anuruddha
abhiññātā  abhiññātā  sakyakumārā  bhagavantaṃ  pabbajitaṃ  anupabbajanti
amhākañca  pana  kulā  natthi  koci agārasmā anagāriyaṃ pabbajito
@Footnote: 1 Ma. bhātikā. 2 Ma. heṭṭhāpāsādaṃ. 3 Ma. Yu. Rā. panasaddo na dissati.
Tenahi  tvaṃ  vā  pabbaja  ahaṃ  vā  pabbajissāmīti  . ahaṃ kho
sukhumālo  nāhaṃ  sakkomi  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajituṃ  tvaṃ
pabbajāhīti  .  ehi  kho  te  tāta  anuruddha  gharāvāsatthaṃ
anusāsissāmi  paṭhamaṃ  khettaṃ  kasāpetabbaṃ  kasāpetvā  vapāpetabbaṃ
vapāpetvā  udakaṃ  atinetabbaṃ  udakaṃ  atinetvā  udakaṃ ninnetabbaṃ
udakaṃ  ninnetvā  niddāpetabbaṃ  1-  niddāpetvā  lavāpetabbaṃ
lavāpetvā   ubbāhāpetabbaṃ   2-   ubbāhāpetvā   puñjaṃ
kārāpetabbaṃ  puñjaṃ  kārāpetvā  maddāpetabbaṃ  maddāpetvā
palālāni   uddharāpetabbāni  palālāni  uddharāpetvā  bhusikā
uddharāpetabbā  bhusikaṃ  3-  uddharāpetvā  ophunāpetabbaṃ  4-
ophunāpetvā atiharāpetabbaṃ atiharāpetvā āyatimpi vassaṃ evameva
kātabbaṃ  āyatimpi  vassaṃ  evameva  kātabbanti  .  na  kammā
khīyanti  na  kammānaṃ  anto  paññāyati  kadā  kammā  khīyissanti
kadā  kammānaṃ  anto  paññāyissati  kadā  mayaṃ  apposukkā 5-
pañcahi  kāmaguṇehi  samappitā  samaṅgībhūtā  paricārissāmāti .
Na  hi  tāta  anuruddha  kammā  khīyanti  na  kammānaṃ  anto
paññāyati  akhīṇe  va  6-  kamme  mātāpitaro 7- ca pitāmahā
@Footnote: 1 Ma. niddhā .... Yu. niḍḍā .... 2 Yu. ubbahā .... 3 Yu. bhusikā.
@4 Ma. Yu. opunā .... 5 Yu. appossukkā. 6 Yu. akhīṇeyeva. 7 Ma. Yu. pitaro.
Ca  kālakatāti  .  tenahi  tvaññeva  gharāvāsatthena  upajānāhi
ahaṃ agārasmā anagāriyaṃ pabbajissāmīti.
   [339]  Athakho  anuruddho  sakko  yena mātā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  mātaraṃ  etadavoca  icchāmahaṃ  amma  agārasmā
anagāriyaṃ  pabbajituṃ  anujānāhi  maṃ  amma 1- agārasmā anagāriyaṃ
pabbajjāyāti  .  evaṃ  vutte anuruddhassa sakkassa mātā anuruddhaṃ
sakkaṃ  etadavoca tumhe kho me tāta anuruddha dve puttā piyā
manāpā  appaṭikūlā  maraṇenapi  vo  akāmakā  vinā  bhavissāmi
kiṃ  panāhaṃ  tumhe  jīvante  anujānissāmi  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajjāyāti  .  dutiyampi  kho  .pe.  tatiyampi  kho  anuruddho
sakko  mātaraṃ  etadavoca  icchāmahaṃ  amma  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajituṃ anujānāhi maṃ amma agārasmā anagāriyaṃ pabbajjāyāti.
   [340]  Tena  kho pana samayena bhaddiyo sakyarājā sakyānaṃ
rajjaṃ kāreti 2- . so ca 3- anuruddhassa sakkassa sahāyo hoti.
Athakho  anuruddhassa  sakkassa  mātā  ayaṃ  kho bhaddiyo sakyarājā
sakyānaṃ  rajjaṃ  kāreti  anuruddhassa  sakkassa  sahāyo  so  na
ussahati  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajitunti anuruddhaṃ sakkaṃ etadavoca
sace  tāta  anuruddha  bhaddiyo  sakyarājā  agārasmā  anagāriyaṃ
pabbajati  evaṃ  tvampi  pabbajāhīti  .  athakho  anuruddho  sakko
@Footnote: 1 Ma. Yu. Rā. ammāti na dissati. 2 Ma. kāresi. 3 Yu. so cāti natthi.
Yena  bhaddiyo  sakyarājā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhaddiyaṃ
sakyarājānaṃ  etadavoca mama kho samma pabbajjā tava paṭibaddhāti .
Sace  te  samma  pabbajjā  mama  paṭibaddhā vā 1- appaṭibaddhā
vā  1-  sā hotu ahaṃ tayā yathāsukhaṃ pabbajāhīti . ehi samma
ubho  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajissāmāti . nāhaṃ samma sakkomi
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajituṃ  2-  yaṃ  te  sakkā aññaṃ mayā
kātuṃ  tyāhaṃ  karissāmi  tvaṃ  pabbajāhīti  .  mātā  kho  maṃ
samma  evamāha  sace  tāta  anuruddha  bhaddiyo  sakyarājā
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajati  evaṃ  tvaṃpi  pabbajāhīti .
Bhāsitā kho pana te samma esā vācā sace te samma pabbajjā
mama  paṭibaddhā vā 1- appaṭibaddhā vā 1- sā hotu ahaṃ tayā
yathāsukhaṃ  pabbajāhīti  .  ehi  samma  ubho  agārasmā anagāriyaṃ
pabbajissāmāti.
   {340.1} Tena kho pana samayena manussā saccavādino honti
saccapaṭiññātā  3-  .  athakho  bhaddiyo  sakyarājā  anuruddhaṃ
sakkaṃ  etadavoca  āgamehi  samma  satta vassāni sattannaṃ vassānaṃ
accayena  ubhopi  4-  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajissāmāti .
Aticiraṃ  samma  satta  vassāni  nāhaṃ  sakkomi  satta  vassāni
āgametunti  .  āgamehi  samma cha vassāni .pe. pañca vassāni
cattāri  vassāni  tīṇi  vassāni dve vassāni ekaṃ vassaṃ ekassa
@Footnote: 1 Yu. Rā. vāsaddo na dissati. 2 Ma. pabbajitunti. 3 Ma. Yu. saccapaṭiññā.
@4 Ma. Yu. ubho.
Vassassa  accayena  ubhopi  agārasmā  anagāriyaṃ pabbajissāmāti .
Aticiraṃ samma ekaṃ vassaṃ  nāhaṃ sakkomi ekaṃ vassaṃ āgametunti .
Āgamehi  samma  satta  māse  sattannaṃ  māsānaṃ accayena ubhopi
agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajissāmāti  .  aticiraṃ  samma  satta
māsā  nāhaṃ  sakkomi  satta  māse  āgametunti  .  āgamehi
samma  cha māse .pe. pañca māse cattāro māse tayo māse
dve  māse  ekaṃ  māsaṃ  aḍḍhamāsaṃ  aḍḍhamāsassa  accayena
ubhopi  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajissāmāti  .  aticiraṃ  samma
aḍḍhamāso  nāhaṃ  sakkomi  aḍḍhamāsaṃ  āgametunti  .  āgamehi
samma sattāhaṃ yāvāhaṃ putte ca bhātaro ca rajjaṃ niyyādessāmīti 1-.
Na ciraṃ samma sattāho āgamessāmīti.
   [341]  Athakho bhaddiyo ca sakyarājā anuruddho ca ānando
ca  bhaggu  ca kimilo ca 2- devadatto ca upālikappakena sattamā
yathā pure ca 3- caturaṅginiyā senāya uyyānabhūmiṃ niyyanti evameva
caturaṅginiyā senāya niyyiṃsu . te dūraṃ gantvā senaṃ nivattāpetvā
paravisayaṃ  okkamitvā ābharaṇaṃ omuñcitvā uttarāsaṅgena 4- bhaṇḍikaṃ
bandhitvā  upāliṃ  kappakaṃ  etadavocuṃ  handa bhaṇe upāli nivattassu
alante ettakaṃ jīvikāyāti.
   [342]  Athakho  upālissa  kappakassa  nivattantassa etadahosi
@Footnote: 1 Ma. Yu. niyyādemīti. 2 Yu. bhagu ca kimbilo ca. 3 Ma. casaddo
@natthi. Yu. āmeḍitaṃ. 4 Yu. uttarāsaṅge.
Caṇḍā  kho  sākiyā  iminā  kumārā  nippātitāti  ghātāpeyyuṃpi
maṃ  ime  hi  nāma  sakyakumārā agārasmā anagāriyaṃ pabbajissanti
kimaṅgaṃ  panāhanti  .  so  bhaṇḍikaṃ  muñcitvā  taṃ  bhaṇḍaṃ  rukkhe
ālaggetvā yo passati dinnaṃyeva haratūti vatvā yena te sakyakumārā
tenupasaṅkami  . addasaṃsu kho te sakyakumārā upāliṃ kappakaṃ dūrato
va  āgacchantaṃ disvāna upāliṃ kappakaṃ etadavocuṃ kissa bhaṇe upāli
nivattosīti  .  idha  me ayyaputtā nivattantassa etadahosi caṇḍā
kho  sākiyā iminā kumārā nippātitāti ghātāpeyyuṃpi maṃ ime hi
nāma  sakyakumārā  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajissanti  kimaṅgaṃ
panāhanti  so  kho  ahaṃ  ayyaputtā  bhaṇḍikaṃ  muñcitvā taṃ bhaṇḍaṃ
rukkhe  ālaggetvā  yo  passati dinnaṃyeva haratūti vatvā tatomhi
paṭinivattoti . suṭṭhu bhaṇe upāli akāsi yaṃ pana nivatto 1- caṇḍā
kho 2- sākiyā iminā kumārā nippātitāti ghātāpeyyuṃpi tanti.
   [343]  Athakho te sakyakumārā upāliṃ kappakaṃ ādāya yena
bhagavā   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho  te  sakyakumārā
bhagavantaṃ  etadavocuṃ  mayaṃ  bhante  sākiyā  nāma  mānassino
@Footnote: 1 Ma. Yu. yaṃpi na nivatto. 2 Yu. khosaddo na dissati.
Ayaṃ  bhante  upāli  kappako  amhākaṃ  dīgharattaṃ  paricārako  imaṃ
bhagavā  paṭhamaṃ  pabbājetu  imassa  mayaṃ  abhivādanaṃ  paccuṭṭhānaṃ
añjalikammaṃ   sāmīcikammaṃ  karissāma  evaṃ  amhākaṃ  sākiyānaṃ
sākiyamāno  nimmādayissatīti  1-  .  athakho  bhagavā  upāliṃ
kappakaṃ paṭhamaṃ pabbājesi pacchā te sakyakumāre.
   [344] Athakho āyasmā bhaddiyo teneva antaravassena tisso
vijjā  sacchākāsi  .  āyasmā anuruddho dibbacakkhuṃ uppādesi .
Āyasmā  ānando  sotāpattiphalaṃ  sacchākāsi  .  devadatto
pothujjanikaṃ iddhiṃ abhinipphādeti 2-.
   [345] Tena kho pana samayena āyasmā bhaddiyo araññagatopi
rukkhamūlagatopi  suññāgāragatopi  abhikkhaṇaṃ  udānaṃ udāneti 3- aho
sukhaṃ aho sukhanti . athakho sambahulā bhikkhū yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ
nisinnā kho te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ āyasmā bhante bhaddiyo
araññagatopi   rukkhamūlagatopi   suññāgāragatopi  abhikkhaṇaṃ  udānaṃ
udānesi 4- aho sukhaṃ aho sukhanti nissaṃsayaṃ kho bhante āyasmā bhaddiyo
anabhirato va brahmacariyaṃ carati taṃyeva vā purimaṃ rajjasukhaṃ samanussaranto
araññagatopi   rukkhamūlagatopi   suññāgāragatopi  abhikkhaṇaṃ  udānaṃ
@Footnote: 1 Ma. nimmānāyissatīti Yu. nimmāniyissati. 2 Ma. abhinipphādesi.
@3 Ma. udānesi. 4 Yu. udāneti.
Udānesi  1-  aho  sukhaṃ aho sukhanti . athakho bhagavā aññataraṃ
bhikkhuṃ  āmantesi  ehi  tvaṃ  bhikkhu  mama  vacanena  bhaddiyaṃ bhikkhuṃ
āmantehi  satthā  taṃ  āvuso  bhaddiya  āmantetīti  .  evaṃ
bhanteti  kho  so  bhikkhu  bhagavato paṭissutvā yenāyasmā bhaddiyo
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  bhaddiyaṃ  etadavoca  satthā
taṃ āvuso bhaddiya āmantetīti.
   [346] Evamāvusoti kho āyasmā bhaddiyo tassa bhikkhuno paṭissutvā
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinnaṃ kho āyasmantaṃ bhaddiyaṃ bhagavā
etadavoca  saccaṃ  kira  tvaṃ  bhaddiya  araññagatopi  rukkhamūlagatopi
suññāgāragatopi  abhikkhaṇaṃ  udānaṃ  udānesi  aho  sukhaṃ  aho
sukhanti . evambhanteti . kiṃ pana tvaṃ bhaddiya atthavasaṃ sampassamāno
araññagatopi   rukkhamūlagatopi   suññāgāragatopi  abhikkhaṇaṃ  udānaṃ
udānesi aho sukhaṃ aho sukhanti . Pubbe me bhante rañño satopi 2-
antopi  antepure  rakkhā susaṃvihitā hoti bahipi antepure rakkhā
susaṃvihitā  hoti antopi nagare rakkhā susaṃvihitā hoti bahipi nagare
rakkhā  susaṃvihitā  hoti  antopi  janapade  rakkhā susaṃvihitā hoti
bahipi  janapade  rakkhā  susaṃvihitā  hoti  so  kho  ahaṃ  bhante
@Footnote: 1 Yu. udāneti. 2 Yu. Rā. rañño sato.
Evaṃ rakkhitopi 1- gopitopi santo bhīto ubbiggo ussaṅkī utrasto
viharāmi  etarahi  kho  panāhaṃ  eko  2-  bhante  araññagatopi
rukkhamūlagatopi   suññāgāragatopi   abhīto  anubbiggo  anussaṅkī
anutrasto   apposukko   pannalomo  paradattavutto  migabhūtena
cetasā  viharāmīti  imaṃ  kho  ahaṃ  bhante  atthavasaṃ sampassamāno
araññagatopi  .pe.  abhikkhaṇaṃ  udānaṃ  udānemi  aho  sukhaṃ
aho  sukhanti  .  athakho  bhagavā etamatthaṃ viditvā tāyaṃ velāyaṃ
imaṃ udānaṃ udānesi
   [347] Yassantarato na santi kopā
      itibhavābhavatañca vītivatto
      taṃ vigatabhayaṃ sukhaṃ 4- asokaṃ
      devā nānubhavanti dassanāyāti.
   [348]  Athakho  bhagavā  anupiyāyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena
kosambī  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena  cārikaṃ  caramāno
yena  kosambī  tadavasari  .  tatra  sudaṃ  bhagavā kosambiyaṃ viharati
ghositārāme.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 155-163. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=3101              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=3101              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=337&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=47              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=337              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=8764              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=8764              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com