ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [361]  Tena  kho  pana  samayena  bhagavā mahatiyā parisāya
parivuto  dhammaṃ  desento nisinno hoti sarājikāya 1- . athakho
devadatto  uṭṭhāyāsanā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ karitvā yena bhagavā
tenañjaliṃ  paṇāmetvā  bhagavantaṃ  etadavoca  jiṇṇodāni  bhante
bhagavā  vuḍḍho  mahallako  addhagato  vayoanuppatto apposukkodāni
bhante  bhagavā  diṭṭhadhammasukhavihāramanuyutto  viharatu  mama  bhikkhusaṅghaṃ
nissajjatu  ahaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  pariharissāmīti . alaṃ devadatta mā te
rucci  bhikkhusaṅghaṃ  pariharitunti  .  dutiyampi kho .pe. tatiyampi kho
devadatto  bhagavantaṃ  etadavoca  jiṇṇodāni  bhante  bhagavā vuḍḍho
mahallako  addhagato  vayoanuppatto  apposukkodāni  bhante bhagavā
diṭṭhadhammasukhavihāramanuyutto   viharatu   mama   bhikkhusaṅghaṃ  nissajjatu
ahaṃ   bhikkhusaṅghaṃ   pariharissāmīti   .   sārīputtamoggallānānaṃpi
@Footnote: 1 Ma. Yu. parisāya.
Kho  ahaṃ  devadatta bhikkhusaṅghaṃ na nissajjeyyaṃ kiṃ pana tuyhaṃ chavassa
kheḷāsakassāti  1-  .  athakho  devadatto sarājikāyapi maṃ bhagavā
parisāya  kheḷāsakavādena  2-  apasādeti  sārīputtamoggallāne
va  ukkaṃsatīti  kupito  anattamano  bhagavantaṃ  abhivādetvā  padakkhiṇaṃ
katvā  pakkāmi  .  ayañca  carahi 3- devadattassa bhagavati paṭhamo
āghāto ahosi.
   [362]  Athakho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi  tenahi  bhikkhave
saṅgho  devadattassa  rājagahe  pakāsanīyakammaṃ  karotu  pubbe
devadattassa  aññā  pakati  ahosi  idāni  aññā  pakati  yaṃ
devadatto  kareyya  kāyena  vācāya na tena buddho vā dhammo
vā  saṅgho  vā  daṭṭhabbo  devadatto  va  tena daṭṭhabboti .
Evañca  pana  bhikkhave  kātabbaṃ  .  byattena  bhikkhunā paṭibalena
saṅgho ñāpetabbo
   {362.1}  suṇātu  me bhante saṅgho yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho  devadattassa  rājagahe  pakāsanīyakammaṃ  kareyya  pubbe
devadattassa   aññā  pakati  ahosi  idāni  aññā  pakati
yaṃ  devadatto  kareyya  kāyena  vācāya  na  tena buddho vā
dhammo vā saṅgho vā daṭṭhabbo devadatto va tena daṭṭhabboti .
Esā ñatti.
   {362.2}  Suṇātu  me  bhante  saṅgho  saṅgho devadattassa
@Footnote: 1 Yu. kheḷāpakassāti. 2 Yu. kheḷāpakavādena. 3 Yu. tarahi.
Rājagahe  pakāsanīyakammaṃ  karoti  pubbe  devadattassa  aññā
pakati  ahosi  idāni  aññā  pakati  yaṃ  devadatto  kareyya
kāyena  vācāya  na  tena  buddho  vā dhammo vā saṅgho vā
daṭṭhabbo  devadatto  va  tena  daṭṭhabboti  .  yassāyasmato
khamati  devadattassa  rājagahe  pakāsanīyakammassa  karaṇaṃ  pubbe
devadattassa  aññā  pakati  ahosi  idāni  aññā  pakati  yaṃ
devadatto  kareyya  kāyena  vācāya na tena buddho vā dhammo
vā  saṅgho  vā  daṭṭhabbo  devadatto  va  tena  daṭṭhabboti
so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {362.3}  Kataṃ  saṅghena  devadattassa rājagahe pakāsanīyakammaṃ
pubbe  devadattassa  aññā  pakati  ahosi  idāni  aññā  pakati
yaṃ devadatto kareyya kāyena vācāya na tena buddho vā dhammo
vā  saṅgho  vā  daṭṭhabbo  devadatto va tena daṭṭhabboti khamati
saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [363]  Athakho bhagavā āyasmantaṃ sārīputtaṃ āmantesi tenahi
tvaṃ  sārīputta  devadattaṃ  rājagahe  pakāsehīti  .  pubbe mayā
bhante  devadattassa  rājagahe  vaṇṇo bhāsito mahiddhiko godhiputto
mahānubhāvo  godhiputtoti  kathāhaṃ  bhante  devadattaṃ  rājagahe
pakāsemīti  .  nanu tayā sārīputta bhūtoyeva devadattassa rājagahe
vaṇṇo  bhāsito  mahiddhiko  godhiputto  mahānubhāvo godhiputtoti .
Evaṃ  bhanteti  . evameva kho tvaṃ sārīputta bhūtaññeva devadattaṃ
rājagahe  pakāsehīti  .  evaṃ  bhanteti kho āyasmā sāriputto
bhagavato paccassosi.
   [364] Athakho bhagavā bhikkhū āmantesi tenahi bhikkhave saṅgho
sāriputtaṃ  sammannatu devadattaṃ rājagahe pakāsetuṃ pubbe devadattassa
aññā  pakati  ahosi  idāni  aññā pakati yaṃ devadatto kareyya
kāyena vācāya na tena buddho vā dhammo vā saṅgho vā daṭṭhabbo
devadatto va tena daṭṭhabboti . evañca pana bhikkhave sammannitabbo.
Paṭhamaṃ sārīputto yācitabbo . yācitvā byattena bhikkhunā paṭibalena
saṅgho ñāpetabbo
   {364.1}  suṇātu  me bhante saṅgho yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  sammanneyya  devadattaṃ  rājagahe
pakāsetuṃ  pubbe  devadattassa  aññā  pakati  ahosi  idāni
aññā  pakati  yaṃ  devadatto  kareyya  kāyena vācāya na tena
buddho  vā  dhammo vā saṅgho vā daṭṭhabbo devadatto va tena
daṭṭhabboti. Esā ñatti.
   {364.2}  Suṇātu  me  bhante  saṅgho  saṅgho  āyasmantaṃ
sārīputtaṃ   sammannati  devadattaṃ  rājagahe  pakāsetuṃ  pubbe
devadattassa   aññā  pakati  ahosi  idāni  aññā  pakati
yaṃ  devadatto  kareyya  kāyena  vācāya  na  tena  buddho
vā  dhammo  vā  saṅgho  vā  daṭṭhabbo  devadatto  va  tena
daṭṭhabboti  .  yassāyasmato  khamati  āyasmato  sārīputtassa
Sammati  devadattaṃ  rājagahe  pakāsetuṃ  pubbe  devadattassa aññā
pakati  ahosi  idāni  aññā  pakati  yaṃ  devadatto  kareyya
kāyena  vācāya  na  tena  buddho  vā dhammo vā saṅgho vā
daṭṭhabbo  devadatto  va  tena  daṭṭhabboti  so  tuṇhassa  yassa
nakkhamati so bhāseyya.
   {364.3}   Sammato   saṅghena   āyasmā   sārīputto
devadattaṃ  rājagahe  pakāsetuṃ  pubbe  devadattassa  aññā  pakati
ahosi  idāni  aññā  pakati  yaṃ  devadatto  kareyya  kāyena
vācāya  na  tena  buddho  vā dhammo vā saṅgho vā daṭṭhabbo
devadatto  va  tena  daṭṭhabboti  khamati  saṅghassa tasmā tuṇhī .
Evametaṃ dhārayāmīti.
   [365]  Sammato  cāyasmā  sārīputto  sambahulehi  bhikkhūhi
saddhiṃ  rājagahaṃ  pavisitvā  devadattaṃ  rājagahe  pakāsesi  pubbe
devadattassa  aññā  pakati  ahosi  idāni  aññā  pakati  yaṃ
devadatto  kareyya  kāyena  vācāya na tena buddho vā dhammo
vā  saṅgho  vā  daṭṭhabbo  devadatto  va tena  daṭṭhabboti .
Tattha  ye  te  manussā  assaddhā  appasannā  dubbuddhino  te
evamāhaṃsu  ussuyyakā  ime  samaṇā  sakyaputtiyā  devadattassa
lābhasakkāraṃ  ussuyyantīti  . ye pana te manussā saddhā pasannā
paṇḍitā  subuddhimanto  te  evamāhaṃsu  na  kho  idaṃ  orakaṃ
bhavissati yathā bhagavā devadattaṃ rājagahe pakāsāpetīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 172-176. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=3448              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=3448              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=361&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=49              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=361              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com