ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [411] Siyā nu kho bhante saṅghabhedako āpāyiko nerayiko
kappaṭṭho  atekicchoti  .  siyā  upāli  saṅghabhedako  āpāyiko
nerayiko  kappaṭṭho  atekicchoti . siyā nu kho 1- pana bhante
@Footnote: 1 Ma. Yu. nu khosaddo natthi.
Saṅghabhedako na āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na atekicchoti.
Siyā  upāli  saṅghabhedako na āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho
na  atekicchoti  .  katamo  pana  bhante  saṅghabhedako āpāyiko
nerayiko  kappaṭṭho  atekicchoti  . idhupāli bhikkhu adhammaṃ dhammoti
dīpeti  tasmiṃ  adhammadiṭṭhi  bhede  adhammadiṭṭhi  vinidhāya  diṭṭhiṃ
vinidhāya  khantiṃ  vinidhāya  ruciṃ  vinidhāya  bhāvaṃ  anussāveti salākaṃ
gāheti  ayaṃ  dhammo  ayaṃ  vinayo  idaṃ  satthusāsanaṃ  imaṃ gaṇhatha
imaṃ  rocethāti  ayampi  kho  upāli  saṅghabhedako  āpāyiko
nerayiko kappaṭṭho atekiccho.
   {411.1}  Puna  caparaṃ  upāli  bhikkhu adhammaṃ dhammoti dīpeti
tasmiṃ  adhammadiṭṭhi  bhede  dhammadiṭṭhi  vinidhāya  diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ
vinidhāya  ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ anussāveti salākaṃ gāheti ayaṃ dhammo
ayaṃ  vinayo idaṃ satthusāsanaṃ imaṃ gaṇhatha imaṃ rocethāti ayampi kho
upāli saṅghabhedako āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho.
   {411.2} Puna caparaṃ upāli bhikkhu adhammaṃ dhammoti dīpeti tasmiṃ
adhammadiṭṭhi  bhede  vematiko  vinidhāya diṭṭhiṃ vinidhāya khantiṃ vinidhāya
ruciṃ  vinidhāya  bhāvaṃ  anussāveti  salākaṃ gāheti ayaṃ dhammo ayaṃ
vinayo  idaṃ  satthusāsanaṃ  imaṃ  gaṇhatha  imaṃ rocethāti ayampi kho
upāli saṅghabhedako āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekiccho.
   {411.3} Puna caparaṃ upāli bhikkhu adhammaṃ dhammoti dīpeti tasmiṃ dhammadiṭṭhi
Bhede  adhammadiṭṭhi  .pe.  tasmiṃ dhammadiṭṭhi bhede vematiko .pe.
Tasmiṃ  vematiko  bhede adhammadiṭṭhi tasmiṃ vematiko bhede dhammadiṭṭhi
tasmiṃ  vematiko  bhede  vematiko  vinidhāya  diṭṭhiṃ  vinidhāya khantiṃ
vinidhāya  ruciṃ  vinidhāya  bhāvaṃ  anussāveti  salākaṃ  gāheti  ayaṃ
dhammo  ayaṃ  vinayo  idaṃ  satthusāsanaṃ  imaṃ gaṇhatha imaṃ rocethāti
ayampi  kho  upāli  saṅghabhedako  āpāyiko  nerayiko  kappaṭṭho
atekiccho.
   {411.4} Puna caparaṃ upāli bhikkhu dhammaṃ adhammoti dīpeti .pe.
Avinayaṃ  vinayoti  dīpeti  vinayaṃ  avinayoti  dīpeti  abhāsitaṃ alapitaṃ
tathāgatena  bhāsitaṃ  lapitaṃ  tathāgatenāti  dīpeti  bhāsitaṃ  lapitaṃ
tathāgatena  abhāsitaṃ  alapitaṃ  tathāgatenāti  dīpeti  anāciṇṇaṃ
tathāgatena  āciṇṇaṃ  tathāgatenāti  dīpeti  āciṇṇaṃ  tathāgatena
anāciṇṇaṃ   tathāgatenāti   dīpeti   appaññattaṃ   tathāgatena
paññattaṃ  tathāgatenāti  dīpeti  paññattaṃ  tathāgatena  appaññattaṃ
tathāgatenāti  dīpeti  anāpattiṃ āpattīti dīpeti āpattiṃ anāpattīti
dīpeti  lahukaṃ āpattiṃ garukā āpattīti dīpeti garukaṃ āpattiṃ lahukā
āpattīti  dīpeti  sāvasesaṃ  āpattiṃ  anavasesā  āpattīti dīpeti
anavasesaṃ  āpattiṃ  sāvasesā  āpattīti  dīpeti  duṭṭhullaṃ āpattiṃ
aduṭṭhullā  āpattīti  dīpeti  aduṭṭhullaṃ āpattiṃ duṭṭhullā āpattīti
dīpeti  tasmiṃ  adhammadiṭṭhi bhede adhammadiṭṭhi tasmiṃ adhammadiṭṭhi bhede
Dhammadiṭṭhi  tasmiṃ  adhammadiṭṭhi  bhede  vematiko  tasmiṃ  dhammadiṭṭhi
bhede  adhammadiṭṭhi  tasmiṃ  dhammadiṭṭhi  bhede  vematiko  tasmiṃ
vematiko  bhede  adhammadiṭṭhi  tasmiṃ  vematiko  bhede  dhammadiṭṭhi
tasmiṃ  vematiko  bhede  vematiko  vinidhāya  diṭṭhiṃ  vinidhāya khantiṃ
vinidhāya  ruciṃ vinidhāya bhāvaṃ anussāveti salākaṃ gāheti ayaṃ dhammo
ayaṃ  vinayo  idaṃ  satthusāsanaṃ  imaṃ  gaṇhatha imaṃ rocethāti ayampi
kho upāli saṅghabhedako āpāyiko nerayiko kappaṭṭho atekicchoti.
   [412]  Katamo  pana  bhante  saṅghabhedako na āpāyiko na
nerayiko  na  kappaṭṭho  na  atekicchoti . idhupāli bhikkhu adhammaṃ
dhammoti  dīpeti  tasmiṃ  dhammadiṭṭhi  bhede  dhammadiṭṭhi  avinidhāya
diṭṭhiṃ  avinidhāya  khantiṃ  avinidhāya  ruciṃ avinidhāya bhāvaṃ anussāveti
salākaṃ  gāheti  ayaṃ  dhammo  ayaṃ  vinayo  idaṃ  satthusāsanaṃ
imaṃ  gaṇhatha  imaṃ  rocethāti  ayampi  kho  upāli  saṅghabhedako
na āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho na atekiccho.
   {412.1} Puna caparaṃ upāli bhikkhu dhammaṃ adhammoti dīpeti .pe.
Duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  aduṭṭhullā  āpattīti  dīpeti  tasmiṃ  dhammadiṭṭhi
bhede  dhammadiṭṭhi  avinidhāya  diṭṭhiṃ  avinidhāya  khantiṃ avinidhāya ruciṃ
avinidhāya  bhāvaṃ  anussāveti  salākaṃ  gāheti  ayaṃ  dhammo  ayaṃ
vinayo  idaṃ  satthusāsanaṃ  imaṃ  gaṇhatha  imaṃ  rocethāti  ayampi
Kho  upāli  saṅghabhedako  na āpāyiko na nerayiko na kappaṭṭho
na atekicchoti.
          Tatiyabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ
        saṅghabhedakkhandhakaṃ niṭṭhitaṃ sattamaṃ.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 208-212. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=4191              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=4191              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=411&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=56              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=411              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com