ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

            Vattakkhandhakaṃ
   [414] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena āgantukā
bhikkhū  saupāhanāpi  ārāmaṃ  pavisanti  chattapaggahitāpi  ārāmaṃ
pavisanti  oguṇṭhitāpi  ārāmaṃ  pavisanti  sīsepi  cīvaraṃ  karitvā
ārāmaṃ   pavisanti   pānīyenapi  pāde  dhovanti  vuḍḍhatarepi
āvāsike  bhikkhū  na  abhivādenti  napi 1- senāsanaṃ pucchanti .
Aññataropi  āgantuko  bhikkhu anajjhāvutthaṃ vihāraṃ ghaṭikaṃ ugghāṭetvā
kavāṭaṃ  paṇāmetvā  sahasā  pāvisi  .  tassa  uparipiṭṭhito  ahi
khandhe  papati  .  so  bhīto  vissaramakāsi  . bhikkhū upadhāvitvā
taṃ  bhikkhuṃ  etadavocuṃ  kissa  tvaṃ  āvuso  vissaramakāsīti .
Athakho so bhikkhu bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi.
   {414.1} Ye te bhikkhū appicchā .pe. Te ujjhāyanti khīyanti
vipācenti kathaṃ hi nāma āgantukā bhikkhū saupāhanāpi ārāmaṃ pavisissanti
chattapaggahitāpi  ārāmaṃ  pavisissanti oguṇṭhitāpi ārāmaṃ  pavisissanti
sīsepi cīvaraṃ karitvā ārāmaṃ pavisissanti pānīyenapi pāde dhovissanti
vuḍḍhatarepi  āvāsike  bhikkhū  na  abhivādissanti  napi  senāsanaṃ
pucchissantīti . athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe.
@Footnote: 1 Yu. Rā. pisaddo na paññāyati.
Saccaṃ  kira  bhikkhave  āgantukā  bhikkhū  saupāhanāpi  ārāmaṃ
pavisanti  chattapaggahitāpi  ārāmaṃ  pavisanti  oguṇṭhitāpi  ārāmaṃ
pavisanti  sīsepi  cīvaraṃ  karitvā ārāmaṃ pavisanti pānīyenapi pāde
dhovanti  vuḍḍhatarepi  āvāsike bhikkhū na abhivādenti napi senāsanaṃ
pucchantīti  .  saccaṃ  bhagavāti  .  vigarahi  buddho bhagavā kathaṃ hi
nāma  bhikkhave  āgantukā  bhikkhū  saupāhanāpi  ārāmaṃ pavisissanti
chattapaggahitāpi   ārāmaṃ   pavisissanti   oguṇṭhitāpi   ārāmaṃ
pavisissanti  sīsepi  cīvaraṃ  karitvā  ārāmaṃ  pavisissanti pānīyenapi
pāde  dhovissanti  vuḍḍhatarepi  āvāsike  bhikkhū na abhivādessanti
napi  senāsanaṃ  pucchissanti  netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā
pasādāya  .pe.  vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā bhikkhū āmantesi
tenahi  bhikkhave  āgantukānaṃ  bhikkhūnaṃ  vattaṃ  paññāpessāmi  yathā
āgantukehi bhikkhūhi sammā 1- vattitabbaṃ.
   [415] Āgantukena bhikkhave bhikkhunā idāni ārāmaṃ pavisissāmīti
upāhanā  omuñcitvā nīcaṃ katvā pappoṭetvā 2- gahetvā chattaṃ
apanāmetvā  sīsaṃ vivaritvā sīse 3- cīvaraṃ khandhe karitvā sādhukaṃ
ataramānena  ārāmo  pavisitabbo  ārāmaṃ pavisantena sallakkhetabbaṃ
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ saddo natthi. 2 Ma. papphoṭetvā. Yu. pappoṭhetvā.
@3 Yu. sīseti pāṭho na dissati.
Kattha  āvāsikā  bhikkhū  paṭikkamantīti  yattha  āvāsikā  bhikkhū
paṭikkamanti  upaṭṭhānasālāyaṃ  vā  maṇḍape  vā  rukkhamūle  vā
tattha  gantvā  ekamantaṃ  patto  nikkhipitabbo  ekamantaṃ  cīvaraṃ
nikkhipitabbaṃ   paṭirūpaṃ   āsanaṃ   gahetvā   nisīditabbaṃ  pānīyaṃ
pucchitabbaṃ   paribhojanīyaṃ   pucchitabbaṃ   katamaṃ   pānīyaṃ   katamaṃ
paribhojanīyanti  sace pānīyena attho hoti pānīyaṃ gahetvā pātabbaṃ
sace  paribhojanīyena  attho  hoti  paribhojanīyaṃ  gahetvā  pādā
dhovitabbā  pāde  dhovantena  ekena  hatthena udakaṃ āsiñcitabbaṃ
ekena  hatthena pādā dhovitabbā yena hatthena udakaṃ āsiñcitabbaṃ
na  teneva  hatthena  pādā  dhovitabbā  1-  upāhanapuñchanacoḷakaṃ
pucchitvā  upāhanā  puñchitabbā  upāhanā  puñchantena  paṭhamaṃ
sukkhena  coḷakena  puñchitabbā  pacchā  allena  upāhanapuñchanacoḷakaṃ
dhovitvā pīḷetvā 2- ekamantaṃ vissajjetabbaṃ
   {415.1} sace āvāsiko bhikkhu vuḍḍho hoti abhivādetabbo sace
navako  hoti  abhivādāpetabbo  senāsanaṃ  pucchitabbaṃ  katamaṃ  me
senāsanaṃ  pāpuṇātīti  ajjhāvutthaṃ  vā  anajjhāvutthaṃ  vā pucchitabbaṃ
gocaro  pucchitabbo  agocaro  pucchitabbo  sekkhasammatāni  kulāni
@Footnote: 1 Ma. Yu. Rā. na teneva hatthena udakaṃ āsiñcitabbaṃ na teneva hatthena pādā
@dhovitabbā. 2 Ma. Yu. pīḷetvāti pāṭho na dissati.
Pucchitabbāni   vaccaṭṭhānaṃ   pucchitabbaṃ   passāvaṭṭhānaṃ  pucchitabbaṃ
pānīyaṃ   pucchitabbaṃ   paribhojanīyaṃ   pucchitabbaṃ   kattaradaṇḍo
pucchitabbo  saṅghassa  katikasaṇṭhānaṃ  pucchitabbaṃ  kaṃ  kālaṃ  pavisitabbaṃ
kaṃ  kālaṃ  nikkhamitabbanti  sace  vihāro  anajjhāvuttho  hoti
kavāṭaṃ  ākoṭetvā  muhuttaṃ  āgametvā  ghaṭikaṃ  ugghāṭetvā
kavāṭaṃ paṇāmetvā bahi ṭhitena nilloketabbo
   {415.2} sace vihāro uklāpo hoti mañce vā mañco āropito
hoti pīṭhe vā pīṭhaṃ āropitaṃ hoti senāsanaṃ uparipuñjīkataṃ 1- hoti
sace  ussahati  sodhetabbo  vihāraṃ  sodhentena  paṭhamaṃ bhummattharaṇaṃ
nīharitvā   ekamantaṃ   nikkhipitabbaṃ   mañcapaṭipādakā   nīharitvā
ekamantaṃ  nikkhipitabbā  bhisibimbohanaṃ  nīharitvā  ekamantaṃ nikkhipitabbaṃ
nisīdanapaccattharaṇaṃ  nīharitvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ  mañco  nīcaṃ
katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena  asaṅghaṭṭantena  kavāṭapiṭṭhaṃ  nīharitvā
ekamantaṃ  nikkhipitabbo  pīṭhaṃ  nīcaṃ  katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena
asaṅghaṭṭantena   kavāṭapiṭṭhaṃ   nīharitvā   ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ
kheḷamallako   nīharitvā   ekamantaṃ  nikkhipitabbo  apassenaphalakaṃ
nīharitvā  ekamantaṃ  nikkhipitabbaṃ  sace  vihāre  santānakaṃ  hoti
ullokā  paṭhamaṃ  ohāretabbaṃ  ālokasandhikaṇṇabhāgā  pamajjitabbā
sace  gerukaparikammakatā  bhitti  kaṇṇakitā  hoti  coḷakaṃ temetvā
@Footnote: 1 uparipaṃsukitantipi pāṭho bhavati. Yu. Rā. uparipuñjakitaṃ.
Pīḷetvā   pamajjitabbā  sace  kāḷavaṇṇakatā  bhūmi  kaṇṇakitā
hoti coḷakaṃ temetvā pīḷetvā pamajjitabbā
   {415.3} sace akatā hoti bhūmi udakena paripphositvā 1- sammajjitabbā
mā  vihāro rajena ūhaññīti saṅkāraṃ vicinitvā ekamantaṃ chaḍḍetabbaṃ
bhummattharaṇaṃ  otāpetvā  sodhetvā  pappoṭetvā  atiharitvā
yathāpaññattaṃ   2-  paññāpetabbaṃ  mañcapaṭipādakā  otāpetvā
pamajjitvā  atiharitvā yathābhāgaṃ 3- ṭhapetabbā mañco otāpetvā
sodhetvā pappoṭetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena asaṅghaṭṭantena
kavāṭapiṭṭhaṃ  atiharitvā  yathābhāgaṃ  paññāpetabbo  pīṭhaṃ otāpetvā
sodhetvā pappoṭetvā nīcaṃ katvā sādhukaṃ aparighaṃsantena asaṅghaṭṭantena
kavāṭapiṭṭhaṃ   atiharitvā   yathābhāgaṃ  paññāpetabbaṃ  bhisibimbohanaṃ
otāpetvā sodhetvā pappoṭetvā atiharitvā yathābhāgaṃ paññāpetabbaṃ
nisīdanapaccattharaṇaṃ  otāpetvā  sodhetvā  pappoṭetvā  atiharitvā
yathābhāgaṃ paññāpetabbaṃ kheḷamallako otāpetvā pamajjitvā atiharitvā
yathābhāgaṃ ṭhapetabbo apassenaphalakaṃ otāpetvā pamajjitvā atiharitvā
yathābhāgaṃ  ṭhapetabbaṃ  pattacīvaraṃ nikkhipitabbaṃ pattaṃ nikkhipantena ekena
hatthena pattaṃ gahetvā ekena hatthena heṭṭhāmañcaṃ vā heṭṭhāpīṭhaṃ vā
@Footnote: 1 Yu. parippositvā. 2 Yu. yathābhāgaṃ. Ma. yathāṭhāne. 3 Ma. yathāṭhāne.
Parāmasitvā  patto  nikkhipitabbo  na  ca  anantarahitāya  bhūmiyā
patto  nikkhipitabbo  cīvaraṃ  nikkhipantena  ekena  hatthena  cīvaraṃ
gahetvā  ekena  hatthena  cīvaravaṃsaṃ vā cīvararajjuṃ vā pamajjitvā
pārato antaṃ orato bhogaṃ katvā cīvaraṃ nikkhipitabbaṃ
   {415.4}  sace  puratthimā  sarajā vātā vāyanti puratthimā
vātapānā  thaketabbā sace pacchimā sarajā vātā vāyanti pacchimā
vātapānā  thaketabbā sace uttarā sarajā vātā vāyanti uttarā
vātapānā  thaketabbā  sace  dakkhiṇā  sarajā  vātā  vāyanti
dakkhiṇā  vātapānā  thaketabbā  sace  sītakālo  hoti  divā
vātapānā  vivaritabbā  rattiṃ  thaketabbā  sace  uṇhakālo  hoti
divā  vātapānā  thaketabbā  rattiṃ  vivaritabbā  sace  pariveṇaṃ
uklāpaṃ  hoti  pariveṇaṃ  sammajjitabbaṃ  sace  koṭṭhako  uklāpo
hoti  koṭṭhako  sammajjitabbo  sace  upaṭṭhānasālā  uklāpā
hoti  upaṭṭhānasālā  sammajjitabbā  sace  aggisālā  uklāpā
hoti  aggisālā  sammajjitabbā  sace  vaccakuṭī  uklāpā  hoti
vaccakuṭī  sammajjitabbā  sace pānīyaṃ na hoti pānīyaṃ upaṭṭhāpetabbaṃ
sace  paribhojanīyaṃ  na  hoti  paribhojanīyaṃ  upaṭṭhāpetabbaṃ  sace
ācamanakumbhiyā udakaṃ na hoti ācamanakumbhiyā udakaṃ āsiñcitabbaṃ
   {415.5}  idaṃ  kho  bhikkhave  āgantukānaṃ  bhikkhūnaṃ  vattaṃ
yathā āgantukehi bhikkhūhi sammā vattitabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 213-218. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=4272              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=4272              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=414&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=58              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=414              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=8927              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=8927              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com