ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [424]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū dunnivatthā
duppārutā   anākappasampannā   bhattaggaṃ   gacchanti  vokkammapi
therānaṃ  bhikkhūnaṃ  purato  purato  gacchanti  therepi bhikkhū anūpakhajja
@Footnote: 1 Ma. Yu. Rā. ekakanti vacanaṃ natthi. 2 Rā. vaccapīḷito. 3 Ma. Yu. āgamesi.
@4 Ma. sandhāretuṃ asakkonto.
Nisīdanti   navepi   bhikkhū   āsanena  paṭibāhanti  saṅghāṭimpi
ottharitvā  antaraghare nisīdanti . ye te bhikkhū appicchā .pe.
Te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  chabbaggiyā
bhikkhū   dunnivatthā   duppārutā   anākappasampannā   bhattaggaṃ
gacchissanti  vokkammapi  therānaṃ  bhikkhūnaṃ  purato  purato gacchissanti
therepi  bhikkhū  anupakhajja  nisīdissanti  navepi  bhikkhū āsanena 1-
paṭibāhissanti saṅghāṭimpi ottharitvā antaraghare nisīdissantīti.
   {424.1} Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. Saccaṃ
kira bhikkhave chabbaggiyā bhikkhū dunnivatthā duppārutā anākappasampannā
bhattaggaṃ  gacchanti  vokkammapi therānaṃ bhikkhūnaṃ purato purato gacchanti
therepi  bhikkhū  anupakhajja nisīdanti navepi bhikkhū āsanena paṭibāhanti
saṅghāṭimpi ottharitvā antaraghare nisīdantīti . saccaṃ bhagavāti .pe.
Vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi tenahi bhikkhave bhikkhūnaṃ
bhattaggavattaṃ  paññāpessāmi  yathā  bhikkhūhi  bhattagge  sammā
vattitabbaṃ.
   [425]  Sace  ārāme  kālo  ārocito  hoti timaṇḍalaṃ
paṭicchādentena   parimaṇḍalaṃ  nivāsetvā  kāyabandhanaṃ  bandhitvā
saguṇaṃ  katvā  saṅghāṭiyo  pārupitvā  gaṇṭhikaṃ paṭimuñcitvā dhovitvā
pattaṃ  gahetvā  sādhukaṃ  ataramānena  gāmo  pavisitabbo  na
vokkamma  therānaṃ  bhikkhūnaṃ  purato  purato  gantabbaṃ  supaṭicchannena
@Footnote: 1 Ma. āsanenapi.
Antaraghare  gantabbaṃ  susaṃvutena  antaraghare  gantabbaṃ okkhittacakkhunā
antaraghare   gantabbaṃ   na  ukkhittakāya  antaraghare  gantabbaṃ
na  ujjagghikāya  antaraghare  gantabbaṃ  appasaddena  antaraghare
gantabbaṃ  na  kāyappacālakaṃ  antaraghare  gantabbaṃ  na  bāhuppacālakaṃ
antaraghare  gantabbaṃ  na  sīsappacālakaṃ  antaraghare  gantabbaṃ  na
khambhakatena  anataraghare  gantabbaṃ  na  oguṇṭhitena  antaraghare
gantabbaṃ na ukkuṭikāya antaraghare gantabbaṃ
   {425.1}  supaṭicchannena  antaraghare  nisīditabbaṃ  susaṃvutena
antaraghare  nisīditabbaṃ  okkhittacakkhunā  antaraghare  nisīditabbaṃ  na
ukkhittakāya  antaraghare  nisīditabbaṃ  na  ujjagghikāya  antaraghare
nisīditabbaṃ  appasaddena  antaraghare  nisīditabbaṃ  na  kāyappacālakaṃ
antaraghare  nisīditabbaṃ  na  bāhuppacālakaṃ  antaraghare  nisīditabbaṃ
na  sīsappacālakaṃ  antaraghare  nisīditabbaṃ  na  khambhakatena  antaraghare
nisīditabbaṃ  na  oguṇṭhitena  antaraghare  nisīditabbaṃ  na  pallatthikāya
antaraghare  nisīditabbaṃ  na there bhikkhū anupakhajja nisīditabbaṃ na navā
bhikkhū  āsanena  paṭibāhitabbā  na  saṅghāṭiṃ ottharitvā antaraghare
nisīditabbaṃ
   {425.2} udake dīyamāne ubhohi hatthehi pattaṃ pariggahetvā
udakaṃ  paṭiggahetabbaṃ  nīcaṃ  katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena  patto
dhovitabbo  sace  udakapaṭiggāhako  hoti  nīcaṃ katvā udakapaṭiggahe
udakaṃ   āsiñcitabbaṃ  mā  udakapaṭiggāhako  udakena  osiñci
Mā  sāmantā  bhikkhū  udakena  osiñciṃsu  mā  saṅghāṭi  udakena
osiñcīti
   {425.3}  sace udakapaṭiggāhako na hoti nīcaṃ katvā chamāyaṃ
udakaṃ  āsiñcitabbaṃ  mā  sāmantā  bhikkhū  udakena  osiñciṃsu
mā  saṅghāṭi  udakena  osiñcīti odane dīyamāne ubhohi hatthehi
pattaṃ  pariggahetvā  odano  paṭiggahetabbo  sūpassa  okāso
kātabbo  sace hoti sappi vā telaṃ vā uttaribhaṅgaṃ vā therena
vattabbo   sabbesaṃ  samakaṃ  sampādehīti  sakkaccaṃ  piṇḍapāto
paṭiggahetabbo    pattasaññinā    piṇḍapāto   paṭiggahetabbo
samasūpako   piṇḍapāto   paṭiggahetabbo  samatittiko  piṇḍapāto
paṭiggahetabbo
   {425.4} na tāva therena bhuñjitabbaṃ yāva na sabbesaṃ odano
sampatto  1-  hoti  sakkaccaṃ  piṇḍapāto  bhuñjitabbo pattasaññinā
piṇḍapāto  bhuñjitabbo  sapadānaṃ  2-  piṇḍapāto  bhuñjitabbo
samasūpako  piṇḍapāto  bhuñjitabbo  na  thūpato  3-  omadditvā
piṇḍapāto  bhuñjitabbo  na  sūpaṃ  vā  byañjanaṃ  vā  odanena
paṭicchādetabbaṃ  bhiyyokamyataṃ  upādāya  na  sūpaṃ  vā  odanaṃ vā
agilānena   attano   atthāya  viññāpetvā  bhuñjitabbaṃ  na
ujjhānasaññinā   paresaṃ   patto   oloketabbo  nātimahanto
kabaḷo    kātabbo   parimaṇḍalo   ālopo   kātabbo
@Footnote: 1 Yu. sampanno. 2 Yu. sapadāno. 3 thūpikatotipi pāṭho dissati.
Na  anāhaṭe  kabaḷe  mukhadvāraṃ  vivaritabbaṃ  na bhuñjamānena sabbo
hattho  mukhe  pakkhipitabbo  na  sakabaḷena  mukhena  byāharitabbaṃ
na  piṇḍukkhepakaṃ  bhuñjitabbaṃ  na  kabaḷāvacchedakaṃ  bhuñjitabbaṃ  na
avagaṇḍakārakaṃ   bhuñjitabbaṃ   na   hatthaniddhūnakaṃ   bhuñjitabbaṃ  na
sitthāvakārakaṃ   bhuñjitabbaṃ   na  jivhānicchārakaṃ  bhuñjitabbaṃ  na
capucapukārakaṃ  bhuñjitabbaṃ  na  surusurukārakaṃ  bhuñjitabbaṃ na hatthanillehakaṃ
bhuñjitabbaṃ na pattanillehakaṃ bhuñjitabbaṃ na oṭṭhanillehakaṃ bhuñjitabbaṃ
   {425.5}  na  sāmisena hatthena pānīyathālako paṭiggahetabbo
na tāva therena udakaṃ paṭiggahetabbaṃ yāva na sabbe va 1- bhuttāvino
honti  udake  dīyamāne  ubhohi  hatthehi  pattaṃ  pariggahetvā
udakaṃ  paṭiggahetabbaṃ  nīcaṃ  katvā  sādhukaṃ  aparighaṃsantena  patto
dhovitabbo  sace  udakapaṭiggāhako  hoti  nīcaṃ katvā udakapaṭiggahe
udakaṃ   āsiñcitabbaṃ  mā  udakapaṭiggāhako  udakena  osiñci
mā  sāmantā  bhikkhū  udakena  osiñciṃsu  mā  saṅghāṭi  udakena
osiñcīti  sace  udakapaṭiggāhako na hoti nīcaṃ katvā chamāyaṃ udakaṃ
āsiñcitabbaṃ  mā  sāmantā  bhikkhū  udakena osiñciṃsu mā saṅghāṭi
udakena osiñcīti na sasitthakaṃ pattadhovanaṃ antaraghare chaḍḍetabbaṃ
   {425.6}  nivattantena  navakehi  bhikkhūhi  paṭhamataraṃ nivattitabbaṃ
pacchā  therehi  supaṭicchannena  antaraghare  gantabbaṃ  susaṃvutena
antaraghare  gantabbaṃ  okkhittacakkhunā  antaraghare  gantabbaṃ  na
@Footnote: 1 Yu. vasaddo natthi.
Ukkhittakāya  antaraghare  gantabbaṃ  na  ujjagghikāya  antaraghare
gantabbaṃ  appasaddena  antaraghare  gantabbaṃ  na  kāyappacālakaṃ
antaraghare  gantabbaṃ  na  bāhuppacālakaṃ  antaraghare  gantabbaṃ  na
sīsappacālakaṃ  antaraghare  gantabbaṃ  na  khambhakatena  antaraghare
gantabbaṃ  na  oguṇṭhitena  antaraghare  gantabbaṃ  na  ukkuṭikāya
antaraghare gantabbaṃ
   {425.7}  idaṃ kho bhikkhave bhikkhūnaṃ bhattaggavattaṃ yathā bhikkhūhi
bhattagge sammā vattitabbanti.
     Paṭhamabhāṇavāraṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 224-229. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=4498              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=4498              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=424&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=62              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=424              Contents of The Tipitaka Volume 7 https://84000.org/tipitaka/read/?index_7 https://84000.org/tipitaka/english/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]