ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [426]  Tena kho pana samayena piṇḍacārikā bhikkhū dunnivatthā
duppārutā  anākappasampannā  piṇḍāya  caranti  asallakkhetvāpi
nivesanaṃ  pavisanti  asallakkhetvāpi  nikkhamanti  atisahasāpi  pavisanti
atisahasāpi  nikkhamanti  atidūrepi  tiṭṭhanti  accāsannepi  tiṭṭhanti
aticiraṃpi  tiṭṭhanti  atilahukaṃpi nivattanti . aññataro 1- piṇḍacāriko
bhikkhu  asallakkhetvā  nivesanaṃ  pāvisi  .  so  ca  2- dvāraṃ
maññamāno  aññataraṃ  ovarakaṃ  pāvisi  .  tasmimpi  3- ovarake
itthī  naggā  uttānā  nipannā hoti . addasā kho so bhikkhu
taṃ  itthiṃ  naggaṃ  uttānaṃ  nipannaṃ  disvāna  nayidaṃ dvāraṃ ovarakaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. aññataropi. 2 Yu. casaddo natthi. 3 Yu. pisaddo natthi.
Idanti  tamhā  ovarakamhā  nikkhami  .  addasā  kho  tassā
itthiyā  sāmiko  taṃ  itthiṃ  naggaṃ uttānaṃ nipannaṃ disvāna iminā
me  bhikkhunā  pajāpati  dūsitāti  taṃ bhikkhuṃ gahetvā ākoṭeti .
Athakho  sā  itthī  tena saddena paṭibujjhitvā taṃ purisaṃ etadavoca
kissa  tvaṃ  ayya  imaṃ bhikkhuṃ ākoṭesīti . imināsi tvaṃ bhikkhunā
dūsitāti  .  nāhaṃ  ayya  iminā  bhikkhunā  dūsitā akārako so
bhikkhūti  taṃ  bhikkhuṃ muñcāpesi . athakho so bhikkhu ārāmaṃ gantvā
bhikkhūnaṃ etamatthaṃ ārocesi.
   {426.1} Ye te bhikkhū appicchā .pe. Te ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma piṇḍacārikā bhikkhū dunnivatthā duppārutā
anākappasampannā  piṇḍāya  carissanti  asallakkhetvāpi  nivesanaṃ
pavisissanti  asallakkhetvāpi  nikkhamissanti  atisahasāpi  pavisissanti
atisahasāpi   nikkhamissanti   atidūrepi  tiṭṭhissanti  accāsannepi
tiṭṭhissanti  aticirampi  tiṭṭhissanti  atilahukampi  nivattissantiti .
Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. Saccaṃ kira bhikkhave
.pe.  saccaṃ  bhagavāti  .pe.  vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū
āmantesi   tenahi   bhikkhave   piṇḍacārikānaṃ  bhikkhūnaṃ  vattaṃ
paññāpessāmi yathā piṇḍacārikehi bhikkhūhi sammā vattitabbaṃ.
   [427]  Piṇḍacārikena  bhikkhave  bhikkhunā  idāni  gāmaṃ
pavisissāmīti   timaṇḍalaṃ  paṭicchādentena  parimaṇḍalaṃ  nivāsetvā
Kāyabandhanaṃ  bandhitvā  saguṇaṃ  katvā  saṅghāṭiyo  pārupitvā gaṇṭhikaṃ
paṭimuñcitvā  dhovitvā  pattaṃ  gahetvā  sādhukaṃ ataramānena gāmo
pavisitabbo
   {427.1}  supaṭicchannena  antaraghare  gantabbaṃ  susaṃvutena
antaraghare  gantabbaṃ  okkhittacakkhunā  antaraghare  gantabbaṃ  na
ukkhittakāya  antaraghare  gantabbaṃ  na  ujjagghikāya  antaraghare
gantabbaṃ  appasaddena  antaraghare  gantabbaṃ  na  kāyappacālakaṃ
antaraghare  gantabbaṃ  na  bāhuppacālakaṃ  antaraghare  gantabbaṃ  na
sīsappacālakaṃ  antaraghare  gantabbaṃ  na  khambhakatena  antaraghare
gantabbaṃ  na  oguṇṭhitena  antaraghare  gantabbaṃ  na  ukkuṭikāya
antaraghare gantabbaṃ
   {427.2}   nivesanaṃ   pavisantena  sallakkhetabbaṃ  iminā
pavisissāmi   iminā   nikkhamissāmīti   nātisahasā   pavisitabbaṃ
nātisahasā   nikkhamitabbaṃ   nātidūre   ṭhātabbaṃ   nāccāsanne
ṭhātabbaṃ   nāticiraṃ   ṭhātabbaṃ  nātilahukaṃ  nivattitabbaṃ  ṭhitakena
sallakkhetabbaṃ  bhikkhaṃ  dātukāmā  vā  adātukāmā  vāti  sace
kammaṃ  vā  nikkhipati  āsanā  vā  vuṭṭhāti kaṭacchuṃ vā parāmasati
bhājanaṃ  vā  parāmasati  ṭhapeti  vā  dātukāmiyāti  1-  ṭhātabbaṃ
bhikkhāya  dīyamānāya  vāmena  hatthena  saṅghāṭiṃ  uccāretvā
dakkhiṇena  hatthena  pattaṃ  paṇāmetvā  ubhohi  hatthehi  pattaṃ
pariggahetvā  bhikkhā  paṭiggahetabbā  na  ca  bhikkhādāyikāya
@Footnote: 1 Ma. dātukāmāssāti. Yu. dātukāmā viyāti.
Mukhaṃ oloketabbaṃ 1- sallakkhetabbaṃ sūpaṃ dātukāmā vā adātukāmā
vāti  sace kaṭacchuṃ vā parāmasati bhājanaṃ vā parāmasati ṭhapeti vā
dātukāmiyāti   ṭhātabbaṃ  bhikkhāya  dinnāya  saṅghāṭiyā  pattaṃ
paṭicchādetvā sādhukaṃ ataramānena nivattitabbaṃ
   {427.3}  supaṭicchannena  antaraghare  gantabbaṃ  susaṃvutena
antaraghare  gantabbaṃ  okkhittacakkhunā  antaraghare  gantabbaṃ  na
ukkhittakāya  antaraghare  gantabbaṃ  na  ujjagghikāya  antaraghare
gantabbaṃ  appasaddena  antaraghare  gantabbaṃ  na  kāyappacālakaṃ
antaraghare  gantabbaṃ  na  bāhuppacālakaṃ  antaraghare  gantabbaṃ  na
sīsappacālakaṃ  antaraghare  gantabbaṃ  na  khambhakatena  antaraghare
gantabbaṃ  na  oguṇṭhitena  antaraghare  gantabbaṃ  na  ukkuṭikāya
antaraghare gantabbaṃ
   {427.4}  yo paṭhamaṃ gāmato piṇḍāya paṭikkamati tena āsanaṃ
paññāpetabbaṃ   pādodakaṃ   pādapīṭhaṃ   pādakathalikaṃ  upanikkhipitabbaṃ
avakkārapāṭiṃ  dhovitvā  upaṭṭhāpetabbaṃ  2-  pānīyaṃ  paribhojanīyaṃ
upaṭṭhāpetabbaṃ  yo  pacchā  gāmato piṇḍāya paṭikkamati sace hoti
bhuttāvaseso  sace ākaṅkhati bhuñjitabbaṃ no ce ākaṅkhati apaharite
vā  chaḍḍetabbaṃ  appāṇake  vā  udake  opilāpetabbaṃ  tena
āsanaṃ  uddharitabbaṃ  pādodakaṃ  pādapīṭhaṃ  pādakathalikaṃ  paṭisāmetabbaṃ
avakkārapāṭiṃ   dhovitvā   paṭisāmetabbaṃ   pānīyaṃ   paribhojanīyaṃ
@Footnote: 1 Yu. Ma. ulloketabbaṃ. 2 Ma. avakkārapāṭi ...tabbā.
Paṭisāmetabbaṃ  bhattaggaṃ  sammajjitabbaṃ  yo  passati  pānīyaghaṭaṃ  vā
paribhojanīyaghaṭaṃ  vā  vaccaghaṭaṃ  vā  rittaṃ tucchaṃ tena upaṭṭhāpetabbaṃ
sacassa hoti avisayhaṃ hatthavikārena dutiyaṃ āmantetvā hatthavilaṅghakena
upaṭṭhāpetabbaṃ na ca tappaccayā vācā bhinditabbā
   {427.5}  idaṃ kho bhikkhave piṇḍacārikānaṃ bhikkhūnaṃ vattaṃ yathā
piṇḍacārikehi bhikkhūhi sammā vattitabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 229-233. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=4596              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=4596              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=426&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=63              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=426              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com