ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [428]  Tena  kho  pana  samayena  sambahulā bhikkhū araññe
viharanti  .  te  neva  pānīyaṃ  upaṭṭhāpenti  na  paribhojanīyaṃ
upaṭṭhāpenti  na  aggiṃ  upaṭṭhāpenti  na  araṇisahitaṃ upaṭṭhāpenti
na  nakkhattapadāni  jānanti  na  disābhāgaṃ jānanti . corā tattha
gantvā  te  bhikkhū  etadavocuṃ  atthi  bhante  pānīyanti .
Natthāvusoti  .  atthi  bhante  paribhojanīyanti  .  natthāvusoti .
Atthi bhante aggīti . natthāvusoti . atthi bhante araṇisahitanti .
Natthāvusoti  .  kenajja  bhante yuttanti . na kho mayaṃ āvuso
jānāmāti  .  katamāyaṃ  bhante  disāti  . na kho mayaṃ āvuso
jānāmāti  .  athakho  te  corā  nevimesaṃ  pānīyaṃ  atthi na
paribhojanīyaṃ  atthi  na  aggi  atthi  na  araṇisahitaṃ  atthi  na
nakkhattapadāni  jānanti  na  disābhāgaṃ  jānanti  corā  ime 1-
nayime  bhikkhūti  ākoṭetvā  pakkamiṃsu . athakho te bhikkhū bhikkhūnaṃ
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ .
@Footnote: 1 Yu. corāyime.
Athakho  bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ  pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ
katvā  bhikkhū  āmantesi tenahi bhikkhave āraññakānaṃ bhikkhūnaṃ  vattaṃ
paññāpessāmi yathā āraññakehi bhikkhūhi sammā vattitabbaṃ.
   [429]  Āraññakena  bhikkhave  bhikkhunā  kālasseva  uṭṭhāya
pattaṃ  thavikāya  pakkhipitvā aṃse ālaggetvā cīvaraṃ khandhe karitvā
upāhanā   ārohitvā   dārubhaṇḍaṃ  mattikābhaṇḍaṃ  paṭisāmetvā
dvāravātapānāni  1-  thaketvā senāsanā otaritabbaṃ idāni gāmaṃ
pavisissāmīti  upāhanā  omuñcitvā  nīcaṃ  katvā  pappoṭetvā
thavikāya  pakkhipitvā  aṃse  ālaggetvā  timaṇḍalaṃ  paṭicchādentena
parimaṇḍalaṃ  nivāsetvā  kāyabandhanaṃ bandhitvā saguṇaṃ katvā saṅghāṭiyo
pārupitvā  gaṇṭhikaṃ  paṭimuñcitvā  dhovitvā  pattaṃ  gahetvā sādhukaṃ
ataramānena  gāmo  pavisitabbo  supaṭicchannena  antaraghare  gantabbaṃ
susaṃvutena  antaraghare  gantabbaṃ  .pe.  na  ukkuṭikāya  antaraghare
gantabbaṃ
   {429.1}  nivesanaṃ pavisantena sallakkhetabbaṃ iminā pavisissāmi
iminā   nikkhamissāmīti   nātisahasā   pavisitabbaṃ   nātisahasā
nikkhamitabbaṃ  nātidūre  ṭhātabbaṃ  nāccāsanne  ṭhātabbaṃ  nāticiraṃ
ṭhātabbaṃ  nātilahukaṃ  nivattitabbaṃ  ṭhitakena  sallakkhetabbaṃ  bhikkhaṃ
dātukāmā  vā  adātukāmā  vāti  sace  kammaṃ  vā  nikkhipati
āsanā  vā  vuṭṭhāti  kaṭacchuṃ vā parāmasati bhājanaṃ vā parāmasati
ṭhapeti  vā  dātukāmiyāti  ṭhātabbaṃ  bhikkhāya  dīyamānāya  vāmena
@Footnote: 1 Ma. Yu. dvāravātapānaṃ.
Hatthena  saṅghāṭiṃ  uccāretvā dakkhiṇena hatthena pattaṃ paṇāmetvā
ubhohi  hatthehi  pattaṃ  pariggahetvā  bhikkhā  paṭiggahetabbā  na
ca  bhikkhādāyikāya  mukhaṃ  oloketabbaṃ  sallakkhetabbaṃ sūpaṃ vā 1-
dātukāmā vā adātukāmā vāti sace kaṭacchuṃ vā parāmasati bhājanaṃ
vā  parāmasati  ṭhapeti  vā dātukāmiyāti ṭhātabbaṃ bhikkhāya dinnāya
saṅghāṭiyā pattaṃ paṭicchādetvā sādhukaṃ ataramānena nivattitabbaṃ
   {429.2} supaṭicchannena antaraghare gantabbaṃ .pe. Na ukkuṭikāya
antaraghare  gantabbaṃ  gāmato  nikkhamitvā  pattaṃ thavikāya pakkhipitvā
aṃse ālaggetvā cīvaraṃ saṃharitvā sīse karitvā upāhanā ārohitvā
gantabbaṃ  āraññakena  bhikkhave  bhikkhunā  pānīyaṃ  upaṭṭhāpetabbaṃ
paribhojanīyaṃ   upaṭṭhāpetabbaṃ   aggi  upaṭṭhāpetabbo  araṇisahitaṃ
upaṭṭhāpetabbaṃ   kattaradaṇḍo   upaṭṭhāpetabbo   nakkhattapadāni
uggahetabbāni sakalāni vā ekadesāni vā disākusalena bhavitabbaṃ
   {429.3}  idaṃ  kho bhikkhave āraññakānaṃ bhikkhūnaṃ vattaṃ yathā
āraññakehi bhikkhūhi sammā vattitabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 233-235. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=4675              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=4675              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=428&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=64              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=428              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com