ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [434]  Tena  kho  pana samayena aññataro bhikkhu brāhmaṇa-
jātiko  vaccaṃ  katvā  na  icchati  ācametuṃ  ko  imaṃ  vasalaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. Rā. pisaddo natthi. 2 Ma. uparitopi. Yu. uparito.
Duggandhaṃ  āmasissatīti  .  tassa vaccamagge kimi saṇṭhāsi . athakho
so  bhikkhu  bhikkhūnaṃ  etamatthaṃ  ārocesi . kiṃ pana tvaṃ āvuso
vaccaṃ  katvā  na  ācamesīti  . evamāvusoti . ye te bhikkhū
appicchā  .pe.  te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi
nāma  bhikkhu  vaccaṃ  katvā  na  ācamissatīti . athakho te bhikkhū
bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  saccaṃ kira tvaṃ bhikkhu vaccaṃ
katvā  na  ācamesīti  .  saccaṃ bhagavāti .pe. vigarahitvā dhammiṃ
kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  na  bhikkhave  vaccaṃ  katvā  sati
udake na ācametabbaṃ yo nācameyya āpatti dukkaṭassāti.
   [435]  Tena  kho  pana samayena bhikkhū vaccakuṭiyā yathāvuḍḍhaṃ
vaccaṃ  karonti  .  navakā  bhikkhū  paṭhamataraṃ  āgantvā  vaccitā
āgamenti  . te vaccaṃ sandhārentā mucchitā papatanti . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .pe.  saccaṃ  kira bhikkhave bhikkhū vaccakuṭiyā
yathāvuḍḍhaṃ  vaccaṃ  karonti  navakā  bhikkhū  paṭhamataraṃ  āgantvā
vaccitā  āgamenti  te  vaccaṃ sandhārentā mucchitā papatantīti .
Saccaṃ  bhagavāti  .pe.  na  bhikkhave  vaccakuṭiyā  yathāvuḍḍhaṃ vacco
kātabbo  yo  kareyya  āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi  bhikkhave
āgatapaṭipāṭiyā vaccaṃ kātunti.
   [436]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū atisahasāpi
vaccakuṭiṃ  pavisanti  ubbhujitvāpi  1-  pavisanti  nitthunantāpi  vaccaṃ
@Footnote: 1 Ma. ubbhajitvā.
Karonti   dantakaṭṭhaṃ   khādantāpi   vaccaṃ  karonti  bahiddhāpi
vaccadoṇikāya  vaccaṃ  karonti  bahiddhāpi  passāvadoṇikāya  passāvaṃ
karonti  passāvadoṇikāyapi  kheḷaṃ  karonti  pharusenapi  kaṭṭhena
avalekhanti   avalekhanakaṭṭhampi  vaccakūpamhi  pātenti  atisahasāpi
nikkhamanti  ubbhujitvāpi  nikkhamanti  capucapukārakāpi  1-  ācamenti
ācamanasarāvakepi udakaṃ sesenti.
   {436.1} Ye te bhikkhū appicchā .pe. Te ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  chabbaggiyā  bhikkhū  atisahasāpi vaccakuṭiṃ
pavisissanti  ubbhujitvāpi  pavisissanti  nitthunantāpi vaccaṃ karissanti
dantakaṭṭhaṃ  khādantāpi  vaccaṃ  karissanti bahiddhāpi vaccadoṇikāya vaccaṃ
karissanti   bahiddhāpi   passāvadoṇikāya   passāvaṃ   karissanti
passāvadoṇikāyapi  kheḷaṃ  karissanti  pharusenapi  kaṭṭhena avalekhissanti
avalekhanakaṭṭhaṃpi  vaccakūpamhi  pātessanti  atisahasāpi  nikkhamissanti
ubbhujitvāpi   nikkhamissanti   capucapukārakāpi  1-  ācamessanti
ācamanasarāvakepi  udakaṃ  sesessantīti . athakho te bhikkhū bhagavato
etamatthaṃ ārocesuṃ .pe. saccaṃ kira bhikkhave .pe. Saccaṃ bhagavāti .pe.
Vigarahitvā  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  tenahi bhikkhave
bhikkhūnaṃ  vaccakuṭīvattaṃ  paññāpessāmi  yathā  bhikkhūhi  vaccakuṭiyā
sammā vattitabbaṃ.
@Footnote: 1 Ma. capucapukārakaṃpi. Yu. capucapukārakampi.
   [437] Yo vaccakuṭiṃ gacchati tena 1- bahiṭṭhitena ukkāsitabbaṃ
anto  nisinnenapi  ukkāsitabbaṃ  cīvaravaṃse  vā  cīvararajjuyā  vā
cīvaraṃ  nikkhipitvā  sādhukaṃ ataramānena vaccakuṭī pavisitabbā nātisahasā
pavisitabbā  na  ubbhujitvā  pavisitabbā  vaccapādukāya  ṭhitena
ubbhujitabbaṃ  na  nitthunantena  vacco  kātabbo  na  dantakaṭṭhaṃ
khādantena  vacco  kātabbo  na  bahiddhā  vaccadoṇikāya  vacco
kātabbo  na  bahiddhā  passāvadoṇikāya  passāvo  kātabbo
na  passāvadoṇikāya  kheḷo  kātabbo  na  pharusena  kaṭṭhena
avalekhitabbaṃ   na   avalekhanakaṭṭhaṃ   vaccakūpamhi   pātetabbaṃ
vaccapādukāya   ṭhitena   paṭicchādetabbaṃ  nātisahasā  nikkhamitabbaṃ
na  ubbhujitvā  nikkhamitabbaṃ  ācamanapādukāya  ṭhitena  ubbhujitabbaṃ
na  capucapukārakena  2-  ācametabbaṃ  na  ācamanasarāvake  udakaṃ
sesetabbaṃ ācamanapādukāya ṭhitena paṭicchādetabbaṃ
   {437.1} sace vaccakuṭī ūhatā hoti dhovitabbā sace avalekhanapiṭharo
pūro  hoti  avalekhanakaṭṭhaṃ chaḍḍetabbaṃ sace vaccakuṭī uklāpā hoti
vaccakuṭī  sammajjitabbā  sace  paribhaṇḍaṃ  uklāpaṃ  hoti  paribhaṇḍaṃ
sammajjitabbaṃ  sace  pariveṇaṃ  uklāpaṃ  hoti  pariveṇaṃ  sammajjitabbaṃ
sace   koṭṭhako   uklāpo  hoti  koṭṭhako  sammajjitabbo
sace  ācamanakumbhiyā  udakaṃ  na  hoti  ācamanakumbhiyā  udakaṃ
@Footnote: 1 Yu. tenātisaddo natthi. 2 Ma. Yu. capucapukārakaṃ.
Āsiñcitabbaṃ
   {437.2}  idaṃ kho bhikkhave bhikkhūnaṃ vaccakuṭīvattaṃ yathā bhikkhūhi
vaccakuṭiyā sammā vattitabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 241-245. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=4851              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=4851              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=434&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=67              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=434              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com