ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [466]  Athakho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi nadānāhaṃ bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. arahattaphalasacchikiriyāya. 2 Yu. ime kho ... abhiramantīti ime pāṭhā natthi.
Ito  paraṃ  uposathaṃ  karissāmi  pātimokkhaṃ  uddisissāmi  tumhe
vadāni  bhikkhave  ito  paraṃ  uposathaṃ  kareyyātha  pātimokkhaṃ
uddiseyyātha  aṭṭhānametaṃ  bhikkhave  anavakāso  yaṃ  tathāgato
aparisuddhāya  parisāya  uposathaṃ  kareyya  pātimokkhaṃ  uddiseyya
na  ca  bhikkhave  bhikkhunā 1- sāpattikena pātimokkhaṃ sotabbaṃ yo
suṇeyya  āpatti  dukkaṭassa  . anujānāmi bhikkhave yo sāpattiko
pātimokkhaṃ  suṇāti tassa pātimokkhaṃ ṭhapetuṃ . evañca pana bhikkhave
ṭhapetabbaṃ  .  tadahuposathe  cātuddase  vā  paṇṇarase  vā tasmiṃ
puggale  sammukhībhūte  saṅghamajjhe  udāharitabbaṃ  suṇātu  me  bhante
saṅgho   itthannāmo  puggalo  sāpattiko  tassa  pātimokkhaṃ
ṭhapemi  na  tasmiṃ  sammukhībhūte  pātimokkhaṃ  uddisitabbanti .
Ṭhapitaṃ hoti pātimokkhanti.
   [467]  Tena  kho  pana  samayena chabbaggiyā bhikkhū nāmhe
koci  jānātīti  sāpattikā  va pātimokkhaṃ suṇanti . therā bhikkhū
paracittaviduno  bhikkhūnaṃ  ārocenti  itthannāmo  ca  itthannāmo
ca  āvuso  chabbaggiyā  bhikkhū nāmhe koci jānātīti sāpattikāva
pātimokkhaṃ  suṇantīti  .  assosuṃ  kho  chabbaggiyā  bhikkhū therā
kira  bhikkhū  paracittaviduno  amhe  bhikkhūnaṃ  ārocenti itthannāmo
ca   itthannāmo  ca  āvuso  chabbaggiyā  bhikkhū  nāmhe
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Koci  jānātīti sāpattikā va pātimokkhaṃ suṇantīti . te puramhākaṃ
pesalā  bhikkhū  pātimokkhaṃ  ṭhapentīti  paṭikacceva  suddhānaṃ  bhikkhūnaṃ
anāpattikānaṃ  avatthusmiṃ  akāraṇe  pātimokkhaṃ  ṭhapenti  .  ye
te  bhikkhū  appicchā  .pe.  te  ujjhāyanti  khīyanti vipācenti
kathaṃ  hi  nāma  chabbaggiyā  bhikkhū  suddhānaṃ  bhikkhūnaṃ  anāpattikānaṃ
avatthusmiṃ  akāraṇe  pātimokkhaṃ  ṭhapessantīti  . athakho te bhikkhū
bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .pe. saccaṃ kira bhikkhave chabbaggiyā
bhikkhū   suddhānaṃ   bhikkhūnaṃ  anāpattikānaṃ  avatthusmiṃ  akāraṇe
pātimokkhaṃ  ṭhapentīti  .  saccaṃ  bhagavāti  .pe. vigarahitvā dhammiṃ
kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  na  bhikkhave  suddhānaṃ  bhikkhūnaṃ
anāpattikānaṃ  avatthusmiṃ  akāraṇe  pātimokkhaṃ  ṭhapetabbaṃ  yo
ṭhapeyya āpatti dukkaṭassa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 292-294. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=5885              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=5885              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=466&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=75              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=466              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com